Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07102 АӨК жылу мен газбен жабдықтау және желдету (2 ж.) в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Жылу энергетикалық жабдықтың жұмыс режимдерін талдай білу, жұмыстың ең ұтымды параметрлері мен энергияны үнемдеу режимдерін анықтау, жылумен жабдықтау, желдету және газбен жабдықтау жүйелерінің жұмыс істеу сапасы мен сенімділігін басқару. Жабдықтардың коррозиясын төмендетудің өзіндік әдістері және экологиялық технологиялар. Саланы дамыту мүмкіндіктерін қарастыру, жылу және газбен жабдықтау жүйелеріне заманауи, тиімді, экологиялық таза, ресурс және энергия үнемдейтін технологияларды енгізу
  • Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты, оның ішінде шет тілінде жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдау, жұмыс нәтижелерін дәлелдей білу және көпшілік алдында ұсыну. Ортақ ғылыми өндірістік нәтижеге жету үшін жұмыс тобында еңбекті тиімді ұйымдастыруға қажетті көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру
  • Жеке және кәсіби мәселелерді шешуде әлеуметтік, гуманитарлық және экономикалық ғылымдардың негізгі ережелері мен әдістерін қолдана білу, кәсіби деңгейде қазақ, орыс және шет тілдерінде коммуникативті дағдыларды қолдана білу. Кәсіпорындарда энергия менеджментін енгізу дағдыларын, энергия аудитін ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгеру.
  • Ғылыми зерттеу әдістерін, инженерлік экспериментті, деректерді талдау және өңдеуді, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді, ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпаратты іздеудің заманауи әдістерін, академиялық жазуды меңгеру. Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің салдарын түсіну. Жылу энергетикасының ғылыми-техникалық мәселелерін анықтай алу, шешу жолдарын ұсына алу.
  • Білім беру бағдарламасы бойынша пәндер бойынша педагогикалық қызмет дағдыларын меңгеру, оқытудың заманауи нысандары мен әдістерін қолдана отырып студенттермен оқу сабақтарын өткізу, оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу.
  • Термиялық есептеулер мен зерттеу нәтижелерін өңдеуге арналған компьютерлік технологиялар мен бағдарламаларды білу, математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдану
  • Жылу энергиясын өндіруге, тасымалдауға арналған заманауи жоғары өнімді жабдықтардың, магистральдық газ құбырлары мен тарату пункттерінің, сумен жабдықтау және отынмен жабдықтау жүйелерінің жабдықтарының, жаңартылатын энергия көздеріне негізделген жабдықтардың конструкциялық ерекшеліктері мен материалдарын білу. Жылу желілері мен газ құбырларына арналған жабдықты жобалау, монтаждау, іске қосу және пайдалану, қажетті құжаттаманы жүргізу, сондай-ақ осы жұмыстарды орындау кезінде нормативтік құжаттарды пайдалану дағдыларын меңгеру.
Top