Жаңа білім беру бағдарламасы

6B11302 Көлік бизнесі және логистика в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Зерттеу нәтижелерін жазбаша түрде ұсына отырып, мультимодальдық көліктік-логистикалық жүйелердегі логистикалық тәуекелдерді бақылау мен басқаруды пайдалана отырып, жеткізу тізбегін басқару жүйелерін талдай отырып, көлік бизнесін тиімді ұйымдастыру үшін зерттеу жұмыстарын жоспарлайды және ұйымдастырады.
 • Көліктің жалпы курсының негіздерін; материалдық денелердің механикалық қозғалысы мен тепе-теңдік заңдарын; көлік бизнесін және көлікте сервисті ұйымдастыруды біле отырып, интермодальды көлік технологиялары жағдайында жеткізу тізбегінде жүктерді тасымалдауды жоспарлайды.
 • Негізгі жаратылыстану-ғылыми пәндер, экономика негіздері және тіршілік әрекеті мен процестерінің қауіпсіздігі туралы білімді қолдана отырып, оңтайлы шешім табуға мүмкіндік беретін стандартты емес ойлауды қолдана отырып, еңбек қызметі процесінде кәсіби міндеттерді шешеді
 • Көлік жүйелеріндегі көлік түрлерінің өзара іс-қимылының логистикалық қағидаттарын тиімді пайдалана отырып, мультимодальды көлік-логистикалық жүйелерді жеткізу тізбегінде жүктерді тасымалдау бойынша логистикалық қызметті ұйымдастырады
 • Көлік техникасын техникалық пайдаланудың инновациялық әдістерін, көлік техникасының заманауи көлік-пайдалану материалдарын пайдалана отырып, кәсіпорынның Көлік құралдарын пайдалануға, техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған шығыстарды бақылайды
 • Көлік процесінің қауіпсіздігі, ерекше жағдайларда жүктерді тасымалдау, тасымалдау процесін тиімді орындау мақсатында тасымалдау, ауыстырып тиеу және сақтау процесінде жүктермен жұмыс істеу жөніндегі талаптарды айқындайтын қағидаларды талдайды.
 • Тілдерді, академиялық жазу негіздерін, эмоциялық зиятты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қолдана отырып, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді қарым-қатынас жасайды.
 • Көлік қызметін оңтайландыру үшін көлік логистикасының негіздерін, қоймалау логистикасын, көлік жүйелеріндегі көлік түрлерінің өзара іс-қимылының логистикалық қағидаттарын қолдана отырып, көлік технологияларын, жүк және жолаушылар тасымалын ұйымдастыру мен басқару әдістерін әзірлейді.
 • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарға, тілдік, экономикалық, құқықтық білімге, ақпараттық сауаттылыққа ие бола отырып, өзінің, адамгершілік және азаматтық ұстанымын білдіреді.
 • Құқық, экономикалық теория, кәсіпкерлік және ойлау дизайны негіздерін қолдана отырып, өз ісін ұйымдастыру мүмкіндігімен одан әрі кәсіби даму бағыттарын айқындайды
 • Қызмет көрсету сапасын жақсарту процестерін ұйымдастырады жеткізу тізбегіндегі жүктерді тасымалдау бойынша логистикалық қызметтер, тиеу-түсіру жұмыстарын кешенді механикаландыру мен автоматтандырудың логистикалық принциптерін пайдалана отырып, терминалдық-логистикалық кешендер мен контейнерлік көлік-технологиялық жүйелер жағдайында тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы мен механикаландырылуын тиімді ұйымдастыру үшін зияткерлік көлік-жүк жүйелерін таңдауды айқындау
 • Көлік инфрақұрылымы объектілерін жобалаудың озық әдістерін; Көліктегі логистика мен цифрлық технологияларды; көлік-экспедициялық қызмет көрсетудің заманауи тетіктерін пайдалана отырып, жеткізу тізбегінде жүктерді тасымалдауды басқару саласындағы компанияның логистикалық қызметінің операциялық бағытын дамыту стратегияларын әзірлейді
Top