Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04102 Қаржылық аналитика в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • мамандарға және маман еместерге ақпараттарды, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде кәсіби деңгейде жеткізу
  • әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру
  • оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын меңгеру
  • экономикалық ғылым саласындағы білімге ие болу
  • кәсіби деңгейде бизнесті жүргізуді түсіну үшін білімін қолдана алу
  • қаржы саласындағы мәселелерді шешу және аргументтерді тұжырымдау
  • шаруашылық субъектілерінің қаржылық-шаруашылық қызметін жетілдіру
  • қаржы саласында аналитикалық жұмыстар бойынша дағдыларды игеру
Top