Жаңа білім беру бағдарламасы

7M10127 EМВА Госпитальды менеджмент в Астана медицина университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • ОН 1 - қазіргі нарықтық ортадағы аурухана қызметінің стратегиялық бағыттарын ескере отырып, бизнесті басқару әдістерін анықтау, сондай-ақ ұйым құрылымының негізгі түрлерін басқарудың жедел, тактикалық және стратегиялық тәсілдерін көрсету;
  • ОН 2 - аурухананы, бөлімшелерді, жұмысшылар топтарын, жобалар мен желілерді басқару қабілетін көрсету, мүдделі тараптармен (стейкхолдерлермен) өзара іс-қимыл жасау, стратегиялық міндеттерді шешу үшін қаржыны басқарудың заманауи әдістерін қолдану;
  • ОН 3 - ұйымдастырушылық-басқарушылық міндеттерді, оның ішінде тікелей қызмет саласынан тыс міндеттерді қою және шешу үшін кешенді әлеуметтік ақпаратты жинау, өңдеу, ғылыми талдау, және түсіндіру әдістерін меңгеру;
  • ОН 4 - бизнестің проблемалық аспектілерін талдау және шешімдер жасау, соның ішінде халықаралық тәжірибе бойынша.
  • ОН 5- дағдарыс жағдайында ұйымның персоналын тиімді басқарудың халықаралық моделін қолдану;
  • ОН 6 - интроспекция дағдыларын, аурухананы басқару, бизнес-процестер және олардың тиімділігін бағалау үшін аналитикалық материалдарды дайындау қабілетін көрсету.
Top