Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07102 Электр энергетикасы в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Жұмыс қабілеттілігін арттыру бойынша дағдыларды қолдану, зияткерлік, мәдени, физикалық өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі жетілдірудің перспективалық бағыттарын құру және енгізу, өз қабілеттерін қолданудың неғұрлым тиімді салаларын айқындау, қоғамның дамуына жәрдемдесу.
  • Экономика және құқық саласында қалыптасқан құзыреттерді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздерін, сондай-ақ кәсіптік міндеттерді шешу кезінде кәсіпкерлік дағдыларын қолдану.
  • Негізгі жабдықтың схемалары мен элементтерін есептеу, электр энергетикалық объектілердің негізгі параметрлерін өлшеу үшін техникалық құралдарды қолдану, электр энергетикалық және электротехникалық жабдықтарды монтаждау.
  • Электр энергетикалық қондырғылардың жұмыс режимдерін есептеу, электр энергетикасы объектілері жабдықтарының жұмыс режимдерін тексеру, Электр энергетикалық және электротехникалық жабдықтарды сынау, монтаждау және жөндеу жұмыстарын жүргізу.
  • Монтаждау-пайдалану жұмыстарын және өндірістегі кәсіби қызметті жүргізу кезінде пәнаралық контексте негізгі физика-математикалық, жаратылыстану-ғылыми білімді интеграциялау.
  • Электр энергетикасы саласындағы кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді көрсету; зерттелетін салада ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың негіздері мен әдістерін қолдану; Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің мағыналарын талдау.
  • Ойлау мәдениетін білдіру, ақпаратты талдау, идеялар мен сыни дәлелдерді әзірлеу. Ауызша және жазбаша түрде, оның ішінде шет тілінде, кәсіби ортада және қоғамда тиімді қарым-қатынас жасау, ұжымда тиімді және стресске төзімді жұмысты жоспарлау.
  • Техникалық тапсырмаларды тұжырымдау, релелік қорғау және автоматика құралдарын әзірлеу және қолдану, Қауіпсіздік ережелерін қолдану, энергия үнемдеуді ескере отырып, электр энергетикасы саласындағы шешімдерді ұсыну, жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу.
  • Кәсіби қызметте электр энергетикасы объектілеріне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану; электр энергетикалық жүйелерді жобалау, модельдеу үшін қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану; электрмен жабдықтау жүйелерінің сенімділігін бағалау.
Top