Жаңа білім беру бағдарламасы

7M08303 Орман шаруашылық ісі в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім берудің, ептіліктің, кәсіби дағдының және «Орман ісі» бойынша оқитын магистранттардың тәжірибесін толыққанды жүйесін дайындау; Ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру үшін оқу және жағдай құру, сонымен қатар өзіндік зерттеу дағдыны дамытуға алғышарт құру; конкуренция жағдайында, ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс жасай білу, шет елдік және отандық тәжірибені кәсіби қызыметте қолдана білу, кәсіби ортада алынған ақпаратты енгізіп және жүйелей білуге қабілеттілік.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M133 Орман шаруашылығы
 • Дайындық бағыты 7M083 Орман шаруашылығы
 • Орман ресурстарын тиімді пайдалану мәселелері
  Несиелер: 4

  Пән орман ресурстарының тұтастығын, олардың құрылымын, құрамын, экологиялық сипаттамаларын, олардың ерекшеліктерін ескере отырып, салыстырмалы түрде қол жетімсіздігін, нәзіктігін, биоәртүрліліктің орнықтылығын және орман ресурстарын ұтымды пайдалану мәселелерін ескере отырып, сақтаудың әдістері мен әдістерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әртүрлі мақсатта орман өсіру теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 6

  Пән жабық және ашық тамыр жүйесімен әр түрлі отырғызу материалдарын өсірудің әртүрлі жүйелерін жасауға бағытталған ғылыми негізделген жүйені; сеппелерді көп айналымды өсіру режимдерін негіздеу; орман екпелерінің жабық және ашық тамырлары бар отырғызу материалдарының бейімделу ерекшеліктері зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Орман және аңшылық ресурстарының мониторингі
  Несиелер: 5

  «Орман және аңшылық ресурстарының мониторингі» пәні білім алушылардың орман және аңшылық ресурстарын зерттеудің жүйелік тәсілі туралы білімдерін қалыптастыруға, оларды әртүрлі деңгейлерде бақылаудың негізгі тәсілдері туралы білімдерін дамытуға және бақылаудың объективті бағасын оларды бағалаудың объективтілігін жоғарылату үшін одан әрі пайдалануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Мониторингтік зерттеулердің деректерін есепке алудың, сақтаудың және өңдеудің негізгі әдістерін, орман және аңшылық ресурстарын зерттеуде қолданылатын әдістер мен тәсілдерін білу. Жеке зерттеулерін ұйымдастыруда алған білімді қолдана білу. Деректер қорын құру, бақылау объектісін паспорттау, картографиялық материалдарды таңдау және зертханалық және далалық мониторингтік зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу дағдыларына ие болу

 • Код ON2

  Орман ресурстарын сақтау және тиімді пайдалану әдістерін; ормандар мен орман зиянкестерінің экологиялық байланысын; орман қорын молайту және сақтау әдістері мен тәсілдерін; орман заңнамасын және орман ресурстарын тиімді пайдалану саласындағы нормативтік құқықтық актілерді білу; жаңартылатын энергия көздері мен шикізатты халық шаруашылығының қажеттіліктеріне қолдана білу; деградацияға ұшыраған және орманды алқаптарға айналған, өнімсіз алқаптарға ағаштар мен ормандарды қалпына келтіру, орман өсіру және жасанды отырғызу жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ қолда бар орман ресурстарын тиімді пайдалану арқылы орман өнімділігін арттыру дағдыларына ие болу.

 • Код ON3

  Әр түрлі мақсаттағы орман өсірудің заманауи индустриялық технологияларын, оларды құру мен күту әдістерін білу және түсіну. Отырғызу дақылдарын құру, елді мекендер мен технологиялық карталарды жоспарлау және құру, нарықтық экономика жағдайында орман шаруашылығының шаруашылық қызметін ұйымдастырудың практикалық дағдыларын игеру. Әр түрлі мақсатта өсетін орман өсірудің ең үнемді әдісін таңдай білу, есептеулер жүргізу және оларды талдау; өзінің ойын жеткізе білу, шешімнің дұрыстығын дәлелдей ала білу; ғылыми әдебиеттермен жұмыс және оны талдау, инновациялық әдістерді зерттеу және оларды тәжірибеде қолдану

Top