Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02105 Дирижерлау в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Оқыту нәтижелері

 • Ғылыми зерттеулер саласында жоғары стандарттарды қайта ұйымдастыру және сақтау.
 • Мақсатты аудиториялардың қажеттіліктерін ескере отырып, хор музыкасын зерттеу нәтижелеріне қатысты ақпараттарды мәлімдеу мен таратудың тиімді және сәйкес әдістері мен техникаларын таңдау және пайдалану.
 • Әлеуметтік, мәдени, көркем, этикалық және экономикалық аспектілерде хор музыкасын зерттеу нәтижелерінің құндылығын жіктеу.
 • Білімін кеңейту мақсатында шығармашылық практикаға сүйене отырып, дирижерлық өнердің күрделі сұрақтарын контекспен сәйкестендіру және үйлестіру.
 • Жан-жақты ортада нәтижелерге қол жеткізу тәжірибесі мен әдістеріне әсер ету үшін практикалық, коммуникативтік және желілік дағдылардың кең ауқымын пайдалана отырып, әріптестермен қолдау, жетекшілік ету және ынтымақтасу.
 • Дирижерлық өнер саласындағы негізгі мәселелерді санаттау, оларға сыни тұрғыдан қарау және инновациялық шешімдер табу.
 • Хор музыкасын іске асыруда, қайта құруда, құруда, өңдеуде және/немесе өндіруде өзіндік түсінік пен инновациялық шешімдерді құжаттау және көрсету.
 • Қаржыландыру көздерін қоса, кез келген ықтимал тәуекелдерді және/немесе жағымсыз әсерлерді бағалай отырып, дирижерлық өнер саласында сәйкес әдіснамалық процестер мен ресурстарды таңдай және пайдалана отырып, зерттеудің нәтижелерін байқай, жоспарлай, орындай және ұсына білу.
 • Көптеген зерттеушілермен, практик мамандармен және жасаушылармен ынтымақтастықты жобалау, олардың сын-ескертпелері мен ұсыныстарын ескере отырып, жұмыс істеуге және өз жұмыстарына берілген сын-пікірлерді қабылдау.
 • Дирижерлық өнер саласындағы білімді түсіндіру, талдау, қарастыру, бағалау, басқару, сақтау және басқаларға тапсыру, сәйкес әдебиеттерден және/немесе басқа ресурстардан алған ғылым мен өнердің заманауи парадигмаларын бағалау.
 • Өзіндік және өзге зерттеулердің нәтижелерін жүйелі әрі сыни тұрғыдан талдау мен бағалау.
 • Жүргізілген зерттеулердің этикалық және құқықтық салдарларын, ұлттық және халықаралық контексті, сондай-ақ зерттеулердің авторлық құқықтарын ескерте отырып, кәсіптік стандарттарды қолдану.
 • Дирижерлық өнерді зерттеуден алынған білімді қолдану және әрі қарай дамыту үшін тәсілдерді модельдеу.
Top