Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02101 Дизайн (2 ж.) в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Ақпараттық технологиялардың көмегімен үздіксіз жүйелік білім беруді жүзеге асыру және практикалық кәсіби қызмет үшін қажетті заманауи, мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану, презентациялық материалдар мен дизайн жобаларының қажетті ақпаратын ұсыну.
  • Ғылыми-зерттеу қызметіндегі философиялық-дүниетанымдық, логикалық-әдіснамалық мәселелер мен психологиялық мәселелерді талдау. Алған білімдерін ғылыми білімнің құрылымы мен функцияларында, кәсіби саладағы ғылым әдістерінде қолдану.
  • Ғылыми-зерттеу әзірлемелерінің нәтижелерін негіздеу, оларды жобалау және іске асыру процесіне енгізу жолдарын әзірлеу және әкімшілік-басқару және коммуникативтік жұмыс әдістерін меңгеру.
  • Зерттелетін материалды ғылыми шет тілінде баяндаудың функционалдық-стилистикалық сипаттамаларының дағдыларын, жалпы ғылыми терминологияны және тиісті мамандықтың терминологиялық қосалқы тілін шет тілінде қолдану.
  • Өндірістің заманауи ғылыми-технологиялық процестері мен материалдарының зерттеулерін, жобалау процесін жоспарлау әдістерін және жобаларды сабақтас облыстардың мамандарымен келісуді талдау, сараптамалық және консалтингтік жұмыстар жүргізу.
  • Қалалық ландшафт пен қала құрылысын қалыптастырудың қазіргі заманғы экологиялық мәселелерінде, сәулеттік жобалауда, ғылыми-зерттеу жұмысында, басқару және кәсіби қызметте практикалық дағдыларды қолдану.
  • Педагогикалық қызметте дизайнерлік ортаның нысандары мен құбылыстарын эстетикалық ұйымдастыру заңдылықтарын: дизайн шешімдерін құрастыру және үйлестіру принциптерін, қоршаған ортаның түстерді ұйымдастыру заңдылықтарын қолдану.
  • Презентациялар, демонстрациялар, есептер, қорытындылар, жарияланымдар дайындай отырып, жобалау жұмыстары мен ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ресімдеу және нәтижелерді кәсіби және академиялық қоғамдастыққа, басқару органдарына, тапсырыс берушілерге және жұртшылыққа ұсыну.
Top