Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08304 Табиғи биоресурстарын тиімді пайдалану в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Ғылыми танымның дамуындағы қазіргі тенденциялар туралы, ғылымның өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелері туралы білімдерін көрсету. Басқару жүйесіндегі жұмыстың тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында басқару қызметінің психологиялық жағдайлары мен ерекшеліктеріне талдау жүргізу. Ғылымның заманауи тұжырымдамаларының мазмұнын қолдану. Ғылым тарихы мен философиясының мәртебесі мен негізгі мәселелерін талдау.
  • Аңшылық өнімдерін жинау, бастапқы өңдеу технологиясын, аңшылық шикізат өнімдерін сақтау және тасымалдау тәсілдерін, шикізат пен дайын аңшылық өнімдерінің сапасын талдау әдістерін, ҚР-да кәсіптік пайдаланылатын аңдар мен құстарды өндірудің негізгі әдістерін жүзеге асыру. Кәсіптік және кәсіптік емес негізгі өкілдерінің биологиясы, аңдар мен құстардың санын есепке алу туралы білімдерін көрсету.
  • Аңшылық жауарлардың түрлерін есепке алу әдістерін, аулау тәсілдерін, аңшылық ресурстарды тиімді пайдалануды, олардың санын көбейту жолдарын, сондай-ақ жабайы аңдар мен құстарды жасанды ұстау кезінде санын көбейту, күтіп-бағу және өсіру әдістерін практикада қолдану.
  • Желілік технологияларды пайдалана отырып, шет тілінде ғылыми және кәсіби ақпаратты іздеу тәсілдерін қолдану. Кәсіби және ғылыми тақырыптар бойынша жазбаша және ауызша коммуникацияны арттыруды жүзеге асыру, академиялық бағыттағы кәсіби тақырыптар бойынша дербес шет тіліндегі мәтіндерді шығару. Сәндік жануарлар тұқымдарының шығу тегі, азықтандыру әдістері, селекциялық жұмыстар туралы білімдерін кәсіби деңгейде қолдану.
  • Аңшылық шаруашылықтарында және табиғатты пайдаланудың басқа салаларында жұмыс істеу үшін қажетті ғылыми теориялық және практикалық дағдыларды қалыптастыру. Қорықтардың, ұлттық табиғи парктердің, резерваттардың және басқа да ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың табиғатты пайдаланудың экологиялық негізін, табиғи ресурстардың ғылыми әлеуетін негіздеу. Аңшылық ресурстар мен алқаптарға мониторинг және есеп жүргізу.
  • Құстар мен аңдардың биологиясы, жануарларды қорғау шаралары сонымен қатар аңшылық және аң шаруашылығы саласындағы тәжірибелерді жүргізудің негізгі әдістері туралы білімдерін дамыту. Кәсіпшілік және аңшылық шаруашылықтарында есепке алудың қазіргі заманғы әдістері, аңшылық жануарлар популяциясын басқару және қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу мәселелерінде оқыту дағдыларын қолдану.
Top