Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02152 Аспаптық орындаушылық в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Оқыту нәтижелері

  • Өзіндік көркемдік концепциялар призмасы арқылы жан-жақты дамыған музыкалық тұлғаны көрсететін музыканы жоғары кәсіби деңгейде интерпретациялау.
  • Әртүрлі стильдегі музыканы түсіндіре білу, нақты штрихтар мен орындау техникасын қолдану.
  • Концертмейстермен, ансамбльдерде, оркестрлерде және әртүрлі құрамдағы басқа да шығармашылық ұжымдарда ойнау арқылы озық ойнау дағдыларын көрсету.
  • Қазіргі заманғы әлемдік және отандық музыкалық мәдениет пен музыкатанудың өзекті мәселелерін түсіне білу, теориялық және тарихи музыкатану, этномузыкатану саласындағы жаңа үрдістерді білу, аспаптық өнер теориясы мен практикасын ақпараттық қолдау үшін тиісті әдебиеттерді және/немесе басқа ресурстарды пайдалана отырып, пәнаралық зерттеу әдістерін меңгеру.
  • Басқарушылық қызметтің психологиялық негіздерін, басқару жүйелерін талдау тәсілдерін білу, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерінің дағдыларын көрсету, жобаларды басқарудың заманауи әлемдік тәжірибесін пайдалана отырып, арт-жобаларды сараптау және бағалау.
  • Кәсіби мәселелерді шешу, қарым-қатынас жасау және кәсіби тақырыптар бойынша ақпарат алмасу үшін шет тілін, мәтіндік деректерді, ресурстарды және тұжырымдамаларды меңгеру.
  • Оқыту профиліндегі тәжірибе мен дамуды ақпараттық қамтамасыз ету үшін сәйкес әдебиеттерді және/немесе басқа ресурстарды анықтау және пайдалану, көп салалы зерттеу әдістерін, заманауи ғылыми тәсілдерді пайдалана отырып, әртүрлі контекстерден немесе дереккөздерден алынған білімді біріктіру.
  • Ғылыми, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, музыкалық-қоғамдық өмірдегі оқиғаларға рефлексия жасай білу және өз идеялары мен қорытындыларын әріптестеріне және жалпы жұртшылыққа баяндаудың әртүрлі нысандарында, оның ішінде озық ақпараттық технологияларды қолдана отырып жеткізе білу.
  • Орындалатын музыканың теориялық және тарихи контекстін, әр түрлі көркем дәуірлердегі интерпретация ерекшеліктерін меңгеру, орындалатын шығармалардың авторлық ниетін жеткізу.
Top