Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03113 Халықаралық қатынастар в Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән экономикалық ғылымның даму кезеңдерін, меншік формалары мен заңды аспектілерін, баға құру механизмдерін қарастырады. Шағын кәсіпкерліктің және экономиканың дамуының рөлі сипатталған. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыруды ұйымдастыруға және кәсіпкерлердің несиелік ұйымдармен өзара іс-қимылына ерекше назар аударылды. Қазіргі адам Экономикалық теория мен практика туралы түсінікке ие болуы керек. Экономиканы зерттеу керек, өйткені біздің өміріміз табиғат заңдарынан кем емес экономикалық заңдарға байланысты.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және өмір тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Экология және тіршілік қауіпсіздігі туралы пәнаралық ғылым ретінде, табиғат пен қоғамның өзара байланысыт уралы қазіргі түсініктерді қалыптастыру. Экология ұғымдары мен заңдарын; нақты аймақтағы және жалпы биосфераға антропогендік әсер етудің рөлін; экологиялық қауіп факторларын және олардың адам денсаулығына әсерін; экологиялық мәдениетті және білім алушылар тұлғасының жаңа экологиялық санасын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  "Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері" Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын зерделеуге ұсынылған курс. Курстың негізгі мақсаты-сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша білім жүйесін қалыптастыру және сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (неміс) А1
  Несиелер: 5

  Қоладнбалы сипаты бар шығыс тілін зерделу объектісі мен пәні. Берілген мамандық бойынша сабақ беру ерекшелігі. Лексикалық минимум. Сөзжасамның жасалу жолдары жайлы түсінік. Грамматикалық дағдылар. Қолдану салалары бойынша лексика диффернциациясы: жалпы ғылымдық, ресми және саясаткерлік. Ресми-іскерлік және ғылыми стильдер туралы түсінік. Сөйлеу этикасының ережелері. Ресми және бейресми қарым-қатынас кезінде ауызша сөйлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет тілі бойынша практикалық курс (неміс) А1
  Несиелер: 5

  Меңгерілетін мамандық бойынша негізгі терминология мен күнделікті тұрмыста қолданылатын сөздерді білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шетел (батыс) геосаясаты
  Несиелер: 5

  Бұл пән ХІХ - XIX ғасырда қалыптасқан еуропалық американдық ғалымдардың әртүрлі геосаяси теорияларын зерттейді. Пән геосаясатта Талассократия ретінде шартты белгіні көрсетеді және геосаяси ағымға баса назар аударады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 4

  Бұл пән қазақ тілін объект ретінде емес, базалық білімді меңгеру құралы ретінде қолдана отырып, терең оқытуды көздейді. Пәнді оқытудың мақсаты қазақ тілінде қарым-қатынастың коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру, осы мамандықтың базалық категориялық-ұғымдық аппаратын қазақ тілінде қалыптастыру және осы мамандық бойынша студенттердің кәсіби бағдарлы тілдік дайындығын қамтамасыз ету болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • 18-20 ғ. Еуропалық қоғамның жаңғыруы
  Несиелер: 5

  Курс Батыс Еуропа елдерінде жаңа уақыт кезеңінде әлемдік капиталистік шаруашылықтың бірыңғай жүйесін қалыптастыру басталатынына есептелген. Тұрақты жаңалықтарға және прогреске бағытталған Капитализм қоғамды дамыту үшін қуатты ынталандыруға қызмет етті және өзінің мәні бойынша дәстүршілдік рухына қайшы келді. Осыған байланысты XVIII-XXVI ғғ.тоғысында жаңғырту деп аталатын батыс еуропалық қоғамның терең трансформациясы белгіленді. Жаңғырту процесінің нәтижесі қоғамдық модельдің жаңа түрін - индустриялық өркениетті қалыптастыру болды. Оны машинизациялау және өндірісті автоматтандыру және басқару, ғылым мен жоғары технологиялардың басымдығы, тауарлардың кең нарыққа жаппай өндірісі, Маманданудың жоғары деңгейі бар еңбекті бөлудің дамыған жүйесі, көлік пен коммуникациялардың тармақталған жүйелері, әлеуметтік мобильділік пен урбанизацияның жоғары дәрежесі, халықтың өмір сүру деңгейінің тұрақты өсуі және оның әлеуметтікмәдениетінің едәуір артуы сияқты маңызды әлеуметтік-экономикалық сипаттар ерекшеленеді. Әлеуметтік-саяси жағынан индустриялық қоғам демократияландыру, құқықтық тәртіпті бекіту бағытындағы саяси жүйенің эволюциясымен және сонымен бірге, мемлекеттік бастаудың күшеюімен, сондай-ақ, атап айтқанда, әлеуметтік шиеленістің шиеленісуінен, экологиялық проблемалардың өсуінен, рухани саланың дағдарысынан пайда болатын көптеген қайшылықтардың болуымен сипатталады. Осылайша, жаңғырту Батыс қоғамның бейнесін өзгертті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар негіздері
  Несиелер: 5

  Курс студенттерде халықаралық қатынастар теориясында жатқан Халықаралық қатынастар негіздерін, геосаясатты және сыртқы саясатты зерделеуге философиялық көзқарасты жан-жақты зерттеу арқылы таңдаған мамандық туралы тұтас түсінік қалыптастыруға арналған. Осы курс аясында студенттер халықаралық қатынастардың қолданбалы бөлімін зерттеуге ерекше көңіл бөледі. Сыртқы қатынастардың мемлекеттік органдарының жұмыс істеуі, халықаралық құқықтың негізгі ұғымдары мен принциптері, Дипломатиялық этикет пен Хаттама, сондай-ақ халықаралық қатынастардағы халықаралық ұйымдардың рөлі зерделенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жаңа замандағы халықаралық қатынастар тарихы
  Несиелер: 5

  "Жаңа кезеңдегі халықаралық қатынастар тарихы" пәні Осы мамандық бойынша оқитын студенттер үшін іргелі курс болып табылады. Курстың мақсаты халықаралық қатынастар тарихы мен Дипломатия туралы қажетті білімді XVII-XX ғғ.басындағы халықаралық студенттер қалыптастыру болып табылады. Халықаралық қатынастарды дамыту логикасы мәселелерінде, мемлекетаралық қатынастарға әсер ететін халықаралық қатынастарды дамыту факторларын анықтауда, тарихи даму процесіндегі халықаралық дипломатияның рөлі мен орнын анықтауда әлемнің жалпы көрінісі құрылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі заманның аударманың ерекшелігі
  Несиелер: 5

  Аудару машығына ие болу, мәтіннің жанрлық-стилистикалық ерекшеліктері мен аудару ерекшеліктерімен танысу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • 19g.S20g.BHK19 ғ. соңында және 20 ғ. басындағы халықаралық қатынастар.
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: халықаралық қатынастар тарихын баяндау. ХІХ-ХХ ғ. басы: жетекші державалардың арасындағы қайшылықтардың себептері. Колония мен ықпал ету салалары үшін күрес. Міндеттер: - халықаралық жағдайдың ерекшеліктерін көрсету. ХІХ – ХХ ғ. басы; Еуропадағы әскери-саяси блоктардың пайда болу процесін қарастыру, олардың құрамы мен блоктарға кіретін елдердің мақсаттарын анықтау; әлемнің көшкеніндегі алғашқы империалистік соғыстармен таныстыру; - талдау, жалпылау, қорытынды жасау, өз көзқарасын баяндау, кестелер мен схемалар құру, статистикалық деректермен жұмыс істеу дағдыларын дамыту. Студенттер АТ-дағы халықаралық жағдай туралы түсінік алады. ХІХ-ХХ ғ.басы; блоктардың пайда болуына, олардың құрамымен, олардың халықаралық саясаттағы рөліне, бейбітшілікті жақтаған соғыстарға, елдер арасындағы қайшылықтардың себептері туралы себептер анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіптік-бағдарлы шет тілі
  Несиелер: 4

  Бұл курстың мақсаты-студенттердің мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас жасау қабілетін одан әрі қалыптастыру, нәтижелі және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту бойынша жұмыс істеу үшін қажетті білім алуы болып табылады. Пәнді оқытудың негізгі міндеті - тіл мен сөйлеудің грамматикалық жүйесі туралы, нормативтік және функционалдық грамматика туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру, коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Введение в геополитику
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде геосаясаттың негізгі принциптері мен мазмұны туралы түсініктерді дербес ғылыми пән ретінде және сонымен қатар мемлекеттер мен халықтардың саяси қызметінің саласы ретінде қалыптастыруға бағытталған. Бұл курста геосаяси мектептердің классикалық бағыттары, олардың өзара байланысы, сондай-ақ олардың қарама-қайшылық кешені егжей-тегжейлі баяндалған. Студенттер арасында халықаралық қатынастарды талдауға біртұтас көзқарасты қалыптастыруға бағытталған геосаяси тұжырымдамалар ретінде құрлық пен теңіздің антагонизмі жан-жақты зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еуропа және Америка елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-Батыс, Орталық және Шығыс Еуропа мен Американың жекелеген елдері мен өңірлерінің қазіргі заманғы қоғамдарының қалыптасуы мен дамуының маңызды үрдістері мен заңдылықтарын жариялау. Зерттеу пәні батыс елдеріндегі XVI ғ.бастап XXI ғ. басына дейінгі тарихи үдерістің дамуы және оның заңдылықтары болып табылады. Бұл курс студенттерде жеке тұлғаның, социумның және мәдениеттің өзара іс-қимылының бірыңғай процесі ретінде тарихқа көзқарасты қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет тілінің грамматикасы бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Грамматикалық құрылым, морфология мен синтаксистің қарапайым қағидаттарын зерттеу. Шақ формаларын, сөзжасамды, сөйлемдегі сөз тәртібін зерттеу. Сөйлем түрлері. Тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер. Артикль туралы ұғым. Есімше. Күрделі толықтауыш. Баяндауыш. Пассивті құрылымдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет тілінің фонетикасы
  Несиелер: 5

  ағылшын тілінің фонетикалық құрылымы, аллофондар, графемалар, фонемалар. Интонация. Айтылудың әртүрлі түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • AAZhKZT Азия және Африканың жаңа және қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пән Азия және Африка елдерінің жаңа және жаңа тарихының негізгі мәселелері бойынша студенттердің білімдерін меңгеруін қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл пәнді оқу Қазақстан Республикасы Жаңа сыртқы экономикалық және сыртқы саяси әріптестерді іздеуде Шығыс елдерімен белсенді түрде ынтымақтасқан қазіргі заманғы халықаралық жағдай жағдайында өзекті болып табылады. Пән Азия және Африка тарихындағы жаңа және қазіргі заман кезіндегі, сондай-ақ аймақтық деңгейде дәуірлік оқиғаларды проблемалық-теориялық талдауда құрылған. Пәнді игерудің мақсаты: студенттердің жаңа және жаңа заман кезіндегі Азия және Африка елдерінің әлеуметтік, экономикалық, саяси және мәдени дамуының өзіндік ерекшеліктері туралы біртұтас түсінігін қалыптастыру негізінде педагогикалық білім беру саласындағы бакалаврдың кәсіби құзыреттілігін дамытуға ықпал ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі замандағы халықаралық қатынастар тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл курста 1918 жылдан қазіргі уақытқа дейінгі кезеңде халықаралық қатынастардың даму ерекшеліктері қарастырылады. Пән студенттерде халықаралық қатынастар жүйесінің қазіргі жай-күйін тұтас түсінудің дамуына, әлемдік саясаттың негізгі даму тенденцияларына және оның келешегіне көңіл бөледі. Пән аясында қазіргі замандағы халықаралық қатынастардың жетекші проблемалары бойынша жинақталған нақты материалдар зерделенеді; халықаралық қатынастар саласында болып жатқан процестер мен қазіргі әлемнің геосаяси жағдайы талданады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет тілі (неміс) А2
  Несиелер: 5

  Меңгерілетін мамандық бойынша негізгі терминология мен күнделікті тұрмыста қолданылатын сөздерді білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дипломатиялық және консулдық қызмет
  Несиелер: 5

  Курс қолданбалы сипатқа ие және студенттерде дипломатиялық қызметті жүзеге асыру, ұйымдастыру және қамтамасыз ету саласында кәсіби қызметтің практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Пәннің мақсаты: студенттерде Мемлекеттік қызметтің ерекше түрі ретінде дипломат туралы тұтас түсінік қалыптастыруға көмектесу, дипломат мамандығының ерекшелігін ашу, мемлекеттердің дипломатиялық және консулдық қызметінің функционалдық мақсаттарымен таныстыру.Студенттердің консулдық қызмет негіздері бойынша қажетті білімдерін қалыптастыра отырып, курс студентте��ге халықаралық және сыртқы экономикалық қызметпен байланысты мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда жұмыс істеу үшін қажетті қазіргі заманғы білім мен дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді.Мемлекеттің сыртқы саяси бағыты, жалпы оның саясаты сияқты оның жоғарғы билігімен анықталады және жүзеге асырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дипломатиялық келіссөздерді жүргізу техникасы
  Несиелер: 5

  "Дипломатиялық келіссөздерді жүргізу техникасы" пәні дипломатиялық келіссөздерді ұйымдастыру және өткізу бойынша кәсіби қызмет саласындағы Болашақ халықаралық мамандарға арналған.Пән шеңберінде халықаралық келіссөздерді ұйымдастыру, өткізу мысалдары және олардың жіктелуі талданады. Халықаралық дипломатиялық келіссөздерді жүргізу кезінде әдістемелерді, стратегиялар мен тактиканы қолдану бойынша практикалық дағдылар пысықталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ZhSSh Жаһандық саясаттағы Шығыс
  Несиелер: 5

  Осы курстың негізгі міндеті студенттерде тек еуропоорталықты ғана емес, сонымен қатар, әлемдік саяси ойдың соңғы үрдістерін бейнелейтін уақытша әлемдік үдерістерден еуропалық емес көзқарасты қалыптастыру болып табылады. Курс әлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың жалпы мәселелерін әлемнің Аймақтану (Шығыстану) көзқарасымен байланыстырады. Курста Шығыс пен батыс елдерінің өзара қарым-қатынастарындағы негізгі үрдістер, үрдістер және аса маңызды оқиғалар қарастырылады: әлеуметтік-саяси құрылымның ерекшеліктері және саяси үдерістер динамикасы; Шығыс және қазіргі заманғы жаһандық сын-қатерлер, Ислам шығысы және жаһандық және аймақтық қауіпсіздік мәселеле��і, Шығыс және "жаңа" жаһандық сын-қатерлер: сепаратизм, терроризм, есірткі саудасы, өркениетаралық қақтығыстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ХҚ жүйесіндегі Афро-Азиялық елдер
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттер XXI ғасырдың ХХ және алғашқы онжылдықтарындағы Азия және Африка елдерінің дамуының негізгі ерекшеліктерімен танысу. Студенттер шығыс елдерінің дәстүрлі қоғамнан қазіргі заманға көшу ерекшелігі туралы нақты түсінік алуы тиіс. Осы курстың маңызды құрамдас бөлігі мемлекеттік идеологияларды және XX ғасырда Шығыста таралған қоғамдық және мемлекеттік құрылымның баламалы концепцияларын зерттеу болып табылады. Бұл "Шығыс менталитетінің" ерекшелігін терең түсінуге ғана емес, сонымен қатар қазіргі әлемде өркениетаралық диалог ш��ғатын қағидаларды түсінуге де көмектеседі. Курстың мақсаты-студенттерге XX және XXI ғасырдың басындағы Аф��о-Азия аймағындағы саяси үдерістердің жалпы барысы туралы түсінік қалыптастыру. Курстың міндеті-жекелеген елдердің мысалында Шығыс қоғамдарының даму ерекшеліктерін, олардың мемлекеттілігі мен саяси дамуының ерекшеліктерін көрсету. Студенттер тиіс демалыспен ағымының ерекшеліктері тарихи процестің бөлетін Шығысқа ерекше мәдени-тарихи аймақ, көбінесе противостоящий Еуропадағы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық ұйымдар
  Несиелер: 5

  Курс мемлекетаралық және мемлекеттік емес (трансұлттық), әмбебап, сондай-ақ қызмет ауқымы бойынша аймақтық түрлі халықаралық ұйымдарды қалыптастыру үдерістерін баяндау болып табылады. Сондай-ақ интеграциялық үдерістерді зерттеуге үлкен көңіл бөлінеді, өйткені оларсыз халықаралық ұйымдар құрылмас еді, өйткені ынтымақтастыққа тартылыс болмас еді. Пән халықаралық ұйымдардың қолданбалы құрамдастарын, атап айтқанда олардың құрылымын, штаб-пәтердің географиялық орналасқан жерін (егер ондай бар болса), жауапкершілік аясын, яғни экономикалық, саяси, әскери немесе кез келген басқа да мәселелерді толық зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі, оның ішінде іскери хат алмасу
  Несиелер: 5

  Мақсаты-ағылшын тілінде іскерлік хат алмасу дағдыларын, яғни іскерлік жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру және дамыту. Іс жүзінде хат алмасу іскерлік хаттармен, телекстермен, факстермен алмасу болып табылады, олар бір жағынан бірқатар жалпы ерекшеліктермен сипатталады, ал екінші жағынан – әрбір түрге тән ерекшеліктерімен, ерекшеліктерімен ерекшеленеді. Жазу мен телексқа тән мәтіндік ерекшеліктер стереотипті сөз тіркестері мен сөз тіркестерін жиі қолдануды, терминдер мен клише қолдануды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • БҰҰ: құрылымы мен қызметі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында студенттер Біріккен Ұлттар Ұйымының Ұлттар Лигасы тұлғасындағы құрылу алғышарттарымен, сондай-ақ БҰҰ-ның құрылу үдерісінің өзі танысады, аталған әмбебап сипаттағы халықаралық ұйым аясындағы ынтымақтастықтың түрлері егжей-тегжейлі оқытылады. Әлемдік қоғамдастық мемлекеттерінің көпшілігімен ратификацияланған БҰҰ Жарғысында жазылған Біріккен Ұлттар Ұйымының құрылымын зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді. БҰҰ-ның негізгі органдары, олардың қызметі, қызмет саласы, Біріккен Ұлттар Ұйымының мамандандырылған мекемелері, олардың жаһандық жанжалдарды шешудегі, диалогты реттеудегі рөлі, сондай-ақ бейбітшілік пен қауіпсіздікті орнату��ағы рөлі егжей-тегжейлі зерделенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аударма жазбасының теориясы мен техникасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: алынған ақпаратты қысқарту және жазу жылдамдығын жылдамдату түрлерінің бірі ретінде аударма жазбасымен (ПС) танысу; Практикалық мақсаты-студенттерді ретімен аударғанда қысқарту тәсілдерін қолдануға үйрету. Пәннің міндеттері: принциптері мен тәсілдерін меңгеру: Алынған ақпаратты логикалық қысқарту; Алынған ақпаратты тігінен орналастыру; ҚС Қолданылатын қысқартулар мен символдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Хаттама және іскери адамдар әдебі
  Несиелер: 5

  Курс адамгершілік нормалары қоғамдық және отбасылық өмірде адамдар арасындағы өзара қарым-қатынастың ұзақ уақыт бойы қалыптасуының нәтижесі болып табылатындығын зерттейді. Курстың мақсаты-этикалық нормаларды сақтаусыз саяси, экономикалық, мәдени және отбасылық қарым-қатынастар мүмкін емес, өйткені адамдар өзіне белгілі бір шектеулер салмастан бір-бірімен санамай өмір сүре алмайды. Бұл жерде этикетке өте маңызды рөл беріледі, әсіресе іскерлік адамдарға қатысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғылым және техника тарихы
  Несиелер: 5

  Оқу курсының мақсаты: тарихи - мәдени құбылыс ретінде Ғылым мен техниканың дамуы туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Міндеттері оқу курсы: оқушыларды сауатты бағалап, оқиғалар, тарих, ғылым мен техника; қолдануға үйрету негізгі көздері тарихы бойынша ғылым мен техниканың; үйрету жүйелік түрде бағалау дамуының кез келген ғылыми пән. Ғылым мен техниканың даму тарихын білу ғылым мен техниканың одан әрі дамуы үшін дұрыс баламаны негізді түрде таңдауға (неғұрлым терең талдауға ұсынуға) мүмкіндік береді; ұқсастықтарды (Тарихи), осы проблеманы өткенде шешу әрекеттерін көрсетеді; ғылыми таным және ғылыми шығармашылық ойлау тәсілдерін, жалпы ғылым мен техниканың даму заңдылықтары мен заңдарын анықтауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дипломатиялық әдеп пен оның ерекшелігі
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттер этиканың, Кәсіби этиканың мәні мен мәнін, Жаңа уақытта этикалық негіздерін қалыптастыру тарихын, менеджмент этикасын, компанияның мәдениетін, іскерлік байланыстарды, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін, іскерлік этикетті және макроэтиканың негізгі мәселелерін қарастырады және зерттейді. Ерекше назар нысан, яғни рәсім мен рәсімге бөлінеді. Студенттер ауызша және вербалды емес жазу арқылы қарым-қатынас ерекшеліктері мен ережелерімен егжей-тегжейлі танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскери хат
  Несиелер: 5

  Іскерлік хатқа оқытудың басты мақсаты шет тілін практикада меңгеру болып табылады, бұл оны болашақ кәсіби қызметте және ғылыми жұмыста іскерлік қарым-қатынас тілі ретінде, сонымен қатар күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста белсенді пайдалану үшін қолдануға мүмкіндік береді. Бүгінгі қарқынды дамып келе жатқан әлемде маманға қойылатын негізгі талаптардың бірі болып табылатын жазбаша іскерлік қарым-қатынас дағдылары өте қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еуропалық Одақ: құрылымы мен қызметі
  Несиелер: 5

  Курс Еуропа одағын құру процесін, ынтымақтастық нысандарын, халықаралық және өңірлік зерттеу және оқыту орталықтарының жұмыс істеуін егжей-тегжейлі зерттейді, сондай-ақ Еуропалық Одақ институттарының қызметін және өзара байланысын зерделеуге, сондай-ақ Еуропалық Одақ шеңберіндегі интеграция мәселелерін зерделеу жөніндегі қорлардың жұмыс істеу негіздерін зерделеуге баса назар аударылады. Курста адам құқықтарының мәселелері және оларды Еуропалық Одақ мемлекеттерінде бір мағыналы қабылдауы, қазіргі кезеңдегі ЕО дезинтеграциясының себептері баяндалған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дипломатиялық әдеп және хаттама
  Несиелер: 5

  "Дипломатиялық этикет және хаттама" пәні Болашақ халықаралық мамандар, дипломаттар үшін білімнің ерекше бөлігі ретінде мемлекеттік хаттама студенттерінің мақсатты түрде үйренуіне арналған, бұл халықаралық этикет ережелерін үйренеді. Курста жоғары халықаралық шенеуніктердің хаттамалық қамтамасыз етумен байланысты қарым-қатынасының ерекшеліктері егжей-тегжейлі қарастырылады. Курс сондай-ақ ресми тұлғалардың, сондай-ақ іскерлік сапарлар кезінде мемлекет өкілдерінің этикеті мен мінез-құлқының ерекшеліктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Зерттеу қабілеттерін анықтау, ашу және дамыту және Болашақ халықаралық бакалаврлардың шығармашылық әлеуетін қалыптастыру мақсатында халықаралық қатынастарда ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру саласындағы мәселелер мен жетістіктерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 5

  Студенттерді дипломдық жұмысты орындау үшін қолда бар ресурстармен таныстыру; әдебиеттер мен әдебиеттерді іздеу және зерттеу іскерлігін қалыптастыру; ғылыми мәтінді құрылымдау дағдыларын қалыптастыруға ықпал ету; жұмыстың негізгі ережелерін қалыптастыру және оларды дәлелдей білу іскерлігін қалыптастыру; ғылыми мәтінді ресімдеуді үйрету; ғылыми пікірталасқа қатысу дағдыларын қалыптастыруға ықпал ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • AT(В1)Aғылшын тілі (В1)
  Несиелер: 5

  Ағылшын В1 деңгейі-Еуропа Кеңесі жасаған CEFR жалпыеуропалық жүйесінде, әртүрлі тілдік деңгейлерді анықтау жүйесінде тілді білудің үшінші деңгейі. Күнделікті сөйлеуде бұл деңгей орташа деп атауға болады. Бұл термин CEFR деңгейінің ресми сипаттамасы болып табылады. Бұл деңгейде оқушылар базалық ағылшын шеңберінен шығады,бірақ жұмыс немесе оқу бойынша тек ағылшын тілінде сөйлесуге әзірше дайын емес.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дипломатиялық құжаттар
  Несиелер: 5

  Курс қолданбалы сипатқа ие және студенттерде дипломаттың дипломатиялық құжаттарды жазу және дипломатиялық хат жазысу бойынша кәсіби қызметінің практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Пәннің мақсаты: осы пәнді меңгеру аясында студент екі елдің дипломатиялық өкілдіктері мен мекемелері арасында; шет елдердің дипломатиялық өкілдіктері мен консулдық орналасқан елдің мемлекеттік мекемелері арасында; мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктері мен халықаралық мемлекетаралық ұйым атынан оның басшы органы; бір тараптан шетелдік дипломаттар мен консулдық орналасқан елдердің мемлекеттік және қоғамдық қайраткерлерінің арасында ресми хат алмасу туралы түсінігі болуы тиіс.; шетелдік мекемелерде жұмыс істейтін дипломаттар мен олар бағынатын сыртқы істер министрлігі арасында дипломатиялық өкілдіктердің ақпараттық-талдау жұмысына қатысты Қазақстан Республикасының СІМ-дегі ведомствоішілік хат алмасудың бір бөлігі деп аталатын ішкі ведомстволық хат алмасу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынас саласындағы екіжақты аударма
  Несиелер: 5

  Батыс тәжірибедегі екі жақты аударма жазбаларды және ерекше есте сақтау техникасын пайдалануды талап етпейтін, сөйлеушінің сөзін аудармашыға ыңғайлы кез келген сәтте тоқтату мүмкіндігіне байланысты екі бағытта (мысалы, орыс тілінен ағылшын тіліне және ағылшын тілінен орыс тіліне) дәйекті аударма болып табылады. Аударманың бұл түрі ең қарапайым (екі тілді жақсы меңгеруді білдірсе де) және, демек, ең арзан деп саналады. Екі жақты аударма іскерлік келіссөздерде, салтанатты іс-шараларда, b2b кездесулерінде және делегациялардың сапарлары барысында, шағын семинарларда және персоналды оқыту курстарында сұранысқа ие болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандандыру елінің практикалық шет тілі
  Несиелер: 5

  шет тілін кешенді оқыту, материалмен жұмыс жасаудың әр түрлі аспектілерін (фонетика, грамматика, лексика)бөлу оқу материалының сабақтастығы, оқу материалының тақырыптары мен жұмыс түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геополитические центры современности
  Несиелер: 5

  Қазіргі геосаяси кеңістіктің конфигурациясы. Геосаяси қатынастар жүйесіндегі АҚШ рөлі. Біріккен Еуропа жаңа күш полюсі ретінде. Қытай мен РФ геостратегиялық саясаты. Жапонияның Геосаясат және қоғамдық дамуы. Мұсылман елдерінің геосаясаты. Латын Америка және Африка елдерінің геосаясаты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты
  Несиелер: 5

  ҚР сыртқы саясатының тұжырымдамалық негіздері, принциптері, негізгі бағыттары, көп векторлық және теңгерімділік. Қазіргі саяси процесс пен жаһандану үдерістерінің даму жағдайындағы қалыптасу және эволюция кезеңдері. ҚР сыртқы саяси ведомствосының ұйымдастырылуы және қызметі. Халықаралық процестер, әлемдік және сыртқы саясат саласындағы салыстырмалы талдау әдістері. Әлемдік қоғамдастықтағы ҚР сыртқы саясатының рөлін бағалау және Орталық Азия аймағындағы халықаралық үдерістерді талдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінде қоғамдық-саяси тақырыбын оқыту
  Несиелер: 5

  БАҚбейімделмеген мағлұматтарды оқуға үйрету, кәсіби мәтіндерді, қоғамдық-саяси терминдерді ағылшын тілінде меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саяси талдау және болжау
  Несиелер: 5

  Пән саяси оқиғалар мен жағдайларды талдаудың және болжаудың теориялық-әдіснамалық негіздері саласындағы білімнің логикалық үйлесімді жиынтығын зерттеуге бағытталған. Пәннің мазмұны саяси талдаудың пәні мен әдісі ұғымын; шешім қабылдау үрдісінің құрылымындағы ақпараттық-аналитикалық технологиялардың рөлін; кәсіби саяси талдаудың дамуын; саяси талдауды ұйымдастыру процедурасын; саяси мәселелерді талдауды; саяси талдаудағы сандық әдістер мен моделдеуді; саяси шешімдерді болжау мен бағалауды қамтиды.; баламаларды салыстыру әдістері; саяси перспективалар; саяси талдау ��ен болжауды қолданбалы қолдану салалары. Оқыту нәтижесінде студенттер саяси шешімдерді аналитикалық қамтамасыз етудің әдістері мен тәсілдерін қолдану дағдыларын меңгеруі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ХҚ студенттеріне арналған ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілінде дипломатиялық құжаттарды жүргізу және зерттеу, іскерлік хат жазу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік хат (2)
  Несиелер: 5

  Іскерлік хатты ағылшын тілінде қалай жазу керек: ерекшеліктері мен қырлары; іскерлік хаттардың стилі, олардың құрылымы, сауатты безендірілуі, сәлемдесуі және осындай хаттардың қорытындысы. Сонымен қатар, іскерлік хаттардың көрнекі клишелері мен мысалдары, сондай-ақ қажетті сәтте әрдайым көмектесетін маңызды кеңестер жазу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  "Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері" курсының негізгі мақсаты студенттерді Халықаралық қатынастардың жаһандық мәселелерінің табиғатымен, ерекшеліктерімен, қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастар жүйесіндегі жаһандық өзгерістердің негізгі үрдістері мен динамикасымен таныстыру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Aғылшын тілі (В2)
  Несиелер: 5

  Ағылшын В2 деңгейі-Еуропа Кеңесі жасаған CEFR жалпыеуропалық жүйесінде, әртүрлі тілдік деңгейлерді анықтау жүйесінде ағылшын тілінің төртінші деңгейі. Күнделікті сөйлеуде бұл деңгейді "сенімді" деп атауға болады, мысалы "мен ағылшын тілінде сенімді сөйлеймін". Деңгейдің ресми сипаттамасы - "ортадан жоғары". Бұл деңгейде студенттер ағылшын тілінде сөйлесе отырып, әр түрлі академиялық және кәсіби ортада тәуелсіз жұмыс істей алады, алайда олардың тақырыптарының ауқымы шектеулі және сөйлеу барлық нюанстарды бермейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саясат теориясы
  Несиелер: 5

  Пән саяси теорияларды талдаудың негізгі тәсілдерін қалыптастыра отырып, саясат әлемінің ғылыми-теориялық негіздерін зерттеуге бағытталған. Курс саясаттың негізгі теорияларын, саяси ойдың қалыптасу тарихын, саяси өмірдің негізгі саяси категорияларын, процестері мен технологияларын зерттеуге бағытталған. Пәннің мазмұны саяси теорияларды қалыптастыру және дамыту (Ежелгі дүние, орта ғасырлар, Қайта өрлеу, жаңа заман саяси ілімдері); саясат әлемі туралы ғылыми білімнің заманауи критерийлері; саяси зерттеулердің әдіснамасы.; саяси теориядағы билік санаты; Саяси институттар; элит теориясы; Саяси Көшбасшылық теориясы; демократияның классикалық және қазіргі заманғы модельдері; Саяси жүйелер мен режимдер теориясы; Саяси әлеуметтендіру теориясы; Саяси мәдениет теориясы; классикалық және қазіргі идеологиялық тұжырымдамалар; мультрультурализм негіздерінің теориясы. Оқыту нәтижесінде студенттер саяси үдерістерді ғылыми зерттеу дағдыларын және қазіргі саяси ғылымның әдістерін меңгеруі керек, сонымен қатар саяси шындық туралы білімді одан әрі практикалық қызметте қолдану қабілетін қалыптастыруы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Классикалық геосаясат теориялары
  Несиелер: 5

  Классикалық геосаясат тарихындағы тарихи кезеңдер. Фридрих Ратцельдің "органикалық мектеп". "Орта Еуропа" Рудольф Челленнің. "Орта Еуропа" Фридрих Науманн. Хэлфорд Маккиндердің" Тарихтың географиялық осі". Альфред Т. Мэхеннің "теңіз күші" теориясы. Адам географиясы "Видаля де ла Бланша" "Имперская геостратегия" Н. Спикер. Карл Хаусхофердің "құрлықтық блогының" теориясы. Заңтану Карл Шмитт.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саяси конфликтология
  Несиелер: 5

  Пән Саяси конфликтология саяси қақтығыстардың пайда болуы, дамуы және реттелуінің мәні мен заңдылықтарын зерттеуге бағытталған. Пәннің мазмұны саяси қақтығыс ұғымын; саяси қақтығыстардың типологиясы мен даму динамикасын, саяси қақтығыстардың факторларын (идеологиялық, діни, этносаяси, психологиялық); әлеуметтік қақтығыстар мен саяси төңкерістер; саяси қақтығыстар мен терроризм; саяси қақтығыстарды шешу технологиялары; саяси қақтығыстар мен халықаралық қатынастардың мәселелері; халықаралық қақтығыстардың құрылымы мен даму процесі; қарулы қақтығыстар мен халықаралық қауіпсіздік; халықаралық қақтығыстарды реттеудің жолдары мен нысандары. Оқыту нәтижесінде студенттер саяси жанжалдардың алдын алу және реттеуде шешімдер қабылдау кезінде неғұрлым тиімді стратегияны құруда ғылыми-зерттеу бағасы мен логикалық талдаудың дағдыларын меңгеруі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ShTBP(B) Шет тілі бойынша практикум (батыс)
  Несиелер: 5

  Ресми мен бейресми, ауызша және жазбаша аударма. Әртүрлі шығу көздерінің әртүрлі ақпарат түрлерінің қойылған мақсаттарына сәйкес, өңдеу, қабылдай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Геосаясат негіздері
  Несиелер: 5

  Геосаясат ұғымы. Геосаясаттың құрылымы мен заңдары, оған әсер ету факторлары. Геосаясаттың объектісі, пәні және категориялары. Геосаясаттың әдістері мен функциялары. Негізгі геосаяси теориялар мен доктриналар. Геосаясаттың соғыс, идеология, халықаралық қатынастардағы жүйелілік сияқты іргелі санаттармен өзара байланысы. Жаһандық әлемдегі және оның жекелеген құрамдас бөліктеріндегі геосаяси процестерді талдау. Халықаралық саясат теориясы мен тәжірибесінде геосаяси концепцияларды қолдану әдістері. Геосаясат халықаралық саяси жағдайларды теориялық және практикалық талдау құралы ретінде. Әлемнің геосаяси және геоэкономикалық дамуының негізгі тенденциялары.Қазақстанның қазіргі жаһандық геосаяси кеңістіктегі орны және Орталық Азия аймағының геосаяси перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • IATOIIHA2Іскерлік ағылшын тілі, оның ішінде іскери хат алмасу 2
  Несиелер: 5

  Іскерлік ағылшын тілі мен іскерлік хат жазысу, келісім-шарт жазу, түйіндеме, ұсыныс хат жазу машығына ие болу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сыртқы саяси доктринаны қалыптастыру
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттің сыртқы саяси Доктринасын қалыптастырудың теориялық аспектілерін зерттейді. Ішкі және сыртқы мемлекеттік органдар арасындағы байланысты және олардың сыртқы саяси доктринаны қалыптастыруға әсерін жүргізеді. Сыртқы саяси Доктринаның қалыптасуына ықпал ететін мынадай факторларды анықтайды: этникалық конъектураның ерекшелігі, неғұрлым ірі көрші мемлекеттердің әсері, конституциялық құрылыс және т. б. ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік саяси құрылымдар
  Несиелер: 5

  Әлемдік саяси құрылымдардың рөлі, мақсаттары, функциялары, жіктелуі. Әлемдік саяси құрылым субъектілері: мемлекеттер мен одақтар, халықаралық ұйымдар, одақтар, бірлестіктер, діни ұйымдар. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы халықаралық қатынастар жүйесі мен әлемнің саяси құрылымының өзгеруін талдау. Қазіргі әлемнің саяси құрылымының ерекшеліктері. Орталық Азия мен Қазақстанға әлемдік саяси құрылымдардың әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әскери саладағы саясаттың рөлі
  Несиелер: 5

  Әскери сала ұғымы. Әскери саясат-геосаясаттың ажырамас бөлігі, мемлекеттің сыртқы саясаты тараптарының бірі. Қазақстан Республикасының Әскери саясатын қалыптастыруға әсер ететін сыртқы факторларды талдау. Мемлекеттердің әскери саясатының тұжырымдамалық негіздерін дамытудың әлемдік тенденциялары. Әскери саясат субъектілерінің өзара әрекеттесуі мен үйлестіруінің халықаралық тетіктері. Қазіргі жағдайда әскери саясатты жүзеге асырудың әскери емес шаралары. Әскери саладағы дағдарысты жағдайларды шешуге бағытталған дипломатиялық шаралар. Мемлекеттік билік органдарының шетелде республиканың оң қабылдауын, оған достық қарым-қатынасты қалы��тастыру жөніндегі Қазақстанның әскери саясатын ақпараттық қамтамасыз ету міндеттері, сондай-ақ шетелде сыртқы саясаттың мәнін және елде болып жатқан процестерді түсіндіру. АҚШ, РФ, ҚХР әскери саясаты және оның Орталық Азия аймағына әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық жүйе
  Несиелер: 5

  Бұл пән соңғы 15 жылдағы халықаралық қатынастардың трансформациясын және халықаралық жүйесін қалыптастырады, дүниежүзілік саясаттағы күрделі өзгерістерді қалыптастыру жолдарын қарастырады. Халықаралық жүйеге нақты талдау жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік саясат
  Несиелер: 5

  Әлемдік саясат пәні. Әлемдік саясаттың тарихы мен теориясы. Әлемдік саясаттың белгілері және оның халықаралық қатынастар мен жаһандық саясатпен өзара байланысы. Қазіргі әлемдік саясаттағы негізгі факторлар. Әлемдік саясаттың даму тенденциялары мен құралдары. Әлемдік саясаттың негізгі мәселелері мен аспектілері. Қазіргі халықаралық қатынастар мен әлемдік саясаттың жаңа өлшемдерін талдау. Әлемдік саясатты зерттеудің негізгі тұжырымдамалық тәсілдері. Қазіргі әлемдік саясаттағы Қазақстанның орны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еуропалық қауіпсіздік жүйесі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мына сұрақтарға жауап беру: сұрақ эволюциясы, мәселе құрамы, құқықтық база, адам құқығы категориялары, іргетастық жеке сияқты, іргетастық ұйымдық, универсалды құқықтық қорғанысқа тапшы; ЕҚЫҰ, ЕЭС рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттің сыртқы саяси қызметін зерттеудің әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Халықаралық аренада мемлекетіміз өзінің тарихи, геосаясаттық және экономикалық факторларына байланысты көп ғасырлар бойы сыртқы саясатын халықаралық ынтымақтастық, көршілес мемлекеттермен татуластық және олардың аймақтық біртұтастығын құрметтеу принципіне негіздеп жүргізіп келеді. Қазақстанның өзге мемлекеттермен тең құқылы және екі жаққа да тиімді қарым-қатынас құруға дайындығы оның бүгінгі күні дипломатиялық байланыс орнатқан шет мемлекеттердің санының көптігімен дәлелденіп отыр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ХҚ-ға қауіп-қатері ретінде халықаралық терроризм
  Несиелер: 5

  Терроризм, халықаралық терроризм ұғымы. Халықаралық терроризмнің халықаралық-құқықтық анықтамасы және осы құбылысқа қарсы іс-қимылды реттейтін халықаралық ұйымдардың құжаттары. Халықаралық терроризмнің генезисі мен эволюциясының ерекшеліктері және оның халықаралық қатынастарға әсері. Халықаралық террористік ұйымдарды талдау. ХХІ ғасырдың басындағы халықаралық терроризмнің ушығуының себептері. Ислам дініне қарсы күрес тәжірибесі негізінде Ислам терроризмге қарсы іс-қимылдың халықаралық тәжірибесі. Ауғанстандағы жағдайдың Орталық Азия өңірінің қауіпсіздігіне әсерін талдау және болжау. Қазақстандағы халықаралық терроризммен күрес мәселелері және шешу жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық ынтымақтастық
  Несиелер: 5

  Бұл пән халықаралық қоғамдастықтардағы субъектілер арасындағы жағдайды қарастырады. Серіктестік түрлеріне талдау жасалады, сонымен қатар дүниежүзілік саясат факторлары арасындағы қарым-қатынастар түрлеріне жіктеу жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар теориясы
  Несиелер: 5

  МҰ теориясы әлемдік халықаралық–саяси ғылымның қалыптасқан жағдайлары мен қорытындыларын жинақтап, жүйелейді; оның жаңа ұғымдары мен неғұрлым танымал теориялық бағыттары келтіріледі. Әлемдік дамудың жаһандануына, халықаралық қауіпсіздікке қауіп-қатер сипатындағы өзгерістерге, қақтығыстардың жаңа буынының ерекшеліктеріне ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлем көшбасшыларының саясаты
  Несиелер: 5

  Әлемдік саясаттағы көрнекті саяси көшбасшылар және олардың әлемдік саясаттағы рөлі. Әлемдік көшбасшылардың саясаты: түсінігі, негізгі белгілері, түрлері. Әлемдік көшбасшылардың билігі: түсінігі, функциялары, ресурстары, заңдылығы, билік түрлері. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының қалыптасуы мен дамуындағы тұлғаның рөлін талдау: Президент Н.Назарбаев саясатының негізгі сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қақтығыстарды басқару және оларды шешу
  Несиелер: 5

  Бұл курс қақтығыстарды басқаруды және оларды шешу әдістерін зерттеуге арналған. Курстың негізгі мақсаты: студенттерді Жанжалдарды басқару туралы қазіргі заманғы теориялармен және концепциялармен таныстыру; жанжалдардың тарихи тамыры мен себептерін талдау; әртүрлі теориялар мен әдіснамалар аясында осы мәселелер мен құбылыстарды талқылау; осы тұжырымдамалардың Тарихи эволюциясын бағалау; жанжалдарды шешудің әртүрлі нұсқалары мен механизмдерін, атап айтқанда этникалық және Ұлттық жанжалдарды талқылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әскери саясаттану
  Несиелер: 5

  Әскери саясаттану-адамзат тарихындағы әскери күштің рөлін, оны халықаралық қатынастарда, мемлекеттің сыртқы және ішкі саясатында ұйымдастыру және пайдалану тәсілдерін ашатын оқу пәні. Әскери саясаттанудың теориялық негіздерінің саяси ойлауды, тұжырымдамалық көзқарасты, әскери-саяси жағдайды жүйелі талдауды және қазіргі әлемдегі мемлекетаралық қатынастардың жай-күйін бағалауды дамытудағы маңызы, мемлекетаралық деңгейде әскери-саяси қатынастардың даму серпіні мен перспективаларын болжау, даярлаудағы халықаралық қатынастардың рөлі, соғыс пен әскери қақтығыстарды, қару-жарақ пен қарулы күштерді шектеу және қысқарту процестерін, сенім шараларын нығайтудағы маңызы. Қазақстан Республикасының халықаралық қатынастар жүйесіндегі әскери-саяси қатынастардың субъектісі ретіндегі рөлі мен орнын бағалау. Халықаралық әскери-саяси жағдайлардың, сондай-ақ мемлекеттердің әскери-саяси тұжырымдамаларының, әскери блоктардың сыртқы саяси ақпаратын жинау және талдау және олардың Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне ықпал ету мүмкіндігі. Әскери-саяси жағдайды бағалау әдістемесін әзірлеу және қазіргі заманғы мультимедиялық технологияларды пайдалана отырып, оның ықтимал дамуын болжау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Военно-политические взгляды
  Несиелер: 5

  Соғыс мәні және оның барлық алуан түрлілігі мен қарама-қайшылықтарындағы сыртқы саясатпен өзара байланысы туралы түсініктердің, теориялардың алдыңғы даму нәтижелерін зерттеу. Ежелгі әлем мен қайта өрлеу, жаңа заман (XVII-XIX ғғ.) және жаңа заман (XX-XXI ғғ. басы) әскери – саяси теориялары. Бұрынғы және қазіргі арасындағы әскери-саяси ойдың дамуындағы ықтимал сабақтастықты зерттеудің қазіргі ақпараттық ресурстары және оларды әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерінде ҚР сыртқы саяси органының практикасында қолдану. Заманауи шындығында өткен жылдардағы перспективалы идеяларды, әскери-саяси көзқарастар мен теорияларды түсіне және практикалық пайдалану үшін мультимедиялық технологиялар мен әдіснамалық базаны құру және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ХҚ ядролық қауіп
  Несиелер: 5

  Бұл пән ядролық мемелекеттердің басты сұрақтарын қарастырады, «Ядролық ұйымға» кіретін мемлекеттер . ХҚ жүйесіндегі халықаралық құқық рөлін зерттейді. Халықаралық ұйымдар рөлін қарастырады (МАГАТЭ)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Многосторонняя дипломатия
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге халықаралық қатынастарды оқытудағы бастапқы түсініктерді, принциптерді және бағыттарды меңгеруге, халықаралық бағыттағы әртүрлі мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда жұмыс істеуге қажетті халықаралық оқиғаларды өз бетінше талдау дағдыларын алуға мүмкіндік береді. Көпжақты негіздегі ынтымақтастықтың негізіне алынған принциптердің тарихи қалыптасуын зерттеуге үлкен рөл бөлінеді. Мемлекеттердегі қызметтегі халықаралық шенеуніктердің, мемлекеттік өкілдердің және штаттық емес қызметкерлердің қызметін реттейтін көпжақты халықаралық шарттар егжей-тегжейлі зерделенеді. Біріккен Ұлттар Ұйымының көпжақты қарым-қатынастағы рөлін, жаһандық, өңірлік, сондай-ақ жергілікті жанжалдарды шешудегі осы ұйымның рөлін зерттеуге ерекше назар аударылады. Курс бағдарламасында тек әлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың ағымдағы мәселелерін зерттеуге ғана емес, сонымен қатар көпжақты ынтымақтастық призмасы арқылы оларды ұғынуға және талдауға назар аударылады..

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіби қызметте шет тілдерін қолдану

 • Код ON2

  Халықаралық қатынастар бойынша маманның кәсіби мансабында әртүрлі ақпараттық ресурстар мен мультимедиялық технологияларды пайдалану

 • Код ON3

  Сыртқы саяси ақпаратты жинау және талдаудың практикалық дағдыларын меңгеру

 • Код ON4

  Сыртқы саяси жағдайды талдау және болжау үшін теорияны пайдалану және қолдану

 • Код ON5

  Дипломатияның негізгі әдістері мен тәсілдерін көрсету, дипломатиялық қызмет қызметкеріне қойылатын талаптарды қолдану

 • Код ON6

  Халықаралық қатынастар және әлемдік саясат саласындағы мәселелерге талдау жүргізуде топтық жұмысты ұйымдастыру

 • Код ON7

  Халықаралық қатынастардың негізгі саяси теорияларын ғылыми талдау және салыстыру және халықаралық қатынастардың даму заңдылықтарын анықтау

 • Код ON8

  Әлемдік саяси үдерістерді түсіндіру, болжау және моделдеу

 • Код ON9

  Халықаралық қатынастар және әлемдік саясат саласында қазіргі заманғы зерттеулердің категориялық аппаратын пайдалану

 • Код ON10

  Ойлау және көпшілік алдында сөйлеу мәдениетін көрсету, өз ойларын ауызша және жазбаша түрде, кәсіби мәселелер бойынша пікірталастарда дұрыс және қисынды тұжырымдау қабілетінің болуы

 • Код ON11

  Қазіргі заманғы саяси жағдай мен қазіргі халықаралық қатынастарда Қазақстан Республикасы үшін мәселелерді табу және оларды шешу жолдарын анықтау

 • Код ON12

  Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдарының сыртқы саясат, халықаралық қатынастардың әскери және экономикалық саласы саласындағы жұмыс әдістерін түсіндіру және меңгеру

Top