Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01704 Қазақ тілі мен әдебиеті (1 ж) в Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

 • Қажымтану
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиеттану ғылымы және Қ. Жұмалиев. Қ. Жұмалиев – эпостық, лиро-эпостық жырларды зерттеуші. Жазушының тарихи жырлар туралы зерттеулері. Жазушының Бұхар жырау шығарашылығы туралы зертеулері. Қ. Жұмалиев – Махамбеттанушы. Қ. Жұмалиев – Абайтанушы. Қ.Жұмалиев – Ыбырайтанушы. Жазушының әдебиет теориясын қатысты зерттеулері. Қ.Жұмалиев – публицист. Қ.Жұмалиевтің әдеби мұралары. Қ.Жұмалиев жазушылық стиль туралы. Әдебиеттану ғылымындағы Қажымтану мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектепте қазақ әдебиетін оқытудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Әдістеме ғылымы, инновациялық технологиялар, жаңаша оқыту, интерактив әдістер, жаңа технологиялар, танымдық, білімдік белсенділігін арттыру үшін пайдаланылатын әдіс-тәсілдер түрлері. Инновациялық технологиялар жаңа мазмұнды ұйымдастыру, жаңалық енгізу, жаңа үлгілердің бағытындағы нақты әрекет, нақтыланған мөлшердің шегінен шығатын кәсіптік іс-әрекеттің жаңа сапалы деңгейге көтерілуі, теориялық, технологиялық және педагогикалық іс-әрекеттің біртұтас бағдарламасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Шумер ілімінің қалыптасу тарихы. Ежелгі тілдермен түркі тілдерінің байланысы. Тарихи атаулардың танымдық мәні. Қазақ әдеби тілінің даму барысын дәуірлеу кезеңі. Көне замандағы слемдер. Орта ғасыр түркі тілі және қазақ тілі. ХV – ХVІІ ғасырлардағы қазақ әдеби тілі. ХVІІІ ғасырдағы қазақ әдеби тілі. ХІХ – ХХ ғасырлардағы қазақ әдеби тілі. Қазақ тілінің тарихи мұралары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Драматургия поэтикасы
  Несиелер: 5

  Драматургия туындылары (пьесалар, спектакльдер, либреттолар) арқылы әдеби тек саласы драма жанрларының (драма, трагедия, комедия) теориялық ерекшеліктері. Драматургия ұғымының аясында театр сахналарындағы туындылар мен деректі, ғылыми-фантастикалық, көркем фильмдердің де қойылымдық-режиссуралық көркемдік шешім ерекшеліктері. Драматургияның жанрлық сипаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 4

  Ғылыми – зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау. Ғылыми зерттеудің әдістемесі. Ғылыми техникалық ақпарат. ЖОО-ғы ғылым. Ғылыми зерттеудің технологиясы . Ғылыми білімнің құрылымы. Ғылыми дәстүрлер. Ғылыми зерттеудің орындалуы және оның нәтижесін рәсімдеудің техникасы. Ғылыми-ізденіс жұмыстарының кезеңдері. Теориялық зерттеу. Эксперименттік зерттеу. Ғылыми және техникалық шығармашылық тағы модельдеу. Ғылыми білімнің мұраты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қыпшақ тілдерінің типологиясы
  Несиелер: 5

  Түркі тілдерінің жіктеліміндегі қыпшақ тілдерінің орны, қазіргі қыпшақ тілдерінің ұқсастықтары мен өзіндік ерекшеліктерін тануды мақсат етеді. Қыпшақ тілдерінің әдеби тіл болып қалыптасуы, қыпшақтанудың мемлекеттік мәртебесі, саяси-әлеуметтік жағдайынан мәлімет беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жұбановтану
  Несиелер: 5

  «Жұбановтану» пәні, мақсаты мен міндеті, қалыптасу кезеңдері. Жұбановтану ғылымының зерттелуі. Профессор Қ.Жұбановтың өмірі мен ғылыми-педагогикалық жолы. Қ.Жұбановтың фонетикалық ілімі. Қазақтың грамматик ғалымы. Қ.Жұбанов және қазақ терминологиясы. Қ.Жұбанов және қазақ әдеби тілі. Қ.Жұбанов және Абайтану. Қ.Жұбанов – педагог ғалым. Қ.Жұбанов және қазақ әнері Қ.Жұбанов және қазіргі қазақ тіл білімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Шет тілін халықаралық стандарт деңгейінде меңгеру. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы мәліметтерді тыңдап қабылдау. Монологтық және диалогтық формада кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасау. Ғылыми тақырыбы бойынша жазбаша жұмыстар дайындау. Ресми құжаттарды толтыру дағдыларын үйрену. Сөздіктермен, мамандық бойынша әдебиеттермен жұмыс істей алу. Жазбаша, ауызша аударма дағдысын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Менеджменттің теориялық және методологиялық негіздері Менеджменттің мәні мен қағидалары Басқарудағы жүйелік тәсілдің негіздері Менеджмент эволюциясы Қазақстандағы менеджментің методологиялық негіздері Басқаруды ұйымдастыру Ұйым мақсаттары және олардың классификациясы Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы Басқарудың ұйымдастыру құрылымы мен басқару нормасы Басқарудың ұйымдастыру-құқықтық формалары Менеджменттегі коммуникация Экономикалық басқару әдістері Менеджменттегі жоспарлау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 4

  Әдебиет тарихының дәуірлеу теориясының негіздері. Ежелгі қазақ әдебиетінің тарихы және оның зерттелуі. Жалпы әлемдік сөз өнері мұраларының жіктелуі. Кеңестік қазақ әдебиеті дамуының алғашқы кезеңі. Ұлы Отан соғысы және одан кейінгі кезендегі қазақ әдебиеті.Кеңестік қазақ әдебиетінің соңғы дәуірінің даму кезеңдері. Қазіргі қазақ әдебиетінің дамуы. Әдебиет тарихындағы дәстүр мен жаңашылдық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектепте қазақ тілін оқытудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Қоғам талабына сай білім беруде магистранттардың инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. Инновациялық технологияларды қазақ тілі сабағының барысында пайдаланып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. Білім берудегі инновациялық технологиялардың міндеті – белгілі бір көлемдегі білім берумен шектелмей, алынған кәсіптік білімді нақты жағдайларда қолданып, қоғамға пайдасын келтіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқарудың заманауи психологиясының пәні мен әдістері, заңдары. Тиімді басқарудың психологиялық критерийлері. Басқарушылық шешімдерді психологиялық талдау. Басшының тұлғасы: психологиялық портрет. Менеджердің коммуникативтік мәдениеті. Басшының кәсіби құзыреттілігі. Ұжымдағы психологиялық климат: басқару аспектілері. Іскерлік келіссөздер психологиясы. Өндірістік ұжымдағы жанжал: психологиялық талдау. Жанжалда тиімді мінез-құлық тренингі. Басқарудағы командалық жұмыстың психологиялық аспектілері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  - әлеуметтік-гуманитарлық пәндер бойынша теориялық білімінің болуы және ол білімді кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларында қолдана алу, өмірдегі жағдаяттармен байланыстыра білу қабілетінің болуы

 • Код ON2

  - тіл білімінің тарихын, салаларын, тілтанымдық білімдерді терең меңгеру, оны практикада қолдана білу және қазақ тіл білімінің заманауи мәселелерін шешуге бағытталған ғылыми еңбектерге талдау жасай алу

 • Код ON3

  - менеджмент туралы білімді игеріп, ұйымдағы әлеуметтік-психологиялық, экономикалық құбылыстар мәнін, олардың өзара байланысы мен өзара тәуелділігін терең түсінуі, жобаларды басқарудың теориялық аспектілерін меңгеру

 • Код ON4

  - қазақ әдебиеттану ғылымының теориясы мен тарихын, жанрларын, мәтінтанымдық мәселелерін, бұрынғы және қазіргі таңдағы өзекті проблемаларын меңгеру

 • Код ON5

  - филология ғылымының дамуына үлес қосқан жеке ғалымдардың өмірімен, шығарашылығығымен және олар туралы жазылған зерттеу еңбектермен танысып, оларға талдау жасай білу дағдысының болуы

 • Код ON6

  - шет тілінен білімін қарым-қатынас жасау және арнайы мәтінді түсіну үшін қолдана алатындай деңгейде білу және тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын кәсіби деңгейде меңгеру дағдыларының болуы

 • Код ON7

  - ғылыми-зерттеушілік және талдау жұмыстарын жүргізуді меңгеріп, өзінің бағыты бойынша диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазбалар жазу және оларды жариялай алу қабілетінің болуы

 • Код ON8

  - заманауи инновациялық технологияларды,өндірістің озық әдістерін қолдана отырып, теориялықбілімдерін практикамен ұштастыра алу дағдыларының болуы

Top