Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02111 Композиция в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Оқыту нәтижелері

 • Қажет болған жағдайда тиісті әдебиеттен және/ немесе басқа ресурстардан алынған білімді өзінің зерттеу және / немесе көркем тәжірибе саласы шегінде қарауға, түсіндіруге, талдауға, бағалауға, басқаруға, сақтауға және беруге қабілетті болу.
 • Шығармашылық іс-әрекет /тәжірибе шеңберінде іске асыруда, қайта жасауда, жасауда, өңдеуде және/немесе іс-әрекет етуде түпнұсқалық түсінік пен инновациялық шешімдерді құжаттық түрде тіркеу және көрсету.
 • Өз оқу саласындағы негізгі мәселелерді анықтау, оларды сыни тұрғыдан қарау және инновациялық шешімдер табу.
 • Түсінуді кеңейту және жаңа білім мен зерттеу өнімдерін жасау үшін өзінің көркемдік тәжірибесіне немесе музыкалық кеңістігіне сүйене отырып, зерттеу пәнінің проблемалық мәселелерін контекстпен анықтау және келісу.
 • Қаржыландырудың ықтимал көздерін қоса алғанда кез келген ықтимал тәуекелдерді және/немесе теріс әсерлерді бағалай отырып, тиісті әдіснамалық процестер мен ресурстарды таңдап және пайдалана отырып, зерттеу мен жобаларды белгілеу, жоспарлау, орындау және ұсыну.
 • Жан-жақты ортада нәтижелерге қол жеткізу тәжірибесі мен әдістеріне әсер ету үшін практикалық, коммуникативтік және желілік дағдылардың кең ауқымын пайдалана отырып қолдау, басқару және әріптестермен ынтымақтасу.
 • Өзінің жеке зерттеу/зерттеу нәтижелерін және басқалардың нәтижелерін жүйелі және сыни талдау және бағалау.
 • Мақсатты аудиториялардың қажеттілігін назарға ала отырып, зерттеу нәтижелеріне қатысты ақпаратты хабардар ету мен таратудың тиімді және тиісті әдістері мен техникасын анықтау, таңдау және пайдалану.
 • Зерттеу / зерттеу нәтижелерінің құндылығын әлеуметтік, мәдени, көркемдік, этикалық және экономикалық аспектілерде анықтау.
 • Кәсіби стандарттарды ескере отырып, жүргізілген зерттеулердің этикалық және құқықтық салдарын, ұлттық және халықаралық мәнмәтін және зерттеулерге қатысты барлық тұлғалардың меншік құқығын назарда ұстау
 • Зерттеушілердің, практик – мамандардың, әзірлеушілердің және жасаушылардың сыни ескертпелері мен ұсыныстарын назарға ала отырып, олардың, кең ауқымымен ынтымақтасу және өз жұмысын сынауға сезімтал болу.
 • Олардың зерттеулерінің/зерделеуінің әртүрлі аудиторияға әсерін назарға алу және мамандар мен әуесқойларда дұрыс түсініктің пайда болуына ықпал ету.
 • Жүргізілген зерттеуден алынған білімді қолдану және одан әрі дамыту үшін мүмкіндіктер табу.
Top