Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07101 Көлік, көлік техникасы және технологиялары в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Кешенді талдау әдіснамасын, көлік саласы кәсіпорындарының өндірістік қызметіндегі ғылым тарихы мен философиясын, оларды ұйымдастыру әдістерін біледі. Жасанды интеллект, психологиялық ақпарат, шет тілі және жоғары мектеп педагогикасын кәсіби және ғылыми қызмет саласында коммуникативтік құзыреттілікті дамыту үшін негіз ретінде пайдаланады.
 • Көлік өнеркәсібі саласы үшін кадрлар даярлау саласындағы тәсілдерді қолдана отырып, тұжырымдамаларды, стратегияларды, қызметтің және өзара іс-қимылдың функционалдық модельдерін құру әдіснамасы, міндеттер мен проблемаларды қою және жүйелі шешу тәсілдері туралы біледі. Көлік құқығының заңдарын біледі.
 • Көлік өнеркәсібі саласында макроәлеуметтік және макроэкономикалық жүйелерді модельдеу және басқару әдіснамасы, өзара іс-қимыл мен қызметтің кооперативтік жүйелерін құру туралы біледі. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелерін біледі.
 • Жоғары әлеуметтік және кәсіби белгісіздік жағдайларда шешімдерді жобалау және қабылдау, өзін-өзі басқару мәдениеті, қарым-қатынасты ұйымдастыру және көзқарастар бойынша келісу, нәтижелерді ресімдеу және таныстыру, қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдер мен техникалық құралдарды пайдалану дағдыларын көрсетеді.
 • Міндеттер мен проблемаларды қою, инновациялық тәсілдерді қолдана отырып, оларды жүйелі шешу дағдыларын, қызметтің тұжырымдамалары мен стратегияларын құру әдістерін көрсетеді.
 • Жүйелік және стратегиялық ойлауды, жасанды интеллект, логикалық әдістер, кәсіби қызмет пен өзара әрекеттесу модельдерін құру және ойнату арқылы өзара тиімді шешім қабылдау дағдыларын көрсетеді.
 • Жұмыстарды басқа учаскелермен келісуді көздейтін кәсіпорын стратегиясы шеңберінде басқару қызметін жүзеге асырады. Қызметкерлердің кәсібилігін арттыру үшін елеулі өзгерістерге немесе жауапкершілікті дамытуға әкелуі мүмкін қызмет процестерін жоспарлауға және әзірлеуге қатысады.
 • Зерттеу және тәжірибелік-эксперименттік жұмыстарды жүргізуге, өндірісті кеңейту мен жаңғыртуды жобалауға, көлік өнеркәсібі саласының ассортиментін кеңейтуге және жаңартуға, жаңа технологияларды енгізуге қатысады.
 • Сала құрылымдарының жұмыс істеуі мен даму стратегиясын құруды көздейтін басқару қызметін жүзеге асырады. Елеулі өзгерістерге немесе дамуға әкелуі мүмкін қызмет процестерін жоспарлауға және әзірлеуге қатысады. Күрделі әлеуметтік, өндірістік, ғылыми процестердің дамуымен және тиімділігін арттырумен байланысты әдіснамалық, зерттеушілік және жобалық сипаттағы міндеттерді шешуді көздейтін қызметті жүзеге асырады.
 • Көлік техникасы мен жабдықтарын пайдалану бойынша стандарттау және сертификаттау жөніндегі қолданыстағы нормалар мен талаптарға сәйкес технологиялық процестерді ұйымдастыра алады, технологиялық процестер мен өнімдерді бақылай алады, кәсіби міндеттерді өз бетінше шеше алады.
 • Даму міндеттерін шешуді, жаңа тәсілдерді әзірлеуді, әртүрлі әдістерді пайдалануды, стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін ресурстарды басқаруды көздейтін мемлекеттік ауқымдағы саланың ірі институционалдық құрылымдарының жұмыс істеуі мен даму стратегиясын құруды көздейтін басқару қызметін жүзеге асыра алады.
 • Ғылыми ойлаудың дамуы, ғылым дамуының тарихи кезеңдері, ғылымның негізгі теориялары және оның философиялық негіздері туралы біледі. Әр түрлі ғалымдардың ғылымға қосқан үлесін бағалай алады және ғылыми танымның негізгі принциптерін түсіне алады. Ұйымдағы адамдардың психологиялық ерекшеліктерін түсінеді, қарым-қатынас, Жанжалдарды басқару, қызметкерлерді ынталандыру және мақсаттарға жету дағдыларына ие. Оқу курстарын жоспарлауды, оқыту әдістемелерін әзірлеуді, студенттермен тиімді қарым-қатынас жасауды және оқу нәтижелерін бағалауды біледі.
Top