Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06101 Ақпараттық жүйелер және IT салалары бойынша шешімдер (2 ж.) в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Логикалық интегралдық жүйелерді жобалау
  Несиелер: 6

  Магистранттар ПЛИС–та цифрлық құрылғыларды жобалаудың әдістері мен кезеңдерін, цифрлық құрылғыларды сипаттаудың құрылымдық және алгоритмдік әдістерін, сандық құрылғыларды жобалау мен күйге келтіруге арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді терең зерттейді, жалпы техникалық тапсырмаға сәйкес ПЛИС негізінде сандық құрылғыларға техникалық талаптарды қалай негіздеу керектігі туралы білімдерін алады, элементтік базаны таңдау, құрылғының схемалық сызбасын және ғылыми зерттеулер үшін эксперименттік және прототиптік модельдер жасау

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпорынның сервер инфрақұрылымын жобалау
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде магистранттарға кез-келген кәсіпорынның серверлік инфрақұрылымын құру туралы теориялық және тәжірибелік білім берілетін болады. Бағдарламалық қамтамасыз ету, лицензиялық бағдарламалық өнімдер, технологияларға шолу, сондай-ақ серверлік инфрақұрылымды дұрыс құру принциптері қарастырылады. Кәсіпорынның классикалық серверлік инфрақұрылымын серверлік виртуализация технологияларын қолдана отырып, заманауи қателерге төзімді серверлік инфрақұрылым деңгейіне дейін жаңарту бойынша IT шешімдер.

  Селективті тәртіп
 • Аппараттық және бағдарламалық жүйелерді жобалау технологиясы
  Несиелер: 5

  Өндірісті автоматтандыру технологиясын зерттеу, нақты уақыт режимінде жабдықты басқару үшін бағдарламаланатын логикалық контроллерлерді қолдану, сонымен қатар цифрлық автоматтандыру және басқару машиналарының жұмысының алгоритмизациясы, бағдарламалық және аппараттық жүйелер архитектурасы, дамыған бағдарламалық жүйелерді модельдеу және тексеру саласындағы терең білімді қамтамасыз етеді және алынған дағдыларды ғылыми-зерттеу жұмыстарында пайдалану.

  Селективті тәртіп
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Тіл жоғары деңгейде кәсіби және академиялық мақсаттар үшін мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратымен еркін жұмыс істеуге мүмкіндік береді, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейту, ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, академиялық хат дағдысын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 5

  Техникалық, жаратылыстану-ғылыми және әлеметтік-гуманитарлық білімді дамытуға қазіргі заманғы көзқарастар мен білімнің әртүрлі типтеріне сәйкес келетін мәселелер; ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын және тереңдетілген кәсіптік білімді талап ететін міндеттерді тұжырымдау және шешу; зерттеудің қажетті тәсілдері мен әдістерін таңдау, нақты зерттеудің міндеттеріне сүйене отырып, бар мәселелерді түрлендіру және жаңаларын әзірлеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің әдістері мен әдіснамасы
  Несиелер: 6

  Қазіргі ғылымның тенденцияларын талдау, кәсіби қызметтің пәндік саласындағы ғылыми зерттеулердің перспективалық бағыттарын, олардың факторларын анықтайтын зерттеу жұмыстарының құрамын анықтау; кәсіби қызметте зерттеудің эксперименталды және теориялық әдістерін қолдану; ғылым мен ғылымды қажетсінетін технологиялардың заманауи жетістіктерін білім беру және өзін-өзі білім беру процесіне бейімдеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары мектеп педагогикасының негіздері. Жоғары мектеп педагогикасының пәні мен міндеттері. Жоғары мектептегі педагогикалық зерттеулердің әдістемесі мен әдістері. Жоғары мектеп дидактикасы. Жоғары мектептегі педагогикалық процесс. Оқыту заңдары, заңдылықтары және принциптері. Жоғары мектептегі оқыту әдістері, формалары мен құралдары. ҚР жоғары білім берудің қазіргі жағдайы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби қалыптасуы. Жоғары мектептегі тәрбие процесі. Тәрбие мақсаты педагогикалық мәселе ретінде. Оқу-тәрбие ұжымы тұтас педагогикалық үдерістің қызмет ету формасы ретінде. Педагогикалық үрдістің менеджменті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • АЖ-ны талдау, моделдеу жҽне жобалау
  Несиелер: 6

  Бұл пән бойынша ақпараттық жүйелерді талдау, әзірлеу, жобалау және олардың математикалық модельдерін зерттеуге қатысты теориялық және қолданбалы мәселелермен танысады. Ақпараттық жүйелер мен процестерді талдаудың заманауи әдістері туралы теориялық білім, сондай-ақ кәсіпорынның жұмыс үрдісін талдау, модельдерді әзірлеу және ақпараттық жүйелерді жобалау жөнінде практикалық дағды қалыптастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Компьютерлік қауіпсіздік есептерін шешуде және қазіргі криптографиялық алгоритмдерді құруда негізгі математикалық тәсілдерді, қазіргі бұлтты шешімдер мен есептеулерді оқып үйрену. Магистранттардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға, әзірленген әдістердің Қасиеттерін шығару үшін математикалық аппаратты қолдануға, криптография және ақпаратты қорғау саласында өз білімдерін қолдануға және өз бетінше арттыруға ықпал етеді. Магистранттарды криптография және оған жапсарлас қолданбалы салалардағы заманауи ғылыми зерттеулермен таныстыру, өзіндік ғылыми зерттеулердің бағыттарын қалыптастыруға ықпал ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпорынның IT инфрақұрылымын жобалау
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде кәсіпорынның АТ инфрақұрылымын ұйымдастыру әдістері мен алгоритмдері, аппараттық қамтамасыз ету, бағдарламалық қамтамасыз ету, желілік шешімдер, хостинг және Интернет-провайдерлер туралы материалдар ұсынылады. Кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыру және дамуын қамтамасыз ететін өзара байланысқан ақпараттық жүйелер мен қызметтер кешенін жобалау. Кәсіпорынның АТ-инфрақұрылымын басқарудың заманауи технологиялары, әдістері мен құралдары; түрлі салалардағы ақпараттық жүйелерді дамыту бойынша жобаларды іске асыру, бизнес-процестердің жұмысын оңтайландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Басқару қызметінің әлеуметтік-психологиялық мазмұны мен құрылымы; және менеджмент функциялары; басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері; ұйымдастыру мақсаттарына қол жеткізу бойынша бірлескен қызметтің психологиялық заңдылықтары; басқарушылық міндеттерді шешудің базалық тәсілдері және оларды нақты жұмыс істейтін өндірістік құрылымдар жағдайында шешу ережелері, олармен жұмыс істеу әдістері менеджердің қызметіндегі функционалдық жай-күйлер, басқару процестерін оңтайландыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Бизнеске арналған АТ шешімдері
  Несиелер: 6

  Бұл пәнде магистранттар бизнесті автоматтандыру шешімдеріне шолу жасайды: бухгалтерлік есеп, HR, сату, инвентаризациялық бақылау, өндірістік сайттар, сондай-ақ бизнесте жиі кездесетін бизнес-процестердің қысқаша шолуы. Сондай-ақ шешуге арналған IT-платформасына қойылатын талаптар ескерілетін болады. Кәсіпорынның бизнес стратегиясына негізделген кәсіпорынның оңтайлы АТ-инфрақұрылымын құру. Алынған білімді нығайту бойынша практикалық тапсырмалар

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Бизнеске арналған АТ шешімдері.
  Несиелер: 6

  Бұл пәнде магистранттарға BigData тұжырымдамасының қысқаша шолуы, бағдарламалық шешімдер нарығында қолжетімді құралдар, сондай-ақ оларды шикізат деректеріне қолдану туралы материалдар ұсынылады. API қызметтері, оларды пайдалану мысалдары. Деректерді жинау және өңдеу, Hadoop және Map Reduce бағдарламаларында жұмыс істеуді түсіну, жақсартуға қажет үлкен деректер сипаттамаларын анықтау, бұлтты платформалармен жұмыс істеу. Үлкен көлемдегі деректерді өңдеуге арналған құралдар, тәсілдер мен әдістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылық кәсіпорындарын цифрландыру.
  Несиелер: 10

  Бұл пән бойынша магистранттарға ауыл шаруашылығы, оның ішінде агрономия және агротехника; мал шаруашылығы; ветеринария салаларын цифрландыру мүмкіндіктері, құралдары мен технологиялары бойынша материалдар ұсынылады, яғни нарықтағы программалық шешімдер, цифрландыру принциптерімен негізгі бизнес-процестер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердің сапасын басқару
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде магистранттарға Қазақстан Республикасының өкілетті органдары бекіткен стандарттар, ережелер мен нормалар үшін ақпараттық жүйелерге қойылатын талаптар, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді әзірлеуге арналған техникалық спецификациялар, техникалық тапсырмаларды әзірлеу ережелері ұсынылады. Біртұтас ақпараттық жүйе сапасын басқару жүйесінің міндеттері, функциялары, құрылымы, деректерді өңдеу технологиясы, сондай-ақ оны құру, пайдалану және дамыту мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Геожүйелерге негізделген АТ шешімдері.
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде магистранттарға қазіргі геожүйелер негізінде АT шешімдері бойынша материалдар, бағдарламалық шешімдерді әзірлеу принциптері, сондай-ақ танымал геожүйелерге шолу ұсынылады. Тәжірибелік тапсырмаларда тыңдаушылар өздерінің дағдылары мен білімдерін нығайтатын өз шешімдерін әзірлеуі тиіс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бұлттық технологиялар тәжірибеде
  Несиелер: 6

  Бұл пәнді магистранттарға бағдарламалық қамтамасыз ету, аппараттық қамтамасыз ету және түрлі байланыс арналарын техникалық қолдау қызметін байланыстыратын бұлттық технологияның тәжірибелік қолданылуы, бұлттық платформалар қызметтерін және провайдерлерін зерттеу жайлы материалдар ұсынылады. Практикалық тапсырмалар бұлттық шешімдерді қолдану дағдыларын күшейтеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіби мазмұндағы ақпарат алу үшін және өз идеялары мен кәсіби проблемаларды ауызша және жазбаша түрде шешудің нұсқаларын баяндау үшін қажетті көлемде шет тілдерін білу.

 • Код ON2

  Қазіргі даму кезеңінде ғылымда туындайтын мәселелерге талдау жасау және кешенді ғылыми зерттеулерді жобалау үшін философияның әдіснамалық құралдарын қолдану, сонымен қатар ғылыми зерттеулерді, эксперименттерді, тәсілдерді және ақпаратты өңдеу әдістерін өз бетінше жоспарлау

 • Код ON3

  Педагогикалық қызметте заманауи білім беру технологияларын, оқыту және тәрбиелеу процестерінің теориясы мен технологиясы туралы жүйелі ғылыми білімді қолдану, сонымен қатар жоғарғы оқу орнында өз бетінше педагогикалық зерттеулер жүргізу

 • Код ON4

  Басқару қызметін талдау, жобалау және кәсіби қызметте басқару мен өзін-өзі басқарудың психологиялық әдістерін қолдану

 • Код ON5

  Кез-келген кәсіпорынның серверлік инфрақұрылымын құру үшін аппараттық құралдар мен технологияларды қолдану, сонымен қатар ақпараттық жүйелер мен қызметтер кешенін жасау, компанияның IT-инфрақұрылымын модернизациялау және қайта құру шешімдерін сипаттау

 • Код ON6

  Белгіленген талаптарға сәйкес ақпараттық жүйелердің сапасын реттеу бойынша іс-шараларды ұйымдастыру, сондай-ақ АЖ сапасын басқарудың кешенді жүйесі деректерін өңдеу технологиясын қолдану

 • Код ON7

  Ұйымдарға зерттеу жүргізу, пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін анықтау, ақпараттық жүйелерді енгізу және бейімдеу әдістері мен модельдерін талдау және қолданбалы және ақпараттық үрдістерді қайта құруға қатысу

 • Код ON8

  Бизнесті автоматтандыру үшін ІТ шешімдерді таңдау және экономиканың әр түрлі бағытындағы кәсіпорынның оңтайлы АТ инфрақұрылымын құру үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді басқа жүйелермен интеграциялау

 • Код ON9

  Бұлт технологиясын қолдану арқылы АТ шешімдерін негіздеу, бұлтта деректердің қауіпсіздігін ұйымдастыру, соның ішінде компьютерлік қауіпсіздіктің қолданбалы міндеттерін шешу үшін криптографиялық примитивтерді/хаттамаларды тиімді қолдану

 • Код ON10

  Қазіргі заманғы технологияларды, мониторинг жасау үшін құралдарды таңдау, әртүрлі бағыттағы кәсіпорындарды цифрландыруда бизнес-процестерді автоматтандыру бойынша шешімдер, соның ішінде геожүйелер негізінде бағдарламалық шешімдерді әзірлеу

 • Код ON11

  Практикада үлкен деректер массивтерін талдау әдістері мен алгоритмдерін, API сервистерін, сондай-ақ зерттеулерде үлкен деректерді талдау және басқару құралдарын пайдалану

 • Код ON12

  Бағдарламаланатын логикалық интегралды жүйелер негізінде электрондық құрылғыларды үлгілеу, әзірлеу, жобалау және тестілеулермен байланысты міндеттерді шешу, сондай-ақ нақты уақыт ауқымында жабдықты басқару.

 • Код ON13

  Автоматтандыру және басқару жүйелерін техникалық, ақпараттық және алгоритмдік қамтамасыз етуді әзірлеудің заманауи әдістерін қолдану, соның ішінде бағдарламалық және аппараттық жүйелердің архитектурасын әзірлеу

7M06101 Ақпараттық жүйелер 2 ж
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M06101 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M06101 Ақпараттық жүйелер (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Ақпараттық жүйелер (1,5)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Ақпараттық жүйелер (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 7M06101-Ақпараттық жүйелер
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Корпоративтік ақпараттық жүйелер
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Корпоративтік ақпараттық жүйелер мен технологиялар, 1 жыл
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top