Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02120 Өнеркәсіптік дизайн в Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Нарық сұраныстарына және қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес арт-қызметтерді (өнімдерді) әзірлеуге және ілгерілетуге қабілетті, жобалау мен дизайн-жобаларды орындаудың теориялық білімі мен практикалық дағдысы бар, өнер және өнеркәсіптік дизайн саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұрғын және қоғамдық ғимараттар ортасын заттық-кеңістіктік толтыру объектілерін, өнеркәсіптік дизайнның жиынтықты және коллекциялық бұйымдарын жобалау және орындау үшін маман даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B031 Сән, дизайн
 • Дайындық бағыты 6B021 Өнер

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Политілді әрі полмәдениетті Қазақстан социумында коммуникациялық және халықаралық деңгейде тілдесу мәселелерін тиімді шешу.
 • Басқару және іскерлік білімдері мен машықтарын қалыптастыру.
 • Өнер тарихы мен дизайн негіздері саласы білімін меңгеру, кеңістіктік ойламды және перспектива тұрғызуда практикалық тәжірибелі болу, сәулеттік дизайн объектілерінің сәулеттік-құрылыстық сызбалар сыза және оқи білу, шрифтінің әртүрлі стильдері мен түрлерін меңгеру және әрқилы шрифтілер.
 • Сәулеттік дизайн объектілері эскиздік графикасын дайындауда жобалық графика мен түсколористика саласының білімдерін меңгеру.
 • Көркем жобалаудың шығармашылық концепциясын қалыптастыруда композициялық шешімдеудің білімдері мен амалдарын меңгеру.
 • Бейнелеу өнерінде білімдер мен практикалық машықтарды, сәулеттік дизайн объектілерін жобалау техникасының эскиздік графикасын дайындауда арнайы бейнелеу құралдарын меңгеру.
 • Нормативтік-техникалық регламенттер ескерілген тұрғын және қоғамдық орта дизайнын қалыптастыруда компьютерлік редакторлар графикалық тәсілдерін қолдану.
 • Бейнелеу өнерінде білімдер мен машықтар меңгеру. Өндірістік дизайн объектілерін жобалаудағы эскиздік графикасын дайындауда арнайы құралдарын меңгеру.
 • Тұрғын және қоғамдық ғимараттарда өндірістік дизайн объектілерін констукциялаумен айналысу.
 • Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың заттық-кеңістіктік толтырылымы дайындауда өндірістік дизайн типологиясы, техника және өндірістік дизайн тарихы салаларының білімі болуы
 • Өндірістік дизайн, тұрғын және қоғамдық ғимараттар кеңістігінің заттық-кеңістіктік толтырылымы элементтері мен процестері орындау. Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың заттық-кеңістіктік толтырылымы объектілерінің жинақтық және коллекциялық бұйымдарының дизайнын дайындау. Тұрғын, қоғамдық және мәдени-ойын сауықтық бағыттағы ғимараттардың кеңістігін толтырылымдауға арналған өндірістік дизайн бұйымдарын жобалауды және жасауды іске асыру
Top