Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B11302 Жол қозғалысы қауіпсіздігі және ұйымдастыру в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім алушыда жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, жоғары білім беру саласында жоғары сапалы білім беру қызметін көрсету және бакалаврларды даярлаудың осы бағыты бойынша Болон процесінің принциптерін және қазіргі заманғы стандарттарды жүзеге асыру арқылы Қазақстан Республикасы экономикасының көліктік секторы үшін кадрлар даярлау бойынша құзыреттілікті ұсыну.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B095 Көлік қызметтері
 • Білім беру саласы 6B11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 6B113 Көлік қызметтері

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Басқару әдістерін жобалау және әртүрлі жағдайларда қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды, сондай-ақ орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру қабілеті;
 • Жобаның мақсаттарын қалыптастыру, көліктік міндеттерді шешу қабілеті, экономикалық және экологиялық қауіпсіздік көрсеткіштерін ескере отырып қауіпсіздік басымдықтарды анықтау;
 • Әртүрлі жоспарлау және оңтайлы шешімдерді анықтау кезінде жол қозғалысы қауіпсіздігінің әр түрлі талаптарын ескере отырып, ымыралы шешімдерді талдау;
 • Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Көліктегі техникалық құрылғылар мен құрылыстарды тиісті ұстауды қамтамасыз ете білу;
 • Көліктік-технологиялық жүйелерді әзірлеуге өндірістік және өндірістік емес шығындардың тиімділігін талдау және бағалау қабілеті;
 • Көлік кәсіпорындарын дамыту жоспарларын және жол қозғалысы қауіпсіздігін ұйымдастыру жүйелерін әзірлеу қабілеті;
 • Есептеу-жобалау қызметін жүргізу қабілеті, оның ішінде көлік міндеттерін шешу нұсқаларын әзірлеу және талдау;
 • Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін көлік техникасы мен жабдықтарын таңдау кезінде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана білу.

Ұқсас БББ

Top