Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02206 Дінтану в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Дінтану саласында жоғары білікті магистрлерді, қазіргі еңбек нарығының талаптарына сәйкес, заманауи дінтанулық теорияларға және әдістерге негізделе отырып, Қазақстандық қоғамның дін саласындағы мәселелерін зерттей алатын, зерттеу нәтижелерін қоғамда ғылыми нәтиже түрінде көрсете білетін, ғылыми-зерттеу және білім беру (педагогикалық), ақпараттық-сараптамалық бағыттар бойынша кез-келген мемлекеттік және қоғамдық мекемелерде әртүрлі лауазымдарда қызмет атқара алатын білікті мамандарды дайындау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M051 Дінтану және теология
 • Дайындық бағыты 7M022 Гуманитарлық ғылымдар
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Авраамдық діндердің салыстырмалы ілімі
  Несиелер: 5

  «Авраамдық діндердің салыстырмалы ілімі» курстың мақсаты Әлемдік діндер - Иудаизм, Христиан және Исламның киелі текстер және догматикетрлері арасындағы ұқсастық пен айырмашылықты табу. Олардың түп-нұсқасындағы жалпы ерекшеліктері және бұл тұрғыдан алғанда ұқсастығы. Пән аясында Киелі текстердің құрылымы және мағынасы, шығуын салыстырмалы талдау қарастырылған. Сонымен қатар, эхсталогияның салыстырмалы талдауы, әулиелер туралы оқулар, авраамдық дін этикасы қамтылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі дінтанудың мәселелері
  Несиелер: 5

  «Қазіргі дінтанудың мәселелері» курсы дінтанудың кәзіргі негізгі мәселелері және оның теоретикалық-әдіснамалық рефлексиясы жайында әңгімелейді және осы замандағы дәннің даму мәселесі және теоретикалық дінтанудың өзекті мәселелерін өздігімен талдау негізін қалайды/«инструментін» қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәліметтерді жинаудың визуалды әдістері
  Несиелер: 5

  «Мәліметтерді жинаудың визуалды әдістері» курсы дала зерттеулері және визуальды әдіс қолдану бойынша практикалық және теоретикалық білім мен дағдыны береді. Жинақтау әдісі және мәліметтер анализі ақпарат алу үшін немесе зерттеу құралы ретінде зерттеу жұмысының маңызды құрамының бірі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу жұмысының әдіснамасы
  Несиелер: 5

  «Ғылыми зерттеу жұмысының әдіснамасы» курсы дінтану саласындағы тұтас ғылыми-зерттеу білім және дағды құрылысының барлық аспектісін қамтыған: зерттеу философия таңдауынан кеңейтілген шеңберінен нақты әдістерді анықтау арнайы мәселелерін қамтыған тары шеңберге дейін әлемдік академиялық стандартты зерттеу тәртібіне сай.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сапалы деректерді талдау
  Несиелер: 5

  «Сапалы деректерді талдау» курсы магистранттарды әртүрлі сапалы талдау техникаларымен (текстілік, визуальдық) таныстырады, сапалы маәліметтер (текстілік, визальдық) олардың көлемінің түрлеріне, айырмашылығына, байланысты техникалық талдау бағдарына үйретеді әрі жинақталған мәліметтер білікті жұмыс мамандықты бітіру үшін көмек болады. Курс құрылымы сапалы мәліметтер түрімен сәйкес құрылады: визуальдық ақпараттар (суреттер, карталар) интервью текстілері, диалогтар транскрипттері, құжаттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Далалық дінтанулық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  «Далалық дінтанулық зерттеу әдістері» пәнін зерттеу магистраттарға сапалы әдістеме және зерттеу әдісі діни феномендерді зерттеу үшін эвристикалық мүмкіндітерді береді. Негізгі акцент магистранттарға далалық зерттеу жүргізу дағдысымен бірге оның әртүрлі әдісі, формасы және интерпретациясы оның нәтижесі енеді. Пәнді оқу барысында магистрант алған білімдерін магистрлік диссертациясын қорғайтын кезде пайдаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандықтардың күнделікті өміріндегі діни және зайырлы тәжірибе
  Несиелер: 5

  «Қазақстандықтардың күнделікті өміріндегі діни және зайырлы тәжірибе» қоғам мәдениетінің негізгі элементтері ретінде зайырлы және діни мәдениетін зерттеуді ұсынады. Сонымен қатар курс күнделікті және зайырлы тәжірибені зерттеу әдістерін меңгертуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Христиан деректануы
  Несиелер: 5

  «Христиан деректануы» зерттеу үшін тұп-нұсқаның маңызы және аумағымен білімалушыларды таныстырады. Өз кезегінде бұл, дін мен мәдениеттің байланысы аясында студенттердің білімін тереңдете түседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ислам деректануы
  Несиелер: 5

  «Ислам деректануы» ислам дінін зерттеу үшін тұп-нұсқаның маңызы және аумағымен білімалушыларды таныстырады. Өз кезегінде бұл, дін мен мәдениеттің байланысы аясында студенттердің білімін тереңдете түседі. Пән негізгі мазмұны ретінде төмендегі тақырыптарды қамтыған: ислам деректануы, ежелгі исламды зерттеу бойынша түп-нұсқа; Құран және құран жайлы пәндерді зерттеу тәсілі; хадис және хадистік әдебиет; исламдық наным және догма; доксографиялық әдебиет; сүннетті зерттеу бойынша тұп-нұсқа; шииттік әдебиет; хариджиттік әдебиет; мистикалық әдебиет; құқықтық әдебиет; философиялық әдебиет; Орта Азиядағы мұсылман әдебиеті, мұсылман-қазақ әдебиеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұсылман-христиандық қатынастар тарихы
  Несиелер: 5

  «Мұсылман-христиан тарихының арақатынасы» курсы әр кезеңдегі мұсылман-христиан тарихына байланысты сұрақтар жиынтығын және қазіргі хал-күйі, даму перспективасының ерекшеліктері, христиан-мұсылман мәселелерінің диалогын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экуменистік қозғалыстар: тарихы және қазіргі ахуалы
  Несиелер: 5

  «Экуменистік қозғалыстар: тарихы және қазіргі ахуалы» курсы Қазақстандағы және әлемдегі экумендік қозғалыстардың тарихи даму спецификасын қарастыруды ұсынады. Бұл үшін курс төмендегідей мәселе қояды: экуменистік қозғалысты пайда болуы теологиялық және әлеуметтік-саяси салдарын анықтау; экуменистік қозғалыстың тарихи дамуын қадағалау; діниаралық теологиялық диалогтың негізгі принциптерін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары білім берудегі жаңа парадигмалар. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзіреттілігі. Жоғары мектептегі оқыту теориясы. Жоғары білім берудің мазмұны. Жоғары мектептегі қазіргі замағы білім беру технологиялары. Кредиттік оқыту жүйесі негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Діни тәжірибе және медиа
  Несиелер: 6

  «Діни тәжірибе және медиа» магистранттарға медиакеңістік туралы жүйелі түсінікті қалыптастырады. БАҚ және діннің арақатынасы аспектілерінің мәселесіне талдау, әлеуметтік желіге және БАҚ діни мәселелерімен ағарту ерекшеліктері туралы түсінік қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік-конфессиялық қатынастар теориясы және тарихы
  Несиелер: 6

  «Мемлекеттік-конфессиялық қатынастар теориясы және тарихы» магистранттарға фундаментальды теоретикалық негіз және пайда болу алғы шарттары, ұлттық конфессиялық контекстегі саясат және діннің қалыптасуы және дамуы; әртүрлі деңгейдегі діни және саяси институттардың өзара әсері; мемлекеттік конфессиялық арақатынастың қазақстандық және әлемдік тәжірибесін қалыптастыру үшін қызмет етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орталық Азия мен Қазақстандағы ханафиттік діни-құқықтық мектептердің ілімі мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  «Орталық Азия мен Қазақстандағы ханафиттік діни-құқықтық мектептердің ілімі мен тәжірибесі» курсы Қазақстанда және орталық азия аумақтарындағы ханафиттік мектеп бағытының теологиялық-құқықтық дәстүрінің қалыптасуын ислам тарихымен байланыстырып зерттейтін жиынтық мәселелер. Курс мақсаты магистранттарға исламның ханафит бағытының ағымдарының рөлі мен орны жөнінде және оның осы замандағы динамикасы мен эволюциясы туралы тұтас көрініс береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандағы дәстүрлі діндер және жаңа діни қозғалыстар
  Несиелер: 6

  «Қазақстандағы дәстүрлі діндер және жаңа діни қозғалыстар» ҚР және қазіргі әлемде жаңа діни ағымдар эволюциясының тенденциясы және әлеуметтік әрекеті культтік практикасы және дәстүрлі дін ерекшеліктері, негізгі сенім көзі, дамуы, пайда болуы, себептері туралы жалпы қалыптастыруды ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі әлемдегі этноконфессиялық үдерістер
  Несиелер: 6

  «Қазіргі әлемдегі этноконфессиялық үдерістер» курс мақсаты магистранттарға құзыреттілікпен бірге ұлтаралық үдерісті бақылау, талдау және түсіндіруді қалыптастырады. Сондай-ақ ұлтаралық үлгінің аумақтық ерекшеліктері және ұлтаралық даму спецификасына әлем арғы және бергі жағының әсер ету факторларын қалыптастырады. Негізгі мәселе мультимәдениет жағдайында этникалық үдерістің даму жолының конфликтілі емес жолымен қамту жағдайын талдауға көңіл бөлу жоспарланып отыр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жаһандану жағдайындағы дін
  Несиелер: 5

  «Жаһандану жағдайындағы дін» курсы діннің тарихымен және оның пайда болуы, тарихы даму және заманауи үлгі бойынша өзгерістерге байланысты сұрақтар жиынтығын қарастырады. Курс мақсаты студенттерге діннің мекені мен рөлі туралы, оның осы замандағы эволюциясы және динамикасы, діни экстремизм және халықаралық терроризм жөнінде тұтас оқыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гендер және дін
  Несиелер: 5

  «Гендер және дін» курсы гендерлік стратификация және бұл басқа гендерлік стереотипті басым болуы тұрғысындағы көзқараспен тарихи-мәдени негізгі кезең қаралады. Пәннің негізгі міндеттері: гендерлік мәселелерді зерттеуге байланысты негізгі терминдер мен ұғымдар туралы түсінік беру, дінтану практикасында гендерлік мәселелер (гендерология) саласындағы білімді пайдалану қабілетін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON2

  заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу

 • Код ON3

  дінтану саласында ғылыми зерттеулер әдіснамасы мен әдістемелері бойынша дағдыларға ие болу, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға, уақытты және ресурстарды басқаруды, электрондық дерекқорларда (қазақ, орыс, ағылшын, араб және басқа да шет тілдерінде) әдебиеттерді іздеу бойынша жұмыс жүргізу, жазбаша жұмыстың дағдыларын игеру, яғни эссе, есеп беру, мақала жазу, ғылыми жобалар, магистрлік диссертация, шығармашылық ойлау қабілеті, жаңа міндеттер мен тақырыптар, сондай-ақ кәсіби діни зерттеулер саласында оларды зерттеу әдістемесі

 • Код ON4

  әртүрлі діндердің, діни қозғалыстардың, ағымдардың теологиялық аспектілерін білу, ғылыми мәтіндерді түсіндіру үшін ғылыми әдістерді қолдану мүмкіндігі, әртүрлі діндердің теологиясын академиялық діни зерттеу орындарынан салыстырмалы талдау жүргізу, медиация және конфессияаралық қарым-қатынас пен диалогты дамыту мақсатында алынған білімді кәсіби қызметте пайдалану мүмкіндігі

 • Код ON5

  Пәнаралық әдіс негізінде діни мәселелердің тарихи-мәдени, әлеуметтік-саяси, психологиялық аспектілерін талдау құзыреті; әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың қазіргі әдістерін діни қатынастар саласындағы жаңа үрдістерді зерттеу, сараптап талдау, дінтанулық сараптама жүргізу, консультация, медиация қызметтерінде қолдану; сыни ойлау әдістерін қолдану

Top