Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01511 География в Yessenov University

Оқыту нәтижелері

  • Географияны оқытудағы инновацияларды оқу процесіне экстраполяциялау, жоғары мектеп педагогикасы, ғылым тарихы мен философиясы, психология, шет тілі туралы терең білімді, тілді еркін меңгеру деңгейінде қолдану арқылы білім алушылардың академиялық, кәсіптік, зерттеу құзыреттерінің қажетті деңгейін қамтамасыз етеді
  • Оқу сабақтарын өткізуде Қазақстанның өңірлік даму проблемаларын және өркениеттің жаһандық проблемаларын шешу, аумақтық табиғи кешендердің имиджін жетілдіру үшін бейінді географиялық пәндердің ерекшелігін ескере отырып, білім алушылардың кәсіби құзыреттіліктерінің талап етілетін деңгейін қамтамасыз етеді
  • Геоақпараттық жүйелерді, экономикалық-географиялық зерттеу және деректерді талдау әдістерінің көмегімен ғылыми ойлау стилін, ғылыми зерттеулер әдіснамасын және зерттеу міндеттерін қою мен шешуде патенттік ізденістерді қолдану арқылы ұлттық және халықаралық дерекқорлармен жұмыс жасай отырып, географиялық зерттеулер, географияны оқыту әдістемесі, пәнаралық оқыту, педагогикалық диагностика саласындағы ғылыми-зерттеу жобаларын орындауға қатысады.
  • Білім алушылардың зерттеу дағдыларын диагностикалауды жүргізе отырып, жеке-психологиялық ерекшеліктерін анықтау арқылы және олардың ғылыми-шығармашылық қызметі мен публикациялау белсенділігін дамыту және қолдау стратегияларының көмегімен білім алушыларда зерттеушілік және пәнаралық дағдылардың қажетті деңгейін дамытады.
  • Заманауи инновациялық және цифрлық технологияларды қолдана отырып, географиялық пәндер бойынша білім беру ресурстарын, географияны онлайн және аралас оқыту бағдарламаларын әзірлейді, оқу-әдістемелік жұмыстарды жүргізеді және әдістемелік құзыреттілікті дамытады.
  • Экономикалық-географиялық зерттеу жүргізу дағдыларын және геоақпараттық жүйелерді қолдана отырып, Қазақстанның өңірлік даму проблемаларын шешу бойынша теориялық талдау жүргізеді және практикалық шешімдер ұсынады, елді мекендердің аумақтарын тиімді пайдалану бойынша инновациялық ұсыныстар әзірлейді.
  • Ұжымды басқару дағдыларына ие бола отырып, академиялық және кәсіби ортадағы коммуникация стратегиялары мен тетіктерін білу негізінде, білім алушылардың шығармашылық және кәсіби белсенділігін арттыруға ықпал ету арқылы білім беру ортасы мен ұйымдастырушылық мәдениетті қолдайды және дамытады
  • Тілдер мен ғылым философиясы бойынша білімді қолдану арқылы, өзінің зерттеу және педагогикалық қызметіне рефлексия жасауды және өзін-өзі бағалауды жүзеге асыра отырып, кәсіби біліктілігін арттырады
Top