Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06104 Ақпараттық жүйелер в AlmaU

 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі(C2)
  Несиелер: 3

  студент әртүрлі пәндер бойынша көлемді күрделі мәтіндерді түсінеді, жасырын мәнді таниды. Сөздер мен өрнектерді таңдауда қиындыққа ұшырамай, тез қарқынмен сөйлейді. Ғылыми және кәсіби қызметтегі қарым-қатынас тілін икемді және тиімді пайдаланады. Күрделі тақырыптар бойынша нақты, егжей-тегжейлі, жақсы қалыптасқан хабарламаны қалыптастыра алады, мәтінді ұйымдастыру моделінің меншік құқығын, байланыс құралдарын және оның элементтерін біріктіруді көрсете алады.

  Селективті тәртіп
 • Foreign language 4 (C2)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 4 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуды жалғастыруға арналған. Курс Ағылшын академиялық странттарына сәйкес зерттеулер жүргізу үшін қолдайтын тілдік дағдылар түріне мұқият негіздеуді мақсат етеді. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби бағытталған шет тілі (C2)
  Несиелер: 3

  С2 деңгейіндегі студенттер дәлелділік дәрежесін, тиімділігі жоғары және оқушыларды табысты оқыған адамдарға арналған сөйлеу тілін жеңілдетеді. Әлде еститін немесе оқыған нәрсені оңай түсінуге болады. Түрлі ауызекі және жазбаша дереккөздердегі ақпаратты жинақтай алады, дәлелдер мен есептік жазбаларды қалпына келтіре алады. Өзін-өзі, өздігінен дәл және дәл түсіндіре алуы мүмкін, тіпті күрделі жағдайларда тіпті мағыналы түстерді айқындауға болады.

  Селективті тәртіп
 • Математика 3
  Несиелер: 5

 • Foreign language 3 (C2)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 3 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуға арналған. Курс ағылшын академиялық странттарына сәйкес ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қолдау көрсететін тілдік дағдылар түрінде мұқият негіздеуге бағытталған. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі ( A1)
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - кәсіби қазақ тілін оқыту үрдісінде болашақ маманды қалыптастыру үшін сөйлеуде қолайлы жағдай туғызу және үйренушілердің мамандықтарына қатысты сұхбаттар жүргізуін, жазуын, баяндауын жетілдіру, мамандық саласына қарай жиі кездесетін лексиканы, ғылыми терминдерді, күрделі синтаксистік құрылымдарды қолдануға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі( A2)
  Несиелер: 3

  А2 студент өмірдің негізгі салаларына қатысты жеке сөйлемдерді және жиі кездесетін сөздерді түсінеді (мысалы, өзіңіз туралы және сіздің отбасы мүшелеріңіз туралы негізгі мәліметтер, сатып алу, жұмысқа орналасу және т.б.). Тұрмыстық немесе тұрмыстық тақырыптар бойынша қарапайым ақпаратпен алмасуға қатысты тапсырмаларды орындай алады. Қарапайым түрде ол өзі, отбасы және достары туралы әңгімелейді, күнделікті өмірдің негізгі аспектілерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Foreign language 3 (B1)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 3 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуға арналған. Курс ағылшын академиялық странттарына сәйкес ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қолдау көрсететін тілдік дағдылар түрінде мұқият негіздеуге бағытталған. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Foreign language 3 (A2)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 3 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуға арналған. Курс ағылшын академиялық странттарына сәйкес ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қолдау көрсететін тілдік дағдылар түрінде мұқият негіздеуге бағытталған. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі(B1)
  Несиелер: 3

  В1 студент әртүрлі тақырыптарда әдеби тілде жасалған, әдетте жұмыста, мектепте, бос уақытында және т.б. туындаған анық хабарламалардың негізгі идеяларын түсінеді. Оқылған тілдің елінде болу кезінде туындауы мүмкін көптеген жағдайларда қарым-қатынас жасай алады. Белгілі немесе аса қызықты тақырыптар бойынша дәйекті хабар жасай алады. Өз әсерлерімен, оқиғаларымен, үміттерімен, талпыныстарымен, жағдайымен сипаттау және келешекке арналған жоспарларды негіздеуге болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Үлкен деректерді талдау және өңдеу
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты-үлкен деректерді өңдеу және талдау әдістері мен технологияларын меңгеру. Деректерді статистикалық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және стартап 1
  Несиелер: 4

  "Мақсаты: Сыни көзқарасты және шығармашылықтың деңгейін көтеру, кәсіпкерлік идеяларды генирациялауға және бизнес-модель Канвас арқылы идеяны интеграциялауға үйрету. Мазмұны: Бизнес пен кәсіпкерліктің айырмашылығы. Қазақстандағы кәсіпкерліктің жүргізілуін, Қазақстанның табысты кәсіпкерлері мен қоса шетелдердікін білу. Жанұялық бизнес және оның дамуы. Көгілдір мұхит стартегиясының тәсілдерін қолдану. Креативті ойлау. Технологиялар мен әдістерді қолдана отырып идеяларды құру. Нәтижелі топтар алгоритмін құру. Канвас моделін ұсыну. Құрылымын қарастыру. Түптұлғаның мақсаты мен принциптері. Түптұлғаның өмір сүру кезеңін тестілеу. Нәтижелі сатылымдарды қолдана отырып т��тынушылықты құру. Бизнес-идеяны жеке және топтық түрде ұсыну. Құзіреті:Әр түрлі құралдарды және креативтілік амалдарды қолдана отырып идеяларды тудыру. Бизнес – модель Канвасты кәсіпкерлік идеяның «орауышы» ретінде қолдану. Кәсіпкерлік идеяны жеткізу мақсатында презинтациялау дағдысын жоғарлату.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Foreign language 3 (A1)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 3 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуға арналған. Курс ағылшын академиялық странттарына сәйкес ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қолдау көрсететін тілдік дағдылар түрінде мұқият негіздеуге бағытталған. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі(B2)
  Несиелер: 3

  В2 студент абстрактілі және нақты тақырыптар бойынша күрделі мәтіндердің жалпы мазмұнын, соның ішінде жоғары мамандандырылған мәтіндерді түсінеді. Екі тарап үшін еш қиындықсыз ауызша сөйлесушілермен үнемі сөйлесу үшін тез және өздігінен сөйлейді. Ол әртүрлі тақырыптар бойынша нақты, егжей-тегжейлі есептерді ұсына алады және негізгі мәселе бойынша өз пікірлерін ұсынып, түрлі пікірлердің артықшылығы мен кемшіліктерін көрсетуі мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Foreign language 3 (B2)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 3 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуға арналған. Курс ағылшын академиялық странттарына сәйкес ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қолдау көрсететін тілдік дағдылар түрінде мұқият негіздеуге бағытталған. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі(C1)
  Несиелер: 3

  С1 студент әртүрлі пәндер бойынша көлемді күрделі мәтіндерді түсінеді, жасырын мәнді таниды. Сөздер мен өрнектерді таңдауда қиындыққа ұшырамай, тез қарқынмен сөйлейді. Ғылыми және кәсіби қызметтегі қарым-қатынас тілін икемді және тиімді пайдаланады. Күрделі тақырыптар бойынша нақты, егжей-тегжейлі, жақсы қалыптасқан хабарламаны қалыптастыра алады, мәтінді ұйымдастыру моделінің меншік құқығын, байланыс құралдарын және оның элементтерін біріктіруді көрсете алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Программалауға кіріспе
  Несиелер: 5

  Курстың басты мақсаты программмалау тәжірбиесін дамытып, күрделі есептеу алогртимдерді құруды үйрену. Пәннің барысында деректер құрылымы файлдармен жұмыс қарастырылады. Ақпаратты түрлендіру және өңдеу алгоримдерді қолдануды және программалау тілінің мүмкіндіктерін қолдануды үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Веб-интерфейсті жобалауға кіріспе
  Несиелер: 5

  Веб сайтарды құрудың қазіргі заманың технологияларын қолдану тәсілдерін үйретіп, Веб сайтың дизайнын құру негіздеріне көңіл бөлінеді. Студенттер Front End дамуын HTML5, CSS және Javascript арқылы оқиды. Курстың барысында әр студент JSON негізінде API жасауы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Foreign language 3 (C1)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 3 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуға арналған. Курс ағылшын академиялық странттарына сәйкес ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қолдау көрсететін тілдік дағдылар түрінде мұқият негіздеуге бағытталған. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Foreign language 4 (A2)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 4 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуды жалғастыруға арналған. Курс Ағылшын академиялық странттарына сәйкес зерттеулер жүргізу үшін қолдайтын тілдік дағдылар түріне мұқият негіздеуді мақсат етеді. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және стартап 2
  Несиелер: 3

  "Мақсаты: Сыни көзқарасты және шығармашылықтың деңгейін көтеру, кәсіпкерлік идеяларды генирациялауға және бизнес-модель Канвас арқылы идеяны интеграциялауға үйрету. Мазмұны: Бизнес пен кәсіпкерліктің айырмашылығы. Қазақстандағы кәсіпкерліктің жүргізілуін, Қазақстанның табысты кәсіпкерлері мен қоса шетелдердікін білу. Жанұялық бизнес және оның дамуы. Көгілдір мұхит стартегиясының тәсілдерін қолдану. Креативті ойлау. Технологиялар мен әдістерді қолдана отырып идеяларды құру. Нәтижелі топтар алгоритмін құру. Канвас моделін ұсыну. Құрылымын қарастыру. Түптұлғаның мақсаты мен принциптері. Түптұлғаның өмір сүру кезеңін тестілеу. Нәтижелі с��тылымдарды қолдана отырып ��ұтынушылықты құру. Бизнес-идеяны жеке және топтық түрде ұсыну. Құзіреті:Әр түрлі құралдарды және креативтілік амалдарды қолдана отырып идеяларды тудыру. Бизнес – модель Канвасты кәсіпкерлік идеяның «орауышы» ретінде қолдану. Кәсіпкерлік идеяны жеткізу мақсатында презинтациялау дағдысын жоғарлату. "

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоритмдер күрделілігі
  Несиелер: 5

  Алгоритмдер теориясының негіздері қарастырылып, алгоримдерді бағалау сынау және салыстыру әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Серверлік бағдарламаны әзірлеуге кіріспе
  Несиелер: 5

  Веб сайтың есептеуіш мүмкіндіктерін жүзеге асыру негіздерін оқытады. Сайттың ақпаратты өңдеудің, деректерді сақтау, қолдану және түрлендіру мүмкіндіктерін жүзеге асыруды үйретеді. Студенттер Python программалау тілін пайдалана отырып, Back End Development бағдарламасын үйренеді. Курс барысында студенттер деректерді сақтау және өзгерту үшін REST немесе SOAP сервисін әзірлеуі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Foreign language 4 (B2)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 4 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуды жалғастыруға арналған. Курс Ағылшын академиялық странттарына сәйкес зерттеулер жүргізу үшін қолдайтын тілдік дағдылар түріне мұқият негіздеуді мақсат етеді. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоритмдер және деректер құрылымдары
  Несиелер: 5

  Пәндер бағдарламалау проблемаларын шешуге арналған алгоритмдерді құрастыру, деректер құрылымдары мен алгоритмдердің құрылысы туралы білімдерін және практикалық тапсырмаларға арналған жазу бағдарламаларының дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Foreign language 4 (A1)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 4 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуды жалғастыруға арналған. Курс Ағылшын академиялық странттарына сәйкес зерттеулер жүргізу үшін қолдайтын тілдік дағдылар түріне мұқият негіздеуді мақсат етеді. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Foreign language 4 (C1)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 4 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуды жалғастыруға арналған. Курс Ағылшын академиялық странттарына сәйкес зерттеулер жүргізу үшін қолдайтын тілдік дағдылар түріне мұқият негіздеуді мақсат етеді. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Foreign language 4 (B1)
  Несиелер: 5

  Шетел тілі 4 курсы екінші курс студенттеріне негізгі академиялық дағдыларды дамытуды жалғастыруға арналған. Курс Ағылшын академиялық странттарына сәйкес зерттеулер жүргізу үшін қолдайтын тілдік дағдылар түріне мұқият негіздеуді мақсат етеді. Студенттер ағылшын тілінде әртүрлі академиялық мәтіндерді оқып, әр түрлі жартылай формальды академиялық және кәсіби қарым-қатынас контексттерінде сөйлеу және тыңдау, сондай-ақ академиялық түрде дұрыс ұйымдастыру және анықтама жазу мүмкіндігін оқып үйрену қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Операцияларды зерттеу
  Несиелер: 3

  Операцияларды зерттеу (ИО) - бәсекелес қызмет түрлері үшін тапшы ресурсты анықтаудың ең жақсы тәсілі. ИО өнеркәсіпте, сондай-ақ дискреттерді оңтайландыру орталық рөл атқаратын басқа да қолдану салаларында кеңінен қолданылады. Бұл курста детерминирленген ИО және стохастикалық ИО енгізілетін болады. Детерминирленген ИО ішіндегі тақырыптар желілік симплексті әдісті, бүтін сызықты бағдарламалау, сызықты емес бағдарламалау және аппроксимация алгоритмдерін қамтиды. Стохастикалық тақырыптар кезектер жүйесін, Марков тізбегін және Марковтың шешу мәселелерін қамтиды. Курс соңында студент ИО саласындағы қазіргі модельдер мен әдістерді және олардың математикалық негіздерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Adobe Photoshop негіздері
  Несиелер: 5

  Курс Adobe Photoshop ортасында жұмыс тәжірибесі мен дағдыларын алуға арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • IT-инфрақұрылым
  Несиелер: 5

  Бұл курс компьютерлік желіге, атап айтқанда Интернетке кіріспе болып табылады. Курс биттердің сымсыз желілерде модульдер ретінде BitTorrent және HTTP секілді қосымшалар деңгейіндегі протоколдарға қалай жұмыс жасайтынын түсіндіреді. Сондай-ақ, желіні жобалау қағидаларын, мысалы, пакетті коммутациялау және аяқтаудан кейінгі аргументтерді түсіндіреді. Студенттер төмен деңгейлі бірнеше протоколдар мен қызметтерді, соның ішінде сенімді көлік, IP-адресатқа және желілік мекен-жайға аудару құрылғыларын қолданады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі (A2)
  Несиелер: 3

  Студент сіздер білесіздер, өздеріңіздің қарым-қатынасыңыздағы ең маңызды аспектілер туралы (өзіңіздің және балаларыңызбен, жұмыс жасауыңызбен, сатып алу туралы әңгіме). Жолды апаруды сұраймыз (А тармағында А тармағынан қалай өту керек) және жауап беріңіз. Сізге белгілі тақырыптар бойынша тікелей ақпарат алмасуды талап ететін нақты жағдайға ағылшын тілінде хабарласыңыз. Ағылшын тілінде әңгімелеп беріңіз, сіз кіммен өмір сүріп жатсаңыз да, базалық қажеттілікке өзіңіздің өміріңізді теңестіре аласыз. Англоязычные телерепортажей видхорядка в английском языке (заказ, заказ, қысқа мерзімді несножные жеке письма) оқуға және түсінуге болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Arcade ойындары
  Несиелер: 5

  Применение основ векторной и растровой графики для разработки электронной игры. Разработка игры на Javascript, Python, Unity

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика 2
  Несиелер: 3

  Мақсаты. Әр түрлі контекстте математикалық аппаратты қалыптастыру, қолдану және түсіндіруде іргелі дағдыларды қалыптастыру. Мазмұны. Жоғары математикаға кіріспе. Матрица теориясы. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі. Ғарышта жазықтықта аналитикалық геометрияның ең қарапайым мәселелері. Теорияны орнату. Топтардағы операциялар. Сандар Сандық тізбектер. Функциялар. Зерттеу функциясы. Дифференциалды есептеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика 1
  Несиелер: 5

  Мақсаты. Әр түрлі контекстте математикалық аппаратты қалыптастыру, қолдану және түсіндіруде іргелі дағдыларды қалыптастыру. Мазмұны. Жоғары математикаға кіріспе. Матрица теориясы. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі. Ғарышта жазықтықта аналитикалық геометрияның ең қарапайым мәселелері. Теорияны орнату. Топтардағы операциялар. Сандар Сандық тізбектер. Функциялар. Зерттеу функциясы. Дифференциалды есептеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Entrepreneurship in action 1
  Несиелер: 3

  "Мақсаты: Сыни көзқарасты және шығармашылықтың деңгейін көтеру, кәсіпкерлік идеяларды генирациялауға және бизнес-модель Канвас арқылы идеяны интеграциялауға үйрету. Мазмұны: Бизнес пен кәсіпкерліктің айырмашылығы. Қазақстандағы кәсіпкерліктің жүргізілуін, Қазақстанның табысты кәсіпкерлері мен қоса шетелдердікін білу. Жанұялық бизнес және оның дамуы. Көгілдір мұхит стартегиясының тәсілдерін қолдану. Креативті ойлау. Технологиялар мен әдістерді қолдана отырып идеяларды құру. Нәтижелі топтар алгоритмін құру. Канвас моделін ұсыну. Құрылымын қарастыру. Түптұлғаның мақс������ты м��н принциптері. Түптұлға��ың өмір сүру кезеңін тестілеу. Нәт��жел�� сатылымдарды қолдана отырып тұтынушылықты құру. Бизнес-идеяны жеке және топтық түрде ұсыну. Құзіреті:Әр түрлі құралдарды және креативтілік амалдарды қолдана отырып идеяларды тудыру. Бизнес – модель Канвасты кәсіпкерлік идеяның «орауышы» ретінде қолдану. Кәсіпкерлік идеяны жеткізу мақсатында презинтациялау дағдысын жоғарлату.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі (А1)
  Несиелер: 3

  Курс екінші курс студенттеріне бизнес-ортаны (Job interviews and career, Маркетинг және сату, Кәсіпкерлік, Сапа, Кері байланыс және т.б.) кейбір салаларында студенттердің коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыратын іскерлік ағылшын тілін дамытуға және өзіндік оқушыларды құруға бағытталған. өздерінің оқу жағдайлары үшін жауапты. Курс ағылшынша сөйлейтін академиялық ортада тиімді оқып-үйрену үшін қажетті дағдылар түріне мұқият негіздеуді мақсат етеді және белсенді оқытуды көтермелейді. Сондықтан курс екі маңызды элементті біріктіреді: бизнеске қатысты контекст туралы хабардар болу және академиялық зерттеу дағдылары. Осы элементтерді толтыру үшін тиісті тілдік бөлімдер сонымен қатар іскерлік және академиялық контексттерде қажетті дәлдік пен ауқымды дамыта отырып, мұқият және егжей-тегжейлі тілдік қолдауды қамтамасыз ететін курсқа кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі (C1)
  Несиелер: 3

  Студент сіздер білесіздер, ұзындығы мен ұзын мәтінді әртүрлі тақырыптарға түсіндіріп, скытый смсл сказанного распоснать. Свободно и спонтанно, слов және выражений нақты күйлердің жоқ. Гибко жағдайында және әлеуметтік, ғылыми және кәсіптік қызметте тиімді қолдануға болады. Үлкен қолтаңба сленга мен идиомамен неадаптированные фильмдермен танысыңыз. Құрылымдық материалдардың құрылымы жақсы құрылымдалған тақырыптарға жақсы әсер етеді, құрылымды қабылдау және мәтінді байланыстың приданиясын қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі (B1)
  Несиелер: 3

  Студент сіздер білесіздер, жақсы біледі тақырып бойынша жұмыс (жұмыс, мектеп, демалыс және т.б.). Ағылшын тілінде саяхат жасайтын қонақтардың көпшілігінде ағылшын тілінде сөйлейді. Сможет описать привет, события, мечты, сенім мен стремления, вкратце изложить и обосновать свое мнение Сондай-ақ, қарапайым нұсқаулықты, сонымен қатар жарнамалық брошюраларды, письма, кішкентай официальные құжаттарды оқыңыз. Байланыс туралы хабарлама жазыңыз (бәрі, письмо, инструкция) қазақ тілінде танысуға немесе қызықты тақырыптарға

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Physic 1
  Несиелер: 3

  Жалпы физика курсының негіздері қарастырылады. Механика секциясының элементтері, кинематографиялық элементтер, динамика, молекулалық-кинетикалық теория. Термодинамиканың заңдары. Электр тоғы. Электромагниттік тербелістер және толқындар. Оптика Кванттық физика.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Databases in IS
  Несиелер: 5

  Пәндер деректер базасын құрудың білімін және дерекқорлармен жұмыс істеу дағдысын, SQL сұрауларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердің негіздері
  Несиелер: 3

  Пәнді оқыту нәтижесінде ықтималдықтар теориясын қолданбалы есептерді шешуге қолдануды үйренеді. Болжауды және талдауы жүргізу үшін қажетті әдістерді орнатады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі (B2)
  Несиелер: 3

  Студенттер осы мамандықта нақты немесе абстракталық тақырыпқа сложного мәтінді түсінуге көмектеседі, Сіз өз кәсіби деңгейіңізге байланысты ағылшын тіліндегі әңгімелесуді қолдаймыз. Смогут ағылшын тілінде еркін тақырыптарда еркін қарым-қатынас жасайды, әр тараптан әрқайсысы үшін ешқандай кедергі келтірмейтін тілдермен өзара қарым-қатынас жасайды. Смогут ашық және нақты сұрақтарды талқылау бойынша кең ауқымды сұрақтар; мазалаған мәселені қарауға болады, әртүрлі нұсқалар мен кемшіліктерді анықтауға болады. Байланысу туралы хабарлама жазыңыз (эссе, письмо) тематику сізді незнакомую

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Excel and R or Python арқылы эконометрика
  Несиелер: 5

  Пән экономикадағы есептеу модельдерін құруда және үлгілерді талдауда практикалық дағдыларды қалыптастырады, сондай-ақ көп өлшемді регрессиялық талдауды және экономикалық процестерді анықтаудың үлгісін қолданудағы білім мен білім дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Объектілі-бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пән, терезе жазу бағдарламаларын жазудың, сондай-ақ объектілі-бағдарлы программалау технологиясы негізінде жазбаша бағдарламалардың дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Пән теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды криптография мен криптографиялық талдау бойынша оқыту арқылы ақпараттық жүйелерде ақпаратты қорғауға, сондай-ақ ақпараттың құпиялылығын, тұтастығын және қолжетімділігін қалай қамтамасыз ететіндігін үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Entrepreneurship in Action 2
  Несиелер: 2

  "Мақсаты: Сыни көзқарасты және шығармашылықтың деңгейін көтеру, кәсіпкерлік идеяларды генирациялауға жә��е бизнес-модель Канвас арқылы идеяны интеграциялауға үйрету. Мазмұны: Бизнес пен кәсіпкерліктің айырмашылығы. Қазақстандағы кәсіпкерліктің жүргізілуін, Қазақстанның табысты кәсіпкерлері мен қоса шетелдердікін білу. Жанұялық бизнес және оның дамуы. Көгілдір мұхит стартегиясының тәсілдерін қолдану. Креативті ойлау. Технологиялар мен әдістерді қолдана отырып идеяларды құру. Нәтижелі топтар алгоритмін құру. Канвас моделін ұсыну. Құрылымын қарастыру. Түптұлғаның мақсаты мен принциптері. Түптұлғаның өмір сүру кезеңін тестілеу. Нәтижелі сатылымдард�� қолдана отырып тұтынушылықты құру. Бизнес-идеяны жеке және топтық түрде ұсыну. Құзіреті:Әр түрлі құралдарды және креативтілік амалдарды қолдана отырып идеяларды тудыру. Бизнес – модель Канвасты кәсіпкерлік идеяның «орауышы» ретінде қолдану. Кәсіпкерлік идеяны жеткізу мақсатында презинтациялау дағдысын жоғарлату. "

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Unity 3D ортасында программалау
  Несиелер: 5

  Unity платформасында анимация және электрондық ойындардың мультипликациялық материалдарын әзірлеу үшін жұмыс негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Adobe Illustrator негіздері
  Несиелер: 5

  Adobe Illustrator ортасындағы жұмыс негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту нәтижесінде ықтималдықтар теориясын қолданбалы есептерді шешуге қолдануды үйренеді. Болжауды және талдауы жүргізу үшін қажетті әдістерді орнатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық моделдеу
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты компьютерлік қосымшалар үшін компьютерлік алгоритмдерді математикалық қамтамасыз ету үшін негіз құру болып табылады. Әртүрлі күрделі жүйелер мен процестерді жоспарлау, болжау және моделдеу кезінде математикалық қамтамасыз етуді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ойындарды құрастыру жобасы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты ойын өнімдерін әзірлеудің әдіснамасы мен процестері туралы жүйелендірілген білімді алу, дизайнерлік құжаттаманы жазудан өнімді іске асыруға дейінгі әзірлеудің негізгі кезеңдерін түсінуді қалыптастыру, қолда бар ақпаратты әзірлеу мен өзектендірудің дұрыс тәсілін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геймдизайн
  Несиелер: 5

  Компьютерлік ойын жасау кезінде әзірлемелердің мәні бар. Ойынның дизайн-құжатын әзірлеу. Ойынның жүйелік дизайны. Мазмұн дизайны ойын. Ойын деңгейлерінің дизайны. RTS, TBS, RPG, FPS құжат дизайны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Графикалық дизайының жобасы
  Несиелер: 5

  Дизайнның мәні. Маркетинг есептерін шешу үшін дизайн міндеттері. Графикалық дизайн негіздері. Құрастырудың және жобалаудың компьютерлік ортасы. Графикалық дизайн және компьютерлік технологиялар. Графикалық материалдарды құру. Полиграфиялық материалдардың дизайнын құру. Компьютерлік құралдар интерьер және архитектуралық орта дизайнын құру. Компьютерлік құралдар киім және аксессуарлардың дизайнын құру. Компьютерлік құралдар техникалық бұйымның дизайнын құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • БЖ моделдерді құрастыру
  Несиелер: 5

  Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің жалпы технологиялық кезеңдері қарастырылады. БҚ талаптарын әзірлеу әдісі. Бағдарламалық-техникалық құралдардың архитектурасын таңдау және түрлері. БҚ жобалау кезеңдері. БҚ жобалау құралдары. Кіріктірілген БҚ жобалау. Ойындарды жобалау. Интеграцияланған БҚ жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Start-up лабораториясы
  Несиелер: 3

  Пән вебте бағдарламалау дағдыларын біріктіреді және дамытады, микроконтроллерлерді бағдарламалауда, компьютерлік қосымшаларды, мобильді құрылғыларды сондай-ақ компьютерлік қосымшалар үшін даму орталарын қалай қамтамасыз етуге үйретеді және бағдарламалық жасақтама жобаларында электронды құралдарды құру тәжірибесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Adobe Muse (Web Design) негіздері
  Несиелер: 5

  Курс Adobe Muse (Web Design) негізінде жұмыс тәжірибесі мен дағдыларын алуға арналған. Оның көмегімен студенттер Әртүрлі күрделіліктегі сайттар (Landing Page, сайт-визиткалар, портфолио, көп бет сайттары және т.б.) жасай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Research Methods
  Несиелер: 3

  Бұл пән зерттеу жұмысын жүргізуде негізгі әдістер мен тәсілдерді пайдалануға; ақпаратты жинау және өңдеу тәсілдерін таңдау, ғылыми көздерді таңдау; ғылыми мақалалар мен жобаларды жазу үшін зерттеу нәтижелерін қорытындылауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобаларды баскару
  Несиелер: 5

  Пән жобаларды басқару саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді; жобаны күнтізбелік жоспарлау және желілік графиктерді құру; жобаның мақсатын әзірлеу, жұмыстарды құрылымдық бөлу және олардың орындалу реттілігі рәсімін жүргізу; жобаның ұйымдық құрылымын әзірлеуді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік зертхана
  Несиелер: 3

  Ц"Мақсаты: Студенттік тәлімгерлік жүйесін қалыптастыру дағдыларын дамыту. Мазмұны: Ағымдағы бизнестің нақты жағдайларын шешу және олардың алдында шешімдерді қорғау, кәсіпкерлердің жоғарғы өкілдері мен бизнес иелері арқылы кәсіпкерлік саласында алған білімі мен дағдыларын көрсету. Өз жобаларын және бизнес-қоғамдастыққа қол жеткізген нәтижелерді таныстыру, 1-ші және 2-ші курс студенттерін кәсіпкерлік қызметте ынталандыру. Құзіреті: Шығармашылық ойлаудың түрлі құралдары мен тәсілдерін қолдана отырып, идеяларды қалыптастыру. Дизайны ойлау құралдарын пайдалану. Кәсіпкерлік идеяны қолдану мақсатында Канвас бизнес – моделінің «орауышын» жасау. Стартап үшін стратегиялық көз����расты иеленеді. Стартапты іске асыру үшін тактикалық жоспар жасау. Қаржыландыру көздерін іздеу. Кәсіпорын идеясына қатысу мақсатымен презентация дағдылары. Инновациялық жобаларды басқару дағдылары. "

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Код ON1

  гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың негізгі элементтерін сипаттау және түсіндіру, этикалық және әлеуметтік құндылықтарды айқындау;

 • Код ON2

  бағдарламаның негізгі тілінде оқу мәтіндерін оқу және жазу және басқа екі тілдегі негізгі мәтіндерді білу;

 • Код ON3

  бизнестің негізгі парадигмалары мен ұғымдарын кең көлемді академиялық тәртіп ретінде тізімдеу және түсіндіру, әсіресе менеджмент, маркетинг және қаржы;

 • Код ON4

  кәсіпкерліктің іргелі ерекшеліктері мен әдістерін сипаттай білу және оларды іс жүзінде қолдану;

 • Код ON5

  бизнесті басқарудың негізгі элементтерін сипаттау мүмкіндігі: заңды, ұйымдастырушылық және жоспарлы;

 • Код ON6

  экономикадағы негізгі аспектілерді талдау, модельдеу және талдау;

 • Код ON7

  негізгі зерттеу әдістері мен құралдарын сипаттау және қолдану;

 • Код ON8

  нарықтың сегменттелуінің негізгі теориялары мен құралдарын сипаттау және қолдану, маркетинг, тұтынушылардың шешім қабылдау үдерісі туралы ақпарат алу;

 • Код ON9

  негізгі критикалық талдауды жүргізу, өз пікірін қалыптастыру және қорғау және басқа жобалармен жұмыс істеу бойынша жобалар

 • Код ON10

  негізгі теориялық білімдерді, ақпараттық технологияларды, сыни ойлау дағдыларын, лайықты теориялар мен әдістерді таңдауға, нақты және нақты ақпаратты алуға, деректерді талдауға және теориялық зерттеулерге немесе қолданбалы жобаларға қорытынды жасауға мүмкіндік беру;

 • Код ON11

  жалпы есептеулерді білу аймақтары мен бағдарламалаудағы білім болуы керек;

 • Код ON12

  ақпараттық жүйелердің арнайы білім салаларында білім алу;

 • Код ON13

  қордың білім салаларында білім алуы

 • Код ON14

  пәндік салаға қатысты мамандандыру білімі

Top