Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07104 Өнеркәсіп орындарын, қалаларды және АӨК-ін электрмен жабдықтау в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Оңтайландыру есептерін шешудің практикалық дағдыларын қалыптастыруды талдау; қабылданған шешімдердің тиімділігін бағалау және анықтау мүмкіндігі; ғылыми зерттеулер жүргізу, заманауи педагогикалық әдістер мен технологияларды қолдану қабілеті.
  • Өтпелі процестерді есептеу және бағалау; математикалық модельдеу және сәйкестендіру негіздерін білу; жүйелердің тұрақтылығын талдау қабілеті.
  • Ең жаңа электрмен жабдықтау жүйелерін, релелік қорғанысты және жаңартылатын энергия көздерін өндіру, орнату және пайдалану технологияларын білу; бөлінген генерациялы электрмен жабдықтау жүйелерінде қуат орталықтарын жобалау мүмкіндігі.
  • Интеллектуалды электрмен жабдықтау жүйелерін жасау және гибридті электр кешендерінің сипаттамаларын анықтау; электр энергетикасында заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану.
  • Агроөнеркәсіп кешенін электрмен жабдықтау саласында кеңес беру және коммерциялық қызмет дағдыларын, көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын қолдану.
  • Релелік қорғаныс пен автоматиканың заманауи әдістері мен схемаларын талдау және қолдану; электр станциялары мен қосалқы станциялардың схемалары мен жабдықтарын әзірлеу; шағын буын ұғымдарын талдау және қолдану қабілеті.
  • Өнеркәсіптік кәсіпорындарды, қалаларды және агроөнеркәсіп кешенін электрмен жабдықтауды оңтайландыру мәселелерін шешуге бағытталған тәжірибелік жобалау, пайдалану және басқару міндеттерін шешу дағдыларын қолдану; электрмен жабдықтау жүйелерінің математикалық талдау негіздері туралы білімдерін пайдалану.
  • Кәсіби салада жаңа идеялардың сәтті жүзеге асуын көрсету; бәсекеге қабілетті инженерлік жобаларды жүзеге асыру үшін түпнұсқа дизайн әдістерін қолдана білу; ғылыми ойлау стилін дамыту; таңдалған шет тілінде ғылыми-тұжырымдамалық аппаратпен жұмыс істей білу.
Top