Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07302 Геодезия және картография в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • аэрофототүсірілім жұмыстарын жүргізуді, ПҰА-ларын пайдалана отырып аэрофототүсірілім орындауды, қажетті масштабтағы ортофотопландарды жасауды, жергілікті жердің цифрлық модельдерін жасауды, сондай-ақ AutoCAD, PHOTOMOD, ERDAS бағдарламалық өнімдерінде жұмыс істеуді меңгеру
  • цифрлық ғарыш түсірілімдерін алдын ала және тақырыптық өңдеу, ГАЖ-технологияларды және ЖҚЗ деректерін пайдалана отырып автоматтандырылған картографиялау міндеттерін шешу
  • цифрлық карталарды жасаудың технологиялық схемаларын әзірлеу; цифрлық карталардың кеңістіктік орналасуын қажетті проекцияға келтіру; карталарды жасау кезінде жалпылау әдістері мен тәсілдерін қолдану; ArcGIS бағдарламалық өнімін пайдалана отырып, Цифрлық топографиялық, географиялық, тақырыптық және арнайы карталар жасау
  • жоспарлы-биіктік желілерді құру білу және әр түрлі әдістермен топографиялық түсірістерті орындау, бұған жерасты және жерүсті құрылыстарын түсіру, ғимараттар мен құрылыстарды іздестірудің, жобалаудың, салудың және пайдаланудың жекелеген кезеңдерін қамтамасыз ету жөніндегі білімді практикада пайдалану
  • әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың ерекшеліктерін олардың қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан талдау; әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін білдіре және дәлелді қорғай білу; функционалдық және физикалық жай-күйінің деңгейін арттыру; әділдік, қадір-қасиет және Бостандық, сондай-ақ құндылықтарды дамыту және нығайту сияқты негізгі дүниетанымдық ұғымдарды меңгеру қабілеті толеранттылық, мәдениетаралық диалог және әлем мәдениеті
  • қазақ/орыс және шет тілдерінде ақпаратты іздеу және өңдеу үшін ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдалану; жер қатынастарын нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету дағдыларын меңгеру
  • жергілікті жердің және басқа да объектілердің цифрлық модельдерін жасауға, оның ішінде жерүсті фотограмметриялық түсірудің нәтижелері бойынша және лазерлік сканерлеуге және геокеңістіктік деректердің инфрақұрылымын белсенді пайдалануға қабілеттілігі
  • қазіргі заманғы геодезиялық құралдар мен аспаптарды: электрондық теодолит пен тахеометрді, лазерлік сканерді және цифрлық нивелирді, GPS және т. б. пайдалануда практикалық дағдыларды меңгеру
  • жергілікті жердің топографиялық түсірілімдері бойынша далалық және камералдық жұмыстарды орындауға дайындығы, өлшеу нәтижелерінің нақтылығы шараларын қолдана отырып, "CREDO" бағдарламалық өнімінің модульдерінде практикалық жұмыс дағдыларын меңгеруі; картографиялық-геодезиялық өндірістің экономикалық негіздемесін беруі және қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану бойынша шараларды қолдануы
Top