Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07107 Көлік, көлік техникасы және технологиялар (2 ж.) в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 5

  «Ғылым тарихы және философиясы» пәнін меңгеру нәтижесінен магистрант ғылыми таным құрылымы мен қызметтері, өз кәсіби аумағында ғылым әдістері жайында алған білімдерін қолдана алу қабілетіне ие болады және идеологиялық, діни, саяси құрылымдарды ғылыми концепциялардан ажырата алады. Қазіргі таңдағы ғылымның әдіс тәсілдерін білу жеке ғылыми жұмыстың қажетті шарты болып табылады және шынайы ғылыми құрылымдар мен жалған білімдерді ажыратуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Жоғары мектеп педагогикасының негіздері. Жоғары мектеп педагогикасының пәні мен міндеттері. Жоғары мектептегі педагогикалық зерттеулердің әдістемесі мен әдістері. Жоғары мектеп дидактикасы. Жоғары мектептегі педагогикалық процесс. Оқыту заңдары, заңдылықтары және принциптері. Жоғары мектептегі оқыту әдістері, формалары мен құралдары. ҚР жоғары білім берудің қазіргі жағдайы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби қалыптасуы. Жоғары мектептегі тәрбие процесі. Тәрбие мақсаты педагогикалық мәселе ретінде. Оқу-тәрбие ұжымы тұтас педагогикалық үдерістің қызмет ету формасы ретінде. Педагогикалық үрдістің менеджменті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Тіл жоғары деңгейде кәсіби және академиялық мақсаттар үшін мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратымен еркін жұмыс істеуге мүмкіндік береді, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейту, ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, академиялық хат дағдысын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Патенттік-лицензиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Ғылыми және кәсіби қызметте зияткерлік меншік саласындағы заңнамалық актілерді басшылыққа алу; зияткерлік меншік саласындағы, оның ішінде жаһандық компьютерлік желілерде нормативтік құжаттарды іздестіруді жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Басқару қызметінің әлеуметтік-психологиялық мазмұны мен құрылымы; және менеджмент функциялары; басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері; ұйымдастыру мақсаттарына қол жеткізу бойынша бірлескен қызметтің психологиялық заңдылықтары; басқарушылық міндеттерді шешудің базалық тәсілдері және оларды нақты жұмыс істейтін өндірістік құрылымдар жағдайында шешу ережелері, олармен жұмыс істеу әдістері менеджердің қызметіндегі функционалдық жай-күйлер, басқару процестерін оңтайландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Имитациялық модельдеудің заманауи ақпараттық технологиялары
  Несиелер: 5

  Математикалық статистика және ықтималдық теориясының негіздері, Дискретті математика; ақпаратты өңдеудің ақпараттық технологияларын қолдану; практикалық есептерді шешу үшін математикалық әдістерді, физикалық заңдарды және есептеу техникасын қолдану; модельдеу нәтижесінде алынған деректерге талдау жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көлік техникасын сынау
  Несиелер: 5

  Көлік жүйесін сынау және моделдеу бойынша ұтымды тәсілдерді таңдауды орындау; өлшеу деректерін өңдеу аппаратурасын және құрылғыларын таңдау; көлік техникасының электр энергиясы көздерін сынау нәтижелерін өңдеу; көлік техникасын сынау нәтижелерін өңдеу; көлік техникасын уыттылыққа сынау нәтижелерін өңдеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Көліктегі сервис
  Несиелер: 5

  Көлік техникасына қызмет көрсету үшін адамның қажеттілігі және оларды сервис ұйымдарының қызметінде қанағаттандыру принциптері; сервистік қызметті іске асыру саласы ретінде" байланыс аймағы " ұғымы; кәсіби қызмет процесінде қақтығыстар мен стресстерді басқару; іскерлік қарым-қатынас ерекшеліктері және қызмет көрсету саласындағы оның ерекшелігі бойынша.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Көлік техникасын пайдалану және қызмет көрсету
  Несиелер: 5

  Техникалық қызмет көрсетудің және көлік техникасына ағымдағы жөндеудің технологиялық процестері; технологиялық жабдықтар мен жарақтардың техникалық құжаттамасында анық танылуы; Технологиялық жабдыққа, қолданылатын әдістер мен салыстырып тексеру есептеріне қойылатын негізгі талаптар; проблемалық жағдайларды және өндірістік сипаттағы қайшылықтарды талдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Ғылыми зерттеулердің әдістері мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Қазіргі ғылымның тенденцияларын талдау, кәсіби қызметтің пәндік саласындағы ғылыми зерттеулердің перспективалық бағыттарын, олардың факторларын анықтайтын зерттеу жұмыстарының құрамын анықтау; кәсіби қызметте зерттеудің эксперименталды және теориялық әдістерін қолдану; ғылым мен ғылымды қажетсінетін технологиялардың заманауи жетістіктерін білім беру және өзін-өзі білім беру процесіне бейімдеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Автокөліктің экологиялық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Автомобиль ІЖҚ жұмысының әртүрлі режимдері кезінде ауа шығынын, автомобиль тұрақтарынан, автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу аймақтарынан ластаушы заттардың шығарылуын, жөндеуден кейін және шина жөндеу жұмыстарынан кейін қозғалтқыштарды таптау кезінде, автомобильдердің бөлшектерін, тораптары мен агрегаттарын жуу және лак-бояу жабындарын жағу кезінде, қоршаған ортаға, автомобиль көлігінің әсерінен келтірілген залалды есептеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арнайы жылжымалы құрам
  Несиелер: 5

  Жүктердің ерекше түрлерін тасымалдау үшін көлік құралдарын таңдауда логистикалық тәсілді қолдану; қандай да бір ерекше жүкті тасымалдауды регламенттейтін құжаттарды пайдалану; қандай да бір ерекше жүкті тасымалдауды регламенттейтін құжаттарды пайдалану; тасымалдаудың нақты жағдайлары үшін нормаларға сәйкес оңтайлы көлік құралдары мен жабдықтарды таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи көлік техникасы құрылысының ерекшеліктері
  Несиелер: 7

  ҚР, ТМД және әлемде автомобиль өнеркәсібі мен автомобиль көлігінің даму тарихы. Көлік және көлік техникасының жалпы құрылымы және оның механизмдерінің топтары. Механизмдер тобының мақсаты және олардың көлікте орналасуы; жеңіл және жүк автомобильдерін, автобустарды құрастыру схемаларының ерекшеліктері. Көлік құралдарының техникалық сипаттамасының параметрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  диссертацияның мақсаттары мен міндеттерін анықтау қабілеті, олардың өзара байланысының құрылымын құру және көлік міндеттерін шешудің басым бағыттарын анықтау кезінде әртүрлі факторларды ескеру;

 • Код ON2

  көлік техникасы мен технологиясы саласында іргелі және қолданбалы зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу және олардың негізінде көлік кешені үшін ғылыми жобаларды әзірлеу қабілеті;

 • Код ON3

  міндеттерді шешу және салдарларды болжау нұсқаларын сыни түсіну және талдау, көлік міндеттерін жоспарлау және іске асыру;

 • Код ON4

  көлік техникасы және технологиясы саласында ұлттық және халықаралық стандарттарды әзірлей білу;

 • Код ON5

  сыртқы және қалаішілік көлік инфрақұрылымы объектілерін технологиялық жобалау дағдыларын меңгеру;

 • Код ON6

  көлік кәсіпорындарының инновациялық қызметі мен инновациялардың тиімділігін талдау, көлік техникасы мен технологиясының инновациялық процестерінде басқарудың практикалық дағдыларын дұрыс қолдану;

 • Код ON7

  қазіргі заманғы техникамен жұмыс істеу дағдысын меңгеру, ақпараттық технологияларды қолдана білу, диссертациялық жұмыстарды орындау кезінде компьютерлік моделдеу және инженерлік талдаудың қазіргі заманғы пакеттері;

 • Код ON8

  командада жұмыс істеу, кәсіби қызметпен байланысты әр түрлі шарттар мен жағдайларда икемді және ұтқыр болу, белгісіздік және тәуекел жағдайларында шешімдер қабылдау дағдыларын меңгеру.

Top