Жаңа білім беру бағдарламасы

6B10110 Стоматология в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • ҚР Денсаулық сақтау саласындағы кәсіби қызмет стандартын, академиялық адалдықты, құқықтық, адамгершілік, этикалық және деонтологиялық қағидаттарды, нормативтік актілерді білетіндігін және қолдану дағдысын көрсету
  • Әлеуметтік, тарихи, мәдени және саяси үрдістер мен дүниетанымдық мәселелер негізінде стоматологиялық бейіндегі пациентпен/оның отбасы мүшелерімен, әріптестерімен және медициналық қызметкерлермен тиімді ақпарат алмасу және ынтымақтастық үшін тұлғааралық және коммуникативтік дағдыларды көрсету
  • Биотәуекелдікті бағалау, қауіпсіз стоматологиялық көмек көрсету, медициналық персоналды қорғау және халықтың денсаулығын сақтау үшін қоғамдық денсаулық сақтау, менеджмент, стоматологиялық қызметті ұйымдастыру және инфекциялық бақылау саласындағы білімді қолдану
  • Дәлелді медицина қағидаттарына және еңбек нарығының қажеттілігіне негізделген пәнаралық контексте стоматология саласындағы өз білімін, түсінігін және дағдыларын кәсіби деңгейде қолдану
  • Пациенттің жалпы жағдайын бағалау, онда жалпы және қауіпті аурулардың белгілері мен синдромдарын, шұғыл жағдайларын анықтау және диагностикалық, профилактикалық және емдеу іс-шараларын жоспарлауға зерттеудің негізгі және қосымша әдістерін қолдана отырып, пациентке бағытталған тәсілді қамтамасыз ету үшін клиникалық ғылымдардың негіздерін білуді қолдану
  • Ғылыми ақпаратты алу, өңдеу және сақтау әдістерін қоса алғанда, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, ғылыми және практикалық проблемаларды тұжырымдау, шешу
  • Өз бетінше оқу және кәсіби команданың басқа мүшелерін оқыту дағдыларын көрсету, пікірталастарға, конференцияларға және үздіксіз кәсіби дамудың басқа нысандарына белсенді қатысу
Top