Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01717 Қазақ тілі мен әдебиеті в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы
  Несиелер: 5

  Қазіргі қазақ тілінің фонетикалық жүйесі, орфоэпиялық нормалары, графика ерекшеліктері мен принциптері қарастырылады. Пән тілдің дыбыстық жүйесін, оның заңдылықтарын меңгертуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 5

  Әдебиет туралы ғылымның мазмұны мен нышаны саласындағы білімді қалыптастыру, әдебиеттанудың терминологиялық жүйесін игеру, әдеби-теориялық түсініктерді жүйелі бірлікке келтіру, әдеби үдерісті талдау принциптерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Курс барысында педагогика ғылымының жалпы теориялық негіздері және педагогикалық теориялар мен технологиялар жаңа білім беру тұғырлар негізінде меңгеріледі. Педагогиканың теориялық негіздері тәжірибелік педагогикалық іс-әрекеттің инновациялық әдістерімен өзара байланысында жүзеге асырылады. Болашақ мұғалімдер оқыту мен тәрбиенің принциптерін, заңдылықтарын, жалпы білім беретін мектептегі оқу-тәрбие үдерісінің жаңа технологияларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халық шығармашылығы және көне әдеби жәдігерлер
  Несиелер: 7

  Халық шығармашылығы мен көне әдеби мұраның ұлттық және адамзат өркениетіндегі маңызы қазіргі кезеңдегі рухани жаңғыру үрдісі, түркі әлемінің рухани әлемі аясында сараланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • XV-ХVIIІ ғғ. қазақ әдебиеті
  Несиелер: 6

  Курс мақсаты – қазақ әдебиетін тарихи-әдеби аспектіде зерделеу, бейнелі-көркемдік дәстүрмен, жырау, шығармашылығымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұлы дала фольклоры және ежелгі дәуір әдебиеті
  Несиелер: 7

  Ұлы дала фольклоры және ежелгі дәуір әдебиетін жаңаша бағдарлау барысында ұлттық бірегейлікті сақтау жолдары қарастырылады. Фольклор және ежелгі дәуір әдебиеті туралы білімді тереңдету, ерекшеліктерін анықтау және дамудың жалпы заңдылықтарын айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды оқытудың әдістемесі, ерекше қажеттіліктері шектеулі балаларға түзету-педагогикалық ықпал етудің мүмкіндігін ұйымдастыру түрлері, мазмұны мен бағыттары туралы білімдерді қалыптастыруға мүмкіндік туғызады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің семантикасы
  Несиелер: 5

  Тілдік бірліктердің мазмұн жоспары туралы теориялық және практикалық жүйесін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жыраулар поэзиясын танытудың заманауи қағидаттары
  Несиелер: 6

  Жыраулар поэзиясы туралы білімді тереңдету, әдебиеттанушылық талдау дағдыларын дамыту. Ақындық поэзия ерекшелігін, халық ауыз әдебиетімен сабақтастығын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беруде АКТ
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында білім берілуіне қажеттілігі әртүрлі балаларға бірлескен білім беруде академиялық құзыреттіліктерді меңгеруге бағытталған инклюзивті білім беру негіздері мен технологиясы, дифференциальды оқыту технологиясы, инклюзивті тұғырдағы жетістікті бағалау технологиясы, жеке дара білім беру үдерісі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған бағдарламалық мазмұнды бейімдеу
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалармен жұмыс істеу, бағдарлама мазмұнын бейімдеу және олардың психофизикалық дамуының ерекшеліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескеру негізінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға жеке бағдарланған психологиялық, медициналық және педагогикалық көмек көрсете білу дағдыларын дамытуға мүмкіндік туғызады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқу барысында лексикология проблемалары қарастырылады, лексикалық бірліктің шығу тегі мен этимологиясы тұрғысынан талдау дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Адамзаттың басты құндылықтарына бағынышты жеке тұлғаның экологиялық мәдениетін дамыту, экологиялық көзқарасты қалыптастыру арқылы экологиялық ақпараттың жариялылығына сай қазіргі кездегі қоршаған ортаның көптеген экологиялық мәселелерін шешу қоғамның саналы іс-әрекеті мен әрбір адамның жоғары деңгейде экологиялық ой-санасына байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 7

  ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің негізгі даму тенденцияларын қарастыру, жалпы қоғамдық үдерістің Қазақстан тарихымен байланысын ашу, дәстүр мен жаңашылдық мәселелерін әдебиеттанушылық аспектіде пайымдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ тілінің морфологиясы және сөзжасамы
  Несиелер: 8

  Студенттерге сөз және оның формалары, сөз құрамы, морфемалар, сөздердің тұлғалық өзгеруі, грамматикалық ерекшеліктері жөнінде жүйелі ғылыми-теориялық білім беру, сол теориялық түсініктерді пайдаланып, тілдік элементтердің құрылымдық ерекшеліктеріне талдау жасау әдістері мен тәсілдерін меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны болашақ мамандардың нақты педагогикалық жағдайды сауатты талдауына және негізгі ғылыми ұғымдар жайлы теориялық түсініктерге сәйкес ара қатынасын белгілеуіне мүмкіндік беретін психологиялық білімдер жүйесін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жаңа жазба әдебиетін сыни пайымдау
  Несиелер: 7

  Жаңа жазба әдебиетін танытудағы креативті дағдыларын дамыту. Әдеби ағымдар мен бағыттарының көрініс табуына, көркемдік әдістерінің орнығуына, жаңа жазба әдебиеттің тууының поэтикасына теориялық түсініктер беру. Жаңа жазба әдебиеттің көркемдік дамуындағы басым бағыттарын әдеби әдіс, әдеби ағымдар негізінде талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сөз таптарын оқыту әдістемесі
  Несиелер: 8

  Сөз таптарын оқыту әдістемесі қарастырылаы. Сөз таптарын оқыту әдістемесінің қазіргі заманғы жаңа үрдістері екшеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ тілінің терминологиясы
  Несиелер: 5

  Қазақ терминологиясының тарихын меңгеру, терминжасам тәсілдерін үйрену, терминологиялық терминжасам, термин қалыптастыру қағидаттарын үйрену. Терминтанымның теориялық мәселелерінен хабардар ету. Терминологиялық практикалық жұмыс түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ әдеби тілінің тарихы
  Несиелер: 5

  Әдеби тіл және норма. Әдеби тілдің даму барысын дәуірлеу жөніндегі көзқарастар. Қазақ әдеби тілінің функционалдық стильдерге тарамдалуы. Әр дәуірдегі жазба ескерткіштердің әдеби тілді қалыптастырудағы рөлі. Қазақтың ұлттық жазба әдеби тілінің қалыптасуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті және сындарлы оқыту теориясы
  Несиелер: 7

  ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің көркемдік-эстетикалық даму үрдісі қоғамдық-әлеуметтік өмір ағысының өзекті мәселелермен сабақтастықта қарастырылады. Әдебиеттегі модернистік ізденістер мен жаңашыл шығармашылық тенденциялар сараланады. Кеңес дәуіріндегі әдебиеттің жаңаша танымда зерделенуіне баса екпін жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасы болашақ мұғалімдердің оқушылармен тәрбие жұмыстарын өткізуге және ұйымдастыруға теориялық-әдістемелік даярлығын ескереді. Білім беру мен тәрбиенің гуманистік парадигмаларын жүзеге асыруға бағытталған тәрбиелік іс-әрекеттің теориялық және практикалық негіздерін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әдебиеттегі ағымдар мен бағыттар концепциясы
  Несиелер: 7

  Әдебиеттегі ағымдар мен бағыттар табиғатын ұлттық және әлем әдебиетінің өзара ықпалластығы тұрғысынан қарастыру. Қазақ әдебиетіндегі ағымдар мен бағыттардың шығармашылық игерілуіндегі ақын-жазушылар шеберлігіне теориялық талдаулар жасау. Әдеби ағымдар мен бағыттар типологиясын жанр, стиль негізінде екшеу. Әдеби ағымдар мен бағыттар концепциясын айқындаудағы проблемалық полемикалық пікірлерге сараптама жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің синтаксисі
  Несиелер: 8

  «Қазіргі қазақ тілі» курсы бойынша тіліміздің грамматикалық құрылысы, жүйесі оның грамматика саласы бойынша синтаксис бөлімінен айқын көрінеді. Өйткені синтаксис тіл заңдылығында жеке сөздердің тіркесінен бастап, жеке сөйлемдердің де өзара бірге үйлесе жұмсалуын тексереді. Жай сөйлемнің құрамындағы және семантикасындағы құбылыстарды бағамдату.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ ономастикасы
  Несиелер: 5

  Пән студенттің қазіргі қазақ ономастикасы тарихының қалыптасуы мен даму тарихы және оның әр кезеңдердегі сипаты туралы толымды мәліметтер беруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ахметтану ілімі
  Несиелер: 5

  Пән қазақ тілінің грамматикалық құрылысы туралы теориялық білімді кеңейтуге, қазіргі заманғы жаңа лингвистикалық бағыттармен таныстыруға және А.Байтұрсыновтың терминдерімен сабақтастырып, меңгертуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ тілін жаңаша оқыту технологиясы
  Несиелер: 6

  Әлемдегі әдістеме ғылымының жетістіктеріне сүйене отырып қазақ тілін оқытудың бағыттары мен ұстанымдарын анықтау, педагогтік шеберлігін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ жазуының тарихи негіздері
  Несиелер: 5

  Жазу таңбаларының күрделі табиғатын таныту, олардың семасиографиялық кезеңі мен фонографиялық кезеңі арасындағы ерекшеліктерін түсіндіру, қазақ жерінен табылған петроглифтердің графикалық жағынан зерттелу жайын, түркілердің тұңғыш дыбыстық жазу жүйесі көне түрік руна жазуының зерттелуі мен шығу тегі жайлы көзқарастарды жүйелеп беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эмиграциялық әдебиет
  Несиелер: 5

  Эмиграциялық әдебиет туралы жалпы түсінік беру. Эмиграциялық қазақ әдебиетінің өзіндік ерекшелігін ашу. Оның басты өкілдерінің шығармашылығына талдау жасау. Шетелдегі қазақ әдебиетінің кешегі, қазіргі жай-күйін қарастыру. Шетелдегі қазақ әдебиетінің тақырыпты-идеялық, көркемдік жүйесін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ драмасын оқытудағы креативті дағдылар
  Несиелер: 5

  Қазақ драмасының көркемдік ерекшелігі, поэтикалық жүйесі, жанрлық сипаты талданады. Қазақ драмасының генезисі мен типологиясы қарастырылады. Ұлттық драманың фольклорлық негіздері, әлем әдебиетімен байланыс арналарына тән табиғаты анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ тілі оқулықтарының лингводидактикалық негіздері
  Несиелер: 6

  Қазақ тілі оқулығын тану мәселесі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін ұлттық және өзгетілді мектептерде оқытуды ұйымдастырудың өзегі болып табылады. Қазақ тілі оқулығы – қазақ мектебіндегі оқушы үшін барлық басқа пән қазақ тілінде оқылатындықтан білім алудың басты құралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әдебиет теориясы
  Несиелер: 6

  Сөз өнерінің поэтикасын теориялық талдауғағы филологиялық дағдылары біліктіліктерін барынша тереңдету. Ұлттық және әлемдік әдебиеттің қазіргі даму тенденциялары мен басым бағыттарын зерделеудегі көркемдік танымдарын ұштай түсу. Модарнистік, постмодернистік әдебиеттің ортақ сипаттары мен ерекшеліктерін теориялық талдауда қазіргі әдебиеттанудағы озық әдістерді, ғылыми мектептердің бағыт-бағдарын пайдалануды меңгерту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілінің тарихи грамматикасы
  Несиелер: 5

  Студенттің қазақ тілінің қалыптасу тарихы мен даму жолдары туралы ақпараттарды игере білуі туралы білім жүйесін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ балалар әдебиетін оқытудың иновациялық әдістері
  Несиелер: 5

  Қазақ балалар әдебиетінің жанрлық жүйесін оқытудың басты инновациялық бағыттары негізінде пәнді толықтай игерту. Қазақ балалар әдебиетінің туу, даму және қалыптасу тарихын қарастырып, көркемдік-эстетикалық, тақырыптық-идеялық жүйесіне талдаулар жүргізу. Қазақ балалар әдебиетінің әдебиет тарихындағы маңызын, өзіндік ерекшелігін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Классикалық әлем әдебиетін салыстырмалы талдау
  Несиелер: 5

  Классикалық әлем әдебиетін салыстырмалы талдаулар бойынша озық өкілдерінің шығармашылығы, көркем туындыларының адамзаттың рухани, мәдени өміріндегі маңызын меңгерту. Классикалық әлем әдебиетіне түсінік беру. Олардың жалпыадамзаттық жасампаз рухани құндылықтарын, адамның рух бостандығын, кемелділігін тақырып еткен туындыларының өміршеңдігіне әдеби-теориялық талдаулар жасауды ұштай түсу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көркем мәтінді лингвистикалық талдау
  Несиелер: 5

  Көркем шығармаға тілдік тәсілдердің таңдалуы және олардың мақсатты жұмсалу факторлары. Көркем мәтіннің семантикалық құрылымы. Сөздің мағыналық ауқымын өзгертудегі контекстің рөлі. Көркем тілдегі шығармашылық өңделуінің амалдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тіл мәдениеті
  Несиелер: 5

  Студенттерге қазіргі қазақ әдеби тіліндегі тіл мәдениетінің негізгі категориялары мен ұғымдары туралы мағлұмат беру. Тілдің мәдени ресурстары туралы, тілдің нормалар жөнінде ғылыми анықтама беру, осы нормалардың яки сөздердің қолданылуы мүмкіндіктеріне сәйкес өзгеріп отыратындығы жайлы түсінік беру, тілдік құралдардың көркемдік мәнерлігі мен синтаксистік құбылыстарға қатысты теориялық пікірлермен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Алаш мұрасы және оқу-ағарту мәселелері
  Несиелер: 5

  Алаш мұрасы және оқу-ағарту мәселелері негізінде ұлттық ояну дәуірі әдебиеті, отаршылдықтан арылтудағы біртұтас Алаш идеясы, ағартушылық, жәдитшілдік, милләтшілдік ұғымдарына кеңінен түсінік беру. Азат ел болудың саяси, рухани негізін жаңа өреге көтерген отаншыл қалам қайраткерлері шығармашылығының ұлт тәуелсіздігін бекітудегі маңызын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің стилистикасы
  Несиелер: 5

  Студенттердің стилистика туралы жүйел теориялық білім алуына, оны тәжірибе жүзінде жүзеге асыруға негізделеді. Студенттерге ғылымның қоғам өміріндегі аса зор қызметі арта түсіп отырған жаңа дәуірде әдеби тілдің өмірлік мәселелерін шешудің, халықтың тіл мәдениетін арттыру проблемасының маңызы зор екендігінен мағлұмат беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп құжаттамасын жүргізу
  Несиелер: 5

  Мектеп құжаттамасын жүргізу туралы жалпы түсінік беру. Мектеп құжаттамасын жүргізудің заманауи бағыттарына тән ерекшелігін, оны игеру мен дамыту жолдарын саралау. Мектеп құжаттамасын қазіргі заман талабында жүргізудің жаңашыл әдістерін теориялық және практикалық тұрғыдан анықтау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бұқаралық ақпарат құралдарының тілі
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі студенттердің кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында АКТ-ны қолдана алу туралы тұтас көзқарасқа ие болуымен және заманауи ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін игеру, қолданбалы бағдарламалармен, желілер және веб-қосымшалармен жұмыс істей алуымен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Проблемалық оқыту моделіндегі қазіргі әдеби үдеріс
  Несиелер: 5

  Проблемалық оқыту моделі негізінде қазіргі әдеби трансформациялық үдерістегі жаңа кезең көркемдік бағытына тән жаңа тенденцияларды қарастыру. Қазіргі әдеби үдерістің поэтикалық жүйесіндегі модернистік, постмодернистік эстетиканы зерделеу. Қазақ әдебиетінің көркемдік бағыты әлем елдерінің сөз өнеріндегі жаңашыл трансформациялық үдерістермен сабақтастықта қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Абай және гуманизм концепциясы
  Несиелер: 5

  Абай шығармашылығының ұлттық және жалпыадамзаттық гуманизм биігіндегі тұғырын айқындау. Ақынның жаңа тұрпаттағы қазақ жазба әдебиетін классикалық стильде жаңартуының жаңашылдық қадамдарының тарихи маңызын саралай алу. Сөз өнерінің поэтикалық жүйесін түрлендірудегі реформаторлық ізденістерін әдеби-теориялық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес қазақ тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Әлемдегі әдістеме ғылымының жетістіктеріне сүйене отырып қазақ тілін оқытудың бағыттары мен ұстанымдарын анықтау, педагогтік шеберлігін дамыту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаңа кезең әдебиетін игерудің педагогикалық тәсілдері
  Несиелер: 5

  Жаңа кезең әдебиетін игерудің тұлғалық бағдарлы тәсілін меңгерту. Сөз өнерін кешенді игерудегі заманауи жаңашыл тәсілдерді қарастыру. Жаңа кезең әдебиетінің көркемдік дамуындағы жаңашыл тенденцияларды талдау. Қазіргі отандық әдеби дамуды әлем әдебиетінің көркемдік дамуымен сабақтастықта таразылау. Қазақ ақын-жазушыларының қазіргі әдебиеттегі жаңашыл ізденістерін айқындайтын стильдік ерекшеліктерін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетін мектепте оқыту үдерісін ұйымдастырудың инновациялық технологиялары мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес әдебиетті оқытудың отандық, шетелдік дәстүрлі және жаңашыл озық әдістемесі негізінде оқыту деңгейін бүгінгі ғылым мен мәдениеттің даму үрдісіне жақындату, оқыту үрдісінде жаңа технологияларды орнықтыру, бағдарламалар мен оқулықтар баламалылығын жүйелеу, оқу-тәрбие үдерісін ізгілендірудегі басым бағыттарды меңгерту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау.

 • Код ON2

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON3

  әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

 • Код ON4

  дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу.

 • Код ON5

  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау.

 • Код ON6

  тілдің әлеуметтік сипаты мен функцияларын, оның ішкі құрылымын, оның жұмыс істеу заңдарын және тарихи дамуын меңгеру

 • Код ON7

  қазақ тіл білімі, қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі саласы бойынша ғылыми біліктілікке, қазақ тілі мен әдебиет негізінде оқу жұмысын жүргізу, ұйымдастырудағы педагогикалық дағдыларға ие болу

 • Код ON8

  көне дәуірден бастап қазіргі заманға дейінгі қазақ және әлем әдебиеті шығармаларының мәтіндерін интерпретациялауды біледі

 • Код ON9

  қазақ, әлем әдебиеттерінің негізгі даму кезеңдерін біледі, олардың типологиялық ерекшеліктерін ажырата алады

 • Код ON10

  оқу-тәрбие үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді біледі: заманауи әдістемелер мен технологияларды, оқушылардың жас ерекшелік дамуындағы психофизиологиялық ерекшеліктерді есепке ала отырып, білім алушылардың жетістіктерін диагностикалау әдістерін қолдана біледі

 • Код ON11

  ғылыми-зерттеушілік әдебиеттерді талдау, өз бетімен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізе білу, ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдістерін меңгеру

 • Код ON12

  қазіргі заманғы әдеби жағдайды ескере отырып, әдеби шығармаларды ауқымды тарихи-әдеби контексте талдау дағдыларына ие болу; білім беру саласындағы нормативтік құжаттарды біледі; оқу-нұсқамалық құжаттаманы қолдану

 • Код ON13

  синхрондық және диахрондық аспектілердегі тіл жүйесінің қызмет ету заңдылықтары

Top