Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Жоғары математика
  Несиелер: 4

  "Пән классикалық анықтамаларды, теоремаларды, геометриялық және алгебралық объектілер арасындағы байланысты орнату, геометриялық нысандарды компьютерлік есептеулерде қолдануды, болашақ мамандардың қазіргі заманғы процестер мен жүйелерді талдау, басқару және бағдарламалау кезінде математикалық аппаратты және математикалық әдістерді қолдана білуін қалыптастыру, ақпараттық-техникалық жүйелерді математикалық модельдеу және талдау әдістерін меңгеру. "

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау
  Несиелер: 5

  Пән студентті фундементалды инженерлі-геометриялық білімдермен, геометриялық модельдеу дағдыларымен, пән базасында теориялық механиканы, конструкторлы технологиялық және арнайы пәндерді сәтті оқи алатындай дағдылармен қамтамасыз етеді. Автоматты жобалау техникалық және бағдарламалық және басқа да өз қызметін автоматтандыру құралдарынан құрылған кешен мен персоналдан тұратын жобалау процесін автоматтандыруға, арналған ұйымдастырушы-техникалық жүйе болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көліктің жалпы курсы
  Несиелер: 4

  Жалпы көлік курсы пәнін оқу барысында көлік құралдарының негізгі түрлері және олардың топтастырылуы қарастырылады. Сонымен бірге, көлік түрлерінің әлемдік тенденциялары, көлік өндірісін басқару негіздері, басқару маңызы, принциптері, басқарудың негізгі қызметі мен әдістері, көлік жүйелерінің жұмысы мен дамуын сипаттайтын негізгі көрсеткіштер және қоршаған ортаны қорғау сұрақтары талданады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 4

  "Физика" курсы табиғаттың барлық негізгі заңдарын зерттейді, бұл заңдар көмегімен бізді қоршаған ортада өтетін процестердің жүргізілуін сипаттауға және болжауға болады. Сонымен қатар бұл заңдарға тірі ағзаларда өтетін физикалық процестер бағынады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көлік саласын цифрлендіру
  Несиелер: 4

  Көлік және логистика салаларын цифрландыру аясында интеллектуалды көлік жүйесі құрылады. Жүйенің компоненттерінің бірі — негізгі автомобиль көлік дәліздерінде орнатылатын арнайы автоматтандырылған өлшем құралдары, олар қозғалыстағы көлік құралдарын байланыссыз өлшеуді, қарқындылық мониторингі мен есептеуді қамтамасыз етеді, негізсіз тоқтатуды жояды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Отынның альтернативті түрлері
  Несиелер: 5

  Автомобиль көлігін экологияландыру жолдарының бірі оны отынның альтернативті түрлерімен ауыстыру болып табылады. Бұл пән қажетті шикізат ресурстарын, құнының төмендігі, пайдалану ұзақтығын, қозғалтқыш жұмысын нашарлатпау, мүмкіндігінше зиянды заттарды аз шығару, қалыптасқан отынмен жабдықтау жүйесімен үйлестіру және т.б. көптеген талаптарды қанағаттандыратын жанғыш заттардың жаңа түрлерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Инженерлік геодезия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: техникалық жабдықтарды пайдалану, жобалау, салу және пайдалану жұмыстары кезінде инженерлік- геодезиялық жұмыстардың теориясын, жалпы принциптерін технологиясын және әдістерін оқып үйрету. Геодезиялық өлшемдерде пайдаланылатын және геодезиялық желілердің құрылысы мен зерттеу жұмыстарын жүргізетін заманауи технологиялармен танысу. Негізгі геодезиялық жұмыстар: мемлекеттік және арнайы геодезиялық желілерді салу және қайта құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
  Несиелер: 4

  Пәнінің мақсаты көліктің техникалық жарақталуын тиімді пайдалану саласында білімді, болашақта даму мәселелерін шешуде іскерлекті иеленуге, көлік объектілерінің жұмысын осы заманға менеджмент пен маркетингтің негізінде тиімді ұйымдастыруда және көлік бірліктерінің қозғалысын ұйымдастыруға, жүк ағындарын басқарудың тиімді жүйесін қамтамасыз етуге, логистикалық принциптер мен көлік операцияларын зерттеу негізінде тасымалдау үрдісінің мәселелерін шешуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Өндірісті цифрлендіру және көліктік процестерді модельдеу
  Несиелер: 4

  Өндірісті жаһандық жаңғырту және жаңа уақыт талаптарына сай өндірістің негізгі бағыттары - көлікті және логистиканы цифрлендіру. Мультимодальды жүк тасымалы сегментінде көлік ортасын құратын цифрлік технологияларды енгізуге негізделген жүк дәліздерінің техникалық және операциялық өзара іс-қимылын дамыту болып табылады. Модельдеу – күрделі процестер мен құбылыстарды зерттеу үшін олардың модельдерін қарастыруға мүмкіншілік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Геодезия негіздері және геоинформатика
  Несиелер: 5

  Курс көліктік-құрылыс кешенінің объектілерін пайдаланудың барлық кезеңдерінде жұмыс істеген кезде кездесетін геодезия және геоинформатика мәселелерін; спутниктік навигациялық жүйелер туралы ақпарат және оларды геодезиялық міндеттерді шешуде қолдану әдістерін қамтиды. Географиялық ақпараттық жүйенің және технологияның негіздерін анықтайды. Географиялық ақпараттық жүйенің техникалық құралдарының кешені, графикалық ақпаратпен жұмыс істеу әдістері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Химия және отын-майлау материалдары
  Несиелер: 5

  Отындардың құрылысын, қасиеттерін, олардың өзгерістерін зерттеу, қорлары мен жаңа эффективті отындарды жобалау, оларды қолданудың теориялық және практикалық негіздерін жобалау, отындардың зиянды жану өнімдерінен қоршаған ортаны қорғау тәсілдерін іздеу. Пән отындар химмотологиясын, энергетикалық отындар сапасына қойылатын негізгі талаптарды және олардың маркаларын, қатты отындар технологиясының теориялық және практикалық негіздерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көлік түрлерінің өзара қарым қатынасы
  Несиелер: 5

  Пәнінің мақсаты «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалды ұйымдастыру» мамандығы бойынша келешектегі маман әртүрлі көлік түрінің тасымалды орындағанда өзара әрекеттерінің түрін және ұтымды әдістерін оқып үйренуге тиісті. Жекелеген көлік түрлерінің ерекшелігі мен жалпы көліктік мәселені ескере отырып, көлік кешенінің қалыптасу заңдылығын ашу болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Электротехника негіздері
  Несиелер: 5

  Мақсаты студенттерді электртехникалық есептерді дұрыс қоюға, шешудің үнемді әдістерін таңдауға, алынған нәтижелерді талдай білуге және инженерлік ойлауды дамытуға үйрету болады.Бөлімдері: тұрақты токтың электр тізбектері, бірфазалы синусоидалды ток, трансформаторлар, төртұштықтар, электр сүзгілері, ауыспалы токтың үшфазалы тізбектері, сызықты электр тізбектеріндегі өтпелі процестер, электр машиналары, электр жетегі, электрмен жабдықтау негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Электротехника және электроника негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс электр және магниттік тізбектер теориясы негіздері сияқты мәселелерді қамтиды; электр машиналарының, трансформаторлардың және басқа да электр құрылғыларының жұмыс сипаттамалары мен негізгі сипаттамалары, сондай-ақ электр жетегінің типтік режимдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  «Еңбекті қорғау - жұмысшылардың жарақаттануы немесе ауруы ықтималдығын барынша азайту, олардың жайлылығын және олардың орындалуын қамтамасыз ету. Еңбекті қорғау саласындағы заңнамалық және нормативтік-құқықтық базасы бойынша, нысандарға қойылатын санитарлық-техникалық талаптарды, жазатайым оқиғаларды зерттеу тәртібін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету принциптерін және т.б.; еңбектің ауырлығын бағалай білуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Көліктегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
  Несиелер: 5

  Пән еңбекті қорғау туралы негізгі заңды актілерді; өндірістік жарақаттану және кәсіби аурулардың себептерін талдау және тану әдістерін; қауіпті және зиянды өндірістік факторларды; электрқауіпсіздік; жұмыс орнындағы микроклиматты зерттеуді; өндірістік жарықтандыруды; жұмыс орнындағы өндірістік шуларды анықтауды; өндірістік дірілдерді; санитарлы -техникалық талаптарын; техника қауіпсіздігін; өрт қауіпсіздігін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстар
  Несиелер: 5

  Основной целью научно-исследовательские работы является формирование и усиление творческих способностей студентов, развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к научной, конструкторской, технологической, творческой и внедренческой деятельности, обеспечивающих единство учебного, научного, воспитательного процессов для повышения профессионально-технического уровня подготовки специалистов с высшим образованием.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі)
  Несиелер: 5

  Пән көлікпен қызмет көрсетуді ұйымдастыруды; көліктік үрдісті ақпараттық қамсыздандыруды; мағлұматтарды жіберу негіздерін; техникалық қамсыздандыруды; мағлұматтардың база мен банктар туралы түсініктерін; көліктік мекемелердің салалық автоматтандырылған басқару жүйелерін; автоматтандырылған басқару жүйелерінің экономиялық тиімділігін оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструктолық жұмыстар пәнінің мақсаты инженер мамандар даярлау барысында түрлі әдістемелерді қолдану арқылы, заманауи ғылыми идеяларды талдай отырып, жаңа шешімдердің пайда болуы үшін жағдай жасау болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде, ғылыми-техникалық проблемаларды зерделей отырып, оларды шешу жолдары мен әдістерін ұсыну көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Көлік логистикасы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттердің материалдық ағындарды басқарудағы нақты ғылыми ұғымдары және дағдыларын қалыптастыру, дамыту, жалпы ресурстық шығындарды барынша азайту үшін операцияларды, рәсімдер мен функцияларды интеграциялау және үйлестіру негізінде тауарлар мен жолаушыларды тиімді жеткізу әдістерін зертеу және оқу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Көлік инфрақұрылымының объектілерінде пайдаланылатын көлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелері және инженерлі-техникалық құралдар, жоспарларды жасау және тарату тәртібі; объектілердің қорғалуына әсер ететін іс-әрекеттерді және қауіпті анықтау бойынша шаралардың орындалуын қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Станса жұмыстарының технологиялық үрдістері
  Несиелер: 5

  Студенттерге өз алдына темір жол қозғалысының кестесін жобалауды, тасымалдау жұмыстарын ұйымдастыруды, теміржол стансалары, айырылымдар, деполар, жол дистансалары, көпірлер, сигнализация және байланыс құрылғылары, электрмен жабдықтау дистансалары, есептеуіш орталықтар, жүк және жолаушыларды тасымалдауға бағытталған кідіріссіз және үйлесімді жұмыстың орындалуын қамтамассыз етуді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Көлік-технологиялық жүйелер және логистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: көліктік және технологиялық жүйелердің жұмыс істеу процестерінің модельдерін құруға, олардың қозғалысын, қасиеттерін болжауға, нарықтық сұранысқа сәйкес жүктерді тасымалдаудың ұтымды көліктік-технологиялық схемаларын әзірлеуге және енгізуге мүмкіндік беретін студенттердің білімі мен кәсіби дағдыларын дамыту. Өндіріс пен сатып алу арқылы бөлудің жүйелік өзара байланысын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Теміржол стансалары және тораптары
  Несиелер: 5

  Теміржол стансалары мен тораптарытуралыжалпымәліметтер және олардыңмағынасы, желіде айтарлықтай тасымалдау тербеліс көлемін ескере отырып орналастыру.Темір жол көлігі стансалары мен тораптарының негізгі даму кезеңдері. Стансалар мен тораптардың жалпы сипаттамасы, қазіргі жай-күйі. Білім алушылар магистральдық және өнеркәсіптік стансалары мен тораптардың құрылымдары мен кешенді жобалауы бойынша білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тиеу-түсіру жұмыстарының механикаландыру технологиясы
  Несиелер: 5

  Тиеу-түсіру жұмыстарының сипаттамасы, қойма операциялары, олардың көліктік үдірестегі мақсаты. Тиеу-түсіру жұмыстарының және қойма операцияларының технологиясы және механизациясының негіздері. Тиеу-түсіру машиналары мен жабдықтарының классификациясы және негізгі и основные технико-эксплуатациялық сипаттамалары. Тиеу-түсіру машиналары мен жабдықтарының негізгі түрлерінің құрылымы. Тиеу-түсіру пункттері мен терминалдарын жобалау негізі.шаралары келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тиеу жұмыстарының технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде транспортты-қоймкалық комплексте қолданылатын машиналардың жұмыс жасау принципі мен технико-эксплуатациялық сипаттамалары, механизизацияланған және автоматтандырылған жүкті қозғалмалы құрамнан тиеу-түсіру әдістері мен технологиясы, сонымен қатар жол торабындағы механизизацияланған және автоматтандырылған қоймаларды жобалау және экономикалық тиімділігін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру, жүктану
  Несиелер: 5

  Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру, жүктану» пәнін игеру көлік кешені жұмысының күрделі, үздіксіз және динамикалық сипаты жағдайында жүк ағымдарына қызмет көрсету бойынша білім алу үшін қажет. Пәннің жүргізудегі мақсаты көліктегі жүк және коммерциялық жұмыстар бойынша теориялық, практикалық және әдістемелік ережелермен таныстыру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қалаларды көліктік жобалау
  Несиелер: 5

  «Қалаларды көліктік жобалау» – қаланың көліктік жүйесінің негізгі мәліметтерін, қаланың көше-жол торабының қалыптасуын және қала көшелерінің жобалау ерекшеліктерін қарастыратын пән. Қала көше-жолдары мен көшеден тыс жол қатынас торабын; көлік және жылдамдықты түйіндердін жобалау, қала көше-жол торабының әртүрлі элементтерінің өткізу қабілетін есептеу әдістерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Темір жол стансаларының жұмыс технологиясы
  Несиелер: 5

  Темір жол техникалық құралдарын пайдалана отырып, темір жол қозғалысын ұйымдастыру мен реттеу аймағында жұмыс жасауға қажетті білім мен біліктілікті қалыптастыру. Білім алушылар теміржол стансалары мен тораптарының құрылысымен, сызбалары, жұмыс технологиясымен, аралық, телімдік, сұрыптау, жолаушылар, жүк стансаларының жұмыс үрдістерінің ерекшеліктерімен, пойыздарды өңдеу технологиясымен маневр жұмыстарының нормаларын есептеудің жолдары туралы білімдерін жетілдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Көліктегі жолаушылар тасымалын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Студенттердің нарықтық экономика жағдайында жолаушыларға көліктік қызмет көрсету тиімділігі мен сапасын арттыру, жылжымалы құрамның түрін таңдаудағы инженерлік мәселелерді шешу жолдарын, автобустар мен жүргізушілерді еңбегін ұйымдастыруда кәсіпорындардың тәжірибесін ескере отырып, студенттердің теориялық және практикалық білімідерін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Көліктегі техникалық қауіпсіздік құралдары және техникалық пайдалану ережелері
  Несиелер: 5

  Көліктегі техникалық қауіпсіздік құралдарын, техникалық пайдалану ережелерін және нақты құқықтық нормативтік құжаттар. Көліктегі негізгі ережелерді, қөлік қызметкерлерінің жұмыс тәртібін белгілейді және негізгі өлшемдерді, аса маңызды құрылыстардағы нормаларды ұстауды, оларға қойылатын талаптар мен көлік қозғалысын ұйымдастыруды және сигнализация жүйесінің принциптерін бекітеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Көлікте қозғалысты ұйымдастыруға арналған техникалық құралдар
  Несиелер: 5

  Көліктегі қозғалысты ұйыдастырудың техникалық құралдарының негізгі құрылымдары мен олардың өсу тенденциясын, нормативтік жағдайын және инженерлік есептеуді, қоршаған ортаға автомобиль көліктерінің зиянды әсер етуін азайту мақсатындағы қозғалысты реттеу әдістерімен біліктілігін жоғарлату, пайдаланудағы, болашақтағы техникалық құралдардың өсуі туралы сұрақтарды шеше білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Магистральдарды жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қала көше-жолдарында қажетті өткізу қабілетін қамтамсыз ету, көлік және жаяулар қозғалысының қауіпсіздігін және көлік ағымының тиімді жылдамдығын қамтамасыз ете отырып, жол қатынасын жобалау әдістерін меңгеру. Қаланың жылдамдықты жолдарын, үздіксіз қозғалысты қамтамасыз ететін магистральды көшелерді жобалауға аса маңызды назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жол қозғалысының ережелері және қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  «Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы негізгі мәселелер және оларды шешудің жолдары. Жол қозғалыс және жүргізуші – автокөлік, жол қоршаған орта жүйесі туралы түсінік. Жол қозғалысын зерттеу. Жол қозғалысын ұйымдастырудың әдістемелік негізі. Қозғалыстың қауіпсіздігін әр түрлі эксплуатациялық жағдайларда қамтамасыз етудің практикалық әдістері және жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Метрология, стандарттау және сертификаттау және лицензиялау
  Несиелер: 5

  Пән стандарттаудың нормативтік құжаттарын; стандарттау әдістерін; ұлттық деңгейде сертификаттау ережелерін; халықаралық және жергілікті сертификаттау деңгейін; лицезиялау түрлерін және формаларын; лицензияны беру тәртібін және шартын; әртүрлі көлік түрлерімен қауіпті жүктерді, жолаушыларды және жүктерді тасымалдаудағы лицензиялауды ұйымдастыруды; теориялық метрологияны; өлшеу және өлшеу құралдары туралы негізгі түсініктерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Автомобиль-теміржолдарды жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: автомобиль жолдары мен теміржолдардың жеке элементтерін, теміржолдар мен жолдардың негізгі элементтерін, қалалық жоспарлау принциптерін, негізгі элементтерін және жол құрылысы негіздерінің басқа мәселелерін және олардың мазмұнын жобалау әдістерін әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Өзарааусымдылық , стандартизация және техникалық өлшемдер
  Несиелер: 5

  Пән стандарттау заңдылығын; стандарттаудың нормативтік құжаттарын; стандарттаудың негізгі әдістерін; аймақтық және халықаралық стандарттауды; метрология теориясын; өлшеу құралдары туралы негізгі түсініктерін; механикалық өлшеулерін; кедір-бұдырлық өлшеулерін; өзара ауыстырымдылық туралы түсініктерін; метрологиялық бақылау және сынау сұрақтарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Көліктің арнайы түрлері
  Несиелер: 5

  Арнайы көлік дегеніміз нақты жұмыс түрлеріне арналып арнайы жабдықталған көлік құралдары. Арнайы көлік құралдарын әрттүрлі мақсаттарға қолдану үшін оларға тұрақты жабдықтар қондырылады немесе орнатылады. Олар бес түрге: темір жол көлігі, автомобиль көлігі, су көлігі, әуе көлігі және құбырмен тасымалдау болып бөлінеді. Пәнді оқыту барысында әрбір көліктің арнайы түрлері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Көлік құрылғылары мен құрылыстарды жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Оқу пәнінің мақсаты: студенттерді өз алдына темір жол станциясын басқарушы жұмысшылары, жобалау орындарының мамандары болып, оларды жобалауды, тасымалдау жұмыстарын ұйымдастыруды үйретеді. Бекеттердің жіктелуі және әртүрлі стансалар. Станса жолдары, олардың жіктелуі. Теміржол габариты және олардың қолданылуы. Жолдарды бір-бірімен қосу. Негізгі бұрмалаушылардың, жол бағыттамалардың түрлері, оларды қолдану және жобалау әдістері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өндірісті ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Пәнде өнеркәсіптік кәсіпорындарда өндірісті ұйымдастырудың теориялық және әдістемелік мәселелері қарастырылады. Жүйелік бағыт тұрғысынан өндірісті ұйымдастыру міндеттерінің жіктелімі беріледі, өндірісті ұйымдастыру қағидаларының жүйесі құрылған. Өндірісті ұйымдастыру категориясының мазмұны қарастырылған: өндірістік үдерістер және жүйе, өндірістік қуат, жетекші буын және тар жер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Көлік құқығы
  Несиелер: 3

  Көлік заңының тақырыбын анықтау үшін осы құқықпен реттелетін қатынастардың ерекшелігін анықтау керек. Көлік құқығы көліктің барлық түрлерімен тасымалдауды реттейді. Демек, көліктік құқық субъектісі тасымалдау процесін жүзеге асыру үшін көлік құралдарын пайдалану бойынша қызмет көрсетуге байланысты туындайтын көліктік кәсіпорындар мен клиенттер арасындағы әлеуметтік қатынастар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Пойыз қозғалысын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Темір жол стансалары мен тораптарының жұмыс жасау технологиялары, вагон ағындарын ұйымдастыру, поездар қозғалысының сызбасын әзірлеу тәртібі, басқарудың барлық деңгейлерінде жедел басшылық, темір жол желілерінде өткізу қабілетінің тәсілдерін есептеу әдістемесі, оларды ұлғайту тәсілдері, техникалық нормалау негіздері және реттеу негіздері, жолаушылар қозғалысында тасымалдауды ұйымдастыру жүйесі зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Көлік-логистикалық орталықтары және терминалдық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәнің мақсаты көліктік бизнесті ұйымдастыру, көліктік-логистикалық орталықтарды құру және бақылауда, көліктердің өзара қарым қатынасы мен логистикалық орталықтар жұмысары негізінде көліктік-логистикалық жүйелердің құрылысы үшін әлеуметтік, ұйымдастырушылық, техникалық және технологиялық негіздерді кәсіптік деңгейде оқытуды қамтамасыз ету болып табылады. ҚР геосаяси позициясының көлік дамуының стратегиясына және көліктік-логистикалық орталықтардың (МТЛО) негізгі желісін қалыптастыруға әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Пойыз қозғалысын аралық реттеу жүйесі
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздік деңгейін сақтай отырып темір жол көлігіндегі поездардың қозғалысын автоматты реттеу жүйесін қамтамасыз етуді, поездар қозғалысының аралықтар шегінде автоматты жүйелерді қолдануды және құрылымдық жүйелерде - автоматты локомотивтік сигнал беру, құрылғыларын диспетчерлік бақылау және поездар қозғалысын бақылау, өтпелерде автоматты қоршау құрылғылары сондай-ақ сигнал беру құрылғыларының аралықтардағы негіздер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жүктер тасымалдау үшін арнайы көлік құралдары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту кезінде көп осьті үлкен жүк автопоездарын құрастыру, есептеу және сынау мәселелері қарастырылып, олардың конструктивтік схемаларын таңдауға, жұмыс тораптарын, механизмдері мен жүйелерін талдау және бағалауға әдістемелік тәсілдер беріледі. Жолдары нашар өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы аудандарында арнайы көлік құралдарын пайдалану маңызды болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Халықаралық қатынастағы тасымалдауды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Студенттерге Қазақстан Республикасының аймақтарының сыртқы саудалық байланыстарды қамтамасыз етуге қатысуы және басқа сұрақтар туралы түсінік береді. Жүктер мен жолаушыларды халықаралық тасымалдауды орындау кезінде талап етілетін негізгі құжаттар. Негізгі назар нормативтік-құқықтық заңнамаларға аударылады. Жүктерді Халықаралық тасымалдаудың және олардың хаттамаларының келісім-шарты туралы конвенцияның негізгі мазмұнына шолу орындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Халықаралық тасымалды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Халықаралық тасымалды ұйымдастырудың теориялық негіздерін зерттеу; Халықаралық тасымалды ұйымдастырудың ұйымдастыру-құқықтық және экономикалық негіздерін зерттеу; жолаушыларды халықаралық тасымалдарын жүзеге асыру шарттарын реттейтін негізгі құжаттар зерттеу: Халықаралық тасымалды ұйымдастыру ды құқықтық реттеу. Халықаралық тасымалды ұйымдастырудың шарттары. Тасымалдың келісімшарт түсінігі және құрамы. Халықаралық тасымалда қолданылатын сақтандырудың негізгі түрлері. Шағымдар мен талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Экспедиторлық қызмет
  Несиелер: 5

  Жүктерді рәсімдеудің ерекшеліктері және аттестациялық қызметкерлерді үйрету. Ірікөлемді қауіпті ауырсалмақты жүктерді жөнелту, жеткізу және түсіру. Экспедиторлық қызметтер тарифті төлеу, тасымалдау процессіне келісім шарттарды жасау аралас тасымалдардың маршруттарын жасау және көліктік құжаттарды рәсімдеу, сақтандыру. Жүктерді қабылдап алушыға теміржол, әуе, автокөлік және су көлігімен жеткізу. Экспедиторлық кедендік декларанттар, жүктерді уақытша сақтау қоймалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Көлік-жол қызметі
  Несиелер: 3

  Автокөлік қызметінің өз қызмет саласына қатысты міндеттері: ҚР тасымалдаушыларына рұқсат беру, отандық және шетелдік ірі және ауыр көлік құралдарын өткізу үшін арнайы рұқсаттар; ҚР аумағында көлік құралдарының өтуін бақылау, соның ішінде отандық және шетелдік тасымалдаушылардың автокөлік құралдарының рұқсат етілген жалпы және салмақтық параметрлерін сақтауы; Көлік құралының салмағы туралы куәлікті беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Көліктік экспедициялау
  Несиелер: 5

  Жүкті жүк жөнелтушінің теміржол станциясына, портқа, аэропортқа жеткізуді қамтамасыз ету, көлік құралдарына тиеу (автокөлік, вагон, кеме, ұшақ) жүктерді тасымалдаудың тарифын төлеу, түсіру және жүкті алушының қоймасына дейін жеткізу. Жүктерді мультимодольдық тасымалдаудың маршруттарын жасау, тасмылдау процессіне келісім шарттарын жасау және көліктік құжаттарды рәсімдеу жүктерді аяқтандыру тасымалдаудың тарифтерін және басқада төлемдерін төлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Көлік түрлерінің логистикалық қызметі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттердің көлік саласындағы логистиканың мәнін, тұжырымдамасын және қолдануы түсінуін дамыту. Пәндерді оқудың негізгі міндеттері: көлік нарығында логистикалық қатынастарды қалыптастыру үшін жолдарын және жағдайларын қалыптастыру; - көліктегі логистикалық жүйелерді пайдаланудың әдіс тәсілдерін меңгеру; - көлік логистикасының экономикалық тиімділігін бағалаудың негізгі ережелерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті
  Несиелер: 3

  «Өндiрiстi ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті» пәнінің негізгі мақсаты - өндірісті ұйымдастырудың теориялық негіздерін, кәсіпорынның қызметін ұйымдастыру мен басқаруды ұйымдастыру, олардың ұйымдастырушылық дағдыларын дамыту арқылы болашақ мамандардың ұйымдастырушылық-экономикалық дайындығын қамтамасыз ету; өндірістік процестерді және жалпы шаруашылық үшін материалдық ресурстардың тиісті үйлесімді қызметтерін тиімді жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON2

  Кәсіби қызметте, оның ішінде: құқықтық, әлеуметтік-этикалық; экономикалық және ұйымдастыру-басқару қызметі, жаратылыстану салаларында қажетті білімі, біліктілігі мен дағдысы бар;

 • Код ON3

  Технологиялық процестерді жобалауды, көлік ағындарын басқару жүйелерінің құралдарын пайдалануды біледі. Көлік инфрақұрылымы объектілері мен көлік құралдарының түрлі санаттары үшін көлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды; көлік инфрақұрылымы объектілерінде пайдаланылатын қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістерін, инженерлік-техникалық құралдары мен жүйелерін, жоспарларды әзірлеу және іске асыру тәртібін біледі;

 • Код ON4

  Физика-химиялық процестерді талдау, Математикалық модельдер, түрлі салаларда қолданылатын пайдалану материалдарын практикалық қолдану негізінде іргелі, жаратылыстану-ғылыми пәндердің базалық білімін меңгерген, оларды өндірістік жағдайларда және кәсіби қызметте қолдана алады;

 • Код ON5

  Көліктегі қозғалысты, халықаралық тасымалдарды ұйымдастыруға, модельдеуге және жобалауға, пайдалану жұмысын ұйымдастырудың процестері мен заңдылықтарын зерделеуге, тасымалдау процесін жетілдіруге және көлік түрлерінің өзара әрекеттесуіне байланысты кешенді міндеттерді шешуге бағытталған заңнамалық актілерді, құқықтық жүйенің негіздерін және техникалық нормативтерді, көлік қауіпсіздігі бойынша стандарттар мен басқа да құжаттарды басшылыққа алады;

 • Код ON6

  Кәсіби міндеттерді, әлеуметтік, экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық және технологиялық мәселелерді шешуде жүйелік талдау негіздерін, бағдарламалық - мақсатты әдістерді, кәсіптік қызметте ғылым жетістіктерін пайдалану жағдайы мен бағыттарын, кадрларды таңдау мен орналастыруды, қызметкерлермен жұмысты, кәсіби техникалық-экономикалық талдау жасауды, шешімдерді қабылдауда ұжымды тиімді басқару жұмысының әлеуметтік-психологиялық әдістері мен әдістемесін біледі;

 • Код ON7

  Информатиканы және қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды дербес қолдана алады, бағдарламалық құралдарға қызмет көрсете алады, электротехника, электроника, көлік экспедициясы, интернет-ресурстар, бейінді саланың алдыңғы қатарлы шетелдік тәжірибесі, станция жұмысы, тиеу-түсіру жұмыстары өндірісінің жаңа техникасы мен технологиялары саласында базалық білімді қолдана алады; ғылыми техникалық саладағы басқару міндеттерін талдау кезінде математикалық және алгоритмдік модельдеу әдістерін меңгерген;

 • Код ON8

  Қалалардың жоспарлануын жобалаудың практикалық дағдылары мен іскерліктерін жетілдіреді, автомобиль жолдары мен қала көшелері құрылысының нормативтік ережелері мен инженерлік есептерін біледі, кәсіби қызметтің әдістемелік, теориялық, практикалық негізін, көлікті техникалық пайдалану ережелерін және жол қозғалысы қауіпсіздігін түсінеді;

 • Код ON9

  Қызмет көрсету, зерттеу және кәсіби қызмет саласында базалық білімді қолданады, жоспарлауды біледі, дербес шешім қабылдайды, заманауи қоғам мен ғылыми-техникалық ақпаратты дамытудағы ақпараттың мәнін сауатты талдайды және өңдейді; техникалық шешімдерді өз бетінше қабылдауға мүмкіндік беретін Стандарттау, сертификаттау және метрология саласында білімге ие.

 • Код ON10

  Кәсіби, ғылыми-зерттеу қызметі саласында технологиялық процестерді жобалау дағдысын меңгерген, көлік құралдары мен жүйелерін пайдалануды, қызметтік іс-әрекет бағыты бойынша халықаралық тәжірибені пайдалана отырып, көліктегі басқарудың логистикалық жүйелерін жетілдіруді біледі;

 • Код ON11

  Кәсіби қызметте, тасымалдау мен басқарудың технологиялық процестерін ұйымдастыруда, аралық реттеуде дербес шешімдер қабылдайды, жол қозғалысы ережелерін және көлікте техникалық пайдалануды біледі; экспедиторлық қызметті дамыту перспективаларын жетілдіреді;

6B11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11301 6B11301-Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
Бакалавриат

"Ақмешіт" гуманитарлық-техникалық институты

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top