Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02148 Театртану в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Көрсетілімдік семинар/
  Несиелер: 4

  Студент семинарда қаралған түрлі дәуірдегі ұлы драматургтардың шығармалары бойынша спектакльдер мен фильмдерге қатысты өз көзқарастарын талдауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Шығыс Еуропа елдері театрларының тарихы
  Несиелер: 4

  Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Болгария, Румыния және Сербия елдері театрының тарихы. Драматургияның дамуы, режиссерлік және актерлік өнер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Әлемдік бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Курс стильдердің, көркем бағыттардың, сәулет, мүсін, кескіндеме, графика, сәндік-қолданбалы өнер ағымдарының жалпы эволюциясын ашып көрсету мақсаты болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  Курс театртанушы-студенттерге театртануды ғылым ретінде таныстырады және арнайы театртану мәселелерін оқытуға баулиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Драма теориясы негіздер
  Несиелер: 3

  Студент драманың заңдылықтарын әдебиет пен театр туындысы ретінде, драмалық шығарманың құрылымын, драманың театрлық талдау дағдыларын үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Антика және ортағасырлардағы Еуропа театрының тарихы
  Несиелер: 4

  Студенттердің театратану дайындығының базалық пәні. Курс антикалық және орта ғасыр дәуіріндегі театрдың пайда болу, қалыптасу және даму үрдісінің заңдылықтары мен ерекшеліктерін зерттейді;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қайта Өрлеу дәуріндегі Еуропа театрының таррихы
  Несиелер: 4

  Студенттердің театратану дайындығының базалық пәні. Пән Қайта өрлеу дәуіріндегі театрдың пайда болу, қалыптасу және даму үрдісінің заңдылықтары мен ерекшеліктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи бейнелеу өнері
  Несиелер: 3

  Курс әлемдік бейнелеу өнерінің қазіргі жағдайын зерттеу, көркем ағымдар – сюжеттерді ашудың жаңа тәсілдері. Суретші және оның тұжырымдамасы: жаңа жанрлардың пайда болуы. Қазіргі өнердің ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сын негіздері
  Несиелер: 3

  Курс студенттерді спектакльдерді сипаттап талдау, сын тұрғысынан бағалау және ұғыну сияқты аналитикалық қабілеттерін дамытуға арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Актерлік өнер және режиссура негіздері
  Несиелер: 3

  Болашақ театртанушыға актерлік және режиссерлік шеберліктің теориялық негіздерін береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі (ағылш.)
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні үздіксіз білім беру жүйесіндегі жетекші сала болып табылады және сол себепті де ол шет тілінің базалық курсын жалғастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекет тарихы және құқық теориясы
  Несиелер: 2

  Заң ғылымының түсінігі, мәні және мазмұны. Құқық ғылымы жүйесіндегі заң және мемлекет теориясы. Мемлекет пен құқық қалыптасуы. Мемлекеттің түсінігі, мәні және белгілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сын семинары
  Несиелер: 5

  Студент театр өнерінің идеялық және көркемдік негізін құрайтын драмалық шығармаларды талдауда тәжірибеден өтеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Театр тарихы бойынша арнайы курс
  Несиелер: 5

  Ұсынылып отырған бағдарлама студенттерді сөз, музыка және би әлеміне жетелдейді. Театрды жасайтын тұлғалармен, театр өнері спецификасымен, тарихымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мюзикл тарихы
  Несиелер: 3

  Мюзикл жанрын зерттеу арқылы қазіргі жастардың музыкалық мәдениетіy көтеру болып табылады. Курстың міндеттері: "мюзикл" жанрының даму тарихын зерттеу; американдық, француз және ресейлік мюзиклдердің ерекшеліктерін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы білімдерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Классицизм және ағартушылық дәуіріндегі Еуропа театрының тарихы
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің драмалық шығармаларды талдау дағдыларын дамытуға, театр үрдісінің негізгі бағыттары мен негізгі оқиғаларын жүйелеу методологиясына, театр өнері шығармаларын интерпретациялауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнердегі мифология
  Несиелер: 3

  "Өнердегі Мифология" курсы студенттерді мифологиялық сюжеттерге құрылған өнер туындыларымен таныстырады және шығармашылық қиял мен қиялды жандандыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыка тарихы
  Несиелер: 3

  Курс тұтас музыкалық-тарихи процесс контекстіндегі маңызды музыкалық құбылыстармен таныстырады. Сол немесе басқа музыкалық-тарихи кезеңге тән музыканы театрландыру принциптерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Материалдық мәдениет пен тұрмыс тарихы
  Несиелер: 3

  Түркітану - түркі әлемінің қазіргі жағдайын, сондай-ақ тілдерді, әдебиетті, фольклорды, түркі тілдерін меңгерген халықтардың мәдениетін, түркітану, түркі филологиясы, тарих мәселелерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Курстың құрылымына теориялық және тілдік мәтіндер енгізілген. Алғашқысы теориялық материал ұсынылады, екіншісі – тілді оқудағы коммуникативтік және жүйелік принциптерді қанағаттандыратын мәтіндердер блоктарынан тұрады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкершілік қызметі негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкершілік болмысы және концепциясы. Кәсіпкершілік: түрі, формасы және қоғамдағы даму рөлі. Кәсіпкерлік орта. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Б.Шоу және театр.
  Несиелер: 3

  Б. Шоу және театр. Б. Шоу Комедиялары. Б. Шоудың Трагедиясы. Б. Шоудың театрдағы қызметі. Б. Шоуға сын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көркем сын
  Несиелер: 6

  Алдымен студент актердің бір рөліне талдау жасайды. Сосын актер ойынын спектакльдің күрделі құрылымындағы талдауға үйренеді, актердің тұтас шығармашылық портретін жазады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Театр драмасын редакциялау
  Несиелер: 5

  Пәннің басты мақсаты драматургиялық қолжазбаны баспалық өңдеуден өткізіп, түпнұқсқаға айналдырып, оны баспаханада басып шығаруға даярлау міндеттерін, қолдану шарттарын біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ХІХ ғасырдағы Еуропа театр өнерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Мұнда студент ХІХ ғасырдағы театрдағы көркем бағыттармен: романтизм, натурализм және символизм және олардың ерекшеліктерімен танысады. Курс студенттерде театр тарихын зерделеуге сыни көзқарасты дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс өнер саласындағы басқарудың теориялық негіздеріне және менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін білуге, сонымен қатар мәдениет саласындағы ұйымдарды басқару қызметінің практикалық дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шекспир және театр (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Курс театр тарихы мен драматургияға қатысты тақырыптар мен терминологияны оқытуға бағытталған. Бұл Шекспир мен Ренессанс драматургиясын оқу және талдау үшін қажетті студенттердің дағдылары мен қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ХХ ғасырдағы Әлем театр өнерінің тарихы
  Несиелер: 6

  "Эпикалық театр", "абсурд театры", "қатыгездік театры", "рассерженных" драматургиясы, П. Брук театры және Е. Гротовскийдің театры туралы білімді меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Театр сынының тарихы
  Несиелер: 3

  Театр сынының тарихы " кафедрасы студенттерді театр өнерінің отандық және шетелдік сынының кеңістігіне енгізеді; Театр сынының негізгі даму кезеңдерімен таныстырады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Драмалық мәтінді талдау
  Несиелер: 3

  Драмалық мәтінді талдау дағдылары мен тәсілдерін пайдалана отырып, театр-сыни қызмет саласында білім алушыны өзіндік шығармашылық жұмысқа дайындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Театр сыны
  Несиелер: 5

  "Театр сыны" пәні "театртану"мамандығының негізгі бейіндеуші пәні болып табылады. Дәріс және семинар барысында студенттер режиссерлік өнердің ерекшеліктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлем кино өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Курс Еуропа, Америка, Азия киносының тарихынан тұрады. Кино тарихындағы дыбыссыз кезең. ХІХ-ХХ ғасырлардағы Еуропа, АҚШ киносы. Дыбыстық кинематограф. Жанрлық бөлу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХХ ғасырдағы театрлық бағыттар
  Несиелер: 6

  Курс студенттерді ХХ ғасырдағы театрдың экспрессионизм, авангард, андеграунд, модернизм және постмодернизм, т.б. сияқты негізгі ұғымдарымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жалпы педагогика
  Несиелер: 3

  Жалпы педагогика ғылыми пән ретінде тұлғаның үйлесімді дамуына бағытталған педагогикалық процестің теориялық негіздерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Театрлық білім берудің тарихы
  Несиелер: 3

  Пән мақсаты – театр білімінің қалыптасуы мен дамуының маңызды кезеңдері туралы, қандай да бір театр мектептерінің концепцияларын қалыптастыру және оларды білім беру тәжірибесінде іске асыру туралы тұтас түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХХ ғасырдағы драма теориясы
  Несиелер: 3

  "ХХ ғасырдың драмы теориясы" курсы драма теориясының негізгі мәселелері мен түсініктерін, ХХ ғасырдың драмасы туралы оқу-жаттығу тарихын түсінуді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогика негіздері
  Несиелер: 3

  Курс әртүрлі ғылыми-пәндік және ағарту міндеттерін шешу аясында жүзеге асырылатын педагогикалық қызметтің теориялық-әдіснамалық және практикалық негіздерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Театр тарихын оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 3

  Қазіргі мектепте өнер пәндерін оқыту әдістемесі көркемдік білім беру контекстінде және отандық мәдениеттің болашағы тұрғысынан қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ театртану тарихы
  Несиелер: 5

  "Қазақ театртану тарихы" пәні студентті қазақ театртану дамуының ерекшеліктері мен заңдылықтарымен таныстырады. Қазақ тілінде және қазіргі қазақ театрларына дейінгі алғашқы теориялық мақалалардың пайда болу кезеңі әлі де жалғасуда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материалдық мәдениет пен тұрмыс тарихы
  Несиелер: 3

  Алғашқы қауым мәдениетi. Тұрмыстық заттардың өндірісі технологиясының дамуы. Тұрмыстағы өнер. Қазақстан халықтары мәдениеті мен тұрмысының ұлттық ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Театр костюмінің тарихы
  Несиелер: 3

  "Театр костюмінің тарихы" курсы студенттерді театрлық косюмның түрлері мен ерекшеліктерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Театр сыны бойынша семинар
  Несиелер: 6

  Қазіргі заманғы театр процесін дамыту контекстінде сахналық туындыны кешенді қарастыруды үйренеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 3

  Курстының мақсаты "тұлға" - "шығармашылық"-"мәдениет" жүйесінің теориялық және қолданбалы аспектілерін зерттеу, шығармашылық феномендерді зерттеу әдіснамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Актерлік өнердің табиғаты
  Несиелер: 3

  Актерлік өнер табиғатын зерттейді. Актердің ішкі және сыртқы техникасы ұғымына, сондай-ақ актерлік шығармашылықтағы физикалық, объективті және субъективті бірлігін жеткізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи киноүрдіс
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – адамзат мәдениеті саласындағы әлемдік кинематографияның заманауи ахуалын зерттеу. Заманауи кинопракаттағы заманауи киноның орны мен ролі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ театрының тарихы
  Несиелер: 3

  Қазақ театрының тарихын зерттеу бағдарламасы, театр дамуының эволюциясын, оның қалыптасуы мен қазіргі кезеңдегі жағдайын қарастырады. Оның даму жолдарын халықтық-кәсіптік деңгейге дейін ашады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Театр терминологиясы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Курс студенттердің театр терминологиясын қамтитын қысқартылған кәсіби мәтіндерді оқу, орта деңгейге бейімделген аудио-және бейнематериалдарды тыңдау, өзінің кәсіби пікірін ауызша және жазбаша жеткізе білуін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұлыбританияның қазіргі драматургиясы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Студенттер Ұлыбритания драматургиясын: Г. Пинтер, Т. Стоппард, С. Кейн, М. Равенхилл, М. МакДонаха, К. Черчил, А. Эйкборн, Э. Бондтың, Ф. Ридли, Э. Уолштың пьесаларын оқиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ТМД театрының тарихы
  Несиелер: 6

  Курста славян халықтарының фольклорлық театрының пайда болуы мен қалыптасу тарихын, революцияға дейінгі кезеңдегі ТМД республикаларының ұлттық театрларының даму эволюциясын, ХІХ-ХХ ғғ. шептерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел театрының тарихы
  Несиелер: 6

  Шетелдік театр тарихы бағдарламасының материалдары негізінен тарихи ғылымда қабылданған кезеңділікке сәйкес бөлімдер бойынша бөлінеді. Әрбір бөлімінде тарихи кезеңнің қысқаша сипаттамасы берілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Драма театрының режиссурасының тарихы
  Несиелер: 3

  Пән драмалық театр режиссурасының пайда болуы мен қалыптасуын, негізгі даму кезеңдерін зерттейді, режиссерлік функциялар мен интерпретацияларды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шығыс театры
  Несиелер: 3

  Курс студенттерді Үндістан, Қытай және Жапония мәдениетімен, театрымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Спектакльдегі Музыка
  Несиелер: 3

  Музыка театрландыруының негізгі принциптерін меңгеру және сахналық шығарманың музыкалық құрамын талдау дағдыларын меңгеру арқылы студенттердің кәсіби ой-өрісін кеңейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның ұлттық театрлар тарихы
  Несиелер: 3

  Студенттер корей, орыс, өзбек, нмецкий, қазақ және Ұйғыр ұлттық театрларының тарихымен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі театр сыны
  Несиелер: 6

  "Театртану" мамандануының негізгі бейінді пәні болып табылады. Сабақтарда студенттер өнер туралы мәселелік мақала жазуды үйренеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі әлемдік театр процесі
  Несиелер: 3

  "Заманауи әлемдік театр үдерісі" курсы театртанушы-студенттерді Еуропа, Шығыс, Ресей, Канада және Американың заманауи театрының негізгі даму үрдістерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Театр теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді театр туралы ғылымның қазіргі жай-күйі туралы таныстыруға, театр үрдісінің теориялық ұғынуына дағдыландыру, театртану әдіснамасын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шешендік өнер негіздері
  Несиелер: 3

  Шешендік өнер негіздерін зерттеу. Шешендік өнердің қызмет саласына байланысты жіктелуі. Шешендік өнер теориясы және практикалық дағдылар. Шешендік өнер әлеуметтік құбылыс ретінде. Интонацияны модельдеу. Сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оперетта мен мюзикл
  Несиелер: 3

  "Оперетта және мюзикл: тарих және қазіргі практикасы" пәнінің мақсаты-оперетта және мюзикл ерекшеліктерін анықтайтын, музыкамен басқарылатын өнер синтезі ретінде ұстанымдарын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Театр менеджменті
  Несиелер: 4

  Пән болашақ театр жүргізушіге театр саласындағы менеджмент принциптері туралы түсінік береді, Театрдың өндірістік қызметінің негіздерімен, негізгі ұғымдармен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Театрдың теориялық парадигмасы
  Несиелер: 3

  Пән өнердің осы түрінің әдістеріне, мақсаттарына, функциялары мен қасиеттеріне қатысты жалпы принциптердің анықтамасын береді. Қазіргі заманғы театр формаларын сипаттайтын және жүйелейтін теориялар, эстетикалық функцияны орындайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Редакторлық жұмыстың негіздері
  Несиелер: 3

  Пән мақсаты-студенттердің редакторлық жұмыс негіздерінің маңызды аспектілері туралы білім жүйесін қалыптастыру, студенттерді редакторлық жұмыстың негізгі принциптерімен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыкалық театрдың тарихы
  Несиелер: 5

  Бағдарлама музыкалық театрдың барлық түрлерін қамтиды: опера, оперетта және балет және олардың тарихи дамуын қарастырады. Театр мамандарын даярлайтын ЖОО студенттеріне арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Театр ісін ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Театр мамандықтарының студенттерін Қазақстанда театр ісін ұйымдастыру негіздерімен таныстыру, театр қызметі туралы ұйым ретінде түсініктерді қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректану
  Несиелер: 3

  Пән театр тарихы бойынша мұрағаттық, ауызша, жазбаша, аудиовизуалды деректерді оқып-үйренудің практикалық дағдыларын қалыптастыруға, талдауға, өңдеуге және ұсынуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі драматургия
  Несиелер: 3

  Курс драмалық шығарманың құрылымы, оны құру заңдары туралы қазіргі заманғы түсініктерді және драматургиялық туындыларды талдаудың театртанушылық дағдыларын меңгеруіне арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Спектакльді қайта қалпына келтіру бойынша семинар
  Несиелер: 3

  Семинар сабағы барысында студенттер таңдаған драмалық шығарманың ұжымдық талдауын қайта құру принциптері тұрғысынан жасайды және студенттердің таңдаған курстық жұмыстарының тақырыптарын көпшілік алдында талқылайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Театртанушылық зерттеу әдістері
  Несиелер: 6

  Мұнда студенттер театр-зерттеушінің негізгі құралы ретінде театрлық зерттеу әдістерімен танысады. Курс студенттердің театр өнері құбылыстарын теориялық түсіну дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазіргі режиссура
  Несиелер: 3

  "Қазіргі заманғы режиссура" курсы "театртану"мамандығының маңызды профилі болып табылады. Қазақстанның прогрессивті режиссерлерінің шығармашылығы және олардың отандық театр өнерін дамытуға қосқан үлесі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Театрлық-декорациялық өнер тарихы
  Несиелер: 3

  Театрлы-декорациялық өнердің негізгі тарихи даму кезеңдері, стильдік үрдістері мен көркем тәжірибелері, сондай-ақ әлемдік көркем мәдениет кеңістігіндегі орны туралы тұтас және фундаментальды түсініктерді қалыптастыру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Театр және медиа технологиялар
  Несиелер: 3

  Пән театрдың өнер түрі ретінде дамуына үлкен әсер ететін жаңа медиа технологияның дамуын зерттейді: спектакльдердің бірегей нысандары, жаңа театр мамандықтары театр ісінің ерекше технологиялары пайда болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қуыршақ театрының тарихы
  Несиелер: 3

  Пән қуыршақ театрының пайда болуы мен қалыптасуын, дамуының негізгі кезеңдерін зерттейді, қуыршақ театрларының тарихы мен шығармашылығын, әлемдік ауқымда қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Өз мамандығының рөлі мен мақсатын білу.

 • Код ON2

  Баспаларда, театрлардың БАҚ бөлімдерінде және мәдениет және өнер бөлімдерінде БАҚ редакцияларында редакциялық жұмыстарды жүзеге асыру

 • Код ON3

  Өнер дамуының жалпы заңдылықтарын талдау және көркем шығарманы талдау кезінде алған білімдері мен дағдыларын пайдалану

 • Код ON4

  Театр менеджерінің қызметімен, әкімшілік және ұйымдастыру функцияларымен, көрермен аудиториясымен жұмысты басқару және айналысу

 • Код ON5

  Авторлық театр-сыни қызметті жүзеге асыру

 • Код ON6

  Өнер бойынша әдебиеттермен жұмыс істей білу, бейнелеу өнері, театр, кино және музыка туындыларын талдау, кәсіби түсініктер мен терминологияны қолдана білу

 • Код ON7

  Жалпы білім беретін мектептерде, балаларға қосымша білім беретін оқу орындарында театр тарихы және әлемдік мәдениет бойынша пәндерді оқыту

 • Код ON8

  Театр процесін сыни және теориялық түсіну дағдыларын меңгеру

 • Код ON9

  Ғылыми зерттеулер мен сыни қызметте өнертанудың негізгі тұжырымдамасын қолдану

 • Код ON10

  Әлемдік өнердегі көркемдік үрдістің ерекшеліктерін талдау және театр тарихы бойынша зерттеу жұмыстарымен айналысу

Top