Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02153 Вокалдық өнер в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты – классикалық вокалдық өнер саласындағы концерттік-камералық/опералық сахнада шығармашылық қызметті және ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметті жүзеге асыруға дайын болатын орындаушыларды терең кәсіби даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M024 Вокалдық өнер
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер

Оқыту нәтижелері

 • Автордың көркемдік тұжырымдамасының өзіндік көрінісі үшін импровизацияны қоса алғанда, әр түрлі жанрдағы және стильдегі вокалды музыканы жоғары кәсіби деңгейде түсіндіру қабілетін көрсету.
 • Басқарушылық қызметтің психологиялық негіздерін, басқару жүйелерін талдау тәсілдерін білу, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерінің дағдыларын көрсету, жобаларды басқарудың заманауи әлемдік тәжірибесін пайдалана отырып, арт-жобаларды сараптау және бағалау.
 • Кәсіби тақырыптар бойынша ақпарат алмасу, кәсіби мәселелерді шешу мақсатында қажетті мәтіндік деректер және ресурстармен жұмыс істеу үшін шет тілін меңгеру.
 • Орындалатын камералық вокалдық музыканың теориялық және тарихи мәнмәтінін, орындалатын шығармалардың авторының түпкі ойын толыққанды жеткізу үшін әртүрлі көркем дәуірлердегі интерпретация ерекшелігін меңгеру.
 • Музыкалық стильдерді ажырату, олардың ерекшеліктерін және олармен байланысты орындаушылық дәстүрлерді түсіну.
 • Орта музыкалық білім беру буынында оқытушылық қызметті жүзеге асыру үшін вокалдық техниканы және вокалдық педагогиканың заманауи әдістерін қолдану білімі мен қабілетін көрсету.
 • Қазіргі заманғы әлемдік және отандық музыкалық мәдениет пен музыкатанудың өзекті мәселелерін түсіну, теориялық және тарихи музыкатану, этномузыкатану саласындағы жаңа үрдістерді білу, Вокалдық өнер теориясы мен практикасын ақпараттық қолдау үшін тиісті әдебиеттерді және/немесе басқа ресурстарды пайдалана отырып, пәнаралық зерттеу әдістерін меңгеру.
 • Ғылыми, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, әртүрлі контексттерден немесе көздерден білімді біріктіре білу, озық ақпараттық технологияларды пайдалана отырып жобаны ресімдеу және жария түрде таныстыру.
Top