Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04106 Экономика (ғылыми-педагогикалық) в «Қайнар» академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Жаһандану және интернационалдандыру жағдайында еңбек нарығындағы экономикалық объектілердің қызметін талдау және жоспарлау үшін оңтайлы тәсілдерді іздеуге және шешімдер қабылдауға қабілетті ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 125
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Жеке тұлғаны қалыптастыру шарттары, оқытудың формалары мен заманауи әдістері, сондай-ақ педагогикалық қызмет үшін өзара әрекеттесу механизмдері туралы білімді қолдану
 • Халықаралық аренадағы экономикалық және геосаяси процестерді, инвестициялық жобалардың тартымдылығын талдау және болжау
 • Жанжалды жағдайларды шешуде психологиялық әдістерді қолдана отырып, адамдарды және олардың іс-әрекеттерін басқару
 • Дағдарыс жағдайында шешім қабылдау және реттеудің әртүрлі тетіктерін басшылыққа алу
 • Әлемнің философиялық және ғылыми көріністері, адам санасының түрлері және оның қазіргі қоғамдағы көрініс ерекшеліктері, рухани және материалдық құндылықтардың арақатынасы, олардың адам, қоғам өміріндегі рөлі туралы білімді қолдану
 • Микро және макро деңгейде бағалаудың заманауи әдістерін ескере отырып, компаниялардың ұзақ мерзімді және орта мерзімді экономикалық жоспарларын, қаржылық саясатын әзірлеу
 • Қарым-қатынас заңдылықтарын, сауатты ауызша және жазбаша қарым-қатынасты, оның ішінде шет тілін, әлеуметтік-мәдени және этикалық нормаларды, мінез-құлық стереотиптерін білімді пайдалану
 • Компанияларда инновациялық процестерді пайдаланудың тиімділігін және коммерцияландыру мүмкіндіктерін анықтау
 • Бизнес-жоспарлау, компаниялардың қызметін инновациялық болжау және тауарлар мен қызметтерді ілгерілету кезінде заманауи цифрлық технологияларды пайдалана отырып, экономикалық міндеттерді шешу
 • Ұлттық мүдделерді және ішкі мен сыртқы қауіптерге төзімділікті ескере отырып, кәсіпорынды басқару және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру стратегиясын әзірлеу
Top