Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04101 Менеджмент в "Тұран" университеті мекемесі

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты ұйымдастырушылық жұмыс пен басқарушылық қызметтің дағдыларын меңгерген, негізгі кәсіби функцияларды жүзеге асыруға дайындықтың жоғары деңгейге ие, қарқынды түрде өзгеріп тұратын әлеуметтік және кәсіби қызмет жағдайларына тиімді бейімделуге қабілетті, заманауи кәсіпорындармен және нарықтық құрылымдармен сұранысқа ие, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті менеджерлерді дайындау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B044 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – экономиканың кез келген саласында талдау тәсілдерін, әдістерін, құралдарын өз бетінше қолдану үшін ғылыми экономикалық ойлауды қалыптастыру. Курста экономика қызметінің фундаменталды мәселелері, қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының эволюциясы, жеке ұдайы өндіріс заңдылықтары, Ұлттық экономика деңгейіндегі ұдайы өндіріс, мезоэкономика және әлемдік шаруашылық оқытылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - академиялық сипаттағы жазбаша мәтіндерді (эссе, аннотация, реферат, мақала, тезистер және т.б.) жасау принциптерін меңгеру және оларды жазу дағдыларын меңгеру. Курс баспа басылымдарын және электрондық ресурстарды библиографиялық сипаттау тәжірибесін алуға, өзінің жазбаша жұмыстарын ресімдеуге, ғылыми жұмыстарды көпшілік алдында ұсыну мен талқылауға, пікірталасты жүргізуге және өз ұстанымын қорғауға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - студенттердің басқару мен экономикадағы математикалық және статистикалық әдістерді дамытуға арналған жалпы математикалық дайындық; студенттердің экономикалық жүйелерге қатысты абстрактілі ойлау мен талдаудың негізгі дағдыларын дамыту, компьютерлік технологияны қолдана отырып қосымшалармен экономикалық проблемаларды моделдеу, талдау және шешу үшін математикалық аппаратты меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлікке кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпкерліктің мәні мен түрлерін, кәсіпкердің негізгі дағдылары мен рөлін, дизайн-ойлау, кәсіпкерліктегі инновациялар, бизнестің ұйымдастырушылық негіздері, кәсіпкерліктегі қаржыны басқару, бизнестің нарықтық ортасын талдау, кәсіпкерлік қызмет мәдениеті, кәсіпкердің имиджі қарастырады. Пән нарық жағдайында кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру, ұйымдастыру және жүргізу мәселелері бойынша дағдыларды қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән бизнесті дамыту тарихы мен түсінігін, шағын, орта және ірі бизнесті, венчурлік бизнесті ұйымдастыру мәселелерін, бизнес түрлерінің жіктелуін, бизнесті жүргізу нысандарын, бизнес субъектілерін тіркеу тәртібін, кәсіпорынның банкроттығы мен таратылуын, бизнес инфрақұрылымын құру қажеттілігін, менеджменттің негізгі принциптерін, бизнестегі персоналды басқарудың, іскерлік этиканы, бизнес жоспарлау негіздерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – экономикалық саясаттың нәтижелерін объективті бағалау мақсатында макроэкономиканың принциптері, әдістері, негізгі макроэкономикалық модельдері туралы түсініктерді қалыптастыру. Курста қарастырылатыны: негізгі макроэкономикалық агенттердің өзара байланысы, макроэкономикалық көрсеткіштердің жиынтығы, макроэкономикалық тепе-теңдік моделі, тепе-теңдік күйінен ауытқудың себептері мен формалары, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңде жабық және ашық экономика жағдайында экономиканың қызмет ету ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – микроэкономика әдістері, нарықтық экономика субъектілерінің мінез-құлқын объективті бағалау үшін негізгі микроэкономикалық модельдері және олардың бизнес-ортада өзін-өзі іске табысты асыруы туралы түсінік қалыптастыру. Пәнде үй шаруашылықтары мен фирмалардың экономикалық мінез-құлқы, олардың нарықтағы экономикалық қарым-қатынасы, фирманың әр түрлі нарықтық құрылымдардағы мінез-құлық ерекшелігі, сондай-ақ экономикалық ресурстардың әр түрлі нарықтарының ерекшеліктері зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құқық Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік еркіндігін қамтамасыз ететін құқықтық шарттар мен кепілдіктерді айқындайды, кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара іс-қимылына, оның ішінде кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеуге және қолдауға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 4

  Пән аясында: маркетингтік орта; маркетингтік зерттеулер; нарықтарды саралау; тұтынушылардың мінез-құлқы; тауар саясаты; баға саясаты; тауарлар мен қызметтерді жылжыту; тауар қозғалысы және бөлу; маркетингті Стратегиялық жоспарлау және бақылау; қызмет маркетингі және коммерциялық емес қызмет саласында; халықаралық маркетинг оқытылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнесті заңды қолдау
  Несиелер: 5

  Бизнесті заңды қолдау бизнесті жүргізуге байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді. Білім алушылар бизнес саласындағы заңнамалармен, оның Қазақстан Республикасындағы қолдаумен және дамуымен, құқықтық қатынастар субъектілерімен, заңды тұлғалардың нысандарымен, құқықтық қабілеттілігімен, мәмілелер мен шарттарды құқықтық реттеумен, міндетті құқықтармен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Кәсіби бағытталған шетел тілі курсы «Менеджмент» мамандығының студенттеріне арналған. Бұл курстың мақсаты - халықаралық кәсіби ортаға ықпалдасуға және кәсіби ағылшын тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін студенттердің шет тілді Кәсіби бағытталған коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән компаниядағы экономикалық және әлеуметтік қатынастарды басқару және реттеу саласындағы қолданыстағы нормалар туралы білімді меңгеруге, басқару қызметінің инновациялық белсенділігін арттыруға, басқару процесі мен ұйымдастыру бойынша құзыреттерге, менеджменттің негізгі функцияларын іске асыруға, топтық динамика мен көшбасшылыққа, қақтығыстар мен өзгерістерді басқаруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнесті қаржылық қолдау
  Несиелер: 5

  Курс аяқталғаннан кейін білім алушылар бизнесті қаржыландырудың тиімді әдістерін таңдауға және қолдануға, ұйымдық-құқықтық нысаны мен бизнес санатына байланысты компанияның қаржылық стратегиясын қалыптастыруға, бизнес-жобаны қаржыландырудың оңтайлы моделін құруға және ықтимал тәуекелдерді бағалауға қабілетті болады. Білім алушылар компания капиталын қалыптастыру көздерін анықтай алады, кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың қазіргі заманғы қаржылық құралдарын пайдалана алады. Оқытудың қолданылатын әдістері – «ми шабуылы», кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің коммуникативтік құзыреттілігінің деңгейін арттыруға, қазақ тілін кәсіби (іскерлік және ғылыми) қызметте қолдануға бағытталған, сондай-ақ өз білімін жетілдіру мақсатында, менеджментке қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық құрылымдарды дұрыс қолдануға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметті сақтандыру
  Несиелер: 5

  Курсты аяқтағаннан кейін білім алушылар кәсіпкерлік қызметтің тәуекелдерін бағалауда, оларды басқаруда және барынша азайтуда, сақтандыруда, оның бағыттары мен сақтандыру компаниялары мен тәуекел менеджменті мен сақтандырудың өзге де субъектілерінің қызметінде практикалық тәсілдер мен әдістерге ие болады. Білім алушылар қолданыстағы бизнесті сақтандырудың оңтайлы үлгісін талдап, таңдай алады, тәуекелдерді хеджирлеудің қазіргі заманғы қаржы құралдарын қолдана алады. Оқытудың қолданылатын әдістері – «ми шабуылы», кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 6

  Пән кәсіпорынның даму стратегиясын әзірлеу, іске асыру және өзгерту кезінде алынған дағдыларды қолдану үшін стратегиялық менеджменттің теориялық негіздерін оқытуға бағытталған. Пән стратегиялық басқарудың жалпы сипаттамасын, ұйымның мақсатын, ұйымның миссиясын, сыртқы ортаны бағалау мен талдауды, стратегиялық баламаларды, ұйымның стратегиялық жоспарын қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Персоналды басқару
  Несиелер: 5

  Бұл пән теориялық негіздерді меңгеруге және персоналды басқару жүйесін қалыптастыру, қызмет ету, кадрлық жұмысты жоспарлау, персоналды басқару технологиясы, оның дамуы, еңбекті бағалау және ұйым персоналының қызмет нәтижелерін бағалау, жанжалдар теориясы, қақтығыстардың пайда болу себептері және басқару бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аймақтық экономика және басқару
  Несиелер: 4

  Пән экономиканы және әкімшілік-аумақтық құрылымдардың әлеуметтік саласын реттеу және басқару бойынша құзыреттілікті меңгеруге, аймақтық деңгейде экономика мен әлеуметтік саланың даму перспективаларын анықтау және проблемаларды анықтауға, сонымен қатар мемлекеттің экономикалық саясатындағы нақты аумақтардың аймақтық мүдделерін жүзеге асырудың ұтымды жолдары мен механизмдерін іздестіруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару шешімдерін әзірлеу
  Несиелер: 4

  Пән өзгеретін орта жағдайында басқарушылық шешімді дайындау, қабылдау және іске асыру теориясы мен методологиясына, лауазымдық міндеттер шегінде осы шешімдерді іске асыру үшін жауапкершілігіне, шешімдердің салдарын бағалауға, кәсіби қызметтің басымдықтарын анықтауға, осы білімді ұйым қызметін басқару практикасында қолдану үшін ойлау аппаратын дамытуға негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қақтығыстарды басқару
  Несиелер: 4

  Пән кәсіби қызметтің әр түрлі салаларындағы қақтығыстық қарым-қатынасты басқару технологияларын меңгеруге, жалпы басқару, психологиялық, құқықтық мәдениетті қалыптастыруға, студенттердің тұлғалық-кәсіби, конфликтологиялық құзыреттілігін, коммуникативтік сауаттылықты, бәсекеге қабілеттілікті, әлеуметтік ұтқырлықты, дербестікті, инновациялық қызметке дайындықты арттыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу технологиялық жаңғыртуды басқарудағы мемлекеттің рөлін, технологиялық жаңғырту факторларын, технопарктерді, АЭА-ны дамытуды және олардың технологиялық жаңғырту деңгейіне әсерін анықтауды, сәтті технологиялық жаңғыртуды басқару құралы ретінде цифрландыруды, урбанизация процесінде логистикалық, көліктік және құрылыс салаларында технологиялық жаңғыртуды басқаруды меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өзгерістерді басқару
  Несиелер: 4

  Пән ұйымдастырушылық өзгерістерді басқарудың қазіргі тәсілдерін меңгеруге, қызметкерлердің қарсыласуымен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға, сонымен қатар ұйымдастырушылық өзгерістерді жүргізудің стратегиялары мен жоспарларын қалыптастыруға бағытталған. Пән өзгерістерді басқару теориясының негіздерін, ұйымдық даму заңдылықтарын, қызметкерлердің өзгерістерге қарсылығын және оны еңсеру әдістерін, ұйымдық өзгерістердің негізгі стратегияларын, ұйымдық өзгерістерді басқару құралдарын, ұйымның бизнес процестерін қайта құрылымдауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржы
  Несиелер: 4

  Макро-және микродеңгейде қаржының теориялық және практикалық негіздерін меңгеру. Пән шеңберінде: қаржыны ұйымдастыру және басқару; мемлекеттік қаржы; салық және салық жүйесі; бюджеттен тыс қорлар; мемлекеттің ақша-несие саясаты; ҚР Ұлттық Банкі; қаржы нарықтары және делдалдар; Екінші деңгейдегі банктер; сақтандыру нарығы; кәсіпорындардың қаржысы; шаруашылық жүргізуші субъектілердің кірістері мен шығыстары; үй шаруашылықтарының қаржысы; халықтың өмір сүру деңгейінің мемлекеттік индикаторлары оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аймақтық жоспарлау және болжау
  Несиелер: 5

  Пән аймақтық дамуды жоспарлау және болжау әдістерін пайдалану, макроэкономикалық үдерістерді жоспарлау, экономикалық ресурстарды бөлу, макроэкономикалық көрсеткіштерді болжау, экономикалық салаларды дамыту үшін аймақтық индикативтік жоспарлау процедурасын және мазмұнын анықтаудың құзыреттілігін игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Технологиялық модернизациялауды басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу технологиялық жаңғыртуды басқарудағы мемлекеттің рөлін, технологиялық жаңғырту факторларын, технопарктерді, АЭА-ны дамытуды және олардың технологиялық жаңғырту деңгейіне әсерін анықтауды, сәтті технологиялық жаңғыртуды басқару құралы ретінде цифрландыруды, урбанизация процесінде логистикалық, көліктік және құрылыс салаларында технологиялық жаңғыртуды басқаруды меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Пән жеке, топтық, ұйымдастырушылық деңгейлерде көшбасшылық феномендерін тиімді басқару саласында жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті меңгеруге, стратегиялық және жедел басқару міндеттерін шешу үшін мотивацияның, көшбасшылық және биліктің негізгі теорияларын қолдану дағдыларын, сонымен қатар топтық динамика процестерін және команданы қалыптастыру принциптерін білу негізінде топтық жұмысты ұйымдастыру үшін бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сапа менеджменті
  Несиелер: 4

  Пән бизнесті бағалаудың теориялық негіздері мен практикалық дағдыларын меңгеруге бағытталған. Зерттеу барысында студенттер Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметін реттейтін нормативтік құжаттармен танысып, бизнесті бағалаудың негізгі әдістерін білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Курс өз ойларын сауатты білдіру, келіссөздер жүргізу және әңгімелесушілерді іскерлік ортада түсіну дағдыларын меңгеруге бағытталған; курс бизнес лексиканы оқып қана қоймай, ағылшын тілінің жалпы деңгейін арттыруды көздейді. Курстың мазмұны сонымен қатар іскерлік ағылшын тілін, іскерлік хаттарды, соның ішінде электрондық хаттарды дайындау, түсіну және жазу, презентациялар құру, келіссөздерге дайындық, кездесулерді ұйымдастыру және оларға қатысу сияқты аспектілерді дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік этика
  Несиелер: 5

  Пән кәсіби этика саласындағы құзыреттілікті меңгеруге, сондай-ақ этикалық нормалар, принциптер, кәсіпкерлік ұстанымынан құндылық бағдарлары, сонымен қатар персоналды басқару саласындағы корпоративтік стандарттарды әзірлеу және енгізу негіздері, болашақ мамандарды кәсіби қызметтің коммуникативтік кедергілерін, дағдарыстық және даулы коммуникацияларын жеңуге мүмкіндік беретін тиімді іскерлік этиканың практикалық дағдыларына үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 4

  Бухгалтерлік есеп негіздерін, оны ұйымдарда жүргізу дағдылары мен техникасын меңгеру. Пән шеңберінде: ақпараттық жүйе ретінде бухгалтерлік есеп; Бухгалтерлік есеп функциялары; бухгалтерлік балансты құру; шоттар мен қос жазбаны қалыптастыру; бухгалтерлік сымдарды құру; қаржылық есептілік түрлері мен нысандары оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Коммуникативтік менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән бизнес коммуникацияларды басқару теориясының негіздерін меңгеруге, білім алушыларда іскерлік қарым-қатынас саласында білім, білік және дағды жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Курс аясында ішкі және сыртқы коммуникациялар туралы түсінік беріледі,ішкі коммуникацияларды басқару сұрақтары талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Цифрлык менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән ұйымдарда, кәсіпорындарда, мемлекеттік мекемелерде басқаруда цифырлық технологияларды қолданудың теориялық негіздері мен практикалық дағдыларын меңгеруге бағытталған. Курстың өтуі білім алушыларға жобалық менеджментте сандық әдістерді тиімді қолдану, бюджеттеу, ұйым қызметін жоспарлау, сонымен қатар түрлі мемлекеттік және бизнес құрылымдарда сандық экономикаға көшу кезінде басқару әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің ұйымның тұрақты дамуының қажетті элементі ретінде корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікті қалыптастырудың тұжырымдамалық және практикалық негіздерін меңгеруіне бағытталған; компанияның қаржылық емес әлеуметтік есептілігін талдау дағдыларын меңгеруге ықпал етеді; ұйымның әлеуметтік бағдарламалары мен әлеуметтік есептерін әзірлеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тәжірибелік менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән студенттердің бизнесті басқару саласындағы қазіргі заманғы білім, білік және тәжірибелік дағдыларды меңгеруіне бағытталған. Пән «бизнес-шеберхана» форматында қарқынды оқытудан тұрады және интерактивті тренингтер, бизнес-симуляциялар, жобалар мен стратегияларды әзірлеу, шешендік шеберлікті дамыту, келіссөздер жүргізу, презентациялар техникасы және басқа да дағдылар мен біліктерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән ұлттық және мультинационалды сипаттағы іскер кәсіпорындарды басқару жүйесіндегі әр түрлі мәдениет өкілдерінің өзара әрекеттестігінің заңдылықтарын зерттеу бойынша құзыреттілікті меңгеруге, халықаралық бизнес саласындағы басқару қызметінің өзіндік түрі ретінде халықаралық менеджменттің әдістері мен тәсілдерін меңгеруге, сонымен қатар жеке фирмалар мен корпорациялар деңгейінде халықаралық бизнесті басқарудың тиімділігін арттыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпорынның инновациялық қызметін басқару бойынша білім, білік және дағды кешенін қалыптастыруға, инновациялық стратегияларды қалыптастыру және жүзеге асыру ерекшелігіне, инновациялық жобалар мен бағдарламалардың құрамы мен құрылымына, олардың инвестициялық тартымдылығын бағалау әдістеріне, инновациялық жобаларды сараптау әдістемесіне, инновациялық саладағы ұйымның немесе кәсіпорынның дамуының оңтайлы нұсқасын таңдауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік мансапты басқару
  Несиелер: 4

  Пән білім алушылардың ұйым мен қызметкерлердің қажеттіліктерін ескере отырып, персоналдың іскерлік мансабын басқару саласында қажетті білім мен іскерлікті меңгеруге, білім алушылардың кәсіби дамуына қазіргі заманғы ұйым тарапынан кәсіби дамуына мақсатты ықпал етуді қамтамасыз ететін персоналды басқарудың тәжірибелік әдістері, мансаптық менеджмент технологиялары саласында құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Операциялық менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән кәсіпорынның өндірістік қызметін басқару бойынша шешімдерді қабылдауға мүмкіндік беретін ұйым өнімдерін өндіру мен өткізуді жүйелі түрде ұсыну негізінде ұйымдардағы өндірістік операцияларды зерттеудің теориясы мен практикасы туралы студенттердің білімдерін меңгеруге бағытталған. Пәнді оқу үдерісі операциялық менеджмент мәселелерін қою және шешу дағдыларын қалыптастыруға, операциялық менеджмент жүйелерін бағалау әдістеріне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік мансапты басқару
  Несиелер: 4

  Пән білім алушылардың ұйым мен қызметкерлердің қажеттіліктерін ескере отырып, персоналдың іскерлік мансабын басқару саласында қажетті білім мен іскерлікті меңгеруге, білім алушылардың кәсіби дамуына қазіргі заманғы ұйым тарапынан кәсіби дамуына мақсатты ықпал етуді қамтамасыз ететін персоналды басқарудың тәжірибелік әдістері, мансаптық менеджмент технологиялары саласында құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Time-менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән уақытша ресурстарды басқару үшін қажетті құзыреттілікті меңгеруге, жеке тиімділікті арттыруға, кәсіби қызметті жүзеге асыру барысында уақытты тиімді пайдалану және ұйымдастыру саласында құралдарды меңгеруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электрондық бизнесті басқару
  Несиелер: 4

  Пән студенттерде электрондық бизнес саласындағы теориялық білімдер мен тәжірибелік құзыреттіліктерді қалыптастыру және оларды кәсіпкерлік қызметте қолдану үшін арналған. Пәнде электрондық бизнестің экономикалық және технологиялық негіздерімен, олардың қазіргі жағдайы мен даму үрдістерімен байланысты ұғымдар кешені қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Талант менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән ұйымның негізгі, көрнекті, талантты және стандартты емес қызметкерлерімен тиімді жұмысты ұйымдастыруға мүмкіндік беретін жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерді алуға бағытталған. Пән ұйымның негізгі қызметкерлерін іздеу, дамыту, ынталандыру және ұстап қалуға бағытталған Talent Management сияқты кадрлық менеджмент бағытының негізгі аспектілерін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты – білім алушыларда қаржылық менеджмент негіздері бойынша терең теориялық білімді қалыптастыру, теорияны операциялық қызметтің, қаржылық және инвестициялық шешімдердің тиімділігін анықтайтын негізгі тәсілдерді, әдістер мен критерийлерді әзірлеу практикасымен байланыстыра білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дағдарысқа қарсы менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән экономикалық дағдарыстардың жіктелуін, дағдарысты жағдайларды мемлекеттік реттеуді, басқару үдерістеріндегі дағдарыстарды диагностикалау, банкроттық процедураларын, кәсіпорындарды санациялауды, дағдарысқа қарсы басқарудағы тәуекелдерді, дағдарысқа қарсы басқарудағы стратегиялар мен тактиканы, дағдарысқа қарсы басқарудағы инновацияны меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерліктегі маркетингтік құралдар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - кәсіпкерлік қызметте маркетингтің құралдары мен принциптерін қолдану бойынша практикалық дағдыларды меңгеру. Пән шеңберінде Бизнестің маркетингтік ортасы оқытылады; нарық сегменті анықталады, тұтынушылардың мінез-құлқының негізгі сипаттамалары, тауарлық және баға саясатының негіздері; тауарлар мен қызметтерді жылжыту бағдарламалары анықталады; brand book әзірленеді, кәсіпкердің беделін басқару бағдарламаларын қалыптастыру; бизнес мәселелері бойынша шағын-маркетингтік зерттеулер жүргізу,әлеуметтік желілердегі маркетинг (SMM).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәуекел менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән ұйым қызметінің негізгі тәуекелдерін, талдау әдістерін, ұйым тәуекелдерін бағалау және басқару бойынша құзыреттілікті меңгеруге, ұйымда тәуекелдерді басқару жүйесін құруға бағытталған. Бұл пәнді оқу кәсіпкерлік тәуекелдерді талдау және бағалау құралдары саласында құзыреттілікті алуға мүмкіндік береді, сондай-ақ кәсіпкерлік ортада тәуекелдерді төмендетудің ғылыми тәсілдерін қолдану дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес-үдерістерді басқару
  Несиелер: 6

  Пән ұйымды үрдісті басқару негіздері бойынша білімдер мен практикалық дағдыларды меңгеруге бағытталған. Курс аяқталғаннан кейін білім алушы бизнес-процестерді моделдеуге, талдауға және оңтайландыруға, ұйымның бизнес-процестерін моделдеудің аспаптық жүйелерін пайдалануға, ұйымның үдерістерін басқару құралы ретінде көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесін (СЖЖ) әзірлеуге және қолдануға қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаны басқару негіздері
  Несиелер: 6

  Курс аяқталғаннан кейін студенттер жобаның қатысушыларының мүдделерін талдай алады; мақсаттарды, пәндік саланы және жобалық құрылымды анықтай алады; жобаның кестесін есептей алады; шоғырландырылған жобаның негізгі бөлімдерін қалыптастырады; жоба тәуекелдерін анықтай алады; MS Project бағдарламасын қолдана алады. Студенттер курстың соңында «Жобалық менеджердің көмекшісі» кәсіптік біліктілікті беру туралы сертификатқа ие болады. Оқыту әдістері - ми шабуылдары, кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1 С: Кәсіпорын
  Несиелер: 6

  Жүйе 1С:Кәсіпорын пайдаланылады міндеттерді шешу үшін есепке алу, компаниялар байланысты қол жетімді құнын жүйесінің бар болуын және орыс тілді қолдау әзірлеушілер. Осы курс аясында 1С:Кәсіпорын жүйесінің негізгі объектілерімен, олардың жұмыс істеу принципі және келесі есептік есептерді шешу үшін Қолдану тәсілдері: жалақы есебі, кадрлық есеп, қоймалардағы тауарлардың кіріс және шығыс есебі және т.б. танысу жүргізіледі. Курсты аяқтағаннан кейін оқушылар сертификаттаудан өте алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингтік талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – кәсіпкерлік қызмет үшін маркетингтік тұжырымдаманы әзірлеу үшін аналитикалық білімдер мен практикалық дағдыларды алу: нарықты зерттеу, Маркетингтік жоспарды әзірлеу, әлеуметтік медиа-маркетингті түсіну және оны пайдалану, баға саясатын қалыптастыру. Пән аясында маркетингтік талдаудың әртүрлі түрлері, тауашаларды және нарықтық мүмкіндіктерді анықтау, ритейлдегі аналитика, бәсекелестік барлау, маркетингтің аналитикалық жүйесі және нәтижелерді ұсыну, тұтынушының адалдығын басқару, маркетингтік шешімдерді әзірлеу оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес талдау
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызметтегі бизнес үрдесін зерттеу үшін экономикалық талдау әдістері және аналитикалық қызметтің практикалық дағдыларын дамыту. Пән аясында бизнесті дамыту бойынша басқарушылық шешімдерді әзірлеу үшін экономикалық талдаудың теориясы мен практикасы, кәсіпкерлік қызмет субъектісінің қаржылық-шаруашылық қызметін талдау кезіндегі жүйелі ойлау, бизнес-талдаудың заманауи құралдары оқытылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнеске арналған кеңсе шешімдері
  Несиелер: 6

  Пәндерді меңгеру мақсаты студенттердің кәсіби мүдделеріне қолданылатын қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін көрсету, студенттердің жаңа компьютерлік технологияларды меңгеруіне деген сенімін дамыту болып табылады. Студент осы білімді қарапайым және күрделі мәтіндік құжаттарды жасау, электрондық кесте процессорының көмегімен түрлі тақырыптық мәселелерді шешу, Excel электрондық кесте процессорын пайдалана отырып, зерттеу нәтижелерін өңдеу үшін пайдалана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік субъектілерінің есептілігі
  Несиелер: 5

  Шағын және орта бизнес мәртебесін алу шарттары және есептілік құрамы, салық салу жүйесі (ССЖ); Кәсіпкерлік қызмет түрлері, салықтар мен жарналар бойынша есептілік, бухгалтерлік есептілік: бухгалтерлік баланс, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті қалыптастыру ерекшеліктері, экология бойынша есептілік

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инвестициялық процестерді басқару
  Несиелер: 4

  Пән студенттердің инвестицияның мәні туралы жүйелі түсінігін қалыптастыруға, инвестициялық үрдісті ұйымдастыру принциптерін оқып білуге, инвестициялық жобалаудың теориялық негіздерін оқып білуге, инвестициялық талдаудың негізгі құралдарын практикада қолдану мүмкіндігін, сондай-ақ инвестициялық шешімдерді қабылдау аспектілерін, инвестицияларды басқару әдістерін қарастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 6

  Пән бизнес модельдерін, мәнін, әдіснаманың мазмұнын және бизнес-жоспарлауды ұйымдастыруды, бизнес-жоспарлаудағы маркетингтік зерттеулердің рөлін зерделеуді қамтиды. Бұл пәнді оқу бизнес жоспарды құру әдістемесі, бизнес-жоспардағы тәуекелді бағалау, бизнес-жоспардың шығынсыздық нүктесін есептеу бойынша құзыреттілікті алуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Фирмаішілік жоспарлау
  Несиелер: 6

  Пән басқарудағы жоспарлаудың мәні мен функцияларын, жоспарлаудың негізгі принциптері мен әдістерін, жоспарлы есептеулерді, көрсеткіштерді, кәсіпорын жоспарларының жүйесін, кәсіпорынның потенциалын жоспарлау және ресурстық қамтамасыз ету, өнімді өндіру және өткізу, шығындар мен нәтижелер, кәсіпорындағы қаржылық жоспарлау бойынша құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жазбаша және ауызша мәдениетін меңгергендігін көрсетіп, тұлғааралық және кәсіби өзара әрекеттесу міндеттерін шешу үшін көптілді және көпмәдениетті мәселелерді шешуге қабілетті, өз көзқарасын дәлелді баяндай білу дағдысы.

 • Код ON2

  Нарық пен бизнес-үдерістерді талдауға, кәсіпкерлік қызметте жетістікке жету үшін басқарудың заманауи әдістерін қолдануға қабілетті.

 • Код ON3

  Командада жұмыс істей алады, салааралық коммуникацияларды және көшбасшылық қасиеттерді, жақсы тіл табыса білу дағдыларын меңгерген.

 • Код ON4

  Жаңа жағдайларға бейімделуге және ішінара белгісіздік режимінде жұмыс істеуге, дербес, автономды шешімдер қабылдауға қабілетті.

 • Код ON5

  Мәдени және әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін жетекшілікпен және командада жобалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті.

 • Код ON6

  Аймақты дамыту, қоршаған ортаны жақсарту әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешуге қабілетті.

 • Код ON7

  Жүйелік, ситуациялық, үдерістік тәсілдер принциптерін пайдалана отырып, сыни талдау негізінде стандартты кәсіби жағдайларда басқарушылық шешімдерін қабылдауға қабілетті.

 • Код ON8

  Кәсіби қызметте кәсіби міндеттерді шешуде тиісті инновациялық технологияларды, құралдарды, базалық әдістерді, теорияларды қолдануға қабілетті, цифрландыру жағдайында ақпаратты басқару дағдыларын меңгерген.

 • Код ON9

  Персоналды ұйымның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге, жеке басының дамуы мен кәсіби өсуіне ынталандыруға, белсендіруге қабілетті.

 • Код ON10

  Бизнес пен басқару саласындағы мемлекеттік және халықаралық стандарттарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық базасын қолдануға қабілетті.

 • Код ON11

  Компанияның ресурстарын ұтымды пайдалану мақсатында жаңа ұйымдарды, қызмет бағыттарын, жаңа тауарларды құру және дамыту үшін бизнес-үдерістер мен жобаларды басқаруға қабілетті.

 • Код ON12

  Ішкі және сыртқы ортаның өзгерістерін және тәуекелдердің пайда болуын ескере отырып, басқару ақпаратты талдауға және бағалауға қабілетті.

 • Код ON13

  Корпоративтік мәдениет пен этика принциптерін ескере отырып, ұйымның қызметін стратегиялық, тактикалық және операциялық жоспарлауға және болжауға қатысуға қабілетті.

6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 6B04101-Менеджмент
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04101 Кәсіпкерлік саласындағы менеджмент
Бакалавриат

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент и управление
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 АТ Менеджменті
Бакалавриат

Astana IT University

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Қазақстан-Британ техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04101 Менеджмент
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top