Жаңа білім беру бағдарламасы

7M11302 Логистика (сала бойынша) в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Экономиканың нақты секторының қазіргі заманғы кәсіпорындары, өндірістік және сауда ұйымдары, логистикалық операторлар, көлік компаниялары үшін көліктік қызмет көрсету, жабдықтау және бизнес-үдерістерді басқару саласындағы кәсіби құзыреттілігі бар магистрлерді, ұлттық экономиканың тұрақты дамуының негізі ретінде жеткізу тізбегін басқару мен ұйымдастырудың тиімді әдістерін дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M152 Логистика (сала бойынша)
 • Білім беру саласы 7M11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 7M113 Көлік қызметтері
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сатып алуларды және ресурстарды басқару
  Несиелер: 5

  Сатып алуларды логистикалық басқарудың негізгі мақсаты минималды тұтас шығындармен белгiлi уақыт тәртібінде негiзгi өндiрiстi қажеттi заттық-техникалық ресурстармен қамтамасыз етуді жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сұранысты жоспарлау және қорларды басқару
  Несиелер: 5

  Кәсіпорында қорларды басқару кезіндегі логистикалық тәсілдің теориялық аспектілері және оларды жоспарлау, материалдық қорлардың түсінігі, түрлері мен санаттары, кәсіпорында қорлардың өмір сүруінің қажеттілігі, қорларды нормалау әдістері, қорларды басқару жүйелері. Фирмадағы материалдық ресурстар қорларының рөлі мен міндеті, материалдық ресурстар қорларының категориялары, материалдық ресурстар қорларының жіктелуі, материалдық ресурстар қорларын басқару, қорлардың экономикалық мәні, қорларды басқару принциптері, өндірістік қорлар түсінігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеу қызметінің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Логистиканың барлық саласы бойынша ғылыми жұмыстар жазуға арналған тәсілдерді, әдістерді, құралдарды өз бетінше қолдану үшін логистикалық үрдістерді меңгеру әдістемесі бойынша білім қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көлік-логистикалық үрдістеріндегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Тасымалдау процесін оңтайландыруды ескере отырып, теміржол көлігінде жүк тасымалдауды анықтау әдістемесін тиімді пайдалану, озық технологияларды пайдалана отырып, көліктік-логистикалық қызметтерді тиімді ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және ақпараттық қолдау
  Несиелер: 5

  Қазіргі кезеңдегі ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, жоспарлау және басқару, өнеркәсіптік кәсіпорындарда, ҒЗИ және жобалау-конструкторлық ұйымдарда инновациялық қызметтің рөлі мен маңызы. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, жоспарлау және басқару әдістері мен принциптері. Экспериментті математикалық қамтамасыз ету. Өлшеу қателіктері. Алынған нәтижелер бойынша өлшенетін шаманың шынайы мәнін бағалау. Эмпирикалық формулалардың параметрлерін табу. Экспериментті жоспарлау әдісі. Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердегі ақпараттық технологиялар. Жергілікті және ғаламдық ақпараттық желілер, Internet-те ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару теориясы мен операциялық зерттеулердегі математикалық модельдер
  Несиелер: 5

  Тауар қозғалысы мен өндірістік-коммерциялық қызметтің логистикалық үрдістерін ұйымдастыру мен басқару кезіндегі математикалық модельдерді құру мен экономикалық-математикалық әдістерді қолданудың теориялық ережелері мен тәжірибелік мәселелерін меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көліктік логистикадағы тарифтер және баға белгілеу
  Несиелер: 5

  Әртүрлі көлік түрлеріндегі жүк тасымалдау шарттары және ҚР тарифтік саясаты, мемлекеттік монополия субъектілерінің баға белгілеу, көлік тарифтері және оларды қолдану ережелері, баға белгілеу, тарифтер функциялары, халықаралық қатынастағы көлік тарифтері, көлік тарифтері және оларды қолдану ережелері, көлік кешені қызметтерінің тарифтері, әртүрлі көлік түрлерімен жүк тасымалдау тарифтері мен есептері, көлік қызметтері нарығында баға белгілеу, көлік қызметтері нарығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаһандық жеткізу тізбегін басқару
  Несиелер: 5

  Макрологистикалық жүйелерді қалыптастырудың тұжырымдамалық негіздері. Жеткізу тізбектерін басқару түсінігі стратегиялық сорсинг, жабдықтау, жеткізу тізбектеріндегі сатып алу. Жеткізу тізбегін стратегиялық жоспарлау, жеткізу тізбегіндегі операциялық қызметті оңтайландыру, жеткізу тізбегіндегі контроллинг және аудит, ұйымдастыру, контрагенттерді біріктіру технологиясы және жеткізу тізбегіндегі қорларды басқару, жеткізу тізбегіндегі тәуекелдерді басқару, жеткізу тізбегіндегі ақпараттық интеграция, жеткізу тізбегіндегі тұтынушылармен өзара қарым-қатынасты басқарудың әлеуетті мүмкіндіктері. CRM-жеткізу тізбегінің моделі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жеткізу тізбегін басқару әдістері мен модельдері
  Несиелер: 5

  Жеткізу тізбектерін басқару кезінде тәуекел жағдайында ең жақсы шешімдерді таңдау мәселелері қарастырылады: жеткізу тізбектеріндегі тәуекелдерді басқару үшін шешімдер әдістері, жеткізу тізбектері үшін тәуекелдерді қайта бөлу әдістері мен модельдері, жеткізу тізбектеріндегі тәуекелдерді әртараптандыру әдістері мен модельдері, жеткізу тізбектерін басқару кезінде тәуекелдердің алдын алу және сақтандыру негізінде жеткізу тізбектеріндегі тәуекелдерді басқару, қарыз қаражатын пайдалану үлгілері негізінде жеткізу тізбектеріндегі қаржылық тұтқаның тәуекелдерін басқару қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көліктік логистика саласындағы тарифтік саясат
  Несиелер: 5

  Тарифтік саясат және темір жол және автомобиль көлігінде логистикалық сервисті дамыту мәселелері, темір жол және автомобиль көлігімен жүк тасымалдарына тарифтер құру проблемалары, қала маңындағы жолаушылар компанияларымен тасымалдаудың тиімді тарифтерін қалыптастыруға әдістемелік көзқарас, Қазақстан Республикасының субъектілері мен тасымалдаушы компаниялардың қала маңындағы тасымалдарына баға белгілеудің өзекті мәселелері, темір жол және автомобиль тарифтері көліктік логистиканың тиімді құралы ретінде, тарифтік сынықпен сызба бойынша тасымалдау ақысын анықтау әдістемесін зерделеу, ��тпелі иіннің әдістемесі бойынша.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көлік және технологиялық жүйелердің логистикалық үдерістерін модельдеу
  Несиелер: 5

  Көлік және технологиялық жүйелердің логистикалық үдерістерін қазіргі заманғы модельдеу әдістерін қолданудағы теориялық негіздерді зерттеу және тәжірибелік дағдыларды дамыту

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көлік-логистикалық жүйелерді жобалау
  Несиелер: 5

  Аймақтық көліктік-логистикалық жүйелерін (RTLS) жобалау және ұйымдастыру жүйесінің негіздерімен және бағдарламалық-мақсатты тәсіл, оның ішінде RTLS жобалау, қалыптасу және даму мәселелері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Логистикадағы бизнес-үдерістерді модельдеу
  Несиелер: 6

  Коммуникацияны жақсарту, басқа бөлімшелердің мүдделері мен рөлін түсіну үшін логистикалық тізбек бойынша бизнес-процесс моделін құру және тарату, бизнес-процестерді бөлу және сипаттау, бизнес-процестерді үлгілеу технологиясы, кәсіпорынның оңтайлы ұйымдық құрылымын үлгілеу және қалыптастыру, бизнес-процестерді құжаттау және регламенттеу, бизнес-процестерді үлгілеудің әдіснамасы мен құралдары, кәсіпорынның оңтайлы ұйымдық құрылымын үлгілеу және қалыптастыру, бизнес-процестерді имитациялық үлгілеу, бизнес-процестерді оңтайландыру әдістері, бизнес-процестердің реинжинирингін құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көліктік логистикадағы сапаны басқару жүйесі
  Несиелер: 6

  Автокөлік кәсіпорындарының сапа менеджменті жүйесінің нәтижелілігін талдау әдіснамасын дамыту, логистика мен көліктегі СМЖ, сапа менеджменті жүйесінің стандарттары туралы жалпы мәліметтер, кәсіпорында сапа менеджменті жүйесін енгізу, сапа менеджменті жүйесін сертификаттау, экологиялық менеджмент және өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйесі, қызмет көрсету саласындағы кәсіпорынның маркетингтік шешімдері мен маркетингтік стратегиясы, халықаралық маркетинг.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көліктік логистикадағы сапаны басқару
  Несиелер: 6

  Сапаны басқаруды, сапа жүйелерін дамытудың әдістері мен үрдістері, өндірістік және сервистік жүйелерде сапаны бағалау, бақылау, талдау және жетілдіру әдістерін меңгеру, сапаны өлшеу, талдау және басқару әдістерін меңгеру, логистикалық тәуекелдерді бағалау, талдау және басқару дағдыларын қалыптастыру, менеджмент құралдары мен әдістері логистикадағы тәуекелдерді басқару, квалиметрия және сапаны басқаруда практикалық қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік логистика
  Несиелер: 5

  Логистикалық инженерлік басқаруды ұйымдастыру. Сервистік қызмет көрсету логистикасы. Логистикалық жүйелердегі жүк көлік орталықтары. Көліктік-логистикалық жүйелердегі жаппай қызмет көрсету жүйелері. Халықаралық логистикалық жүйелердің тұжырымдамасы. Халықаралық көлік дәліздері. Жүктерді халықаралық тасымалдау кезінде көлік технологияларын жетілдіру. Тауар қозғалысының логистикалық жүйелерін ақпараттық қамтамасыз ету. Жүктерді халықаралық тасымалдау кезіндегі прогрессивті көлік-технологиялық жүйелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Логистикадағы жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пән логистикадағы жобаларды басқарудың теориялық, тұжырымдамалық және тәжірибелік мәселелерін зерттейді, негізгі түсінік аппараты келтірілген: ұйымдастыру және тәжірибелік концепциялар мен әдістер, жобаларды жоспарлау мен басқарудың негізгі элементтері, жобаларды басқару негіздері, логистикадағы жобалық шешімдердің әдіснамасы мен негізгі принциптері, жобалық қаржыландыру, жоба жұмыстары мен ресурстарын басқару, жобалық шешімдердің тәуекелдерін талдау, логистикалық жүйелердегі объектілер мен басқару субъектілерін моделдеу. Логистикадағы инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көліктік-логистикалық кластерлер
  Несиелер: 6

  Қалыптастыру мен дамытудың объективті алғышарттарын, сондай-ақ көліктік-логистикалық кластерлердің пайда болуының экономикалық тетіктерін зерделеу, көліктік-логистикалық қызметтер нарығын дамытудың әлемдік үрдістерін зерттеу, логистикалық орталықтарды құрудың отандық және шетелдік тәжірибесін талдау, логистикалық орталықтарды қалыптастырудың және олардың жұмыс істеуін ұйымдастырудың әдіснамасы мен теориялық негіздері, мультимодальды көліктік-логистикалық орталықтардың жұмыс істеуін ақпараттық және қаржылық қамтамасыз етудің логистикалық орталықтарды дамытудың ұйымдық-құқықтық аспектілері, стратегиялық жоспарлау және басқаруды оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  ғылыми білімдердің әдістемесін, ғылыми қызметті ұйымдастырудың принциптері мен құрылымын, кәсіби қарым-қатынас пен мәдениетаралық қарым-қатынас, шешендік, ойларды дұрыс және логикалық түрде жобалауды ауызша және жазбаша түрде көрсетеді.

 • Код ON2

  шетел білімінің негізінде басқару психологиясының заманауи педагогикалық технологиялары мен әдістерін қолданады.

 • Код ON3

  заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, оларды басқару үшін логистикалық жүйелерді модельдеу әдістерін қолданады

 • Код ON4

  көлік саласындағы логистикалық процестерді зерттеуде ғылыми әдістерді қолдану

 • Код ON5

  Экономиканың нақты секторының қазіргі заманғы кәсіпорындары, өндірістік және сауда ұйымдары, логистикалық операторлар, көлік компаниялары үшін көліктік қызмет көрсету, жабдықтау және бизнес-үдерістерді басқару саласындағы кәсіби құзыреттілігі бар магистрлерді, ұлттық экономиканың тұрақты дамуының негізі ретінде жеткізу тізбегін басқару мен ұйымдастырудың тиімді әдістерін дайындау.

 • Код ON6

  жүк және жолаушылар тасымалдарының көлемін жоспарлау және болжау және негізгі логистикалық бизнес-процестерді моделдеу және логистикалық жүйелер мен жеткізу тізбектерін жобалау қабілеті, олардың тиімділігін бағалау, алгоритмдерді құру логистикалық шығындарды оңтайландыру мақсатында жеткізу тізбектерін басқару және тәуекелдерді төмендету.

 • Код ON7

  жеткізу тізбегі кәсіпорындарының бизнес-үдерістерін моделдеу. қазіргі заманға сай стандарттар мен әдістемелерді пайдалану, кәсіпорын қызметінің регламенттерін әзірлеу, зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты өңдеу, талдау және жүйелеу үшін тиісті математикалық аппарат пен аспаптық құралдарды пайдалану.

Top