Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07103 Технологиялық машиналар және жабдықтар (машина жасау) в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

 • Математика
  Несиелер: 5

  Пән компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, проблемаларды модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық аппаратты меңгеруге мүмкіндік береді; математикалық әдістер, студенттердің болашақ қызметінің саласынан мамандар ретінде процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызба геометриясы
  Несиелер: 3

  Бұл пән жазықтықта геометриялық объектілерді (нүктелерді, кесінділерді, беттерді) бейнелеу әдісінің негізінде техникалық инженерлік шығармашылықты дамытуға мүмкіндік беретін кеңістіктік ойлауды қалыптастырады. Сонымен қатар, курс танымдық іс-әрекетті дамытуға, логикалық ойлауды қалыптастыруға, ұқыптылыққа тәрбиелеуге, басталған істі аяғына дейін жеткізуге ұмтылуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің әлемнің қазіргі заманғы физикалық бейнесі мен ғылыми көзқарастары, негізгі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың теориясы мен дағдыларын, сондай-ақ кəсіби қызметтің негізі ретінде физикалық зерттеулер əдістері туралы білімін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік және қолданбалы графика
  Несиелер: 4

  Бұл пән техникалық дағдыларды қалыптастыруға және сурет салуды пайдалана отырып, техникалық ойларды ұсынуға, бейнеленген техникалық өнімді пайдалану принципіне, геометриялық жобалау аппаратының негізіне, сондай-ақ нақты қолданбалы көлік, технологиялық және ауылшаруашылық мәселелерін шешуде стандартты бағдарламалық қамтамасыз етуді білуге ​​көмектеседі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық ойлау түрін, бәсекелестік ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың теориялық және практиикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ тілінде іс құжатын жүргізу
  Несиелер: 3

  Пән студенттерге нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып, құжаттарды дұрыс ресімдеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады. Құжаттардың түрлері, олардың деректемелері оқытылады. Студенттер іскерлік қағаздарды құрастыру үшін қажетті терминологиялық және синтаксистік минимумды меңгереді. Іс жүргізуді дамыту тарихы мен іскерлік қарым-қатынас мәдениеті, іс жүргізудің теориялық және практикалық аспектілері туралы ақпарат беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттер мемлекет және құқықтың негізгі ұғымдары мен категорияларын, құқықтық қатынастарды және Қазақстан Республикасы құқығының түрлі салаларының негіздерін зерделейді. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру бойынша білім жүйесін және осы негізде құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Химия
  Несиелер: 3

  Пән студенттердің химиялық терминологиядағы дағдыларын дамытады; Химиялық реакциялар теңдеулеріндегі химиялық формулалар мен символдардың, индекстердің және коэффициенттердің мағынасын түсіну; Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары туралы түсінік қалыптастыру; химиялық және физикалық құбылыстар арасындағы айырмашылықты түсіну; атомдық-молекулалық оқыту туралы идеяны білу; қарапайым шешімдерге ие болу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән экологияны қорғау туралы ойды және табиғи экожүйелер мен техносфералардың қызмет етуінде қауіпті және төтенше жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшбасшылық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәндер студенттердің көшбасшылық қасиеттерді, стильдерді, кәсіпорын, аймақ және жалпы ел деңгейінде ықпал ету әдістерін қолдану арқылы адамдардың мінез-құлқын тиімді басқару әдістемесі мен тәжірибесін меңгеруіне ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теориялық механика
  Несиелер: 5

  Пән қозғалыстың қарапайым түріне – механикалық қозғалысқа қатысты құбылыстардың кең шеңберінің түсініктерін, сонымен қатар механиканың негізгі түсініктері мен аксиомаларын, күштер жүйесін түрлендіру тәсілдерін, күштер әсерімен қатты денелердің тепе-теңдік шарттарын, нүктенің қозғалысын, оның жылдамдығы мен үдеуін, дененің үдемелі, айналмалы және тегіс қозғалысын, нүктенің күрделі қозғалысын, динамиканың жалпы теоремаларын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электротехника және электроника негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән электронды құрылғылардың аналогтық және цифрлық құрылғылардағы жұмысының сипатын, схемотехникалық және математикалық модельдерді пайдалану мен талдаудың физикалық қағидаларына негізделеді. Сызықтық электр тізбектерін жиынтық параметрлері бар синтездеудің қазіргі заманғы әдістері және негіздері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Конструкциялық материалдардың технологиясы
  Несиелер: 4

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылу техникаcы
  Несиелер: 5

  Пән көлік және технологиялық машиналар мен кешендердің жүйелерін және жұмыс істеу құралдарын құру және жаңғырту бойынша жобалау және инженерлік жұмыстардың элементтерін орындау қабілеті мен дайындығын қалыптастырады; әртүрлі мақсаттарда көлік және көлік-технологиялық машиналарды пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету кезінде табиғи ресурстарды, энергия мен материалдарды тиімді пайдаланудың бағыттарын білу, олардың бөліктері, жүйелері мен компоненттері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Металдарды кесу теориясы
  Несиелер: 5

  Пән кесу аймағындағы физикалық және механикалық үдерістердің (чиптің қалыптасуы) және олардың кескіштің параметрлерін (кескіндерін), чиптің параметрлерін, өңдеу сапасының негіздерін, кескіш аспаптарда, кесу сынагындағы, оның геометриясымен және тәуелділігімен байланысты білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастырады. фрезерлеу, бұрғылау, кептеліп қалу, ашу, кесу, тісті тістер, кесу қабатының параметрлері және пішіндеу кезінде чипті жою және чиптің пайда болу процесі туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Метрология, стандарттау және технологиялық өлшемдер
  Несиелер: 5

  Пән жоба менеджменті мәселелерін зерттеуді және сапа жүйелерін құруды қолдайды, сондай-ақ инновациялық технологияларды басқаруда маманның бейімделуін қамтамасыз етеді. Бұл пән нано-және микро-жүйелік технологиялардың материалдарын және компоненттерін дайындау кезінде технологиялық үдерістерді дамытуға студенттердің дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Машиналар мен механизмдер теориясы
  Несиелер: 5

  Пән механизмдер мен машиналарды жобалау және зерттеу негіздері мен методологиясын, механизмдердің негізгі түрлерін, олардың кинематикалық, құрылымдық және динамикалық сипаттамаларын, жекелеген механизмдердің жұмыс істеу принципін және олардың машинадағы өзара әрекеттесуін, тісті және жұдырықшалы механизмдердің синтезін меңгеруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жылу техниканың негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу процесі өз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды иемдену және қолдану мүмкіндігін, техникалық байқау жүргізу әдістерін білуді, техникалық тапсырмаларға сәйкес бөлшектер мен құрылымдарды жобалау технологиясын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Конструкциялық материалдарды өңдеудің технологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өзара алмасымдылық, стандарттау және технологиялық өлшемдер
  Несиелер: 5

  Пән стандарттау саласындағы негізгі ережелер, тұжырымдамалар, мемлекеттік стандарттау жүйесі және оның ғылыми-техникалық прогрестің рөлі, жобалау және технологиялық құжаттамадағы дәлдік нормаларын белгілеу ережелері қалыптастырылады. Қателердің негізгі түрлерін, әдістерін және өлшеу құралдарын бағалау, белгіленген техникалық талаптарды өзара алмасу және бақылау шарттарын қамтамасыз ету, өлшеу қателерін анықтау және оларды оқу үрдісінде шығармашылық қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Материалдар кедергісі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу статикалық анықталатын және анықталмайтын жүйелер мен құрылыс конструкцияларының құрамындағы тұрақты және айнымалы жүктеме кезінде беріктікке, қаттылыққа және орнықтылыққа инженерлік конструкция элементтері мен машина бөлшектерін есептеу әдістерін меңгеруге ықпал етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Машинажасау технологиясы
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тапсырмаларды орындауға арналған компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән, кәсіби проблемаларды шешу үшін арнайы әдебиеттер мен басқа да мәліметтерді іздестіру үшін компьютерлік технологияларға ие болуға мүмкіндік береді; теориялық және тәжірибелік зерттеулердегі компьютерлік техника; инжинирингтік есептерде компьютерлік техниканың аспаптық құралдары және инженерлік және басқару шешімдерін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Конструкциялау негіздері және машина бөлшектері
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған жобалау жүйесі
  Несиелер: 5

  Пән өнеркәсіптік жүйелерге арналған өндірістік бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалық жұмыстың ағымдағы циклын қолдауға, графикалық жұмыс құжаттамаларын жасауға, нақты өнімдерді жобалауға қолдануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Металкескіш станоктар және құралдар
  Несиелер: 5

  Пән станоктың негізгі түрлерін және олар бойынша материалдарды өңдеу әдістерін біледі; механикаландыру және автоматтандырудың теориялық негіздері, әсіресе машинажасаудағы жабдықтарды іріктеу, орнату, іске қосу және пайдалану; технологиялық жабдықтардың номенклатурасы және жұмыс істеу принциптері; сандық бақылау технологиясы жабдықтары туралы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мал және өсімдік өнімдерін кайта өндейтін технологиялық машиналар
  Несиелер: 5

  Пән шикізаттың сапасын бақылау, қабылдау және сақтау дағдыларын қалыптастырады, өндірістің технологиялық үдерістерін жүргізеді және әртүрлі түрдегі өсімдік және мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын бағалайды; ауылшаруашылық өнімдерін өндіру, сақтау және өңдеу технологияларын ғылыми-техникалық базаның жай-күйін талдау және талдау; ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу саласындағы зерттеулер жүргізу, деректерді талдау және оларды жалпыға бірдей қабылданған әдістерге сәйкес жиынтықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаңылтырды қалыптау технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән стандартты бөліктерінің технологиялық үдерістерін жобалау дағдыларын қалыптастырады (технологиялық операцияларды таңдау және дәйектілігі, материалдың өлшемдерін есептеу, материалды кесу, аспаптың мөлшерін есептеу және бұрғылау күші, жабдықты таңдау); дизайн шеберлігі дағдылары; - жаңа технологиялық үдерістерді игеру дағдылары; өлшеу және технологиялық процестердің стандартты автоматтандырылған жобасын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Машина жасауда қолданылатын технологиялық жабдықтарды жобалау негізі
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Механомонтаждық жұмыстар технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән машиналық бөлшектерді әр түрлі технологиялық тәсілдермен алу әдістерін біледі. алынған бетінің дәлдігі мен сапалық сипаттамалары, бөлшектерді өндіру үшін пайдаланылатын құрылымдық материалдар және олардың механикалық қасиеттері; материалдардың химиялық термиялық өңдеу теориясы, машина бөлшектерін қосу кезінде отырғызу түрлері; бетінің кедір-бұдырын рационизациялау; кескінделіктің ауытқуы және бөлшектердің салыстырмалы орналасуы, станоктың кинематикалық құрылымында; машина орналасуы; • станоктың негізгі компоненттері мен механизмдері; машина басқару концепциясы, CAD-ның инженерлік өнімдері мен технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Технологиялық машиналарды монтаждау және пайдалану
  Несиелер: 5

  Металлургиялық жабдықты орнатуды жоспарлау, іргетасқа арналған машиналарды монтаждау және орнату әдістерін таңдау, монтаж жұмыстарына құжаттарды дайындау, - майлау материалдарын есептеу, пайдалану құжаттамаларын дайындау бойынша монтаж жұмыстарын механикаландыру құралдарын жобалау және оның жұмысын жетілдіру үшін жабдықты жаңғырту бойынша ұсыныстар негіздемесі бойынша технологиялық машиналардың бірліктеріне арналған жағармай материалдарының мақсаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Металл өңдеудегі автоматты басқару теориясы
  Несиелер: 5

  Пән технологиялық жүйенің негізгі түсініктері мен параметрлерін білуді қалыптастырады; дискретті автомат теориясының негізгі ұғымдары, механикалық өңдеудің технологиялық жүйелерінің құрылымдық талдауы, өнеркәсіптік бақылаудың автоматтандырылған жүйесін құрастырудың функционалдық принциптері, CNC машиналарының жобалау ерекшеліктері, автоматтандырылған басқару жүйелерінің типтері, атқарушы құрылғылар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Технологиялық жабдықтарды жобалау негізі
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автоматтық басқару теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Пән басқару теориясының негізгі ережелерін білуді, динамикалық бақылау жүйелерін құру принциптері мен әдістерін қалыптастырады; компьютерлік технологияны басқару құрылғылары және сызықты үздіксіз және цифрлық жүйелерді есептеудің практикалық дағдылары ретінде пайдалану ерекшеліктері туралы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Технологиялық машиналар сенімділігі
  Несиелер: 5

  Пән технологиялық машиналар мен жабдықтардың сенімділік көрсеткіштерін есептеу, сенімділік параметрлерін олардың көрсеткіштеріне әсер етуін анықтайды, технологиялық машиналар мен жабдықтардың оңтайлы параметрлерін және оңтайлы өнімділік көрсеткіштерін анықтайды, оларға негізделеді, болжамдар жасайды және ұтымды пайдалану және техникалық қызмет көрсету шарттарын, ғылыми-зерттеу құралдары және шарттарда техникалық бақылаудың жеке әдістері өндіріс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Aгрегаттарын және түйіндерін жинау технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән технологиялық машиналардың, олардың компоненттері мен жинақтарының өндірістегі құрастыру, теңдестіру, іске қосу және сынаудың теориялық негіздерін біледі, сондай-ақ жөндеуге арналған бөлшектерді іріктеу және олардың жиналуы кезінде оларды жинау кезіндегі алдын-ала танысу, жинақтау жұмыстарын қарастыру мәселелерін қарастыру, жинау сапасын және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз етеді. технологиялық машиналарды, олардың компоненттерін және жинақтарын жинау, сынау және сынау кезіндегі қауіпсіздік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық машиналар
  Несиелер: 5

  Пән ауылшаруашылық техникасының жобалау және технологиялық түзетулер туралы білімдерін қалыптастырады; жұмыс органдарын және технологиялық процестерді, құрылғыларды, жобалау, жұмыс және технологиялық үдерістерді есептеу негіздерін әзірлеу, машиналардың жұмыс істеуін және түзету режимдерін; технологиялық және энергетикалық параметрлерді негіздеу және есептеу әдістерін, сондай-ақ ауыл шаруашылық машиналарын, қондырғыларды пайдалану режимдерін; ауыл шаруашылығы технологиясы саласындағы ғылыми-техникалық прогресті дамытудың негізгі бағыттары мен үрдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Технологиялық машиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеудің технологиялық процестері
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шебер істің негіздері
  Несиелер: 3

  Пән техникалық құжаттаманы пайдалану кезінде жалпы сантехниканың білімдерін қалыптастырады; сантехниканың технологиясында; құралдар мен құралдардың түрлерін түсіну; өлшеу құралдарын тағайындау және пайдалану ережелерінде; жол берiлетiн жерлерде және дәлiздерде, тазалықта; бұрыш пен бис радиусы бойынша иілу парағының және бейінді металдың дайындамасының ұзындығын есептеу мүмкіндігі бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Технологиялық машиналарды жөндеу
  Несиелер: 3

  Пән ауыл шаруашылық техникасын, ауыл шаруашылығында көлік және технологиялық машиналарды және жабдықты жөндеу және жаңғыртудың өндірістік процестерінде білімді қалыптастырады; машина бөлшектерін қалпына келтірудің заманауи технологиялық процестері; монтаждық қондырғыларды, машиналар мен жабдықтарды жаңғырту және жөндеудің технологиялық процестері; өңдеу режимдерінің өнімнің жөндеу сапасының көрсеткіштеріне ықпалы; бөлшектердің, монтаждық қондырғылардың, машиналар мен жабдықтардың ұзақмерзімділігін арттыру әдістері; технологиялық процесстерді жобалау негіздері бөлшектерді жөндеу және жинау машиналары мен жабдықтарын жөндеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Гидропневматикалық машиналар мен жетектер
  Несиелер: 5

  пән технологиялық машиналардың гидропневматикалық жабдықтарын таңдауға және олардың жұмысының техникалық көрсеткіштеріне әсер ететін факторларды зерттеуде білім қалыптастырады; гидропневматикалық жабдықтың негізгі параметрлерін есептеу және таңдау, оны пайдалану және пайдалану шарттары, гидропневматикалық машиналар мен дисктерді есептеу және таңдау; технологиялық машиналардың гидропневматикалық жетектеріне арналған гидравликалық схемаларды әзірлеу; қажетті гидравликалық жабдықты таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дәнекерлеу өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән дәнекерлеушінің жұмыс орнын ұйымдастыру дағдысын қалыптастырады; конструкцияны құрастыру және дәнекерлеудің тиімді тәсілін таңдау, нақты конструкцияны немесе материалды біріктірудің немесе Өңдеудің оңтайлы технологиясын таңдау; дәнекерлеу технологиялық процестерінің параметрлерін таңдаудың типтік әдістемесін қолдану; дәнекерлеу режимдерін белгілеу; корпустық конструкцияларға арналған дәнекерлеудің тәсілдері мен тораптарын таңдау, оларды жұмыс сызбаларында белгілеу; қолмен, автоматты және жартылай а��томатты дәнекерлеуді пайдалана отырып, дәнекерлеу режимдерін, жабдықтарын, дәнекерлеу материалдарын және кезектілігін таңдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Механикалық цехтерді жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  ҚР мемлекеттік билік органдарында, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, мемлекеттік және басқа да ұйымдарда, кәсіпорындар мен мекемелерде іс қағаздарын жүргізу және құжат айналымын жүргізуге қатысу

 • Код ON2

  мелиоративтік және құрылыс жұмыстарына техникалық басшылықты жүзеге асыру, яғни өндірістік объектілердегі технологиялық процестерді тікелей басқару

 • Код ON3

  механикалық жұмыстарды, инвестицияларды техникалық-экономикалық бағалауды жүргізу; мелиоративтік және құрылыс жұмыстарын механизациялаудың негізгі параметрлерін таңдау; күнтізбелік жоспарды, өңдеу жүйесін, жұмыстың технологиясы мен кешенді механизациясын жасау; мелиоративтік және құрылыс жұмыстарының техникалық және экологиялық қауіпсіздігін және экономикалық тиімділігін негіздеу; шығармашылық ұжымдардың құрамында және өз бетінше қажетті техникалық құжаттаманы жасау

 • Код ON4

  эксперименталды және зертханалық зерттеулерді орындау; алынған нәтижелерді Қазіргі компьютерлік технологияларды пайдалана отырып өңдеу; ақпаратты талдаудың заманауи құралдарын пайдалана отырып процестерді, құбылыстарды, эксперименттерді моделдеу; ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша есептердің жеке бөлімдерін дербес немесе шығармашылық ұжымдардың құрамында құру

 • Код ON5

  Беріктік есептеулерді және машина жетегінің қуатын анықтау есептерін жүзеге асыру, берілген шарттар мен өндіріс көлемдері үшін оларды таңдауды негіздеу

 • Код ON6

  техникалық тапсырмаларға сәйкес және жобалауды автоматтандырудың стандартты құралдарын пайдалануға сәйкес машина жасау конструкцияларының бөлшектері мен тораптарын есептеу және жобалау бойынша жұмыстарға қатысу

 • Код ON7

  өндірістік қатынастар туралы қазіргі заманғы теориялар, техникалық, қаржылық және адами факторларды ескере отырып басқару принциптері негізінде ұжымда өзінің еңбегі мен еңбек қатынастарын ұйымдастыруды; техникалық-экономикалық талдау жүргізуді, қабылданатын және іске асырылатын шешімдерді кешенді негіздеуді, жұмыстарды орындау циклін қысқарту мүмкіндіктерін іздестіруді, кәсіпорын бөлімшелерін қажетті техникалық деректермен, құжаттармен, материалдармен, жабдықтармен қамтамасыз етуге жәрдемдесуді; кәсіпорынның (кәсіпорын бөлімшелерінің) жобалары мен бағдарламаларын зерттеу, әзірлеу бойынша жұмыстарға қатысуды; өз білімін үнемі жетілдіруді, қызметкерлердің қауіпсіздік ережелерінде белгіленген тәртіппен оларды оқыту және аттестаттау

 • Код ON8

  негізгі және қосалқы материалдарды таңдау, технологиялық процестерді іске асыру тәсілдері, Технологиялық машиналарды дайындау кезінде технологиялық жабдықтарды пайдаланудың прогрессивті әдістерін қолдану

 • Код ON9

  дәлелдемелерге негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтау үшін әлемді түсіндіретін білім мен әдіснамалар негіздерін пайдалану, кәсіби міндеттерді шешу үшін өз білімін қолдану

Top