Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді бағалайды және оларды мемлекеттік басқару және стратегиялық шешімдер қабылдау саласындағы іс-шараларды бағалау үшін пайдаланады
  • Мемлекеттік және жергілікті басқару саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлайды және жүргізеді
  • Әр түрлі қызмет салаларындағы экономикалық білім негіздерін, өндірістің әлеуметтік формаларының негіздерін, субъектілердің экономикалық қатынастарын, экономикалық процестер мен құбылыстарды зерттеу әдістерін түсіндіреді;
  • Кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді өзара іс-қимыл жасайды, командада жұмыс істей алады
  • Мемлекеттердің маңызды әлеуметтік және экономикалық міндеттерін шешуде мемлекеттік сатып алулар мен келісімшарттарды басқара отырып, экономиканы, ұлттық өндіріс көлемдерінің, инфляцияның, жұмыспен қамтудың өзара байланысы мен динамикасын мемлекеттік реттеудің цифрлық технологиялары мен әдістерін пайдалану.
  • Мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимылын, уақытты басқаруды, көшбасшылық қасиеттерді, ойлау мәдениетін жүзеге асыруда дағдыларды қолдану, кәсіби салада тиімді кәсіби басқару шешімдерін қабылдау.
  • Өз ісін ұйымдастыру мүмкіндігімен кәсіби дағдыларды одан әрі жетілдіруге қабілетті
  • Жаһандық, ұлттық және рухани-адамгершілік құндылықтарға ие
Top