Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01718 Орыс тілі мен әдебиет в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Қазіргі орыс тілінің фонетикасы
  Несиелер: 5

  Курс орыс тілінің фонетикалық және фонологиялық жүйесінің қазіргі жағдайы туралы іргелі білімді қалыптастыруға және осы білімді оқу және кәсіби қызметте фонетикалық талдау саласында қолдана білуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  «Педагогика» пәнін оқу барысында педагогика ғылымының іргелі және қолданбалы негіздері теориялары және технологиялары жаңа білім беру тұғырлар негізінде меңгертіледі. Педагогиканың теориялық негіздері үдері-сінде инновациялық әдістер және педагогикалық іс-әрекеттің практикамен интеграциясы жүзеге асырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің бағдарламаға енгізілген сұрақтардың мазмұнымен байланысты кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған: әдебиет пен өнер ерекшелігі, әдеби шығарма тұтас бірлік ретінде, көркем сөздің ерекшелігі, әдеби бағыттар мен ағымдар, әдеби түрлер мен жанрлар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – практикалық ойлау жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орыс тілінің лексикалық және фразеологиялық жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту барысында қазіргі орыс тілінің лексикалық-фразеологиялық жүйесін меңгеру және әр түрлі лингвистикалық сөздіктердегі лексиканы бейнелеу арқылы білім алушылардың лексика мен фразеология жүйесіндегі жүйелік байланыстар түсінігін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • XI-XVIII ғғ. Фольклор және әдебиет
  Несиелер: 7

  Аталған пәнді фольклордың ерекшелігі туралы туралы білімді игеру және қалыптастыруға бағытталған. Бағдарламаға енгізілге мәселелердің мазмұны: Славян мифологиясы және фольклоры, ерекшелігі. Күнтізбелік, отбасылық және турмыстық поэзиясы. Ертегінің прозасы. Шағын жанрлар. Салттан тыс әндері. Драма және театр. Орыс ерлік эпосы. Тарихи әндер. Діни өлеңдер. Балалар фольклоры. Қазіргі фольклор. Ежелгі орыс әдебиеті: тақырыптар мен жанрлар. «Бұрынғы жылдар ертегісі». «Игорь туралы жыр». XI-XII ғғ. Ораторлық проза. Ежелгі әдебиеттің негізгі кезеңдері. Ежелгі орыс әдебиетін қалыптастыру және дамыту. Олар студенттердің кәсіби компетенцияларын игеруге мақсатталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі орыс тілінің сөздік жүйесі туралы іргелі білім қалыптастыруға бағытталады, сөздік құрамның жағдайы туралы толық мәлімет береді және келесі тақырыптарды меңгеруді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Антикалық және орыс әдебиеті
  Несиелер: 6

  Аталған пәнді мәдениеттің антикалық әдебиет орыс классикасы туралы білімді игеру және қалыптастыруға бағытталған. Мәдениеттердің өзара іс-қимыл және өзара әрекеттестігі. Ежелгі ақындар шығармаларының орыс тіліндегі аудармалары. XIX ғасырдағы орыс жазушыларының шығармаларындағы ежелгі мифологиялардың образдары: Г.Р. Державин, В. А. Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В.Гоголь, Ф.И.Тютчев, А.А. Фет және т.б. ХХ ғасырдағы орыс әдебиетіндегі антикалық идеялар мен образдар. В.Брюсов. О.Мандельштам. Қазіргі орыс әдебиеті мен антикалық әдебиет. Олар студенттердің кәсіби компетенцияларын игеруге мақсатталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ресей фольклорлық және ежелгі орыс әдебиеті
  Несиелер: 7

  Пән орыс әдебиетінің ұлттық ерекшеліктері, орыс фольклорының идеология-лық мазмұны, орыс мәдениеті мен орыс ой-өрісінің тұтас бейнесі, 11-18 ғасырлар-дағы орыс әдебиетінің тарихы, жанрлық жүйенің ортағасырлық эстетикасы, ежелгі орыс әдебиетінің поэтикасы туралы білімдер мен идеяларды қалыптастыруға бағытталған және орыс әдебиеті мен мәдениеті тән тұрақты мифологиялық архитиптерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беруде АКТ
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында білім берілуіне қажеттілігі әртүрлі балаларға бірлескен білім беруде академиялық құзыреттіліктерді меңгеруге бағытталған инклюзивті білім беру негіздері мен технологиясы, дифференциальды оқыту технологиясы, инклюзивті тұғырдағы жетістікті бағалау технологиясы, жеке дара білім беру үдерісі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған бағдарламалық мазмұнды бейімдеу
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалармен жұмыс істеу, бағдарлама мазмұнын бейімдеу және олардың психофизикалық дамуының ерекшеліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескеру негізінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға жеке бағдарланған психологиялық, медициналық және педагогикалық көмек көрсете білу дағдыларын дамытуға мүмкіндік туғызады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орта ғасырлар мен ренессанстың антикалық әдебиеті мен әдебиеті Античная литература и литература
  Несиелер: 6

  Аталған пәнді мәдениеттің антикалық кезеңі туралы білімді игеру және қалыптастыруға бағытталған. Бағдарламаға енгізілген мәселелердің мазмұны: грек әдебиеті, ежелгі грек эпосы, антикалық театр, лирика. Рим әдебиеті: поэзия, комедия, риторика, антикалық роман. Орта ғасыр мәдениетінің өсуі. Әдебиеттерді дәуірлеу. Кельт эпосы. Герман эпосы. Ежелгіскандинавия әдебиеті. Исландия әдебиетінің дамуы. Батырлық эпосы және оның тарихи негіздері. Француз эпосы «Роланд әні». Испандық эпосы. «Менің Сидімнің әнім». Неміс эпосы «Нибелунг әні». Рыцарь поэзиясы. Корольдік роман, оның циклдары. Қалалық әдебиет. Халық б��лладалары. Ортағасырлық театр. Dante Aligerie. Италиядағы Ренессанс дәуірі. Франческо Петрарх. Қайта өрлеу әдебиеті. Ф. Рабле. М. Сервантес. Шекспир. Олар студенттердің кәсіби компетенцияларын игеруге мақсатталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  ЭАдамзаттың басты құндылықтарына бағынышты жеке тұлғаның экологиялық мәдениетін дамыту, экологиялық көзқарасты қалыптастыру арқылы экологиялық ақпараттың жариялылығына сай қазіргі кездегі қоршаған ортаның көптеген экологиялық мәселелерін шешу қоғамның саналы іс-әрекеті мен әрбір адамның жоғары деңгейде экологиялық ой-санасына байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды оқытудың әдістемесі, ерекше қажеттіліктері шектеулі балаларға түзету-педагогикалық ықпал етудің мүмкіндігін ұйымдастыру түрлері, мазмұны мен бағыттары туралы білімдерді қалыптастыруға мүмкіндік туғызады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні "Әлеуметтік ғылымдар, журналистика, ақпарат" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді. Бұл пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әр түрлі жағдайында сөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктерімен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Грамматикалық ілім туралы сөз
  Несиелер: 8

  Пәннің мазмұны қазіргі орыс тілінің сөзжасам және морфологиялық жүйесі саласындағы кәсіби білім мен құзыреттілікті қалыптастыруға және қазіргі грамма-тика саласындағы келіспеушіліктердің негізгі себептерін түсінуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Словообразование и морфология СРЯ
  Несиелер: 8

  Курс қазіргі заманғы орыс тілінің морфемикасы мен дериватологиясының және морфологияның негізгі мәселелерін: жүйелік-құрылымдық сөзжасамды, сөзжасам тәсілдерін, функционалдық сөзжасамды, сөз таптары жүйесін меңгеру арқылы орыс тілінің морфемалық-деривациялық және морфологиялық жүйесінің қазіргі жағдайы туралы іргелі білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны болашақ мамандардың нақты педагогикалық жағдайды сауатты талдауына және негізгі ғылыми ұғымдар жайлы теориялық түсініктерге сәйкес ара қатынасын белгілеуіне мүмкіндік беретін психологиялық білімдер жүйесін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ХІХ ғасырдың I жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 7

  Курс 19 ғасырдың 1 жартысындағы орыс әдебиеті тарихы туралы көзқарастарын қалыптастыруға, жазушы мен ақындар шығармашылығының дүниетанымдық негіздерін игеруге, философиялық ілімдері мен орыс классикасының эстетикалық құндылығын түсінуге, жанр тұрғысынан әр түрлі көркем мәтіндерді талдау дағдыларын дамытуға, табиғи мектеп поэтикасы мен кағидаттарын игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орыс әдебиетінің алтын ғасыры
  Несиелер: 7

  Курс ХIХ ғасырдың тарихи-мәдени жағдаяты, әдеби үдеріс динамикасы, оның заңдылықтары туралы көзқарасын қалыптастырады, орыс әдебиетінің дамуы мен Ресей империясы арасындағы байланыстарын анықтайды, декабрист жазушылардың әдеби-ағарту іс-әрекетін, «Пушкин плеядасы» поэзиясын, творчество классиков Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев және т.б. классиктердің шығармашылығын қарастырады, сың мәселелерін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орыс тілінің диалектік жүйесі
  Несиелер: 5

  «Орыс тілінің диалектілік жүйесі» пәні орыс диалектологиясының фактілерін, тұжырымдамаларын, заңдарын, дискуссиялық мәселелері мен өзекті мәселелерін бағдарлай білу арқылы білім алушылардың қазіргі орыс тілінің қалыптасу және қызмет ету мәселелерінің толық меңгеруінің қажетті компоненті болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасы болашақ мұғалімдердің оқушылармен тәрбие жұмыстарын өткізуге және ұйымдастыруға теориялық-әдістемелік даярлығын ескереді. Білім беру мен тәрбиенің гуманистік парадигмаларын жүзеге асыруға бағытталған тәрбиелік іс-әрекеттің теориялық және практикалық негіздерін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлем әдебиеті контексіндегі орыс әдебиеті
  Несиелер: 5

  Бұл курс бағытталған түсініктерді қалыптастыру туралы әдеби үрдістегі ретінде бірыңғай негізгі заңдылықтары, бірақ сол уақытта отражающем ұлттық ерекшеліктері әр түрлі елдер. Сүйене отырып, жүйелі зерделеу кезінде алынған білімдер, негізгі тарихи-әдеби курстар тарихы бойынша орыс және шетел әдебиеті курсын жүзеге асырады синтез осы білімді жаңа деңгейде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХХ ғасырдың орыс әдебиеті
  Несиелер: 5

  Курс әдеби үдерістің негізгі кезеңдерін: 1. ХIХ-ХХ ғғ. шегіндегі орыс әдебиеті (1890 – 1920 жж. басы); 2. 1920 ж. ортасы - 1950 жж. орыс әдебиеті; 3. 1950 ж. екінші жартысы - 1990-х жж. басындағы орыс әдебиеті; 4. ХХ ғ. соңындағы – XXI ғасыр басындағы орыс әдебиеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Диакроникадағы орыс тілінің грамматикалық жүйесі
  Несиелер: 5

  Қазіргі орыс тілінің грамматикалық жүйесіндегі тарихи өзгерістердің сиппата-масы, зерттелетін лингвистикалық құбылыстар шеңберінде себеп-салдарлық байла-ныстарды анықтауға және тілдегі өзгерістердің жүйелік сипатын ашуға бағытталған пән мазмұны білім алушылардың негізгі кәсіби құзыреттілігін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілінің синтаксисі
  Несиелер: 8

  Пән қазіргі орыс әдеби тілінің синтаксистік жүйесін және оның деңгейлерін меңгеру, құрылымдық-семантикалық және функционалдық көзқарастар тұрғысынан синтаксистік бірліктерді талдау арқылы білім алушылардың фундаменталды кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік тілдің аумақтық сорттары
  Несиелер: 5

  Ұсынылып отырған курста қазіргі орыс әдеби тілінің заңдылықтары мен қазіргі тілдік құбылыстар табиғатын түсінуге көмектесетін тілдік жүйенің маңызды тізбегі көрініс табады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • XIX ғасырдың шетел әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 7

  Курстың мақсаты әдебиетті тереңдетіп зерттеу әдістерінің бірі ретінде әдебиет мәтіндерін талдау кезінде тарихи-әдеби, тарихи-типологиялық әдістерді пайдалана білу үшін әр жазушыға тән көркемдік әдістердің ерекшелігін анықтау үшін XIX ғасырдың екінші жартысындағы орыс әдебиетінің дамуының негізгі кезеңдерін білу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • XIX ғасырдың екінші жартысындағы орыс әдебиеті
  Несиелер: 7

  Курстың мақсаты XIX ғасырдың екінші жартысы әдебиетін кең мәдени контекстте түсіну, зерттелетін әдеби кезең ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру болып табылады. Курста дербес жұмыс істеу дағдыларын көздермен меңгеру, дәстүрлі әдістер мен заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, лингвистикалық және әдеби деректерді талдау, тарих және мәдениет контекстінде өнер туындысын филологиялық түсіндіру қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орыс тілінің тарихи грамматикасы
  Несиелер: 5

  Тарихи-лингвистикалық циклдың негізгі оқу пәні ретінде «Орыс тілінің тарихи грамматикасы» оқытылатын тілдік құбылыстар аясында себеп-салдарлық байланыстарды орнатуға және тілде болып жатқан өзгерістердің мәнін жүйелі тұрғыда түсіндіре білуге, сонымен білім алушының кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орыс тілінің функционалдық стильдері
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты – студенттердің стилистика саласында кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру, сондай-ақ лингвистикалық білімнің сәйкес саласының теориялық және практикалық негіздерін меңгеру: орыс тілінің функционалдық стильдер жүйесін зерделеу, қазіргі заманғы стилистикалық проблемалармен танысу, әдеби тіл нормаларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ХХ ғасырдағы орыс әдебиеті
  Несиелер: 5

  Аталған курс ХХ ғасыр орыс әдебиеті мен оның даму жолдары туралы білімдерін қалыптастырады, әдеби бағыттар мен ағымдарды анықтайды, ХХ ғ. жазушы шығармаларының иеялық мазмұнын айқындайды, жанрлық-стильдік бағыттарын: «әскери», «ауылдық», «лирикалық» прозалық, «документалдық» про-за, «Громкая» және «тихая» лирика, қазіргі орыс драмасы, «Қайтарылған» әдебиет, 1990 жж. әдебиетін, қарастырады, дәстүрлер мен жаңашылдығын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Коммуникация теориясы
  Несиелер: 6

  Бұл пәнді оқу барысында білім алушылардың коммуникация теориясындағы ұстанымдар мен қағидалар туралы, коммуникативтік жағдайдың, коммуникативтік ортаның ерекшеліктері туралы түсініктері, синтактика, семантика, прагматика және т.б. көзқарастар тұрғысынан мәтіндерді талдай білу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлем әдебиеті контексіндегі орыс әдебиеті
  Несиелер: 5

  Бұл курс бағытталған түсініктерді қалыптастыру туралы әдеби үрдістегі ретінде бірыңғай негізгі заңдылықтары, бірақ сол уақытта отражающем ұлттық ерекшеліктері әр түрлі елдер. Сүйене отырып, жүйелі зерделеу кезінде алынған білімдер, негізгі тарихи-әдеби курстар тарихы бойынша орыс және шетел әдебиеті курсын жүзеге асырады синтез осы білімді жаңа деңгейде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әдебиет теориясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттің әдебиет, көркем шығармашылық және әдеби шығармалардың заманауи интерпретациясы туралы білімдерін дамытуға бағытталған. Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер «тұлғаның көркемдік тұжырымдамасы», әдеби шығарма, әдеби шығармалардың генезисі, әдеби шығармалардың тарихи және функционалдық аспектілері, әдеби түрдің қазіргі заманғы тұжырымдамалары, типі, жанры, метажанры және т.б.меңгеру етеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орыс тілінің стилистикалық орналасуы
  Несиелер: 5

  This course is aimed at forming a holistic picture of the diversity of stylistic possibilities of the Russian language by considering different stylistic means of language expression, different levels and layers of the language and their functional stylistic characteristics.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тіл аралық коммуникациясы
  Несиелер: 6

  Оқытылатын тілдердің мәдени модельдері аясында ойлау және мінез-құлық стереотиптерін ескере отырып, студенттерде тіларалық және мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру. Пән бағдарламасы тілдік, прагматика-лық және мәдениетаралық құзыреттілікті дамыту негізінде тіларалық ауызша және жазбаша қарым-қатынас мәдениетін игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Лингвистика ілімінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пән қарым-қатынастың біртұтас таңбалы механизмі болып табылатын тілдің диахроникалық дамуы туралы түсінік береді. Пәннің мақсаты – қазіргі лингвистиканың дамуының негізгі бағыттарын көрсету, тіл білімінің тарихы мен әдіснамасы саласындағы болашақ мамандардың білімін тереңдету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс тілін кодтау қағидалары
  Несиелер: 5

  Пән әдеби тіл нормаларына сәйкестеуге бағытталған. Кодификацияланған нормалар орыс тілінің барлық спикерлері үшін бірыңғай және міндетті болып табылады, мамандар-фиологтар белгілейді және анықтамалық және сөздіктерде жазылады. Кодталған әдеби тіл бірнеше стилистикалық сорттарда бар, олардың әрқайсысы өзінің функционалдық саласына қызмет етеді: ресми, ғылыми, журналистік, үй қатынастары, фантастика. Әдеби тілдерден тыс - диалектілер, гаргондар, аралық - дұрыс емес қолдану аясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс әдеби сыны
  Несиелер: 5

  Аталған пәнді ХIX-ХХ ғғ. орыс әдебиетінің маңызы және әдеби сын тарихы туралы білімді игеру және қалыптастыруға бағытталған. XIX және XX ғасырдағы орыс әдебиетіндегі әдеби сынның тарихы және оның маңызы. Әдеби сынның даму кезеңдері және ерекшеліктері. Орыс әдеби сыны және оның шетелдік әдеби сынымен байланысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс әдеби тілінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны «Орыс тілі мен әдебиеті» бейіні бойынша білім беру бакалаврын тіл тарихы саласында іргелі теориялық дайындауға және студенттердің орыс тілінің тарихи-лингвистикалық мәтіндерін талдау алгоритмдері мен әдістемелерін практикалық меңгеруіне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес орыс тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгерудің мақсаты студенттердің жүйелі теориялық білімдерін, орта мектепте жаңартылған мазмұн бағдарламасы бойынша орыс тілін оқыту әдістемесі саласында берік біліктері мен дағдыларын қалыптастыру, білім беруді жаңғырту жағдайында орта мектепте орыс тілінің мұғалімі ретінде кәсіби-педагогикалық қызметке даярлығын арттыру болып табылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп құжаттамасын жүргізу
  Несиелер: 6

  Курс студенттерді мектептегі практикалық қызметке дайындауға бағытталған, қазіргі заманғы мектептегі құжаттану туралы, заманауи құжаттанудың жаңа әдістері мен бағыттарының теориялық және практикалық аспектілері туралы жалпы түсінік береді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі әдеби үдеріс
  Несиелер: 5

  Бұл курс орыс сөздігін дамытудағы маңызды кезең ретінде онда әртүрлі эстетикалық жүйелердің (реализм, модернизм, постмодернизм) қатар өмір сүруі мен өзара әрекеттесуін, өзгермелі шындықты тану құралдарының бірі ретінде жазушылардың шығармашылық ізденістерін, 1980-ші жж. "басқа прозадан" қазіргі әдеби үрдісті 1990-ші жж. Постмодернизм мен постреализмге дейін және ХХІ ғ. контексте бастаудың эстетикалық ізденістерін зерттеуге бағытталған. Курстың мақсаты-1980 жылдан 1990 жылға дейінгі және XXI ғасырдың басындағы қазіргі әдеби үдерістер туралы білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 5

  Пән білім алушылардың жалпы тілдік дайындығын аяқтайды, ғылыми парадигмалардың ауысуын, олардың эволюциясы мен сабақтастығын ескере отырып, тіл білімінің теориясы мен әдіснамасы бойынша білім қалыптастырады, сондай-ақ студенттердің лингвистикалық мәселелерді шешуге ғылыми көзқарас дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді, олардың зерттеушілік дағдыларын, тілді зерттеу әдістерін тәжірибеде қолдану дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ХХ-ХХІ ғасырлар кезіндегі орыс әдебиеті
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы әдебиет 1980 жылдың «басқа прозасынан» бастап, 1990 жылдардағы постмо-дернизм және постреализм, ХХІ ғасыр-дың басындағы эстетикалық ізденістер сынды әдеби құбылыстардың кең ауқымын қамтиды. Зерттелетін кезең үшін елдегі өзара әдебиет байланыс пен үшінші толқын эмиграция әде-биетінің, бейресми және Самиздат әдебиеті ерекше рөл атқарады. 1980 - 1990жылдардағы әдебиетті мәдени контекстте болған көпдең-гейлі жүйе ретінде қарастыруда, көркем парадигмаларға, әдеби процестердің сызықтық және сызықты емес дамуына, ХХ ғасырдың өнерін толыққанды үдеріс ретінде қабылдауға ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс әдебиетін мектепте оқытудың инновациялық технологиялары мен оқу үдерісін ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс Қазіргі инновациялық технологияларды және мектепте орыс әдебиетін оқыту үдерісін ұйымдастыру әдістемелерін зерттеуге бағытталған: оқу және жазу арқылы сыни ойлау, ойын және ақпараттық технологиялар, оқу материалының сызбалық және белгілік үлгілерін интенсификациялау, медиабілім, әдеби шығарманы мәдениет мәтіні ретінде және семиотикалық аспектілер тұрғысынан оқыту технологиясы. Курстың мақсаты – қазіргі заманғы білім беру технологияларының теориясы мен практикасын зерттеу және практикалық қызметте білімді жүзеге асыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • XIX-XXI ғасырлардағы орыс әдеби сынының тарихы
  Несиелер: 5

  Аталған пәнді XIX-XXI ғғ. орыс әдебиеті сыны тарихы туралы өзіндік нышаны туралы білімді игеру және қалыптастыруға бағытталған. XIX-XXI ғасырлардағы орыс әдеби сынының тарихы. Дамудың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері. XIX ғасырдағы орыс әдеби сыни ойы: В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский. ХХ ғасырдағы әдеби сын. Әдеби мектептер мен идеялардың идеологиялық күресі. Орыс әдеби сынының Батыс Еуропамен қарым-қатынасы. XXI ғасырдың басындағы әдеби сын. Заманауи ғылым, саясат, журналистика сын-пікіріне әсері. Қазіргі әдеби сынның жанрлық формалары. Олар студенттердің кәсіби компетенцияларын игеруге мақсатталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау.

 • Код ON2

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON3

  әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  дене шынықтырудың әдістерімен және құралдары-мен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамта-масыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  тілдің әлеуметтік сипаты мен функцияларын, оның ішкі құрылымын, оның жұмыс істеу заңдарын және тарихи дамуын білеу

 • Код ON7

  тілдің белгілі бір деңгейін зерттеуге бағытталған лингвистикалық пәндер жүйесінде ұсынылған жүйелік тілдік бірліктердің қарым-қатынасын түсінеу

 • Код ON8

  көне дәуірден бастап қазіргі заман заманға дейінгі орыс әдебиеті шығармаларының әр түрлі мәтіндерін біледі және оларды білікті маман ретінде түсіндіре алау

 • Код ON9

  орыс әлем әдебиеттерінің негізгі даму кезеңдерін білеу, олардың типологиялық ерекшеліктерін ажырата алады, анағұрлым танымал ақын-жазушылардың өмірімен және шығармашылығымен таныс болу

 • Код ON10

  оқу-тәрбие үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді білеу: заманауи әдістемелер мен технологияларды, оқушылардың жас ерекшелік дамуындағы психофизио-логиялық ерекшеліктерді есепке ала отырып, білім алушылардың жетістіктерін диагностикалау әдістерін қолдана алау

 • Код ON11

  қазіргі заманғы әдеби жағдайды ескере отырып, әдеби шығармаларды ауқымды тарихи-әдеби контексте талдау дағдыларына ие; білім беру саласындағы норматив-тік құжаттарды біледі; оқу-нұсқамалық құжаттаманы әзірлей алады

 • Код ON12

  синхрондық және диахрондық аспектілерде тіл жүйесінің қызмет ету заңдылықтарын біледі

Top