Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Көлік қауіпсіздігі, оңтайландыру, модельдеу, басқару мен шешімдерді қабылдау мәселелерін қамти отырып, тасымалдау мен қозғалысты ұйымдастыру, көліктік қызмет көрсету мен зерттеу объектілерін жасау саласында тереңдетілген білімі бар магистранттарды дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M151 Көлік қызметі
 • Білім беру саласы 7M11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 7M113 Көлік қызметтері
 • Ғылыми-зерттеу мен инновациялық қызметті жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Қазіргі кезеңдегі ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, жоспарлау және басқару, өнеркәсіптік кәсіпорындарда, ҒЗИ және жобалау-конструкторлық ұйымдарда инновациялық қызметтің рөлі мен маңызы. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, жоспарлау және басқару әдістері мен принциптері. Экспериментті математикалық қамтамасыз ету. Өлшеу қателіктері. Алынған нәтижелер бойынша өлшенетін шаманың шынайы мәнін бағалау. Эмпирикалық формулалардың параметрлерін табу. Регрессиялық әдіс. Корреляциялық әдіс. Ең кіші квадраттар әдісі. Эмпирикалық формулалардың параметрлерін ең кіші квадраттар әдісімен табу. Экспериментті жоспарлау әдісі. Толық факторлы эксперимент, жоспарлау матрицасы, эксперименттің математикалық моделі. Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердегі Ақпараттық технологиялар. Шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық жүйелері. Жергілікті және ғаламдық ақпараттық желілер, Internet-те ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жол қозғалысындағы мәселелер мен оның шешімдері
  Несиелер: 5

  Жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша инженерлік қызметті әдістемелік қамтамасыз ету қарастырылып, жол қозғалысын ұйымдастырудың тиімділігіне эксперименттік баға беріледі. Сонымен қатар көлік құралдарының қозғалысына аумақтық шектеу қою; бағыттық көлік құралдарының бірінші кезекте өткізу әдістері; жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің шаралар тиімділігін жоспарлау мен бағалау қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тасымалдауда және қозғалыста қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жүйелер
  Несиелер: 5

  Жол қозғалыс қауіпсіздігін басқарудың мемлекеттік жүйесі; жол қозғалысын басқару жүйесінде кері байланыстардың рөлі, мәні мен түрлері; жол қозғалысы қауіпсіздігінің құрылымды-функциональды моделі және жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету қызметтерінің түрлері мен сипаттамалары; жол қозғалысын басқару жүйесінде әлеуметтік үдерістері; жол қозғалысы мен оның қауіпсіздігінің сапасы; басқару үдерісіне тең ықпалы қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экологиялық қауіпсіз процестерді және өндірісті басқару
  Несиелер: 5

  Қазіргі кезеңдегі ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, жоспарлау және басқару, өнеркәсіптік кәсіпорындарда, ҒЗИ және жобалау-конструкторлық ұйымдарда инновациялық қызметтің рөлі мен маңызы. Экспериментті математикалық қамтамасыз ету. Өлшеу қателіктері. Алынған нәтижелер бойынша өлшенетін шаманың шынайы мәнін бағалау. Эмпирикалық формулалардың параметрлерін табу. Регрессиялық әдіс. Корреляциялық әдіс. Ең кіші квадраттар әдісі. Эмпирикалық формулалардың параметрлерін ең кіші квадраттар әдісімен табу. Экспериментті жоспарлау әдісі. Толық факторлы эксперимент, жоспарлау матрицасы, эксперименттің математикалық моделі. Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердегі Ақпараттық технологиялар. Шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық жүйелері. Жергілікті және ғаламдық ақпараттық желілер, Internet-те ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қызмет көрсету сапасын арттырудың ұйымдастырушылық әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  ККөліктік логистиканың сапалық мәселелерінің теориялық және логистикалық аспектілері. Көліктік-логистикалық компанияларда клиенттерге қызмет көрсетудің логистикалық принциптері. Көліктік-логистикалық компанияларда сервистік басқару сапасының инновациялық қорларын енгізу. Көлік-логистикалық қызметтердің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін талдау. Көліктік-логистикалық компанияларда қызмет көрсету сапасын арттыру. Қызмет көрсету сапасын арттырудың негізгі көздері мен бағалау критерийлері. Акционерлік меншіктегі жүк тасымалдау кәсіпорындарын басқарудың ерекшеліктері. Қаржылық интеграциялық жобаны іске асыру кезінде автомобиль бизнесін дамыту үшін қаржы стратегиясын қалыптастыру Сапаны дамытудың негізгі бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көліктік-логистикалық жүйелердің сапасын арттыру әдістері
  Несиелер: 5

  Логистикалық жүйелерді бағалаудың қазіргі критерийлері мен әдістері. Көліктік қызмет көрсету және оның сапасы. Толық құнды талдау. және логистикалық жүйелерді бағалау әдісін синтездеу. Көлік ағындарын басқару жүйесі. Көлік қызметінің логистикалық аспектілері. Жүк тасымалдау сапасының негізгі параметрлері. Логистикалық көлік-тарату жүйелері. Аймақтық көлік-тарату жүйелері. Терминалдық-қоймалық технологиялар және терминалдық жүйелерді қалыптастыру принциптері. Логистикада теңдестірілген көрсеткіштер жүйесін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары жылдамдықты көліктің инновациялық экономикасы
  Несиелер: 5

  Жоғары бәсекеге қабілеттілікті, мақсатты нарықты кеңейтуді, өндірісті әртараптандыруды, кірістердің өсуін және ұйымдардың құндылығын қамтамасыз ететін инновация саласындағы, ұзақ уақыт бойы жоғары жылдамдықтағы көлік қызметтері саласындағы микро және макро деңгейлерде экономикалық өсудің негізі оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Логистикалық тәуекелдерді бақылау және басқару
  Несиелер: 5

  Жеткізу тізбектерін басқару кезінде тәуекел жағдайында ең жақсы шешімдерді таңдау, жеткізу тізбектеріндегі тәуекелдерді бағалау және модельдер, жеткізу тізбектері үшін тәуекел жағдайында баламаларды салыстыру мүмкіндігі. Жеткізу тізбектеріндегі тәуекел жағдайында баламаларды таңдау критерийлері, жеткізу тізбектеріндегі тәуекелдерді басқару үшін шешім ағашының әдісі, жеткізу тізбектерін басқару кезінде тәуекелдердің диссипациясы әдістері, жеткізу тізбектеріндегі тәуекелдерді қайта бөлу әдістері мен модельдері. Жеткізу тізбектеріндегі тәуекелдерді әртараптандыру әдістері мен үлгілері, жеткізу тізбектерін басқару кезінде тәуекелдердің ����лдын алу және олардан жалтару әдістері сақтандыру негізінде логистикада тәуекелдерді басқару, қарыз қаражатын пайдалану модельдерінің негізінде қаржылық тұтқаны жеткізу тізбектеріндегі тәуекелдерді басқару, хеджирлеу және резервтеу негізінде жеткізу тізбектеріндегі тәуекелдерді басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көлікте басқару жүйесі
  Несиелер: 5

  Нарықтық жағдайларда басқару жүйесінің концептуалды принциптерімен танысу, көлік жүйелеріндегі ақпараттық ағындар, олардың ақпаратты өңдеудің жаһандық жүйесімен өзара байланысы, көлік жүйелеріндегі басқару процестерін оңтайландыру құралы ретінде БАЖ, көліктегі БАЖ-ң құрылымы мен құру деңгейлері, олардың функциялары, жедел шешімдерді тиімді қабылдау алгоритмдері, көліктің әртүрлі түрлерінің өзара әрекеттесуі мен БАЖ-н техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көліктегі идентификациялау және бақылау жүйелері
  Несиелер: 5

  RFID сәйкестендіру технологиясы, автокөлікті бақылау жүйесі, автоматты ақпараттық жүйесі және GPS-навигаторлар ақпараттарын пайдалана отырып, автокөліктің агенттік модельдерінің параметрлерін сәйкестендіру әдістері, көлік ағыны туралы ақпарат алу үшін GPS-навигаторлар деректерін пайдалану, көлікке бақылау жүйелерін таңдау, таңбалау және сәйкестендіру жүйелерін таңдау, сондай-ақ электрондық деректер алмасу технологиясы, таңбалау, байланыссыз сәйкестендіру технологиясы, EANUCC халықаралық автоматты сәйкестендіру жүйесі мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көліктік қызмет көрсетуді ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Көлік жүйелерін зерттеу, көлік процестерін жобалау, жолаушыларға көліктік қызмет көрсету негіздері, клиенттерге кКөліктік қызмет көрсетудің құқықтық негіздері, туристерге круизде қызмет көрсету ерекшеліктері, көлік түрлерінің жұмысын үйлестіру. Жүк автомобиль және темір жол көлігінің көлік процесі, көлік және жол құжаттамасы, көлік шарттары. Жолаушылар тасымалының негіздері, жолаушылар тасымалын басқару, жолаушылар тасымалын диспетчерлік басқару, жолаушыларға қызмет көрсету сапасы. Автомашиналарды жалға беру, автобус тасымалы, рельс көлігі, өзен тасымалы және круиздер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көлікті пайдаланудың кешенді теориясы
  Несиелер: 5

  Көлікті пайдаланудың кешенді теориясының негіздері. Көлік жүйесін басқаруды ұйымдастыру, көлік жүйелерінің ерекшеліктері, көлік желілері, көлік процестері, көлік жүйелерін зерттеу, зерттеудің мақсаттары мен міндеттері, модельдер және моделдеу, көліктік қызмет көрсетуге сұраныс модельдері, көлік жүйелерін имитациялық моделдеу, көлік жүйелерін моделдеуге объектілі-бағытталған тәсіл, геоақпараттық жүйелер, көлік жүйелерінің тиімділігін бағалау, көлік жүйелерін дамыту, қазіргі экономика мен қоғамның көлік қызметтеріне қажеттілігі, көлік жүйелерін дамыту бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көліктік-өндіріс кешенінің мекемелерінде корпоративтік басқару
  Несиелер: 6

  Корпоративтік басқару және қазақстандық ерекшелік туралы тұжырымдамалық түсініктер, корпорацияны корпоративтік басқарудың әдіснамалық негіздері нарықтық экономиканың негізі ретінде, корпоративтік құрылымдар: корпорацияның түсінігі, мәні, белгілері мен ерекшеліктері, түрлері, олардың жіктелуі, дамыған капитал нарықтарының акционерлік қоғамдарын басқарудың үш моделі, корпорацияны басқаруды ұйымдастырудың ерекшеліктері, кәсіпорындарды біріктіру процесін корпоративтік басқару, өнімді талдау. корпорацияның ішкі құрылымын талдау, сыртқы ортаны талдау, корпоративтік басқару жүйесіндегі бірігу және сіңіру тактикасы, корпораци������ның инвестициялық тартымдылығы, формальды көрсеткіштердің элементтері, банкроттықтың ықтималдығын талдау, акциялардың бақылау пакеттері негізінде корпорацияны басқаруды ұйымдастыру, кәсіпорындар бірлестіктері корпорациясының жұмыс істеу механизмі, халықаралық экономикалық жүйедегі корпорация, Қазақстан Республикасында корпоративтік басқаруды дамыту ерекшеліктері, корпоративтік кәсіпорынды қалыптастырудың теориялық-әдістемелік аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлік-қойма процестерін оңтайландыру
  Несиелер: 6

  Қоймалық технологиялық процестерді оңтайландыру және стандарттау, қойманың жекелеген учаскелеріндегі технологиялық операциялар, технологиялық аймақтардың құрамы мен өлшеміндегі кәсіпорынның қажеттілігін бағалау, қоймада еңбекті ұйымдастыру, қоймалық технологиялық процесті техникалық қамтамасыз ету, қойма кешендерін эстетикалық ресімдеу. Қоймалық қызметтердің заманауи нарығы. Қоймалау логистикасының негізгі мәселелері. Қоймадағы логистикалық процесті басқару және оңтайландыру. Логистикалық үйлестіру. Көліктік логистиканы құқықтық қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлік жүйелерінің бәсекелестік қабілетін дамытуды болжау және бағалау
  Несиелер: 6

  Жүктерді тасымалдау нарығындағы көлік компанияларының бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістемесі, халықаралық жүк тасымалдары кезінде қазақстандық темір жолдардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және болжамның мәні, көлік жүйелерінің дамуын болжау, болжамдау тәсілдері, болжаудың құрылымдық-талдамалық әдістері, болжамдауда сараптамалық бағалау әдісін қолдану, көлік жүйелерінің бәсекеге қабілеттілігі ұғымы, көлік жүйелерінің бәсекеге қабілеттілігінің негізі ретінде сапа, көлік жүйелерінің бәсекеге қабілеттілігін анықтау әдістері, көлік жүйелерінің техникалық-экономикалық даму деңгейін бағалау, бәсекелестік функ��иялары, бәсекелестікті жіктеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаланың көше-жол желісіндегі көлік ағындарының негізгі параметрлерін бағалау
  Несиелер: 5

  Қазіргі жағдайы, сайтында апат тән UDS, тән жол жағдайлары мен апаттылық олардың әсер бастапқыдеректерді жинау және талдау, авариялардың себептерін қақтығыс балл бағалау жолымен қауіпсіздік деңгейін өтпелерді бағалауға, көшеоблысы бойынша жол қауіпсіздігін арттыру бойынша іс-шаралар әзірлеу жол желісі, жол қозғалысын ұйымдастыруды жетілдіру бойынша ұсыныстар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлікпен тасымалдауды ұйымдастырудың қазіргі уақыттағы мәселелері
  Несиелер: 6

  Магистранттарда көлік ағындарының сипаттамаларын зерттеудің қазіргі тәсілдері, жол қозғалысының қауіпсіздігі мен ұйымдастырылуы туралы теориялық білім жүйесін қалыптастыру, кешенді көлік сұлбаларын жоспарлау, қазіргі заманға сай көліктік жоспарлау және имитациялық үлгілеу жүйелерінің жалпы түсінігін қалыптастыру, ЖКО жағдайында адамның жарақаттану механизмдері туралы түсініктерді қалыптастыру және жол-көлік оқиғаларының жағдайлары мен адамның жарақаттануының сипатты ерекшеліктерімен өзара байланысын қалыптастыру, көлік қызметтерінің сапасын арттыруға кешенді көзқарас, темір жолдардың автомобиль көлігімен өзара і��-қимылы, станциялардың, автокәсіпорындардың және жүктерді шығару-әкелу бойынша экспедиторлық компаниялардың уақытша жұмыс режимдерін келісу, темір жолдардың су көлігімен өзара іс-қимылы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлік-логистикалық үрдістеріндегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Жеткізу тізбегіндегі ақпараттық ағындар және логистикадағы ақпараттық технологиялар, логистикалық инфрақұрылымды басқаруға арналған IT-шешімдер, кәсіпорынды басқаруға арналған IT-шешімдер, жеткізу тізбегін біріктірілген басқаруға арналған IT-шешімдер, логистикадағы және операциялық менеджменттегі ақпараттық ресурстарды талдау технологиясы( IT-аутсорсинг), логистикалық операциялардағы ақпараттық технологиялар және саладағы логистикалық қызметті қамтамасыз етуде құжат айналымын ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады.

 • Код ON2

  ғылыми жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) пәндері саласында, ой-өрісі кең және ойлау мәдениетімен жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін базалық білімдерді меңгеру, заманауи педагогикалық технологияларды меңгеру, кәсіби қызметтің жалпы әдіснамасын және кәсіби шығармашылықтың дамуын қамтамасыз ететін коммуникативтік қабілеттерге ие болу.

 • Код ON3

  Теориялық және эксперименталдық ғылыми зерттеулерді жоспарлау, орнату және жүргізуді жүзеге асыру

 • Код ON4

  Логистикадағы ақпараттық технологияларды және олардың ең жоғарғы мөлшерін идентификация мен коммуникация үдерістерін қамтамасыз ету үшін қолдана білу

 • Код ON5

  ең озық технологиялардың элементтерін қоса алғанда, қызмет көрсету саласындағы білім мен түсініктерді көрсету, қызмет көрсету саласындағы проблемаларды шешу және дәлелдер қалыптастыру, көше-жол желісіндегі көлік және жаяу жүргіншілер ағындарын және жол қозғалысының жанжалды нүктелерін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді зерттеу.

 • Код ON6

  әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыру, көліктің қоршаған ортаға әсерін бағалай отырып, жол қозғалысын реттеудің көлік құралдарын, тасымалдау және қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелерін зерттеу.

 • Код ON7

  мамандарға, сондай-ақ маман емес мамандарға ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен шешімдерді хабарлау, көліктегі тасымалдауды басқару жүйесін дамыту теориясы мен практикасы негіздерін, көліктің пайдалану жұмысын басқару жүйесінің жалпы принциптерін меңгеру.

 • Код ON8

  көлік құрылымдарына қатысты корпоративтік басқару механизмін және оның ерекшеліктерін зерттеу, бұл білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану және қызметтің экономикалық тиімділігі мен инновациялық бағыттылығын бағалау, нарық мониторингі әдістерін және көліктегі зерттеу қызметінің қолданбалы әдістерін қолдану.

 • Код ON9

  кәсіби қызметтің жалпы әдіснамасын және кәсіби шығармашылықтың дамуын қамтамасыз ететін білімді меңгеру, көліктік-логистикалық жүйелердің сапасын арттыру әдістерімен танысу, көліктік-логистикалық компанияларда қызмет көрсету сапасын арттырудың ұйымдастырушылық-әдістемелік негіздерін меңгеру және заманауи техникамен жұмыс істеу дағдысын меңгеру, кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана білу.

 • Код ON10

  технологиялық процесті тиімді ұйымдастыру үшін алынған білімді қолдану, стандарттау және сертификаттау бойынша нормативтік құжаттарды қолдану және көліктік қызмет көрсетуді ұйымдастыру принциптерін меңгеру және практикада қолдану.

 • Код ON11

  қазіргі заманға сай техникамен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана білу, жоғары жылдамдықты көлікті дамыту шеңберінде көлік кәсіпорындарының жоғары экономикалық тиімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін көлікте технологиялық инновацияларды әзірлеу және енгізу.

 • Код ON12

  күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білім алу және білімді жалғастыру дағдыларын меңгеру және көлік жүйелерінің бәсекеге қабілеттілігін ескере отырып, прогрессивті технология бойынша жұмысын тиімді ұйымдастыра білу, көліктегі қызмет көрсету саласындағы өнімді жобалау, әзірлеу және іске асыру саласында кәсіби сипаттағы білімдерді көрсету.

 • Код ON13

  Жеткізушілерден тұтынушыға дейін тасымалдауды ұйымдастыру процесінде ақпараттың өту уақытын қысқарту жолымен тасымалдау процесін оңтайландыру.

7M11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M151 Көлік қызметі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M151 Көлік қызметі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру (1,5)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M151 Көлік қызметі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M11301 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M151 Көлік қызметі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top