Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04105 Мемлекеттік және нақты сектордың қаржысы (2 ж.) в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты қаржы-банк саласында қаржы жүйесінің даму тенденцияларын, елдегі ұдайы өндіріс процестерін реттеудегі оның рөлін талдауға, ақша-кредит саясатының бағыттарын негіздеуге, инновациялық үлгідегі экономиканы қалыптастыру жөніндегі қызметті ынталандыру мақсатында банк, салық заңнамасын жетілдіруге қабілетті жоғары білікті басшылар мен мамандарды дайындау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • ҚР салық жүйесі
  Несиелер: 5

  Пән ҚР салық жүйесінің даму кезеңдерін, салық саясатының ішкі мазмұнын, салықтық реттеудің әдістері мен тәсілдерін, салықтық жоспарлаудың сапалық және сандық көрсеткіштерін зерттейді. Салықтарды, алымдарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу мен төлеу тәртібі. Шағын және орта бизнеске салық салу ерекшеліктері. Салықтық бақылау және салықтық әкімшіліктің өзге де нысандары

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ішкі және сыртқы мемлекеттік аудит.
  Несиелер: 5

  Курс тыңдаушыларға мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволық бағынышты ұйымдарының қызметін функционалдық талдаудың теориялық негіздері бойынша терең білім алуға, стратегиялық мақсаттар мен міндеттерді, оларға қол жеткізу бойынша бағдарламалық құжаттарды іске асырудың тиімділігіне, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасына, сондай-ақ кадрлық, қаржылық, табиғи және өзге де ресурстарды басқаруға баға беруге, мемлекеттік органдар қызметіндегі проблемаларды анықтауға және оларды шешу жолдарын табуға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары мектеп педагогикасының негіздері. Жоғары мектеп педагогикасының пәні мен міндеттері. Жоғары мектептегі педагогикалық зерттеулердің әдістемесі мен әдістері. Жоғары мектеп дидактикасы. Жоғары мектептегі педагогикалық процесс. Оқыту заңдары, заңдылықтары және принциптері. Жоғары мектептегі оқыту әдістері, формалары мен құралдары. ҚР жоғары білім берудің қазіргі жағдайы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби қалыптасуы. Жоғары мектептегі тәрбие процесі. Тәрбие мақсаты педагогикалық мәселе ретінде. Оқу-тәрбие ұжымы тұтас педагогикалық үдерістің қызмет ету формасы ретінде. Педагогикалық үрдістің менеджменті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Пән Ғылыми зерттеулердің негізгі принциптері мен әдістерін оқып үйретеді. Ветеринария саласында ғылыми зерттеулер жүргізу бойынша ғылыми-зерттеу және ұйымдастыру-әдістемелік жұмыстарға дайындық: тапсырмаларды тұжырымдау, зерттеу, зерттеу нәтижелерін тіркеу, әзірленген ұсыныстардың бағалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Басқару қызметінің әлеуметтік-психологиялық мазмұны мен құрылымы; және менеджмент функциялары; басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері; ұйымдастыру мақсаттарына қол жеткізу бойынша бірлескен қызметтің психологиялық заңдылықтары; басқарушылық міндеттерді шешудің базалық тәсілдері және оларды нақты жұмыс істейтін өндірістік құрылымдар жағдайында шешу ережелері, олармен жұмыс істеу әдістері менеджердің қызметіндегі функционалдық жай-күйлер, басқару процестерін оңтайландыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Тіл жоғары деңгейде кәсіби және академиялық мақсаттар үшін мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратымен еркін жұмыс істеуге мүмкіндік береді, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейту, ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, академиялық хат дағдысын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 5

  «Ғылым тарихы және философиясы» пәнін меңгеру нәтижесінен магистрант ғылыми таным құрылымы мен қызметтері, өз кәсіби аумағында ғылым әдістері жайында алған білімдерін қолдана алу қабілетіне ие болады және идеологиялық, діни, саяси құрылымдарды ғылыми концепциялардан ажырата алады. Қазіргі таңдағы ғылымның әдіс тәсілдерін білу жеке ғылыми жұмыстың қажетті шарты болып табылады және шынайы ғылыми құрылымдар мен жалған білімдерді ажыратуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржының ғылыми концепциясы
  Несиелер: 5

  Қаржылық категорияларды, ұғымдарды, терминдерді, оларды жіктеуді меңгеруде теориялық негіздермен қамтамасыз ету, ғылыми тәсілдерді пайдалана отырып, әлеуметтік-экономикалық үдерістердегі маңызы мен орны. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының нақты жағдайларында қаржыны ұйымдастыру нысандарының өзара байланысы мен өзара іс-қимылын және оларды қолдану әдістерін түсінуге қол жеткізу. Қаржының батыстық теориясының ғылыми, тұжырымдамалық негіздерін, дағдарысқа қарсы әрекет ету тұжырымдамасын, сондай-ақ қаржының классикалық ғылыми теорияларын зерттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржылық моделдеу
  Несиелер: 5

  Курста әртүрлі күрделілік дәрежесіндегі модельдер құру, практикалық тәжірибені сипаттайтын сандық мысалдар қарастырылған. Курстың құрылымы жалпы топтан жекеге, операциялық үлгілерден қаржылық нәтиже мен компанияның құнын талдауға, бірте-бірте күрделі материалды меңгеруге мүмкіндік береді. Аралас, бірақ облысты моделдеу кезінде қажетті – ақпараттық технологиялардың эконометриялық әдістері мен мүмкіндіктерін пайдалану сұрақтары қозғалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржылық институттарды басқару (ілгерілеу курсы)
  Несиелер: 4

  Пән қаржы институттарының қызметін басқарудың қазіргі заманғы құрылымын, қазақстандық қаржы институттарының жіктелуі мен жұмыс істеуінің заңнамалық базасын, реттелуін зерттейді. Қазақстандық қаржы институттарын басқару саласындағы мемлекеттік саясатқа ерекше назар аударылады. Халықаралық қаржы институттарының ерекшеліктерін және қазақстандық қаржы институттарының даму стратегиясын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Әлемдік қаржы нарықтары
  Несиелер: 5

  Бұл курс әлемдік қаржы нарықтарының қалай жұмыс істейтіні туралы базалық білімді ұсынады. Акциялардың, облигациялардың және опциондардың бағасын анықтау үшін қажетті сандық құралдар қарастырылады. Қаржы активтері инвестициялық шешімдер қабылдау үшін пайдаланылады.Айырбас бағамдарын және валюта бағамдарының ауытқу себептерін түсіну. Әлемдік қаржы нарықтарында тәуекелдерді басқару үшін қолданылатын әдістерді зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • ҚР мемлекеттік қазынашылық жүйесі
  Несиелер: 5

  Қазынашылық органдарының негізгі функцияларын, бюджетті атқару жүйесіндегі қазынашылықтың рөлін зерделеу; бюджетті атқару қазынашылық жүйесінің негізгі кезеңдерін айқындау. Бюджеттің атқарылуына талдау жүргізу кезінде өзгерістерді бағалай білу; бюджетті атқарудың қаржылық және қазынашылық жүйелерін шектеу; алынған білім тұрғысынан мемлекеттік, саяси өмір оқиғаларын талдау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • АӨК қаржыландыру және несиелендіру.
  Несиелер: 5

  Агроөнеркәсіптік кешен қаржыларын қалыптастырудың теориялық негіздерін зерделеу. АӨК жұмыс істеуінің нормативтік-құқықтық негізін және АӨК қаржыландыру мен несиелендірудің мемлекеттік бағдарламаларының мазмұнын зерделеу. ҚазАгро ҰБХ АҚ, коммерциялық банктер, кредиттік серіктестіктер, микронесиелік және лизингтік компаниялардың қорландырылу ерекшеліктерін анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • МСФО сәйкес қаржылық есеп
  Несиелер: 5

  Ақша қаражаты мен олардың баламаларын есепке алу. Ақшаның уақытша құны. Дебиторлық берешекті және басқа да активтерді есепке алу. Қорларды есепке алу. Негізгі құралдарды есепке алу. Материалдық емес активтердің есебі. Активтердің құнсыздануы. Ұйымның міндеттемелерін есепке алу. Түсім, кірістер мен шығыстарды тану. Капитал және резервтер есебі. Қаржылық есептілікті ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Банктың жеке қызметтері
  Несиелер: 5

  Экономиканы дамытудағы жеке банктік қызметтердің рөлін түсіну; VIP клиенттер үшін банк операцияларының жекелеген түрлерін ұйымдастыру және олардың банк ресурстарын қалыптастырудағы рөлін түсіну, банк қызметінің нормативтерін есептеуді жүргізе алу, жеке пайыздық ставкаларды есептеу және белгілеу техникасын, VIP қарыз алушылардың несиеқабілеттілігін бағалау тәсілдері қолдана білу; VIP клиенттермен банк операцияларын жүргізу тиімділігін бағалай алу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржылық есептілік көрсеткіштерін бағалау.
  Несиелер: 5

  Қаржылық есептілікті қалыптастырудың әдістемелік негіздері және қаржылық есептілік көрсеткіштерін бағалау мәселелері бойынша кәсіби пайымдауларды әзірлеу саласында терең теориялық білімдермен және практикалық дағдылармен қамтамасыз ету. Көрсеткіштерді есептеу әдістемесі мен әдіснамасын түсіну және меңгеру, "Қаржылық есептілікті дайындау және ұсынуға арналған Тұжырымдамалық негізге" және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қаржылық есептер жасай білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржылық менеджмент (ілгерілетілген)
  Несиелер: 5

  Іске қосылған қаржы институттары мен елдердің әртүрлілігі, инвестициялау үдерістерінің жаһандануы және басқарудағы активтердің экспоненциалды өсуі жағдайында инвестициялаудың нәтижелілігін есептеу мен ұсынуды стандарттау. ГИПС стандарттары. Тәуекелді ескеретін, портфельді басқару тиімділігін өлшеу кезінде туынды критерийлерді қолдану. Шекаралық, дамушы және негізгі әлемдік қор алаңдарында инвестицияларды басқару. Қаржы менеджментінде Монте – Карло әдісін қолдану. VisualBasicforApplications кіріспе.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қаржы саласындағы терең білімі мен түсінігін көрсету

 • Код ON2

  Экономиканың мемлекеттік және мемлекеттік емес секторларының қаржыларын, қаржы-несие саласы институттарының қызметін талдау мен реттеудің қазіргі заманғы құралдары мен әдістерін меңгеру

 • Код ON3

  Қаржылық тұрақтылық пен ұзақ мерзімді тұрақтылыққа қол жеткізу үшін ұйымдар қызметінің тәуекелдерін бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану

 • Код ON4

  Кәсіби қызметте жобалық-экономикалық міндеттерді шешу қабілетін көрсету

 • Код ON5

  Қаржы органдарының, қаржы нарығының түрлі институттары мен инфрақұрылымының қызметіндегі проблемаларды анықтау

 • Код ON6

  Проблемаларды тиімді шешу, стратегиялық және басқа іс-қимыл жоспарларын әзірлеу

 • Код ON7

  Ұйымдардың инновациялық даму бағыттарын әзірлеу.

 • Код ON8

  Қаржылық шолулар, сараптамалық-талдамалық қорытындылар, есептер мен ғылыми жарияланымдар түрінде талдау және бағалау нәтижелерін рәсімдеу.

7M04105 Қаржы
Магистратура

Нархоз Университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04105 Қаржы
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M041051 Қаржы
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04105 Қаржы
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04105 Қаржы
Магистратура

Университет КИМЭП

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04105 Қаржылық экономика
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04105 Қаржы және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top