Жаңа білім беру бағдарламасы

7M10105 Денсаулық сақтаудағы менеджмент в Астана медицина университеті

Оқыту нәтижелері

  • ОН 2 - Ғылыми қызмет философиясын анықтау және түсіндіру, менеджментті мамандық ретінде сыни тұрғыдан талдай алады, менеджменттегі ғылыми құбылыстарды сипаттайды;
  • ОН 1 - Жобалау, зерттеу әдістемесі мен әдістемесін таңдау, ресурстарды талдау және пайдалану тұрғысынан зерттеу сапасының сенімділігін анықтау;
  • ОН 6 - Ұйымдардың құрылымы, олардың мүдделі тараптармен (стейкхолдерлермен) өзара іс-қимыл тетіктері, ұзақ мерзімді перспективада сыртқы контекст жағдайында жұмыс істеу қағидаттары мәселелері бойынша білімдерін көрсету;
  • ОН 7 - Теорияны, заманауи зерттеулерді және тәжірибе талаптарын білу негізінде менеджменттің әртүрлі функционалдық аспектілерін біріктіру;
  • ОН 3 - Шет тілін еркін меңгеру, ақпараттық қауіпсіздікті ескере отырып, кәсіби қызметте әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды тиімді қолданады;
  • ОН 4 - Білім алушылардың оң уәждемесі үшін жағдай жасау арқылы оқу процесін ұйымдастыру;
  • ОН 5- Білім беру теориясына және оқытудың нақты әдістеріне негізделген заманауи педагогикалық стратегияларды сыни тұрғыдан бағалау және қолдану;
  • ОН 8 - Зерттеу, кәсіби және педагогикалық қызметте қолданбалы сипаттағы жаңа білім мен дағдыларды игеру.
Top