Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02117 Сәндік өнер. (Ағаш және басқа материалдарды көркем өңдеу) в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Декоративтік сурет
  Несиелер: 4

  Бул курс ерекше үлгідегі нысандардың түрленуіне, стилизациясына, трансформациясына негізделген. Арнайы суреттегі жаттығулар негізінде әртүрлі стильде, қисық сызықтармен, пластикалық сызықтармен, нүктелермен және т.б. жұмыстармен орындалатын өсімдік мотивтерінің графикалық эскиздерінен басталады.Декоративтік натюрморт - әр түрлі өсімдіктермен шешім. Өсімдіктерді әртүрлі стилльдеу. Дәстұрлі костюмдегі адамның суретін салу, сәндік фонмен үйлестіру. Интерьердегі адам композициялары.

  Селективті тәртіп
 • Декоративтік кескіндеме
  Несиелер: 4

  Сәндік кескіндеменің негізгі принциптері мен әдістері. Натюрморттың- қараңғы, жеңіл фонда көрініс көрсету. Портрет қолдарымен , әртүрлі гаммаларда ұлттық костюммен сурет салу. Түс сезімін дамытуға көмектесу, түс үйлесімін, түсі мен көркемдік және эстетикалық тәрбие қалыптастыру .

  Селективті тәртіп
 • Академиялық кескіндеме
  Несиелер: 4

  Академиялық кескіндеменің практикалық және теориялық негіздері. Кенепте, картонда көркем жұмыстың түсті құрылысын ұйымдастырудың принциптері мен техникалық тәсілдер жүйесі. Студенттердің нақты, шындықты көркем-бейнелі қабылдауын, оның түрлі-түсті түрлілігін және студенттердің өзіндік шығармашылық жұмысында қажетті білім мен дағдыларды игеруін дамыту. Бейнелеу грамотасының элементтерін меңгереді: композиция, сурет, түс және тон. Натюрморт композициясында акварельмен, гуашьпен сурет салу кезіндегі көркем тәсілдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Материалтану
  Несиелер: 5

  Өнердің, көрнекі көпфункционалды өзара байланысы және оның материалдық палитрасы; материалдың физикалық сипаты, өндірістің негіздері, материалдардың номенклатурасы және сипаттамалары, оларды кескіндеме тәжірибесінде қолдану әдісі. Материалдардың құрылымы: микроқұрылым, макро құрылысы, заттардың ішкі құрылымы; материалдық қасиеттері: механикалық, физикалық, химиялық, физика-химиялық, технологиялық; өндіріс технологиясы бойынша материалдардың сипаттамалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық сурет
  Несиелер: 4

  "Академиялық сурет" курсы құру және құрастыру негіздерін түрлендіруге негізделеді.Бұл қойылымды дұрыс құра білу, сондай-ақ әр түрлі түсті шешімдерді(көлеңке, түс) меңгеру.Сызықты және әуе перспективасының заңдары. Конструкцияны талдау, нақты орта және желілер, штрих құралдары арқылы жарық беру жағдайларында қарапайым формадағы пропорциялар мен көлемнің шынайы берілуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сурет
  Несиелер: 4

  Гипс қуймалары, тірі табиғат және кеңістіктік орта объектілері, пластикалық анатомия және конструктивтік сурет мысалында бейнелеу тілі әдістері; әртүрлі графикалық материалдарды пайдалана отырып, адам фигурасының суреттерін жасау дағдылары мен біліктерін, графикалық қабілеттерін дамыту. Композиция құрастыру және қайта өңдеу тәжірибесінде суреттерді пайдалана білу және сызықтық-конструктивтік құрастыру дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика Сorl/AutoCAD
  Несиелер: 4

  "Компьютерлік графика" пәні Corl/AutoCAD интерактивті компьютерлік графиканың қазіргі графикалық құралдарының көмегімен графикалық суреттерді өңдеу және құру әдістері мен құралдарын оқытады. Компьютерлік графиканы аппараттық қамтамасыз ету. Графикалық мәліметтерді ұсыну. Компьютерлік графика түрлері. Векторлық графика. Растрлық графика. Фракталдық графика. Компьютерлік графиканың қолданбалы бағдарламалық құралдары. Компьютерлік графиканың аппараттық (техникалық) құралдары. Үшөлшемді модельдеу. Мультимедиялық технологиялар негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Композиция негіздері
  Несиелер: 5

  Өнердегі көркемдік композициялық заңдылықтары, пән ретінде композицияны қалыптастыру және композицияның теориялық негіздері, композициялық заңдар, ережелер, техникалары, көркемдік және экспрессивті құрамы, ұғымдардың мәні: көркемдік имидж, идея, тақырып, сюжет, өнер туындысында мотивация, бірлік мәселелері өнер туындысының мазмұны мен формасы. Материалда істейтін композицияны графика және түс ретінде ойдан шығару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Технология негіздері
  Несиелер: 5

  Көркем бейнелер мен тұрмыстық заттарды жасау үшін сұлулықты тану және пайдалану, ағаштың қасиеттері;ағашты қолмен өңдеу технологиясы мен қауіпсіздік техникасын игеру;лобзикпен жұмыс технологиясын зерттеу;күйдіргішпен жұмыс технологиясын зерттеу;әр түрлі құралдармен, айлабұйымдармен және материалдармен жұмыс істеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Түстану
  Несиелер: 5

  Түстану туралы ғылым. Түстер табиғаты базалық, құрамдас және қосымша түстер, түстер қарама-қарсы түстердің негізгі сипаттамалары, түстер араластыру, түстер үйлесімі және түстер мәдениеті. Түс-фактуралық композицияларды құрудың негізгі заңдары мен ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кескіндеме
  Несиелер: 4

  Түс қатынастарын шығармашылық интерпретациялау, олардың нюанстары мен үйлесімдігі, контраст пен динамизм. Нақты шындықты көркем-бейнелі қабылдау, оның түрлі-түсті алуан түрлілігі және өз бетінше шығармашылық жұмысында қажетті білім мен дағдыларды алуы. Жұмыс барысында студенттер бейнелеу грамотасының элементтерін меңгереді: композиция, кескіндеме, түсі және тон.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі, оның негізгі ережелері. Қауіптер, төтенше жағдайлар. Тәуекелді талдау, тәуекелдерді басқару. Адам қауіпсіздігі жүйелері. Қазіргі заманғы тұрақсыздандыру факторлары. Әлеуметтік қауіптер, олардан қорғау: рухани саладағы, саясаттағы қауіптер, олардан қорғау: экономикалық саладағы қауіптер, тұрмыстағы, күнделікті өмірдегі қауіптер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Экономика және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Қоғамдық өндіріс. Капиталдың мәні, формалары, құрылымы. Өндіріс шығындары. Нарықтық экономикадағы өндіріс кірістері. Бизнес түсінігі. Кәсіпкерлік қызмет түрлері. Меншік теориясы, шаруашылық жүргізудің қоғамдық формалары. Тауар, ақша. Қоғамдық-экономикалық жүйе. Нарықтың пайда болуы. Қаржы жүйесі. Бизнесті дамытудағы мемлекеттің рөлі. Макроэкономика. Ресурс үнемдеу. Экономикалық дамудың циклділігі. Инфляция және жұмыссыздық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Дәстүрлі қолөнер технологиясы
  Несиелер: 4

  Композициялық шешімдерді қолдануға арналған техникалық дағдылардың әдістері. Композицияны құрудың негізгі әдістері. Металды, тері, сүйек, тоқыма, жүн және басқа материалдарды көркемдеп өңдеудің декоративті аяқтау технологиясы, кескіндеме техникасының әр түрлі әдістері, сонымен қатар тоқыма және дәстүрлі тоқыма байланыстары, дәстүрлі қолөнер бұйымдарының негізгі түрлері, материалда орындау техникасы, құрастыру технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Арнайы кескіндеме
  Несиелер: 4

  Сәндік кескіндеменің негізгі принциптері мен тәсілдері. Қара, ашық фондағы натюрморт.Портрет кеудесімен, түрлі гаммалардағы ұлттық костюмдегі фигура. Курстың басты мақсаты болашақ өнер қайраткерлерін білімді және іскерлікті қажетті тиімді ұйымдастыру үшін шығармашылық жұмыс қамтамасыз ету болып табылады. Түсте тонның сезімін дамытуға ықпал ету, түс үйлесімін, колоритті таңдау және көркемдік талғамды қалыптастыру әдісімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Құқық негіздері және жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Конституцияның, ҚР қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері; мемлекеттік басқару органдарының жүйесі, экономиканы мемлекеттік реттеудің өкілеттіктер шеңбері, мақсаттары, әдістері, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлі; қаржылық құқық және қаржы; материалдық және іс жүргізу құқығының өзара іс-қимыл тетігі; сыбайлас жемқорлықтың мәні, оның шығу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік, құқықтық жауапкершілік шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Тірі организмдердің, әртүрлі деңгейдегі экожүйелердің, жалпы биосфераның қызмет етуінің негізгі заңдылықтары, олардың тұрақтылығы; биосфера компоненттерінің өзара әрекеттесуі және адамның шаруашылық қызметінің экологиялық салдары, әсіресе табиғат пайдалануды интенсификациялау жағдайында; ҚР және әр түрлі елдердегі тұрақты дамудың концепциялары, стратегиялары және практикалық міндеттері туралы қазіргі заманғы түсініктер; экология, қоршаған ортаны қорғау, қоршаған ортаны тұрақты дамыту мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 4

  Арнайы сурет курсы форманың түрлендіруге, стилизациялауға , трансформациялауға негізделеді. Өсімдік мотивтерінің, натюрморттардың графикалық суреттерінен басталады ,олардың негізінде әртүрлі стильдегі эскиздар орындалады, қисық сызықтар, пластикалық, нүктелер, дақтар , зигзаг тәрізді, сызықтық т.б. Натюрморттың сәндік-жазық шешімдегі көрінісі. Дәстүрлі костюмдегі фигураның суреті, ою-өрнекті фонмен үйлесуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Өндірістік технологиясы
  Несиелер: 4

  Дәстүрлі техникалар және заманауи технологиялық өнімдер. Жұмыстың сәндік-технологиялық түрлері, материалдардың технологиялық және сәндік қасиеттерін пайдалану, басқа да қосымша материалдардың үйлесімімен шығармашылық өнімді жасау. Материалдардың технологиялық ерекшеліктерін жинау және жанрлық зерттеу бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу. Шығарылған композицияларды өндіріске енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Дизайн техникасы
  Несиелер: 4

  Өңдеу, қайрау, күйдіру, ою және ағаш бойынша Мозаика бойынша негізгі қол құралдарын меңгеру; қайрау, бұрғылау, аралау, ою және Мозаика операцияларын орындау; графикалық сауаттылықтың негізгі элементтерін меңгеру; жазықтық белгілеуді орындау; күйдіру үшін композицияны, оюдың әр түрлі түрлерін әзірлеу және жасау; бұйымдарды - тастармен,сүйектермен,мүйізмен , оюдың әр түрлі түрлерімен декорациялауды орындау.;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақ (орыс) тілі (В2)
  Несиелер: 5

  Сөйлеу мәдениетін анықтау. Сөйлеу дұрыстығы. Сөзді дұрыс таңдау, сөздің формалары. Сөздің дәлдігі. Ұсыныстарды дұрыс құру. Сөйлеу мәнерлілігі. Экспрессивті синтаксис. Сөйлеу байлығы, тазалығы, логикасы. Айтылу және екпін нормалары. Практикалық стилистиканы анықтау. Кәсіби саладағы сөйлеу мәдениеті. Белгілі бір коммуникативтік жағдайлардағы сөйлеу жаттығулары. Тілдік мінез-құлық этикасы. Іскерлік қарым-қатынас түрлері

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Композиция
  Несиелер: 5

  Композицияның эстетикалық аспектісі. Композиция элементтері. Композиция заңдары. Композиция түрлері. Стиль және стильдік бірлік. Кеңістікті безендіру және оны құру негіздері. Кеңістіктегі барлық элементтердің көркем байланысы. Тепе-теңдік заңдары. Симметрия және асимметрия. Гармония элементтері. Нюанс. Контраст. Модульдік. Ритм. Доминанта. Статика және динамика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Арт білім беру
  Несиелер: 5

  Отандық өнер мен көркем мәдениеттің ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері туралы базалық білім. Курс өнердің барлық түрлерін қамтиды, бұл қазақтардың адамгершілік-эстетикалық әлемі эволюциясының жалпы көрінісін, әдет-ғұрып элементтерін және қазіргі қазақстандық келбетін қалыптастыру үшін олардың маңызын құруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Зергерлік өнер
  Несиелер: 4

  Бул курс зергерлік бұйымдардың негізгі технологиясын және металлды көркем өңдеуді өтеді. Соқпа,арнайы кесу дағдыларын меңгеру, аралап кесу технологиясын меңгеру. Металлды көркем өңдеу технологиясы бойынша білімдерін жетілдіру. Металдардың негізгі қорытпалары, металдардың химиялық және физикалық қасиеттері, кесу дағдылары, филигрань, гравюра, дәнекерлеу, құю,жабыстыру және т.б. Ыстық және суық эмаль технологиясы. Зергерлік бұйымдар техникасын материалда орындау ушін композиция құрастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлемдік өнер тарихы
  Несиелер: 3

  Өнердің негізгі түрлерінің дамуының негізгі тенденциялары, себептері мен перспективалары және олардың жалпы мәдениетпен өзара байланысы қарастырылады. Батысеуропалық және орыс бейнелеу өнерінің тарихы мен теориясының негіздері. Өнертанудағы жалпы әлемдік үрдістерге негізделген барлық кезеңдердің тарихи, әлеуметтік-мәдени және иконографиялық ерекшеліктері. Бейнелеу өнеріндегі шығармашылық тұлғалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Дүниежүзілік мұралар географиясы
  Несиелер: 5

  ЮНЕСКО. Дүниежүзілік мәдени және табиғи мұраны қорғау туралы Конвенция. Дүниежүзілік Мәдени мұра объектілері және шетелдік Еуропаның басқа да көрнекті орындары. Шетелдік Азия мен Австралияның ұлы мұрасы мен көрікті жерлері. Американың Дүниежүзілік Мәдени Мұрасының объектілері. Африка-тамаша кездесу. Қазақстандағы Дүниежүзілік мұра объектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Көшбасшылық: тиімді басшылықтың дағдылары
  Несиелер: 5

  Көшбасшылық негіздері. Көшбасшылықтың тұлғалық теориясы. Мінез-құлық және ситуациялық көшбасшылық. Көшбасшы және команда. Функционалдық (рөлдік) көшбасшылық. Көшбасшылық стиліндегі PAEI функциялардың үйлесімсіздігі. Тиімді көшбасшылық стильдері. Тиімсіз көшбасшылықтың архетиптері. Ұйымдағы көшбасшылық стильдерін жүзеге асыру.Көшбасшылық: тиімді басқару дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік типологиясы; кәсіпкерлік шешімдер; фирманың сыртқы, ішкі ортасы; кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық нысандары; құрылтай құжаттары; мемлекеттік тіркеу, лицензиялау; жұмыс істеу тетіктері; кәсіпкерлік тәуекелдер; кәсіпкерлікте еңбек ақы төлеу; кәсіпкерлік қызмет мәдениеті; қорғауға жататын мәліметтер, кәсіпкерлер жауапкершілігінің мәні түрлері; қаржылық талдау әдістері; кәсіпкерлік қызметтің көрсеткіштері, тиімділігін бағалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Эмаль технологиясы
  Несиелер: 5

  Эмальмен жұмыстың негізгі технологиялық принциптері; өндірістің әртүрлі кезеңдерінде эмаль жабынында болатын физика-химиялық процестер; қыздыру режимдері, эмальданған бұйымдарды күйдіру және салқындату; алынған теориялық білімді қойылған міндеттерді практикалық шешу үшін қолдану; эмальдің химиялық құрамын есептеу және түзету . Әйнекті анықтау (эмаль, глазурь). Әйнек құрылымы. Әйнек түзгіштер оксидтері және модификаторлар. Әйнек тәрізді күйдегі оксидтердің болу шарттары. Әйнек тәрізді күйдің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ағашты көрем өңдеу
  Несиелер: 5

  Сәндік-қолданбалы шығармашылықтың әр түрлі бағыттарында шығармашылық даралығын қалыптастыру. Ағаш тұқымдарының айырмашылығы, оюға жарамдығы, таңдау жолы, ағашты сақтау тәсілдері. Мозаика технологиясы; Геометриялық ою технологиясының түрлері; ағаш бойынша жазық рельефті ою технологиясы, өңдеу, кептіру, күйдіру, инкрустациялау және т. б. Білім алушыларда ағаш ою түрлері бойынша техникалық шеберлік тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ілгермелі шетел тілі
  Несиелер: 5

  Тақырып бойынша толық баяндамалар. Жаңалықтар мен репортаждар. Қазіргі заманғы проблема бойынша мақалалар мен хабарламалар, қазіргі заманғы көркем проза. Таныс мәселе бойынша пікірталасқа белсенді қатысу. Өзекті мәселе бойынша "қолдаймын" және "қарсы" барлық дәлелдерді айту. Эссені, баяндаманы, хаттарды ерекше маңызды оқиғалар мен әсерлерді көрсете отырып жазу .

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қыш
  Несиелер: 5

  Оқушыларды әлемдік көркем мәдениетке баулу, олардың эстетикалық ой-өрісін кеңейту, көркемдік талғамын дамыту, стильді сезімдерін дамыту, сазбен жұмыс жасаудың түрлі тәсілдерімен танысу :тұтас саздан мүсіндеу, пласттан мүсіндеу, жгуттан мүсіндеу. Шликермен құю, шикізатты өңдеу, Бұйымды кептіру, ангобирлеу, бұйымға сурет салу, күйдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Құрылыс материалдардың технологиясы
  Несиелер: 5

  Дипломдық жұмыстың практикалық бөлімі орындалатын материалдардың қасиеттері мен декорацияланған мүмкіндіктерін зерттеу бойынша таңдалған технологияны тереңдетіп оқу.Көркем-композициялық міндеттерді шешу үшін осы қасиеттерді әртүрлі техникалық тәсілдерде жетілдіру және еркін пайдалану. Арнайы технологияларды зерделеу және арнайы жабдықтар мен құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Шеберхана таңдау
  Несиелер: 7

  Дипломдық жұмыстың практикалық бөлімі, орындалатын материалдардың қасиеттері мен декорацияланған мүмкіндіктерін зерттеу бойынша таңдалған технологияны тереңдетіп оқу.Көркем-композициялық міндеттерді шешу үшін осы қасиеттерді әртүрлі техникалық тәсілдерде жетілдіру және еркін пайдалану.Арнайы технологияларды оқу және арнайы құралдармен жұмыс істеу. Композициялық шешімдерді іске асыруға мүмкіндік беретін техникалық шеберлік тәсілдері, композиция жасаудың негізгі тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қосымша материалдармен жұмыс
  Несиелер: 6

  Көркем материалды өңдеудің әр түрлі түрлері. Дәстүрлі техника және заманауи технологиялық өнімдер. Жұмыстың сәндік-технологиялық түрлері. Мозаика. Инкрустациялау. Қосымша материалдар (былғары, металл, сүйек, мүйіз, ағаш, тас және басқа материалдар). Көркем өңдеу технологиясы және оларды өңдеу. Көркем ағаш өнімдерін өндіруде қосымша материалдармен танысу.Материалдарды өңдеуге арналған заманауи технологиялар. Дәстүр техникасының жана заманауи технологлык өнімдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дипломдық жұмыс – зерттеу
  Несиелер: 4

  Дипломдық жұмыстың әдіснамалық, практикалық және теориялық негіздері. Тарихи,композициялық,шығармашылық, экономикалық бөлімде дипломдық жұмыстың тақырыбы бойынша өзіндік зерттеу. Дипломдық жұмыстың сауатты, дәйекті сипаттамасы. Иллюстрацияларға, әзірлемелерге, іздестірулерге және эскиздерге қойылатын талаптарды есепке ала отырып, теориялық бөлімдерді, жобалауды, композицияны сипаттаудың кәсіби дағдылары. Дипломдық жобаны сауатты және дәйекті түрде дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Дипломдық жұмысты жобалау
  Несиелер: 5

  Жобалау негіздері. Сәндік композицияларды жобалау. Әр түрлі стильді жобалау. Дипломдық жұмысқа байланысты көркем бейнені құрудағы мәнерлі құралдар. Графикалық тұрде және түсті әзірлемелердегі композициялық түрлері. Эскиздердің кезеңділігі, бекітілген композиция. Түстік колористикада композиция жасау .Дипломды қорғау үшін қорытынды жоба.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  көркем сәндік-қолданбалы қызметті эстетикалық қызметтің ерекше көрінісі ретінде түсіну, сәндік-қолданбалы өнердің барлық жанрларында көркемдік аспектілерді жүзеге асыру

 • Код ON2

  кескіндеме түрлерін, көркемдік лактар, суық және ыстық эмаль технологиясын, көркемдік ерекшеліктері мен техникасының көрнекі мүмкіндіктері арасында айырмашылықтарын көрсету. «Левкас» технологиясы, керамикалық безендіру технологиясы, тоқыма материалдарының қасиеттері: физикалық және визуалды, жаңа текстураны алу үшін әртүрлі техникада бұйымдарын үлгілеу.

 • Код ON3

  көркемдік, пластикалық, декоративті және дәстүрлі өнердің әртүрлі түрлерін, өнердің теориялық, тарихи, мәдени, шығармашылық аспектілерін дамытудың негізгі заңдарын, қажетті ғылыми және әдістемелік және көркем әдебиеттерді талдау;

 • Код ON4

  композициялармен жұмыс істеу; күрделі декоративті функционалды және композициялық шешімдерді дайындауға дайындық; көркем ойлау білу, нысанның құрылымы туралы заңдарды және оның имиджінің әртүрлі жолдарын түсіну, сурет салу әдістерін, құралдарын және материалдарын, графикалық құралдарды пайдалану дағдыларын дамыту.

 • Код ON5

  Ағаш бойынша оюға арналған құралды жасау және оны жұмысқа дайындау.Көркемөнер бұйымдарындағы ұсталық қосылыстар. Көркем бұйымдарды ұсталық тәсілмен жасау технологиясы. Ағаш бойынша көркем ою түрлері.Ағаш бойынша геометриялық ою. Геометриялық оюды орындау тәсілдерін меңгеру.Бұйымды өңдеу.

 • Код ON6

  сәндік өнердің түрлі материалдарымен жұмыс істеу; мамандығы бойынша ғылыми және көркем әдебиетпен аналитикалық жұмысқа қабілеті; жобалық жұмысқа қабілеті болу керек; шығармашылық үдерісте, әлемдік және ұлттық өнер және материалдық мәдениет тарихындағы білім беру саласындағы білімін пайдалана алады;

 • Код ON7

  кез келген объектіні жобалау бағытында композиция жасау мен оларды өңдеу тәжірибесіне ие болу; этномәдени және дәстүрлі айырмашылықтарды ескере отырып, мәдени ортаға кәсіби қызметті ұйымдастыру арқылы күрделі функционалдық және композициялық шешімдерді құру мүмкіндігі; декоративті кескіндеме, сәндік мүсін, интерьер және сырттай көркемдік аспектілерді жүзеге асырады;

 • Код ON8

  қолданбалы суретшінің негізгі кәсіби дағдыларын игере алады; әртүрлі пластикалық материалдарда жұмыс істей білу; дизайн және декорация принциптеріне : композицияны құрастыру және оларды кез-келген объектіні жобалау бағытында өңдеу тәжірибесінде сызбаларды қолдануға; белгілі бір үлгіні орындау техникасын таңдау принциптері; жазық және үш өлшемді декоративті композицияларды құру; қолданбалы өнер туындыларын, пластикалық, сәндік және дәстүрлі өнер туындыларын шығарады.

 • Код ON9

  нормативтік құқықтық базаның, халықаралық практиканың өзгерістерін, ішкі факторлардың әсерін ескере отырып, экономиканың, мемлекеттік институттардың қаржыларының даму үрдістеріне экономикалық интерпретация бере алады;

 • Код ON10

  қазіргі заманғы ақпараттық қоғамды дамытудағы ақпараттың мәні мен маңызын түсінуге, осы процесте туындайтын қауіптер мен қатерлерді сезінуге, ақпараттық қауіпсіздіктің, оның ішінде мемлекеттік құпияны қорғаудың негізгі талаптарын сақтауға қабілетті;

 • Код ON11

  мәдени және эстетикалық құндылықтарды , ұлттық көркемдік нысандар мен мәдениеттердің алуан түрлілігін беру және сақтау , сондай-ақ оларды халық арасында насихаттау мақсатында білім беру процесіне елдер, шығармашылық қызметкерлер мен мәдениет мекемелері арасындағы әріптестік байланыстарды қоса алғанда және енгізе отырып, әлемдік көркем білім берудің озық тәжірибесін жүйелеу;

 • Код ON12

  дәстүрлі костюмге арналған ансамбльге байланысты зергерлік бұйымның толық жиынтығы үшін композиция жасауға, дәнекерлеу, филигрань, суық және ыстық эмаль технологиясын білуге, материалда үлгі бойынша жасауға және орындауға қабілетті.

 • Код ON13

  үш (қазақ, орыс, ағылшын) және одан да көп тілді меңгерген, үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыруға бағытталған, ағашты және басқа да материалдарды көркем өңдеу саласында білім беру процесін жүзеге асыруға, сондай-ақ барлық білім алушылардың көркем шығармашылыққа белсенді қатысуына және оған қол жеткізуін кеңейтуге ықпал етуге қабілетті

Top