Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07106 Механикалық инженерия (2 ж.) в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім алушыларда АӨК тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттарын жобалау, өндіру және техникалық пайдалану саласындағы жалпы мәдени (жалпы ғылыми, әлеуметтік-жеке, аспаптық) және кәсіби құзыреттіліктерін, жұмысты талдауға және осы техникалық объектілерді зерттеуге қабілетті білікті мамандарды дайындаумен, оңтайлы шешімді таңдаумен олардың перспективалық құрылымдарын әзірлеумен қалыптастыру, жоғары технологиялық сенімділігі бар, шетелдік үлгілердің жұмыс көрсеткіштерімен салыстыруға қабілетті.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M103 Механика және металл өңдеу

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Заманауи технологиялық машиналарды жобалау, өндіру, қызмет көрсету және жөндеу әдіснамасын қалыптастыру және тамақ өнеркәсібі салаларында жаңа құрылымдық материалдар жасау
 • Гидрожетектердің, жүйелердің, процестер мен объектілердің ұқсас модельдерін жасау; жобалау мен диагностикалаудың компьютерлік технологияларын қолдану
 • Технологиялық машиналар жұмысының параметрлерін өлшеу және бақылау әдістері мен құралдарын таңдау, техникалық объектілерге диагностикалық бақылау жүргізу
 • Педагогика мен психологияның негізгі ережелерін зерттеу. Оқытудың тиімді технологияларын қолдану; психологиялық-педагогикалық міндеттерді шешу. Дамытушылық оқытудың механизмдерін, заңдылықтарын және білімді меңгеру деңгейі мен сапасын диагностикалаудың психологиялық негіздерін анықтау.
 • Абстрактілі ойлау, талдау, синтездеу; объектіге әсер ететін факторларды есепке алу және техникалық жаңартудың басым бағыттарын анықтау қабілетін білдіру
 • Объектілерді модельдеуде компьютерлік қолданбалы бағдарламаларды қолдану, мехатронды робототехникалық жүйелер үлгілеріне жұмыс құжаттамасын әзірлеу
 • Ғылыми зерттеулер әдіснамасының негіздерін ұсыну. Тәжірибелік деректерді жинау, өңдеу және нәтижелерді талдау құралдарын қолдану. Әдеби ақпаратқа шолу жасау, мемлекеттік және шет тілдерінде іскерлік жазбаша және ауызша сөйлеу нәтижелерін қалыптастыру
 • Шикізатты өңдеу технологияларын әзірлеу, технологиялық процестерді автоматтандыру және өңделген өнімнің сапасын бақылау негіздерін қолдану, техниканың жаңа түрлерін жасау сау
Top