Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07105 Техникалық жүйелерді басқару (2 ж.) в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Кәсіби қызмет объектілерінде теориялық және эксперименталды зерттеулерді жүзеге асыру, жабдықтарға қызмет көрсету, пайдалану және жөндеу жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру, Жабдықтың техникалық жағдайын бақылау және бағалау, ұсыныстар әзірлеу, теориялық және эксперименталды жұмыс бойынша аналитикалық есептер жасау.
  • Кәсіби міндеттерді шешу үшін жеке немесе ұжымдық орындалатын тиімді және стреске төзімді жұмысты ұйымдастыру, жұмыс нәтижелерін жоспарлау және бағалау.
  • Кәсіби қызмет нысандарының, олардың жүйелері мен элементтерін жобалау, параметрлер мен көрсеткіштерді есептеу және анықтау, Жабдық жұмысының ұтымды режимін зерттеу және қалыптастыру, жаңа технологияларды енгізуді талдау және бағалау.
  • Зерттелетін және зерттелетін жүйелер мен құрылғылардың тиімділігін, сондай-ақ өзінің кәсіби қызметінің нәтижелерін бағалауда қазіргі заманғы экономикалық теорияның әдістерін қолдану.
  • Зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу, өзінің кәсіби қызметінде ғылымның, техниканың және технологияның жетістіктерін пайдалану, кәсіби ортада шет тілінде қарым-қатынас жасау және өз ойын білдіру, шешімдерді негіздеу кезінде ғылыми дәлелдеме және сендіру.
  • Кәсіби қызмет нысандарының физикалық, математикалық және компьютерлік үлгілерін құру, инженерлік есептерді шешуде математикалық әдістерді қолдану, заманауи бағдарламалық өнімдерді пайдалану.
Top