Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04105 Экономика в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Бизнесті бағалау
  Несиелер: 5

  Бизнесті бағалаудың заманауи түсінігі: пәні, мақсаттары, тәсілдері. Құн түрлері және бизнесті (кәсіпорынды) бағалаудың негізгі принциптері. Бизнесті (кәсіпорынды) бағалауды анықтау үшін ақпараттық базаны қалыптастыру. Бағалау рәсімі. Бизнесті (кәсіпорынды) бағалаудағы шығындық тәсіл. Бизнесті (кәсіпорынды) бағалаудағы табыс тәсілі. Бизнесті (кәсіпорынды) бағалаудағы салыстырмалы тәсіл. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау.

  Селективті тәртіп
 • АӨК кәсіпорындардағы экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Шаруашылық жағдайын және ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының экономикалық даму деңгейін талдау. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өндірісін талдау. Мал шаруашылығы өнімдерінің өндірісін талдау. Жер ресурстарын пайдалануды талдау. Жер ресурстарын пайдалануды талдау. Өндірістің негізгі құралдарын пайдалануды талдау. Персоналды және еңбекақы төлеу қорын пайдалануды талдау.

  Селективті тәртіп
 • Өнеркәсіптік кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік өнімнің негізгі түрлерін өндіру динамикасын талдау және бағалау. Өнеркәсіптік өндірістегі экономикалық талдау. Кәсіпорынның әлеуметтік-экономикалық және ұйымдық-құқықтық нысандары. Өндірісті ұйымдастырудың заманауи формалары мен әдістері, кәсіпорындардың өндірістік және ұйымдық құрылымы. Кәсіпорынның негізгі және айналым капиталы. Өндіріс шығындарын жоспарлау, әр түрлі нарықтардағы баға саясаты.

  Селективті тәртіп
 • Шығындарды басқару
  Несиелер: 5

  Шығындарды басқару жүйесіне енгізу. Шығындарды басқарудың аналитикалық құралдары. Шығындар шығындарды басқару бақылауының объектісі ретінде. Шығындарды басқару бойынша шешім қабылдау өлшемдері. Инвестициялық шешімдерді қабылдау өлшемдері. Жедел диагностика әдістері шығындарды басқару құралы ретінде. Шығындарды басқару жүйесі функциясын іске асыру механизмі.

  Селективті тәртіп
 • Фирманың экономикалық талдауы
  Несиелер: 5

  Курстың теориялық негіздері. Маркетингтік талдау. Өндіріс және сату көлемін талдау және басқару. Шығындарды талдау және басқару және өндіріс пен сатудың өзіндік құны. Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін талдау. Коммерциялық ұйымның қаржылық жағдайын талдау.

  Селективті тәртіп
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Инвестициялық жоба және оны қаржыландыру көздері. Жобаларды негіздеу және қаржыландыру тәртібі. Жобаның сыртқы ортасын зерттеу: маркетингтік тәсіл. Инвестицияларды бағалаудың дәстүрлі әдістері. Жобалардың экономикалық тиімділігін бағалаудың динамикалық әдістері. Инвестициялық тәуекелдерді есепке алу және төмендету. Жобалық талдау. Капитал салымдарының және олардың өтелімділігінің бюджетін құру. Жобалардың тиімділігін бағалауға арналған бағдарламалық өнімдер. Жобаларды басқару әдістері.

  Селективті тәртіп
 • Экономикалық зерттеулерді жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің мәнін ашады және жұмыс істеп тұрған мамандардың кәсібилігінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, магистрлердің кәсіби дайындығының жоғары деңгейінің кепілі болып табылады. Ғылым қызметтің ерекше түрі ретінде. Ғылыми білім түсінігі. Таным- адам ойының білімсіздігінен қозғалу процесі. Тәжірибе адам санасында оның қоғамдық, өндірістік және ғылыми қызметі процесінде объективті болмыстың көрінісі ретінде.

  Селективті тәртіп
 • Еңбек ресурстарын басқару
  Несиелер: 5

  Персонал кез келген ұйымның негізгі байлығы ретінде. Нарықтық жағдайда бәсекелестік күресте ұйымның персоналды басқарудың қазіргі заманғы теориясы мен практикасы ең маңызды ұйымдық ресурс ретінде. Компанияның персоналды басқарудың құқықтық базасы мәселелері; еңбек ұйымдарының принциптері; еңбек шығындары мен жалақыны нормалау негіздері. Түрлі ұйымдарда кадрларды басқарудың халықаралық тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Стратегияны қалыптастырудың негізгі мектептерінің ережелері. Стратегиялық менеджмент моделі. Стратегиялық жоспарлаудың кезеңдері мен әдістері; құрылымдау тәсілдері және іскерлік ортаны талдау әдістері. Негізгі технологиялар стратегиялық жоспарлар мен инвестициялық жобаларды әзірлеу. Инвестициялық жобаларды қаржыландыру үшін ақша қаражатын тартудың принципті сызбалары. Стратегиялық бақылаудың ұйымдастырушылық формалары. Кәсіпорынның, корпорацияның стратегиялық бағдарламалары мен жоспарларын іске асырудың тәсілдері мен ұйымдастыру нысандары.

  Селективті тәртіп
 • Стратегиялық маркетинг
  Несиелер: 5

  Стратегиялық маркетингтің мәні, рөлі, мазмұны және құрылымы. Маркетингтік қызметтің стратегиялық талдауы. Ұйымның миссиясы мен мақсаттарын қалыптастыру. Стратегиялық тиімділік. Микросреданы талдау. Сыртқы орта өзгерістерінің негізгі бағыттары. Салалық ортаны талдау. Саланы талдау құрылымы (кластерлік талдау). Негізгі экономикалық көрсеткіштер, саланың қозғаушы күштері.

  Селективті тәртіп
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздіктің пайда болуы мен дамуының объективті негіздері. Экономикалық қауіпсіздіктің әлеуметтік – экономикалық мазмұны және ерекшелігі. «Фирманың экономикалық қауіпсіздігі» курсының пәні, әдістері және міндеттері. Курс мазмұны және оның өзге пәндермен байланысы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Ғылым философиясы тарихы мен пәні. Ғылымның әлемдік көзқарас негіздері. Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейі, Ғылым кәсіп ретінде, ғылым идеалдары мен нормалары,. ғылымның қызметі, Ғылымның пайда болуы мен дамуы, Ежелгі дәуірдегі, ортағасырлар және ренессанс дәуіріндегі ғылым, әлеуметтік және гуманитарлық ғлымдардың тарихы мен философиясы,ғылымның философиялық негіздері және әлемнің ғылыми картинасы, ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революциялар, жаратылыстану мен техникалық ғылымдар тарихы мен философиясы, заманауи жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Магистратурада шет тілін оқытудың басты мақсаты - болашақ маманның кәсіби және ғылыми-зерттеу қызметінде белсенді тіл біліктілігін әрі қарай дамытуға негізделген шет тілдерін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде тілдің жүйелі түрде тереңдетілуі болып саналады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнде жоғары білім берудің қазіргі заманғы парадигмасы, оның тарихы, қалыптасу кезеңдері қарастырылады. Қазақстандағы қазіргі заманғы көп деңгейлі білім берудің, жоғары мектептегі педагог қызметінің теориясы мен тәжірибесінің мазмұны ашылады. Жоғары мектептегі оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқу процессін ұйымдастырудың әдістерін қолдану туралы көзқарастар қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы инновациялар
  Несиелер: 5

  Инновациялық қызмет негіздері. Инновация теориясы және оның қазіргі заманғы тұжырымдамалары. Әлемдік технологиялық даму тенденциялары. Инновациялық дамуды мемлекеттік реттеу. ҚР инновациялық – технологиялық даму стратегиясы. Венчурлік инновациялық бизнес. Зияткерлік меншік нарығы. Технологиялық дамудың аймақтық мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнестегі заманауи тенденциялар
  Несиелер: 5

  Ғылыми - техникалық инновациялар: бизнестегі инновациялардың мазмұны мен түрлері. Инновациялық белсенділікке ықпал етуші факторлар. Инновациялық қызметті ұйымдастырудың қазіргі заманғы түрлері. Ірі көлемді бизнестің негізгі ұйымдық түрлері. Өнеркәсіп кәсіпорындарының зерттеулер мен құрастырылымдар саласындағы стратегиясы. Өндірісті кешенді әзірлеу. Өндірістік процесс: оның құрылымы және ұйымдастырылу принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кластерлік экономика
  Несиелер: 5

  Кластерлік экономикаға кіріспе. Кластерлер құрудың ұйымдық принциптері. Кластерлік саясат. Әлеуметтік - экономикалық болжау міндетімен кластерлік талдау. Көшпелі экономикалы елдерде бәсекеге қабілетті кластерлер қалыптастырудың теориялық мәселелері. Қазақстан экономикасының кластерлік дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық зерттеулердің ғылыми әдістері
  Несиелер: 5

  Экономикалық зерттеулер жүргізуге әдіснамалық және әдістемелік көзқарастар. Қойылған мәселенің сыни талдануын есепке ала отырып зерттеу процессінің құрылымы мен кезеңдері. Талдаушылық құралдар. Ақпараттық көздер зерттеудің талдаушылық базасы ретінде. Ғылыми зерттеулер жүргізуді ұйымдастырудың принциптері, әдістері, ережелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аймақтық экономика
  Несиелер: 5

  Өңір экономикасын зерттеудің әдіснамалық негіздері. Ел шаруашылығының және өңір экономикасының территориялық ұйымдастырылуының жалпы шарттары мен факторлары. Өңір ұғымы, құрылымы, экономикалық мүмкіншіліктері. Өңірдің экономикалық негіздері. Экономикалық аудан–Қазақстан экономикасының дамуының жаңа кезеңі. Экономикалық аудандар экономикасы. Өңірлік жүйелерді одан әрі реформалаудың стратегиялық бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  «Басқару психологиясы» курсы басқару қарым қатынастарын, басқару қызметтерін оқуға бағытталған. Пәнді оқу барысында басқару психологиясының даму кезеңдері, басқару теориясының заманауи жағдайы қарастырылады. Ұйымдардың «ішкі», «сыртқы» ұғымдары туралы түсініктемелер беріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тәуекел менеджменті
  Несиелер: 5

  Тәуекелдің басқарушылық санат ретіндегі негізі. Тәуекелді басқару ұғымы. Қатерді анықтау әдістері. Кәсіпкерлік тәуекелді бағалау. Қатерлерді азайту әдістері мен жолдары. Тәуекелді басқарудың нәтижелілігін бағалау. Инвестициялық тәуекелдерді басқару. Өндірістік кәсіпкерліктегі тәуекелдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Антикризистік менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән дағдарысқа қарсы менеджменттің ұғымдық аппаратын зерттейді. Кәсіпорынның дағдарысты жағдайының пайда болу себептері. Дағдарысқа қарсы менеджмент негіздері. Борышкер – заңды тұлғалардың жекелеме санаттарының банкрот болу ерекшеліктері. Сыртқы басқару банкроттықтық жеке процедурасы ретінде. Дағдарысқа қарсы менеджменттегі сыртқы және ішкі орта. Дағдарысқа қарсы менеджменттегі жоспарлау. Дағдарысқа қарсы басқару жағдайындағы дербес менеджмент

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инновациялық жобаларды бизнес жоспарлау
  Несиелер: 5

  Инновациялық жобаларды бизнес – жоспарлау тұжырымдамасы. Бизнес – жоспарлау мазмұны мен ұйымдастырылуы. Инновацияларды жоспарлау әдістері мен технологиялары. Инновациялық жобалардың бизнес – жоспары. Инновациялық жобаларды бизнес – жоспарлаудағы басқарушылық шешімдер. Инновациялық жобаларды болжау. Инновациялық жобалардың нәтижелілігін талдау және бағалау. Инновациялық жобаларды шұғыл – күнтізбелік бизнес – жоспарлау. Инновациялық жобалардағы тәуекелдер мен кезеңділіктерді басқару. Инновациялық жобалар мәдениетін бизнес – жоспарлау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Казіргі жағдайдағы компанияларды стратегиялық басқару
  Несиелер: 5

  Компанияны стратегиялық басқару эволюциясы. Ұйым басқару объектісі және субъектісі ретінде. Басқарудағы қарым - қатынастар. Басқарушылық шешімдер және компаняны стратегиялық басқару. Компанияны стратегиялық басқарудағы стратегиялық және тактикалық жоспарлау Компанияны стратегиялық басқару жүйесіндегі бақылау. Топты басқару және басқару нәтижелілігі: билік және ықпал. Көшбасшылық басқару стилі. Жанжалдарды және өзгерістерді басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микро-макроэкономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Микро және макроэкономикалық талдау пәні, міндеттері және әдістері. Сұраныс пен ұсынысты талдау негіздері және олардың бейімделгіштігі. Тұтынушылық таңдау теориясын талдау. Жалпы тепе – теңдікті, экономикалық нәтижелілікті және қоғамдық игіліктерді талдау. Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсынысты талдау. Ақша нарығын талдау. Модель IS-LM. Инфляция мен жұмыссыздықты талдау. Экономикалық дамуды макроэкономикалық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіби қызметте, пәндік салада ғылыми зерттеулердің перспективті бағыттарын, зерттеушілік жұмыстардың құрамын, анықтаушы факторларды және ғылыми-зертеушілік қызметтің қағидаларын анықтау; қажетті зерттеушілік әдістерді таңдау, нақтылы зерттеумен байланысты мақсаттарға сәйкес жаңа әдістерді өңдеу және модификациялау

 • Код ON2

  Ғылымның дамуын және тарихын оның модельдерін, үлгілерін және стильдерін қалыптастыру негізінде қарастыру; ғылыми және философиялық пікірлер арасындағы байланысты анықтау

 • Код ON3

  Жоғары мектептің өзекті мәселелерін, ҚР-дағы жоғары білімнің даму тарихында педагогикалық ойларды және қазіргі білім беру қызметінің тәжірибесін пайдалана отырып, жоғары білімнің өзекті мәселелерін қайта қарау

 • Код ON4

  Экономикалық білімдер негізінде заманауи теория мен тәжірибенің қазіргі жағдайын талдау; жоғары білім берудің қазіргі парадигмаларын, инновациялық менеджменттің басқару қызметі мен басқару қатынастарының негізгі ережелерін анықтау

 • Код ON5

  Заманауи бизнесті жүргізуге қажетті түсінікке ие болу; зерттеулер және өңдеулер саласындағы кәсіпорындардың стратегиясы. Кәсіпорынның әр түрлі стратегияларын, микро макро ортасын, экономикалық қауіпсіздіктің ерекшелігін, болжамды тәуекелдерді талдап қарастыру

 • Код ON6

  Дискуссияларда, диспуттарда, дөңгелек үстелдерде, ғылыми конференцияларда тезистерді, мақалаларды жазуға дағдыларға ие болу

 • Код ON7

  Ие болған білімдерді қолдану негізінде фирмалардың даму жоспарларын дайындау және олардың бәсекелесуге қабілеттілігін анықтау; Кәсіпорындағы экономикалық құбылыстарды және үрдістерді талдау, олардың өзара байланыстарын және өзара тәуелділіктерді анықтап, инновациялық белсенділікке әсер етуін бағалау

 • Код ON8

  сұхбаттасушының типологиясына сүйене отырып, қарым-қатынас техникасы мен тәсілдерін, әңгіме жүргізу ережесін таңдау

 • Код ON9

  Аймақтың, мемлекеттің экономикасын, аймақтық шаруашылықтың ұйымдастырылуының факторларын және жалпы жағдайларын қарастыру

 • Код ON10

  Инновациялық жобалардың тиімділігін бағалап талдау

 • Код ON11

  Ақпараттық технологиялардың әлемдік тенденцияларын білу негізінде зерттеушілік, жобалық жұмыстарды ұйымдастыру және оларды тәжірибелік қызметте қолдану дағдыларына ие болу

 • Код ON12

  Аймақтық даму бағдарламаларын бағалау

 • Код ON13

  Басқарудың жүйелік дағдыларына ие болу, сонымен қатар басқарудың оңтайлы механизмдерін пайдалану және тиімді ынтымақтастықты қамтамазыз ету. Қаржылық экономикалық қызметті жетілдіру ұсыныстарды өндеу және негіздеу

Top