Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06105 Математикалық және компьютерлік моделдеу в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, математикалық және компьютерлік модельдеу әдістері бойынша іргелі білімдері бар, теориялық және қолданбалы зерттеулердің жаңа нәтижелерін меңгерген; жоғары оқу орындарында оқыту, жаратылыстану, әлеуметтік-экономикалық және басқа да үрдістерді модельдеу, ғылыми-зерттеу жобаларында басшылықты жүзеге асыру, сондай-ақ орындаушы болуға қабілетті; өнімділігі жоғары заманауи компьютерлік технологияларды игерген магистрлерді даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M094 Ақпараттық технологиялар
 • Табиғи құбылыстарды модельдеу
  Несиелер: 5

  Математикалық және компьютерплік моделдер туралы ұғым. Моделдерді саралау. Математикалық моделдерді құру кезеңдері. Компьютерлік моделдеудің әдістемесі. Мәліметтер көзі және олардың түрлері. Атмосфералық процестер мен динамикалық метеорологияны зерртеуге арналған физикалық-математикалық теория. Атмосфера күйінің компьютерлік және математикалық модельдері. Тірі организмдердің ұйымдарының ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Математикалық криптографияның әдістері және криптографиялық құралдардың мемлекеттік стандарттары, сондай-ақ олардың ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінде қолдану ерекшеліктері зерттеледі. Пәннің бағдарламасы келесі бөлімдерден тұрады: шифрлар; ЭЦҚ схемалары; хеш функциялары; Шеннонның құпиялық теориясы; Симмонстың имитациялық қарсыласу теориясы; аутентификация кодтары және ортогоналды массивтер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық физикадағы вариациялық әдістер
  Несиелер: 5

  Кеңейту және тереңдету, теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын математика. Білуге айқындау және қасиеттері гильбертова кеңістік ұғымы жинақтылық , толықтығын, тығыздығы, сепарабельности кеңістік, мен операторлар функционалов " нормаланған кеңістіктердегі. Қолдану вариациялық әдістерін шешіміне өлкелік.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Параллель есептеулер технологиясы
  Несиелер: 5

  Математикалық моделі мен әдістері, параллель бағдарламалау үшін многопроцессорных вычислительных систем; үйрету магистранттарды әдістеріне жазу және түрлендіру бағдарламалар жүйелер үшін параллель технологиялармен OpenMPI және MPI.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызықты жүйелерді басқару теориясы
  Несиелер: 5

  Курста қамтылған материалдар мазмұны магистранттарды сызықты жүйелерге болған тиімді басқару теориясының түсініктермен және жобалау әдістерімен таныстыру. Бұл курсты оқу нәтижесінде магистранттар сызықты жүйелер теориясының негізін меңгеріп, қатысты тақырыптағы әдебиеттерді оқып түсіне алатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызықты емес интегралданатын жүйелер және олардың қолданылуы
  Несиелер: 5

  Сызықты емес толқындық процестерді математикалық модельдеудің негізгі әдістерін және олардың интегралдану қасиеттерін меңгереді, интегралдалданатын жүйелерінің әртүрлі оңашаланған шешімдерін құру үшін солитондар теориясының тура және кері әдістерін қолдана алатын болады, кең ауқымды толқындық есептерді шешу үшін біртұтас алгоритмдік тәсілдер мен солитондар теориясының әдістерін қолдану дағдылары болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық модельдеудің жаңа әдістері
  Несиелер: 5

  Бағдарламаны меңгеру нәтижесінде магистранттар фундаменталды және қолданбалы ғылымның дамуының алдыңғы қатарларын анықтайтын жаратылыстану ғылымдарының проблемаларын зерттеуде қолданылатын математикалық модельдеудің заманауи әдістерін меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геоақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Курстың нәтижесі мынадай тақырыптар мен секцияларды дамыту болып табылады: Негізгі компоненттері ГАЖ. Құрылым мен деректер моделі. Технология деректерді енгізу. Талдау кеңістіктік деректер. Модельдеу беттерін. Құру технологиясы рельефтің сандық модельдерін. Әдістері мен құралдары визуализация. Кезеңдері және жобалау қағидалары, ГАЖ. Құрамы қазіргі заманғы ГАЖ-платформасын. Негізгі міндеттері аумақтық ұйымдастыру мемлекет. Құру және мемлекеттік қала құрылысы кадастрын жүргізу, Қазақстан Республикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • JavaScript паттерінді жобалау
  Несиелер: 5

  JavaScript-да объектілі-бағытталған программалау технологиясының теориялық және практикалық негіздері. Программалық қолданбалар жобалаудың бүгінгі әдістері мен құралдары. WebStorm ортасында программалау. Мақсаты: Объектілі-бағытталған программалаудың практикалық дағдыларын игеру; WebStorm ортасында проектілер құру дағдысына ие болу; JavScript web-қолданбалар проектілерін құруды істей алу; WebStorm ортасында программалау дағдысының болуы күтіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Криптографиядағы теориялық-сандық әдістер
  Несиелер: 5

  Үлкен сандар, полиномдар, жай сандарды генерациялау әдістері, сандар мен полиномалар үшін факторизациялау әдісі, дискретті логарифм мәселесі қарастырылады. Теориялық негіздермен қатар бұл мәселелерді шешудің практикалық алгоритмдері зерттеледі. Зертханалық жұмыстарда магистранттар зерттелген алгоритмдерді іске асырады, түзетеді және зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәліметтерді статистикалық талдау
  Несиелер: 5

  Курстың нәтижесі мынадай тақырыптар мен секцияларды дамыту болып табылады: STATISTICA жүйесі туралы жалпы мәліметтер. Жүйенің негізгі компоненттері STATISTICA. Сипаттамасы модульдер мен қосымшалар жүйесін, техникалық сипаттамасы, диалогтық терезелер, терминдер мен аударма негізгі параметрлер үшін пайдаланылатын болжау жүйесінде STATISTICA.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сигналдарды өңдеудің математикалық әдістері
  Несиелер: 5

  Жүйелік зерттеу әдістері дискреттеу үздіксіз сигналдарды қарау, әдістеме және технология сигналдарды өңдеу. Пән оқытады зерттеу әр түрлі сигналдарды алу дағдыларын қолдану өзгерістердің Фурье, Хаар, Уолш және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эллиптикалық қисықтардағы криптография
  Несиелер: 6

  Ақырлы өрістердегі элиптикалық қисықтар теориясының математикалық аппараты және оны ақпаратты криптографиялық қорғау жүйелерін талдау және синтездеуде қолдану қарастырылады. Пәннің бағдарламасы келесі бөлімдерден тұрады: өріс бойынша эллиптикалық қисық сызықты анықтау; эллиптикалық қисық нүктелерінің қоспа тобы; эллиптикалық қисықта дискретті логарифм; Диффи — Хеллман хаттамалары, эллиптикалық қисықтағы Диффи — Хеллман мәселесі; ElGamal шифрлау жүйесі; Menezes- Vanstone шифрлау жүйесі; сандардың Lenstra факторизациясының эллиптикалық алгоритмі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Pyton тiлiнде бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Python-да объектілі-бағытталған программалау технологиясының теориялық және практикалық негіздері. Деректерді талдаудың бүгінгі әдістері мен құралдары. Matplotlib, NumPy кітапханалары. OpenCV. IDLE ортасында программалау. Мақсаты: IDLE ортасында объектілі-бағытталған программалаудың практикалық дағдысына ие болу; Істей алу – IDLE ортасында практикалық программалау; IDLE ортасында деректерді талдау дағдысының болуы күтіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Имитациялық модельдеу және ЖҚКЖ
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жалпыға қызмет көрсету жүйесінің (ЖҚКЖ-ң) функционалды мүмкіндіктерін және оның тиімді жұмыс істеуін факторларға (жүйеге келіп түсетін тапсырыстарға) тәуелділігін анықтау. Лекциялар курсы имитациялық модельдеу мен ЖҚКЖ-ң базалық негіздерін қамтыған. Қарастырылатын есептер класына және қолданылатын математикалық аппараттың негіздеріне байланысты қызмет көрсету жүйесінің түрлерінің классификациясы беріледі. Осыған байланысты, лекциялар курсына Марковтың кездейсоқ урдістерінің негізгі түсініктері кіреді. Имитациялық модельдеудің дискретті-оқиғалық парадигмасы математикалық модельдеудің классикалық әдістерімен өзара байланысы кешенді түр��е бірге қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Cызықты емес жүйелерді басқаруы
  Несиелер: 5

  Курста қамтылған материалдар мазмұны магистранттарды сызықты жүйелерге болған тиімді басқару теориясының түсініктермен және жобалау әдістерімен таныстыру. Бұл курсты оқу нәтижесінде магистранттар сызықты жүйелер теориясының негізін меңгеріп, қатысты тақырыптағы әдебиеттерді оқып түсіне алатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гидродинамика теңдеулерінің математикалық пішіндері
  Несиелер: 6

  Тұтас орта механиканың заңдарын білуі. Қарапайым гидродинамикалық процесстерді математикалық модельдеу, аналитикалық және сандық әдістермен оларды шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ТОФИ технологиясының негіздері
  Несиелер: 6

  ТОФИ технологиясының теориялық негіздерімен танысу, ТОФИ моделдеу жүйесімен танысу, ТОФИ технологиясын пайдаланып кез-келген пәндік аймақтың ақпараттық моделін құру мүмкіндіктерін игеру. Таңдалған пәндік аймақтың ақпараттық моделін құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көпөлшемді және динамикалық солитондарды модельдеу
  Несиелер: 6

  Магистранттар сызықты емес толқындық үрдістерді математикалық моделдеудің негізгі әдістерін және олардың интегралданатын қасиеттерін білуі тиіс, сызықты емес эволюциялық теңдеудің әртүрлі нақты шешімдерін құру үшін солитондар теориясының әдістерін қолдана білуі тиіс, толқындық есептердің кең класын шешу үшін бірыңғай алгоритмдік тәсілді және солитондар теориясының әдістерін қолдана білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сандық анализдегі моменттік мәселелер
  Несиелер: 6

  Сандық анализге қатысты моменттер мәселелері. Гильберттік кеңістікте моменттер мәселесін шешу үшін кеңістіктен алынған элементтер жүйесінің қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Криптографиялық протоколдар
  Несиелер: 5

  Кіріспеде криптографиялық хаттамалардың классификациясын енгізеді, және криптографиялық хаттамаларға шабуылдар зерттеледі. Одан кейін, хабарламаны түпнұсқаландыру хаттамалары зерттеледі, содан кейін сәйкестендіру хаттамалары зерттеледі, содан кейін негізгі тарату хаттамалары зерттеледі, содан кейін жасырын бөлісу сұлбалары зерттеледі. Соңғы бөлімде қолданылатын криптографиялық хаттамалар зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Монте - Карло әдісінің қолданыстары
  Несиелер: 6

  Магистранттарға кездейсоқ шамалардың үлестірім сипаттамаларын есептеу мақсатында, оны модельдеуге Монте-Карло әдісінің қолданысын түсіндіру. Монте-Карло әдісінің жалпы схемасымен таныстыру және әдістің қателігін бағалауды меңгерту. Интегралдарды Монте-Карло әдісімен есептеу мен олардың дисперсияларын төмендету жолдарын іске асыруды қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON2

  заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу

 • Код ON3

  өз білімін кәсіптік жетілдіруге, білім берудегі зерттеулерді жалғастыруды және кәсіптік өсіун жобалауға бейімдігі кәсіптік қызметтегі мәселелерді шешу барысында кәсіптік коммуникацияны ауызша және жазба түрлерінде қазақ, орыс және шетел тілдерінде баяндауға дайындығы; білім беру процесі және әлеуметтік серіктестер мен қызметтес болуға, әлеуметік, этноконфессалдық және мәдениеттік әртүрлі болуларын толерантты қабылдап ұжымды басқаруға дайындығы;

 • Код ON4

  математикалық модельдеу мен шығару әдістерін жаратылыстану үрдістері есептерін шешуде және тиімді тәжірибе жоспарын құруда қолдану.

 • Код ON5

  Математикалық модельдер мен математикалық тұжырымдар арқылы берілген жүйелерді басқару мен олардың шешімдерінің қолданбалы мағынасын талдауға қабілетті болу.

 • Код ON6

  математикалық моделдеу нәтижелерін жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдері арқылы компьютерлік іске асыруға қажетті алгоритмдерді құруға дағдылану.

 • Код ON7

  Фундаменталді және қолданбалы математиканың өзекті және маңызды мәселелерін анықтау, тұжырымдау және шешуге дайын болу.

 • Код ON8

  Деректерді өңдеу және бизнес үрдістерін талдау, сонымен бірге крипто жүйелерін құру әдістері бойынша теориялық білімін қалыптастыру.

7M06105 Вычислительная техника и программное обеспечение_профильное
Магистратура

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті (АЭжБУ)

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06105 Компьютерлік жүйелер мен адамның өзара әрекеттесуінің интерфейстары
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M06105 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06105 Ақпараттық жүйелер және IT салалары бойынша шешімдер (1 ж.)
Магистратура

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M06105 Кибернетика  және жасанды интеллект
Магистратура

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M06105 Инженерлі Математика
Магистратура

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
7M06105 Математическое и компьютерное моделирование
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M06105 Ақпараттық жүйелер 2 жыл
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M06105 Информатика (бейіндік)
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top