Жаңа білім беру бағдарламасы

6B07361 Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен кострукцияларын өндіру в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Оқу пәні бағытталған: түрлі сызбаларды орындау үшін ГОСТ талаптарының білімдерімен қамтамасыз ету; сызбалардың негізгі талаптары; Өлшеуді көрсетудің ережелері; Аксонометриялық проекциялар; Алынбалы қосылымдары, Резьба, Жалғастыру, Ажырамайтын қосылымдары, Бөлшектердің эскизі, Техникалық сызба, Бөлшектердің суреттері және құрастыру сызбасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Техникалық сызу (Revid)
  Несиелер: 5

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады:Әртүрлі мақсаттар үшін архитектуралық-техникалық сызбаларды орындау, бөлшектердің эскиздері;құрылыс сызбасының жобалық және техникалық құжаттамаларын жасау, сандық белгілермен жобалау; компьютерлік техникалық графиканы меңгеру,графикалық бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелерінің әдістері мен құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химия
  Несиелер: 5

  Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. Атомның құрылымы және химиялық байланыс. Мерзімді заң және элементтердің мерзімді жүйесі. Кинетика және химиялық термодинамика және т.б.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика
  Несиелер: 5

  Сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия. Математикалық талдауға дифференциалдық шешімдерді енгізу. Функциялар, туындылар көмегімен функцияларды зерттеу, белгісіз интеграл және интеграл.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік риторика
  Несиелер: 5

  Пән нақты міндеттерге қол жеткізу үшін қызметтік саланың әр түрлерінде адамдар арасында тиімді және сенімді сөйлеуді жүргізуге бағытталған. Пән өз ойын білдіруге, сауатты диалог, монолог, пікірталастар жүргізуге, коммуникативтік дағдылар мен машықтарды, шешендік өнерді меңгеруге, шешендік ойдың коммуникативтік ниетін түсінуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Оқу пәні физикалық заңдар мен заңдылықтар негіз інде студенттердің түсініктерін табиғи, физикалық және химиялық процестер туралы қалыптастыру. Қозғалыс механикасымен, заттар құрылымымен және орталарда өтетін электрлі және магнитті процестермен, жарықтық және оптикалық қасиеттермен, кванттық теориямен және субатомды әлемде өтетін процестермен таныстырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Силикаттардың физикалық химиясы
  Несиелер: 5

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады:әр түрлі жағдайлардағы силикатты және басқа да баяу балқитын қосылыстардың қасиеттері;фазалық тепе-теңдік;гетерогенді жүйелердің жай-күйінің диаграммалары;силикат жүйелерінің жай-күйінің диаграммалары;силикатты және басқада байау балқыйтын қосылыстардың жоғары температура синтезінің негізгі процестерінің теориясы мен тәжірибесі;қатты фазалық реакциялар;агломерация, рекристаллизация және кристаллизация процестері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азаматтық ғимараттар мен құрылымдардың сәулеті (Revit)
  Несиелер: 8

  Ғимараттар мен үймереттердің архитектуралық жобалануы туралы жалпы мәліметтері және қала құрылысы. Тұрғын үй, қоғамдық және өнеркәсіптік ғимараттар мен құрылыстар үшін көлемдік жоспарлау шешімдерінің модельдері. Ғимарат каркасының элементтері. Revit бағдарламасында сәулеттік құрастырылымдар және олардың нұсқалары мен жобалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік механика
  Несиелер: 5

  Теориялық механиканың негіздері. Түрлі бағыттардағы жүктемелерге ұшыраған кезде әртүрлі құрылыс материалдарының тұрақтылығын түсіну. Элементтердің комплекстік күйі. Қиғаш бұтақ. Нөл сызығы. Негізгі бөлім. Статикалық түрде анықталатын және анықталмайтын сәулелерді, арка мен фреймдерді есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрылыс материалдардың химиясы
  Несиелер: 5

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады:термодинамиканың бірінші және екінші заңдарының мәні; термохимиялық мәндер және химиялық процестердің жылу әсерлерін анықтау;көпкомпонентті дисперсті жүйенің құрылымдық бөлімшесі туралы түсінік;химиялық қосылыстарды сандық және сапалық талдау негіздері;жылу талдауының негізі;көпкомпонентті силикат жүйелерінің құрамын анықтау әдістері;полимерлерді алудың заманауи әдістері;химиялық процестердің жылу әсерлерін анықтау;ерітінділерді талдау және дисперсті жүйелердің қасиеттерін анықтау;силикат жүйелерінің құрамын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылутехникасы және жылутехника жабдықтар
  Несиелер: 5

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады:Жылу техникасын таңдау үшін кәсіби мәселелерді шешу үшін қажетті іргелі білімді қалыптастыру. Құрылыс материалдары мен бұйымдарға арналған жылу өңдеу қондырғыларының теориялық негіздері, сондай-ақ өнімдерді жылу және ылғалдандыру үшін жылу қондырғыларын жобалау негізі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы механика
  Несиелер: 5

  Материалдардың кедергіге міндеттерімен әдістері. Нақты объект және есептеу схемасы. Байланыс және тіреу құралдары. Сыртқы және ішкі күштер. Бөлімдер әдісі. Қүшену түсінігі. Қозғалыс және деформация. Гук заңы және күштердің әрекеті тәуелсіздік принципі. Материалдардың кедергісінде қолданылатын жорамалдар. Конструкцияларды есептеудің жалпы принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрылыс материалдары кәсіпорындарының технологиялық жабдықтары
  Несиелер: 5

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады:дайындау, фракциялау, араластыру, пішіндеу, ұнтақтату және термиялық өңдеу өндіріс процестеріне арналған жабдықтар;аппараттар мен машиналардың конструктивті және технологиялық параметрлері;процестердің технологиялық көрсеткіштері;ұнтақтау, ұсақтау, елеу, араластыру, тасмалдауға арналған аппараттардың іріктеу әдістері мен жұмыс істеу әдістері;технологиялық процесстерді басқару және реттеу әдістері;процестер мен жабдықтарды жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрылыс материалдары
  Несиелер: 5

  Құрылыс материалдарының шикізат базасы. Табиғи тас материалдар. Керамикалық өнімдер. Шыны және шыны бұйымдары. Құрастырмалы темірбетонды конструкциялар. Құрылыс материалдарының, құрылымдарының және өнімдерінің негізгі түрлері мен классификациясы. Құрылыс химиясының негіздері. Металл силикаттар және байланыстырғыш материалдар. Құрылыстағы құрылыс материалдарының коррозиясы. Құрылыстағы полимерлер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні "Әлеуметтік ғылымдар, журналистика, ақпарат" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді. Бұл пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – практикалық ойлау жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  ЭАдамзаттың басты құндылықтарына бағынышты жеке тұлғаның экологиялық мәдениетін дамыту, экологиялық көзқарасты қалыптастыру арқылы экологиялық ақпараттың жариялылығына сай қазіргі кездегі қоршаған ортаның көптеген экологиялық мәселелерін шешу қоғамның саналы іс-әрекеті мен әрбір адамның жоғары деңгейде экологиялық ой-санасына байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Процестер мен аппараттар
  Несиелер: 5

  Оқу пәні бағытталған:техникалық гидравлика элементтерін қарастыру; сұйықтықтардың жылжыуы;газдарды сығымдау және сирету; гетерогенді қоспалардың бөлінуі;жылу және масса тасымалының теорияларының негіздері;жылу алмастырғыштар;булану, абсорбция, дистилляция и ректификация, экстракция, адсорбциялау, кептіру, кристаллизация, тоңазыту, қатты материалдарды ұнтақтау және олардың жіктелуі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құрылыс конструкциялары І
  Несиелер: 5

  Ғимараттар мен үймереттердің құрастырылымдық элементтері. Құрылыс конструкцияларының материалдарының механикалық қасиеттері. Шектелген жағдайлары бойынша конструкциялық есептерінің негіздері. Металл және ағаш конструкцияларының есептерінің негіздері. КД, КМ, КМД маркалы сызбаларының жалпы мақсаттары, нағыз жобадан алынған мысалдар. Оқу машинасын есептеу нәтижелері. Конструктивные элементы каркасов зданий и сооружений. Механические свойства материалов строительных конструкций. Основы расчета конструкций по предельным состояниям. Принципы расчета конструкций из металла и древесины. Общие принципы выполнения чертежей марки КД, КМ, КМД, примеры из реального проектирования. Чтение результатов машинных расчетов.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Металл құрылыс материалдары мен бұйымдары
  Несиелер: 6

  Минералды балқымалардан материалдарды өндіру негіздері, қара және түсті металдарды өндіруге арналған шикізат, атом-кристалды құрылым; темір-көміртекті қорытпалардың фазалық құрамы; жіктеу, номенклатура және материалдарды пайдалану; материалдардың физикалық және механикалық қасиеттері; өзгертілген құрылымдар; нормативтік талаптар; шикізат пен өнімдердің қасиеттерін анықтау әдістері; өндіру қалдықтарын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бетон технологиясы
  Несиелер: 5

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады:бетон және темірбетон бұйымдарының технологиясында қолданылатын материалдардың қасиеттері, оларды өндіру технологиясы;бетонды композицияларды жобалау, бетон қоспаларын, бетон және шикізаттың физикалық және техникалық қасиеттерін анықтау; шикізат пен дайын өнімді тасымалдау, сақтау тәсілдері,темірбетон бұйымдары мен конструкциялар өндірісінің технологиясын жаңғырту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құрылыс керамика
  Несиелер: 7

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады: Керамикалық құрылыс материалдарына арналған ГОСТ талаптары, жіктеу, өндіру технологиясы, қасиеттері;шикізатты тасымалдау, сақтау және өңдеу жолдары;керамикалық материалдарды өндірудің техникалық бақылау әдістері мен міндеттері, инженерліктапсырмалар, шикізаттысынау;экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздік, коммуникациялар,отын-энергетика және басқа да ресурстар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Органикалық шикізаттар негізде материалдар
  Несиелер: 6

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады: Органикалық шикізаттан материалдарды өндірудің негіздері (ағаш, битум және шайырлы материалдар); жіктеу, номенклатура және материалдарды пайдалану; құрылымы мен құрамы; материалдардың физикалық және механикалық қасиеттері; материалдардың физикалық-механикалық және химиялық қасиеттері; нормативтік талаптар; шикізат пен өнімдердің қасиеттерін анықтау әдістері; қалдықтарды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бетон толтырғыштары
  Несиелер: 6

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады:Шикізат пен жартылай фабрикаттарды механикалық және жылу өңдеу әдістері;термиялық өңдеу кезінде болатын процестер;толтырғыштар өндіруге заманауи және перспективалық өндіріс схемалары;әртүрлі толтығыштардан жасалынған бетондардың қолданудың экономикалық тиімділігі;қоршаған ортаны қорғау және өндірістегі еңбекті қорғау жөніндегі шаралар;шикізатты және отын-энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құрылыс байланыстарғыш заттар
  Несиелер: 6

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады:Байланыстырғыштар заттарды өндіруге арналған шикізат;байланыстырғыш заттарды өндәрудің технологиялық процестері;жіктеу;байланыстырғыштардың негізгі қасиеттері;бұйымдар мен композит шығаратын негізгі жабдықтар;құрамдарын есептеу;кəсіпорындардың сапа жəне экологиялық стандарттарға сəйкес жобалау мен жұмыс істеуінің негізі;байланыстырушы заттарды жасаудың заманауи технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құрылыс материалдарын өндіруге арналған минералды-шикізат базасы
  Несиелер: 6

  Шикізаттың негізгі көздері, шикізатты кешенді пайдалану; шикізаттың технологиялық процестің табиғатына және өнім сапасына әсері; құрылыс материалдарын өндіру үшін шикізатты кешенді бағалау:кристаллография, минералогия, петрография негіздері; минералдардың кристалдық тордың қасиеттері; өндірістік қалдықтар: физикалық және механикалық қасиеттері; химиялық, минералды, фракциялық құрамы; тағайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шыны, ситаллдар мен балқытылған тас өнімдері
  Несиелер: 6

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады:Құрылыстық әйнек материалдардың жіктелуі, шыны мен шыны бұйымдарын өндірудің заманауи технологиялары,құрылыс әйнектері қолдану мен қасиеттері,шыныны технологиясының физикалық химиясы,материалдардың физикалық және механикалық қасиеттері және нормативтік талаптар,материалдардың қасиеттерін анықтау әдістері, ақаулардың түрлері және жою әдістері,шикізат материалдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бетон және темірбетон бұйымдары мен конструкцияларының технологиясы
  Несиелер: 7

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады: бетон және темірбетон өнімдері мен конструкцияларын өндірудің заманауи технологиялары; шикізат, техногенді қалдықтарды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау; номенклатура және материалдарға қойылатын талаптар; материалдарды өндірудің негізгі процестері; Таңдалған өндіріс әдісіне сәйкес технологиялық схеманың құрастыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жылу оқшаулағыш материалдар өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Жылу оқшаулағыш материалдардың жіктелуі, жылу оқшаулағыш материалдарды өндірудің заманауи технологиялары,қасиеттері мен жылу оқшаулағыш материалдарын пайдалану, материалдардың физикалық және механикалық қасиеттері және нормативтік талаптар,материалдардың қасиеттерін анықтау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістегі экологиялық қауіпсіздік және еңбекті қорғау
  Несиелер: 7

  Өндірістік процестерді жүргізу кезінде технологиялық регламенттердің нормаларын сақтаумен танысу, компанияның қоршаған ортаға әсер ету көздерін өндіру және экологиялық бақылауды жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Полимерлік материалдар мен конструкциялардың технологиясы
  Несиелер: 5

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады: Пластмасса, полимерлер, олигомерлер туралы жалпы ақпарат. Пластиканың құрамы мен қасиеттері. Байланыстырғыш заттар. Полимерлік материалдарды өндіру негіздері. Құрылыс материалдарын полимерлермен модификациялау. Пневматикалық конструкциялар. Пластмассадан жасалған кабықша. Полимерлі бетон конструкциялары. Көп қабатты понелдер. Негізгі талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жеңіл бетон технологиясы
  Несиелер: 6

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады:ұялы бетондар технологиясы;ұялы бетоннан жасалынған өнімдердің жіктеу;шикізаттар және оларға қойылатын талаптар;материалдарды өндірудің заманауи технологиялары;технологиялық жабдықтар мен модификациялайтын қоспалар;материалдардың негізгі физика-механикалық қасиеттері;өнімді өндірудің технологиялық схемаларын жасау; құрамының технологиялық есептері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорындардағы экономика, ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 7

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады:қазіргі заманғы өндіріс объектілерінің құрылысына инвестициялардың экономикалық тиімділігі; құрылыстың жобалаудың экономикалық негіздері; өндірісті жоспарлаудың жаңа тәсілдері; құрылыс индустриясында кәсіпорындар мен ұйымдарды басқарудың ұйымдық түрлері; құрылыс материалдары кәсіпорындарының шаруашылық қызметін талдау әдістері;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Композиттық материалдардың технологиясы
  Несиелер: 5

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады: Көпкомпонентті материалдарды алу технологиясы; қажетті қасиеттерді алу үшін матрицалар мен толтырғыштардың функциялары мен түрлері; композициялық материалдардың құрылымдары; полимерлі композиттік материалдардың, металл матрицасы бар композиттік материалдардың, керамика мен әйнек негізіндегі композициялық материалдардың физикалық және механикалық қасиеттері; өнімге және ауқымға қойылатын негізгі талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әрлеу құрылыс материалдарын өндіру
  Несиелер: 7

  Әрлеу материалдарының технологилары;түрлі бөліктерге қолданылатынқорғаныш және сәндік жабындарға қойылатын талаптар;заманауи бояу-лак-материалдардың негізгі түрлері мен қасиеттері;бояу және лак-бояу жабындарын қолдану және кептіру әдістері;қорғау және сәндік жабындардың технологиялық режимдері мен процестері;әрлеу жұмыстары кезіндегі қоршаған ортаның ластану көздерін азайту; жаңа бояу және лак-бояу материалдары және ағаш және ағаштан жасалған бұйымдарды әрлеуге арналған әдістер туралы ақпарат, құрғақ қоспалар, табиғи және жасанды әрлеу материалдары

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эффективті құрылыс материалдарды өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады: Арнайы функционалдық мақсатта құрылыс материалдары; Бетонға, гидрооқшаулауға және шатыр материалдарына, жылу оқшаулауға, акустикалық және әрлеу материалдарына байланыстырушы заттардың, ерітінділердің, керамикалық материалдардың, бетонның және қоспалардың арнайы түрлерін алу технологиясы; құрылымы мен құрамы; қасиеттері мен қолдану аясы; қойылатын негізгі талаптар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жасыл технология
  Несиелер: 5

  Құрылыс материалдарын өндірудегі инновациялық технологиялар;Әлемдік контекстте технологияларды дамытудың қазіргі заманғы үрдістері;Құрылыс материалдары кәсіпорындарын жетілдіру қағидалары;Principles of improvement of building materials enterprises;Құрылыс индустриясына арналған материалдар нарығын дамыту тенденциялары;Құрылыс индустриясы отандық және шетелдік кәсіпорындардың технологиясын меңгеру;Материалдарды өндіруде әртүрлі қалдықтарды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Технологиялық жүйелерді автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады:Технологиялық процестерді автоматтандыру әдістері мен құралдары; Автоматтандырылған басқару жүйесі;Өнеркәсіптік автоматтандырудың негізгі ұғымдары мен кешенді шешімдері;Электр қондырғыларының жұмысы мен сипаттамалары,электр құрылғыларының жұмыс істеу принципі мен сипаттамалары, сондай-ақ электрондық жабдықтың компоненттері мен түйіндер; Есептеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрылыс материалтануда стандарттау, метрология сертификаттау
  Несиелер: 6

  Пәннің мазмұны: стандарттау, метрология және сертификаттаудың қазіргі жағдайы; осы мәселелер бойынша заңнамалық базаны зерттеу; Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінің түрлері мен категориялар; техникалық регламенттердің міндетті талаптарына сәйкестігін мемлекеттік бақылау, халықаралық стандарттау; өлшеу құралдарын, өлшеу құралдарын жіктеуді, өлшеу құралдарын тексеруді, құрылыс материалдарын өндіруді метрологиялық қамтамасыздандыруды, сәйкестікті бағалау жөніндегі жұмысты жүргізу тәртібін, сәйкестікті растауды сертификаттауды жүргу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістегі технологиялық процестерді бақылау
  Несиелер: 6

  Өндірістің технологиялық параметрлерін бақылау,материалдарды, бұйымдарды және құрылымдарды сынау әдістері,кіріс бақлаумен дайын өнімді бақылау,өндірістік процестерді жедел басқару, эксперименттік деректерді өңдеу әдістері, мониторинг және параметрлерін өлшеу құралдары,құрылыс материалдарының сапасын арттыру, жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштері және сметалық құжаттаманы әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрылыс материалдары кәсіпорындарын жобалау(BIМ)
  Несиелер: 7

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады: Курстық жобаны іске асыру нәтижесінде студент арнайы техникалық әдебиеттеры мен танысады , жобалық және нормативтік құжаттар,озық технологиялар мен технологиялардың соңғы жетістіктері,жабдықтар мен өндірісті автоматтандыру,шикізатты дайындау процестері және оларға қойылатын талаптар,жобалық өндірістің экономикалық тиімділігі,жабдықтар мен материалдық балансты таңдау бойынша есептер.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрылыс керамикасы кәсіпорындарын жобалау
  Несиелер: 6

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады: Қазіргі заманғы құрылыс керамика технологиясы;табиғи ресурстарды кешенді пайдалану;техногендік қалдықтарды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау;шикізаттың технологиялық сипаттамалары;жіктеу, номенклатура, керамикалық материалдарға қойылатын талаптар;шикізат пен жартылай фабрикаттарды дайындау процестері;керамикалық материалдарды жылумен өңдеу (кептіру, қуыру) процестері;таңдалған өндіріс әдісіне сәйкес технологиялық ағын схемасын құру;жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштері және смета құжаттаманы әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құралмалы темір-бетон кәсіпорындарын жобалау (BIM)
  Несиелер: 6

  Оқу бағдарламасы мыналарды қарастырады: Курстық жұмыстың нәтижесінде студент арнайы техникалық әдебиеттерді,жобалық және нормативтік құжаттар,озық технологиялар мен технологиялардың соңғы жетістіктері,жабдықтар мен өндірісті автоматтандыру,шикізатты дайындау процестері және оларға қойылатын талаптар,жобалық өндірістің экон жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштері және сметалық құжаттаманы әзірлеу.омикалық тиімділігі,жабдықтар мен материалдық балансты таңдау бойынша есептер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Тұлғааралық, мәдениетаралық тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау.

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу.

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау.

 • Код ON6

  Жаратылыстану ғылымдарының базалық білім пәндерін меңгеру - кең ауқымды жоғары білімді адамның қалыптасуына ықпал етеді.

 • Код ON7

  Негізгі технологилық процестер теориясы, инженерлік есептерді есептеу принциптері мен әдістері саласындағы кәсіби білімді қолдану.

 • Код ON8

  Кәсіби қызметте заманауи есептеу мен графикалық бағдарламаларды қолдану.

 • Код ON9

  Материалдар, бұйымдар мен конструкциялардың негізгі қасиеттерін анықтау және оларды өндіру мен қолдану бойынша теориялық және зертханалық зерттеулер жүргізу

 • Код ON10

  Құралдардың жұмыс жасау принциптері, технологиялық процестер, материалдық шығын мен энергияның есептеу әдісі туралы білімді қолдану.

 • Код ON11

  Өндірісті жүргізу және жобалау сатысында қауіпсіз өндірістік жұмыстарды қамтамасыз ету бойынша, қоршаған ортаны қорғау және экономикалық тиімділігі бойынша бақылау.

 • Код ON12

  Технологиялық процестеі мен дайын өнімдердің сапасын бақылауды орындау.

 • Код ON13

  Жобалау және өндірісті жүргізу процесінде инновациялық идеяларды енгізу

Top