Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07109 Материалтану және материалдардың нанотехнологиялары в Қарағанды индустриялық университеті

Оқыту нәтижелері

 • Технологиялық проблемаларды шешу, өндірістік процеске инновацияларды әзірлеу және енгізу бойынша технологиялық ұсынымдар жасауға бағытталған экспериментті, зерттеу әдістемелерін жоспарлауды өз бетінше жүзеге асыру
 • Инновациялық зерттеу әдістері мен заманауи диагностикалық жабдықтарды қолдана отырып, материалтану саласындағы өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асыру
 • Басқару міндеттерін шешу үшін мотивацияның, көшбасшылықтың және ұжымдағы қатынастарды реттеудің негізгі теорияларын қолдану
 • Материалтанудың өндірістік және ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу үшін техникалық шығармашылықты, инновациялық, болжамдық-проактивті және талдамалық ойлауды көрсету
 • Инновациялық материалдар мен технологияларды жасау процестерінде сапалы серпілістерге қол жеткізу үшін ғылыми және өндірістік қоғамдастық ішінде ғылыми коммуникацияларды дамыту
 • Ресурстарды үнемдейтін технологияларды, оларға қойылатын талаптарға сәйкес материалдарды алу мен өңдеудің заманауи технологиялық режимдерін әзірлеу
 • Металлургия және машина жасау салаларына арналған қасиеттері жақсартылған жаңа материалдарды құруды болжау арқылы қолда бар материалдар мен оларды өндіру технологияларының ассортиментін талдау
 • Қажетті сенімділік пен ұзақ мерзімділік, тиімділік және қоршаған ортаға зиянсыз әртүрлі мақсаттарға арналған озық материалдарды, наноматериалдарды және жабындарды жасау үшін материалдар мен технологияларды саналы түрде таңдау
 • Материалдардың механикалық, физикалық, беттік және басқа да қасиеттеріне микро- және нано-өлшемдердің әсерін талдау кезінде материалтану ғылымының заманауи тұжырымдамаларын қолдану және өз бетінше дамыту
 • Ғаламдық ақпараттық ресурстарды пайдалана отырып, материалтану және материалдар технологиясы саласындағы ғылыми-техникалық ақпаратты жинауды, талдауды және жалпылауды жүзеге асыру
 • Оңтайландыру және жетілдіру мақсатында материалдарды алу және өңдеу процестерін компьютерлік модельдеудің заманауи бағдарламаларын меңгеру
 • Тиімді ғылыми коммуникация және шетелдік көздерден ақпарат алу үшін қажетті көлемде шет тілін меңгеру
 • Жаңа материалдар мен технологияларды алу процестерінің өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдерінде инновациялық қызмет стратегиясын әзірлеуді және жедел басқаруды жүзеге асыру
Top