Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08301 Орман-бақ шаруашылығы в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарламаның мақсаты бәсекеге қабілетті , өндірістік, технологиялық, ұйымдастырушылық-басқарушылық, ғылыми-зерттеу, жобалық және педагогикалық қызметпен айналысуға қабілетті маман дайындау, орман және орман саябақ шаруашылығының болашақ мамандардың жоғары деңгейдегі кәсіби дағдылар мен құзыреттіліктерді қалыптастыру
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M133 Орман шаруашылығы
 • Дайындық бағыты 7M083 Орман шаруашылығы
 • Экологиялық туризм
  Несиелер: 5

  Экологиялық туризмнің пайда болу тарихы және қазіргі жағдайы. Экологиялық туризм түрлері. Әлемдік аймақтар және экологиялық туризм орталықтары. Қазақстандағы туризмнің неғұрлым перспективалы түрі ретінде Қазақстандағы экотуризмді дамыту. Ұлттық парктер және ҚР қорғалатын басқа да аумақтары. ҚР Қонақжайлылық индустриясы. Экологиялық туризм менеджменті: оның ерекшеліктері мен қалыптасуы. Туристік өнімнің жарнамасы және маркетингі. ҚР Ұлттық парктерінің туристік өнімі. Экологиялық туризмді дамытудың әлемдік тенденциялары мен перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстанда орман шаруашылыының даму тарихы және жағдайы
  Несиелер: 5

  Конгресс форумдарына, халықаралық орман саясатына тарихи шолу. Кеңестік кезеңге дейінгі және егемендіктен кейінгі орман шаруашылығы тарихын дамыту. Орман шаруашылығын басқарудың тарихи хронологиясы. Орман шаруашылығы саласындағы дэндрохронологиялық жұмыстарды талдау. Ормандарды қозғайтын болжау факторлары (тарихи деректермен) Орман шаруашылығын басқару және қызмет көрсетудің тарихи шолу. Орман пайдаланудың тарихи дамуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орман шаруашылығындағы биотехнология
  Несиелер: 5

  Кіріспе, биотехнологияның негізгі бағыттары, биотехнологияның тарихи дамуы. Орман шаруашылығындағы биотехнологияның көлемі; орман шаруашылығымен байланысты биотехнологияның әр түрлі әдістері; In vitro өсімдік тіндік мәдениеті, гендік реттеу, гендік инженерия, молекулалық биологиядағы биотехнология, Қазақстандағы өсімдіктер биотехнологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Орман биогеоценологиясы және көп мақсатта орман пайдалану
  Несиелер: 5

  Орман экожүйелерінің абиотикалық және биотикалық компоненттерінің өзара байланысы. Орман биоценозының функционалдық ұйымы, оның флористикалық, тұрғындары, экологиялық құрамы, орман биоценозының құрылымдық ұйымдастырылуы, орман биоценозының тік және көлденең құрылымы, орман фитоценоздарының жасы мен шыққан жеріне жіктелуі және сипаттамасы. Ормандардың көп функциялы орман шаруашылығы орман шаруашылығын ұйымдастыру мен басқаруда (экологиялық функциялар, суды реттеу, климатты реттеу, топырақ қорғау функциясы, экономикалық функциялар, қайталама пайдалану, демалу және демалыс)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Әртүрлі мақсатта орман өсіру теориясы және тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Сортты тұқымдарды, үлкен көлемді отырғызу материалын пайдану негізінде орман ресурстарын молықтыруда ғылыми негіздеме шаралар жүйесі. Орман өсіру тхнологиясы н оңтайландыру. Орман екпелерін өндіруде автоматтандыру, механикаландыруды қолдану. Әртүрлі мақсаттағы орман өсіруде жаңа заманғы индустриялық технологияларды қолдану. Орманның табиғи қайта қалпына келтіртуіне арналған іс-шаралар. Көпмақсатты бағыттағы ағаш және бұта түрлерін өсіру үшін плантациялық шаруашылық ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орман экосистемасының топырақ құрамы
  Несиелер: 4

  Топырақ түзу процесінің жалпы сызбасы. Әртүрлі экожүйе топырақтарының топырақ эволюциясының морфологиялық белгілері мен қалыптасуы, энергетика кезеңі. Әртүрлі аймақтардың негізгі топырақты жыныстарын күйдіру, топырақтың пайда болу факторлары және олардың өзара байланысы. Топырақ құрамының механикалық және минерологиялық құрамы. Әр түрлі экожүйелердің органикалық заттары. Топырақ коллоидтары. Топырақтың физикалық қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг негіздері
  Несиелер: 4

  Маркетингтегі негізгі ұғымдар: сұраныс, ұсыныс, нарық, сұраныс түрлері; тауарды өткізудегі құрал ретінде жарнаманы пайдалану; нарықтық экономика жағдайындағы маркетингтің рөлі; ұйымдастыру менеджментінің теориялық және тәжірибелік аспектілері; нарықтық экономика жағдайындағы басқару; еңбек өнімділігін арттырудағы мотивация тәсілдері; орманшаруашылығы мамандығы кәсіпорындарында басқару құрылымы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орман ресурстарын тиімді пайдалану мәселелері
  Несиелер: 5

  Күтімдік кесулерді, тасу, ағаш шикізатын сақтау және қайта өңдеу, тағамдық өнімдер жинауды ұйымдатсыру. Декоративті отырғызу материалын өндіру мен тұқымбақтарда тұқым алуды, гүлді және басақа да шаруашылықты; жасыл екпелерді пайдалану бойынша және оларға күтімдік жұмыстар ұйымдастыру . Орман өсімдік ресурстарының жіктелімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық хат.
  Несиелер: 4

  Академиялық хаттың ерекшеліктері. Ғылыми жұмыстарға қойылатын жалпы талаптар. Академиялық хаттардың ерекшеліктері. Баяндау стилі. Жазбаша жұмыстардағы қателер. Журналды таңдау. Әдебиет көздерімен жұмыс. Плагиат. Әдебиеттер тізімін дайындау. Ғылыми мәтінді құрылымдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстанда орман өсіруге арналған интодуцентер
  Несиелер: 4

  Сәндік ағаш өсімдіктерінің түрлері, олардың негізгі түрлері мен сорттары. Көгалдандыруда қолданылатын презентациялар. Қолданылған ағаш түрлерін аймақтарға бөлу принциптері. Табиғи сәндік қасиеттері. Түрлі жағдайлар мен орман саябақтарының объектілері мен көгалдандыру үшін енгізілген ағаштар мен бұталардың ассортиментін таңдау. Қолданбалы тұқым материалдарын климатизациялау және натурализациялау әдістерімен қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ландшафтты егіншілік
  Несиелер: 4

  Ландшафттық егіншілік ерекшеліктері. Ғылыми егіншілік негіздері, топырақты өңдеу, ауыспалы егістер, егіншілік жүйелері. Топырақты жел және су эрозиясынан қорғау. Ландшафт түрлері мен экологиялық жағдайларда топырақтың құнарлылығын сақтау мен арттыруды қамтамасыз ететін әдістер; Топырақты өңдеуді барынша азайту, топырақты эрозиядан сақтау және орман дақылдарының өсуі мен дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасау принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Оқытылатын шет тіліндегі ғылыми материалдың қызметтік-стилистикалық сипатын, жалпы ғылыми термионлогиясын және шет тілінде мамандыққа сәйкес терминоологины білу керек, халықаралық қатынас аясында іскерлік хат негізін білу

 • Код ON2

  Генетикалық және молекулярлық генетикалық әдістерді дамыту, теориялық білімді шоғырландыру және тереңдету, тәжірибе жинақтау және тәуелсіз жұмыс дағдыларын меңгеру, эксперимент жоспарлау және жүргізу үшін қажетті білім алуға, классикалық және қазіргі заманғы биотехнологиялық әдістерді әзірлейді

 • Код ON3

  Пәндерді оқу нәтижесінде студент білуі керек: Қазақстанның биологиялық ресурстарының қазіргі жай-күйінің теориялық негіздері; биоресурстар проблемалары үшін құқықтық негіз; теориялық және басқа әдіснамалық мәселелерді шешуде алынған білімді қолдана білу; қоршаған ортадағы флора мен фаунаның алуан түрлілігін талдайды; оқу материалдарының дәрежесін және тереңдігін анықтайды; - білімнің әртүрлі әдістері мен құралдарын қолдануға

 • Код ON4

  Орман қорының жаңа түрлерін анықтауда өздерінің ұстанымын негіздей білу. Төзімділікті сезініп, басқа мамандардың пікірін құрметтеу. Орман ресурстарын ұтымды пайдаланудың негізгі проблемаларына, рекреациялық және туристік мақсаттарда ормандардың кеңінен қолданылуына үлкен назар аудару

 • Код ON5

  Ландшафтық шаруашылықтың теориялық бөлігінің жалпы негіздерін зерттеу. Қазақстандағы ландшафтарды қалыптасуы және жағдайы. Топырақ өсірудің ғылыми негіздері. Эрозия, оның түрлері мен оған қарсы күресу шаралары. Арамшөптердің түрлері және оларға қарсы күресу шаралары. Егістің ғылыми негіздері, агроэкологиялық ландшафтарды қалыптастыру ережелері

 • Код ON6

  Пәндерді оқу нәтижесінде студент білуі керек: Қазақстанның биологиялық ресурстарының қазіргі жай-күйінің теориялық негіздері; биоресурстар проблемалары үшін құқықтық негіз; теориялық және басқа әдіснамалық мәселелерді шешуде алынған білімді қолдана білу; қоршаған ортадағы флора мен фаунаның алуан түрлілігін талдайды; оқу материалдарының дәрежесін және тереңдігін анықтайды; - білімнің әртүрлі әдістері мен құралдарын қолдануға

 • Код ON7

  Маркетингтің негізгі түсініктерін білу: сұраныс, ұсыныс, нарық, сұраныс түрлері; жарнаманы өнімді жылжыту құралы ретінде қолдану; нарықтық экономикадағы маркетингтің рөлі; ұйымды басқарудың теориялық және практикалық аспектілері; нарықтық экономикадағы менеджмент; өнімділікті арттырудағы ынталандыру тәсілдері; орман шаруашылығы кәсіпорындарындағы басқару құрылымы. Өнімділікті жоғарылатуда әртүрлі ынталандыру әдістерін қолдана; нарықтық экономикада орман шаруашылығы кәсіпорындарын басқара алу

 • Код ON8

  Қазақстанның топырақтарының генезисі, әсіресе, орман өсімдіктері мен оларды диагностикалау ғылыми зерттеулерін білу; топырақтың қалыптасу процесі топырақтың профилін морфологиялық ерекшеліктерімен ерекшеленетін генетикалық көкжиекке бөледі. Топырақ профилінің құрылымы генетикалық тұрғыдан байланысты көкжиектердің тіркесімі. Әрбір топырақ түрінде аналық жыныстағы топырақ қалыптастырушы процестердің әсерімен байланысты генетикалық көкжиектердің белгілі бір тік тізбегі барын білу; топырақ-ағартушылық орман дақылдарының жай-күйін талдай білу

 • Код ON9

  Орман қорының түрлері мен көлемдерін анықтаудағы орман шаруашылығы мен орман өнімдерінің құнын бағалауда теориялық және практикалық дағдыларды игеру. Орман ресурстары мен оларды қалыптастыру шарттары арасындағы байланыстарды анықтау үшін теориялық білімді іске асыру

 • Код ON10

  Сорттық тұқымдарды, кең көлемді отырғызу материалдарын пайдалану нәтижесінде орман ресурстарын молайту кезеңін қысқартуға бағытталған ғылыми негізделген шаралар жүйесі. Орман өсіру технологиясын оңтайландыру. Орман екпелерін өндіруде механизациялауды, автоматизацияны қолдану. Әртүрлі мақсаттағы орман өсіруде жаңа заманғы индустриалды технологияны қолдану. Кесу типі. Орманның табиғи жаңаруына көмектесу шаралары. Көп мақсат бағытындағы ағаштар мен бұталарды өсіруде плантациялық шаруашылықты ұйымдастыру.

 • Код ON11

  Экологиялық туризм түрлері.Экологиялық туризм орталықтары және әлемдік аумақтар. Европа. Солтүстік Америка. Экологиялық туризм орталықтары және әлемдік аумақтар.. Ұлттық саябақтар және ҚР басқада ерекше қорғалатын аумақтары. ҚР ұонақжайлық индустриясы. Экологиялық туризм менеджменті: оның қалыптасуы мен ерекшелігі.Туристік өнімнің маркетингі және жарнамасы.

Top