Жаңа білім беру бағдарламасы

6B10112 Медициналық-профилактикалық іс в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Адам организмінің патологиясы мен қоршаған ортаның адам денсаулығына әсері туралы білімді, сондай-ақ аурулардың пайда болу тәуекелдік факторларының алдын алу үшін мінез-құлық ғылымдары мен алдын алу принциптерін қолдану
  • Кәсіби тұлғааралық, пәнаралық және салааралық коммуникацияларды көрсету
  • Кәсіби қызмет шеңберінде ақпаратты іздеу, сыни талдау және ұтымды пайдалану үшін қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы IT-технологияларды қолдану
  • Халықтың әлеуметтік-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз етуде бақылау және шешім қабылдау үшін аурулардың себеп-салдарлық байланыстары, денсаулықтың әлеуметтік-мінез-құлық детерминанттарының әсері туралы заманауи білімді пайдалану
  • Дәлелді медицинаның ғылыми білімін және принциптерін практика мен ғылыми зерттеулерде қолдану
  • Зертханалық әдістер мен ресурстарды пайдалана отырып, тіршілік ету ортасы объектілерінің санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығының көрсеткіштерін нормативтік-құқықтық актілердің талаптарына сәйкес бағалау
  • Халықтың денсаулық сақтау саласындағы санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығының маңыздылығын қолдау және ілгерілету
  • Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайларға әрекет етуді жоспарлауға және әрекет етуге қатысу
Top