Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04104 Бухгалтерлік есеп және бизнесті құқықтық қамтамасыз ету в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Дайындалған бағдарламаға сәйкес өз бетінше зерттеулер жүргізу, жүргізілген зерттеулер нәтижесін ғылыми қоғамдастыққа мультимедиялық құралдарды қолдана отырып мақала, диссертация, баяндама немесе презентация түрінде ұсыну
  • Бастамашылық іс-әрекеттерге бару мен жетекшілік қасиеттерін көрсету, өзін-өзі дамыту мен тұлға ретінде өсу
  • Жүйелік талдау негізінде мәселелі жағдайларды талдау мен әрекет ету стратегияларын дайындау
  • Бухгалтерлік есептің түрлі әдістерін қолдану, бухгалтерлер мен аудиторлардың кәсіби этикасының талаптарын сақтай отырып шаруашылық субъектілерінде есептік-аналитикалық, бақылау бөлімшелерін (топтарын) ұйымдастыру мен басқару
  • Ұйымның шаруашылық қызметінің нәтижелерінің бухгалтерлік есепте, қаржылық және салық есептілігінде дұрыс бейнеленуі бойынша туындаған сұрақтарды арнайы экономикалық, әкімшілік және арбитраждық соттарда қорғай алу
  • Басқару шешімдерін қабылдаудың қалыптасқан әдістерінің тиімділігі мен нәтижесін негіздеу
  • Отандық және шетелдік зерттеушілермен анықталған ғылыми зерттеулерді жалпылау мен сыни бағалау, зерттеудің перспективалық бағыттарын анықтау мен зерттеу бағдарламасын дайындау
  • Жоғары және қосымша білім беру жүйесінде оқытушылық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру
  • Заманауи қарым-қатынас пен ақпараттық технологияларды қолдану, шет тілін кәсіби және зерттеу қызметін жүзеге асыруға жеткілікте деңгейде меңгеру
  • Бухгалтерлер мен аудиторлардың кәсіби этикасының талаптарын сақтай отырып сыртқы аудиторлық тексерісті жүргізу мен кәсіпорында ішкі аудит жүйесін ұйымдастыру
Top