Жаңа білім беру бағдарламасы

6B07205 Пайдалы қазбаларды байыту в Өмірхан Аймағамбетұлы Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Математика бойынша негізгі білімдерін қолданады. пайдалы қазбаларды өңдеу саласындағы зертханалық зерттеулердің нәтижелерін талдау және бағалау, экспериментті құру кезінде физика және химия
  • Пайдалы қазбаларды байыту саласындағы технологиялық процестердің біріктірілген үлгілерін әзірлейді, тау-кен байыту кешенінің жабдықтары мен цехтарын жобалайды.
  • Жаратылыстану, әлеуметтік ғылымдар, гуманитарлық және экономикалық пәндер бойынша іргелі білімдерін көрсете отырып, дүниетанымы кең, ойлау мәдениеті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал етеді; академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсінеді
  • Пайдалы қазбаларды өңдеу саласында инновациялық технологияларды қолдана отырып, кәсіби қызметті жүзеге асырады
  • Шикізаттың, жабдықтың,байыту әдістері мен тәсілдерінің сапасын бағалайды, сондай-ақ байыту өнімдерінің сапасын жақсарту жөніндегі іс - шараларды әзірлейді жақсарту бойынша іс-шараларды әзірлейді
  • Өндірістік және технологиялық тәртіптің, пайдалы қазбаларды өңдеуге арналған жабдықтарды пайдаланудың, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау талаптарын орындайды
  • Металлургия саласындағы технологиялық үрдістердің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін айқындайды
  • Шикізаттың, жабдықтың,байыту әдістері мен тәсілдерінің сапасын бағалайды, сондай-ақ байыту өнімдерінің сапасын жақсарту жөніндегі іс - шараларды әзірлейді
Top