Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D04103 Халықаралық стандарттарға сәйкес есеп және аудит в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Түрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қызметіне бухгалтерлік есеп, аудит пен талдау облысындағы ғылыми жетістіктерді жобалау, ендіру және бейімдеу.
  • Ғылыми зерттеулердің бағдарламасын дайындау және бағдарламаны сәйкес өз бетінше жүзеге асыру, жүргізілген зерттеулер нәтижесін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну.
  • Бухгалтерлер мен аудиторлардың этикасының қағидаларын сақтай отырып бухгалтерлік есеп пен аудит облысындағы эксперттік және консалтингтік қызметті жүзеге асыру.
  • Жоғары білім беру жүйесінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру.
  • Есеп пен аудит облысындағы ғылыми жетістіктерді талдау мен сыни бағалау, ғылыми-зерттеу және кәсіби қызметте жаңа ойларды жинақтау.
  • Ғылыми зерттеулер мен жаңа ойларды жүзеге асыру негізінде өзін-өзі дамыту.
Top