Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07165 Көлік, көлік техникасы және технологиясы (ғылыми-педагогикалық, 2 жыл) в ЛжКА

 • Көліктегі ресурсты және энергияны үнемдеу
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді (профильді) пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: энергетикалық ресурстардың негізгі түрлері мен сипаттамасы; энергия үнемдеуді нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету; тасымалдау процесінің энергетикалық тиімділігін арттыру; жөндеу өндірісінде және теміржол көлігі инфрақұрылымы объектілерін пайдалану кезінде энергия үнемдейтін технологиялар; энергия үнемдеуді ұйымдастыру және басқару әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым философиясы және тарихы
  Несиелер: 5

  Пән жоғарғы оқу орнының компенентінің базалық пәні болып табылады. «Ғылым философиясы және тарихы» пәні келесідей модульдерден құралады: ғылым тарихы мен философиясының пәні, ғылымның дүниетанымдық негіздері, ғылымның қызметтері, ғылымның пайда болуы мен қалыптасу, дамуының негізгі кезеңдері. Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері. Ғылымның философиялық негіздері және әлемнің ғылыми бейнесі. Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар. Жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы. Қазіргі жаһандық өркениеттің дамуының философиялық мәселелері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес зерттеу
  Несиелер: 3

  Пән пәндік компоненттің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: кәсіпорындағы іскерлік зерттеулердің ерекшеліктері, бизнесті зерттеудегі технология және нарық, жобаның ғылыми-техникалық жағынан іскерлік зерттеу, жобалық маркетингті іскерлік зерттеу, жобаның экономикалық көрсеткіштері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пән жоғарғы оқу орнының компенентінің базалық пәні болып табылады. «Жоғарғы мектеп педагогикасы» пәні келесідей модульдерден құралады: Жоғарғы мектеп педагогикасының негіздері. Жоғарғы мектептің дидкатикасы. Жоғарғы метептегі тәрбие үдерісі. Жоғарғы білім берудің заманауи парадигмасы және ҚР жоғарғы кәсіби білім берудің жүйесі. Кредиттік білім беру жүйесі. Жоғарғы мектеп оқытушысының кәсіби компотенттілігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Курста қарапайым ықтималдық теориясының және математикалық статистиканың негіздері баяндалады. Кездейсоқ нәтижемен эксперимент, кездейсоқ оқиға, ықтималдық кеңістік ұғымдары енгізіледі. Шартты ықтималдық, толық ықтималдық формуласы, Байес формуласы, оқиғалардың тәуелсіздігі зерттеледі. Негізгі назар кездейсоқ шамалар мен кездейсоқ векторларға бөлінген. Үлкен сандар заңы және Орталық шекті теорема қарастырылады. Кездейсоқ процестер теориясының бастапқы мәліметтері баяндалады. Бас жиынтық және іріктеме ұғымы енгізіледі, негізгі іріктеме сипаттамаларына анықтама беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  "Шет тілі" (Кәсіби) пәні кәсіби ағылшын тілін меңгерген мамандарды даярлауға, олардың болашақ кәсіби қызметінде шет тілін қолдану мақсатында көмек көрсету қажет. ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, Академиялық хат жазу іскерлерімен қаруландыру, жалпы қабылданған негізгі нысандарда шет тілінде ғылыми ақпаратты жазбаша эксплициялауға үйрету, Кәсіби – бағытталған материалда аудиттеу дағдыларын жетілдіру. Алынған білім одан әрі өз бетінше білім алу үшін негіз бола алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің бейіндік пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі; ҚР көлік секторындағы Ғылым туралы түсінік; ғылыми зерттеудің тақырыбын, мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау; теориялық және эксперименттік зерттеулердің әдіснамасы; теориялық-эксперименттік зерттеулерді талдау және қорытындылар мен қорытындыларды тұжырымдау; ғылыми зерттеулерді енгізу және тиімділігі; ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және өңдеу; ғылыми-техникалық міндеттерді шешу кезінде идеяларды генерациялаудың қазіргі заманғы әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Пән пәндік компоненттің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: ұйымды стратегиялық басқару, ұйымның мақсаттары мен міндеттерінің рөлі, компанияның сыртқы және ішкі ортасын стратегиялық талдау, компанияның бәсекелестік стратегиялары, стратегияны әзірлеу және енгізу, корпоративтік стратегия, стратегиялық өзгерістерді басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жүйелік талдау
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Пәнді оқу міндеті жүйелік талдаудың теориялық принциптері мен санаттарын, жүйелердің жалпы теориясын, ақпарат теориясын, модельдеу теориясын меңгеру; техникалық және басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде оларды қолдану үшін жүйелік талдау әдістемелерінің практикалық дағдыларын меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жылжымалы құрамды диагностикалаудың заманауи әдістері
  Несиелер: 6

  Пән элективті компоненттің бейінді (профильді) пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: темір жол жылжымалы құрамын диагностикалау жүйелері туралы жалпы мәліметтер; диагностикалау әдістері; вагон шаруашылығында қолданылатын диагностика жүйелері; тартым жылжымалы құрамды диагностикалау жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көлік техникасын пайдалану және қызмет көрсету
  Несиелер: 6

  Пән элективтік компоненттің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: кіріспе бөлік және пәнаралық байланыс; арнайы өндірістік және климаттық жағдайларда көлік техникасын пайдалану және техникалық қызмет көрсету; қызмет көрсету сервисі көлік техникасына техникалық қызмет көрсетудің жалпы қабылданған әдіс ретінде Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: кіріспе бөлім және пәнаралық байланыстар; ерекше өндірістік және табиғи-климаттық жағдайларда көлік техникасын пайдалану және қызмет көрсету; көлік техникасына қызмет көрсетудің жалпы танылған әдісі ретінде қызмет көрсет�� сервисі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби шет тілі практикумы
  Несиелер: 2

  " Кәсіби шет тілі практикумы” пәні шет тілін халықаралық стандарттар деңгейінде меңгеруді қамтиды (тілдік емес мамандықтар үшін). Ғылыми стильдің ауызша және жазбаша формаларындағы грамматикалық сипаттамаларын зерттеу. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы хабарламаларды есту арқылы қабылдау. Мамандық бойынша монолог және диалогтық формада кәсіби ауызша қарым-қатынас.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жылжымалы құрамды құрастыру және есептеу
  Несиелер: 6

  Пән элективті компоненттің бейінді (профильді) пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: құрастырудың міндеттері мен экономикалық негіздері; құрастырудың жалпы ережелері; темір жол жылжымалы құрамын құрастыруда ескерілетін факторлар; темір жол жылжымалы құрамын құрастырудың және есептеудің нормативтік базасы; темір жол жылжымалы құрамын құрастырудың әдістері; темір жол жылжымалы құрамын есептеу әдістемелерінің негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 2

  "Академиялық хат" пәні жазу әдістемесі болып табылады ғылыми мәтіндер: эссе, курстық жұмыс, диплом, магистрлік кандидаттық диссертация, мақалалар, монографиялар. Білу және тұжырымдау өз ойларын, идеяларын негіздеу және оларды мақсатты аудиторияға жеткізу. Ғылыми мәтіндерді жазу дағдыларын жетілдіру, құрылымдау, пішімдеу, стилистикалық және сипаттау тілін таңдау. Меңгеру базалық және практикалық дағдыларды игеру академиялық сипаттағы жазбаша мәтіндерді жасау оқу және зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көлік экологиясы және оның процестері
  Несиелер: 6

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. Пән келесі білімді қалыптастыруға бағытталған: көлік кешенінің кәсіпорындарымен қоршаған ортаны ластау көздері туралы негізгі түсініктер мен анықтамалар; көліктегі қоршаған ортаны қорғау бойынша жұмыстарды ғылыми ұйымдастыру принциптері; көлік кәсіпорындарында қалдық газдар мен ағынды суларды тазартудың қазіргі заманғы әдістерінің негіздері; көлікте шуылмен күрес; көліктің қоршаған ортаға әсерін бағалау әдістемесі және экологиялық залалды анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаларды экологиялық бағалау
  Несиелер: 6

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. Мынадай модульдерден тұрады: қоршаған ортаға әсерді экологиялық бағалау, атмосфералық ауаны қорғау, суды тұтыну және сарқынды суларды бұру, қалдықтардың пайда болуы және оларды орналастыруға лимиттерді айқындау, теміржол көлігінің қоршаған ортаға әсері, жобалау және жобалау алдындағы құжаттаманы әзірлеу үшін инженерлік-экологиялық іздестірулердің міндеттері мен мақсаттары және инвестициялық-құрылыс процестерін экологиялық сүйемелдеу мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жол-құрылыс машианаларын және автокөліктерді жобалау және есептеу
  Несиелер: 6

  Пән элективтік компоненттің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: техникалық жүйелерді жобалау негіздері; құрылымдардың есептеу негіздері; ғылыми-техникалық шығармашылықтың негіздері; машиналардың жобалау ерекшеліктері, эргономика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  «Басқару психологиясы» пәні жоғарғы оқу орнының компенентінің базалық пәні болып табылады. Пән келесідей модульдерден құралады: Басқару психологиясының теориялық-әдістемелік негіздері. Басқарушық өзара әрекеттесудің психологиясы. Басқару шешімдерін қабылдау психологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жол-құрылыс және теміржол машиналарын зерттеудің математикалық әдістері
  Несиелер: 5

  Пән элективтік компоненттің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: механикалық жүйелердің математикалық модельдерін құрастыру әдістері; ғылыми зерттеулердегі аналитикалық әдістер; кездейсоқ айнымалылар және оларды бөлу заңдары; теміржол және жол машина жасау салаларындағы технологиялық процестердің зерттеу нәтижелерін ұсыну нысандары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылжымалы құрамның өмірлік циклінің құнын бағалау
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді (профильді) пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: инновациялық жобаларды жіктеу; темір жол көлігіндегі инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері; жылжымалы құрамның өмірлік циклі және оның құнын есептеу; жылжымалы құрамды пайдаланудың техникалық-пайдалану көрсеткіштерін анықтау; локомотив және вагон шаруашылықтарында пайдалану шығыстарын есептеу; жеке шығыс ставкалары мен өзіндік құнын есептеу; өтелімділік мерзімі, таза кіріс, кірістіліктің ішкі үлесі; жаңа жылжымалы құрамды енгізуден пайдалы тиімділікті анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлік техникасына сервистік қызмет көрсетуді ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 5

  Пән элективтік компоненттің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: автокөлік сервисі автокөлікке қызмет көрсетудің жалпы қабылданған әдісі ретінде, автосервис кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру, ТҚКС-да еңбекті ұйымдастыру және өндірістік қызметін басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жол мен жылжымалы құрамның өзара әсерлесуі
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің бейіндік пәні болып табылады. Пәннің мақсаты: жылжымалы құрамда және теміржолда болатын механикалық процестерді, олардың бір-біріне әсер етуі кезінде, экипаж қозғалысының тұрақтылығы және олардың тербелістері, экипаждың қисық қозғалысы, экипаждың жолдағы тұрақтылығы және экипаж қозғалысы кезіндегі жолдың тұрақтылығы, өзара әрекет етуші конструкцияларда пайда болатын деформациялар мен механикалық кернеу, осы конструкцияның беріктігі, сенімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Автокөлік құралдарының перспективалық түрлері
  Несиелер: 5

  Пән элективтік компоненттің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: автомобильдердің күйі мен даму перспективалары. Талаптар мен орналасу схемалары. Қозғалтқыштардың перспективалық түрлері. Трансмиссияның перспективалық түрлері. Автокөлік құралдарды басқару жүйелерінің перспективті түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сенімділік теориясы және көліктегі сапаны басқару
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді (профильді) пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: сенімділіктің негізгі көрсеткіштері; бақылау жоспарлары; кездейсоқ шамаларды бөлу заңдары; техникалық жүйелерді құрылымдық-логикалық талдау; техникалық жүйелердің сенімділігін арттыру әдістері; сенімділік туралы ақпарат, жинау және талдау әдістері; сенімділікті қамтамасыз ету; темір жол көлігіндегі сапа менеджментінің әдіснамалық негіздері; темір жол көлігіндегі өндірістік сапа көрсеткіштері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшбасшылық және ұжымдық жауапкершілік
  Несиелер: 5

  «Көшбасшылық және ұжымдық жауапкершілік» пәні жоғарғы оқу орнының компенентінің профильдік пәні болып табылады Бұл пәннің негізігі бағытына – өнеркәсіп орындарының белсенділігін арттыру, ұжым қызметкерлерінің жұмыстарын тиімді етіп қайта құру, еңбек қатынасын жаңғырту, жұмыс күшіне техникалық-инновациялық жаңалықтардың әсерін көрсету, қызметкерлердің шығармашылық әлеуетін көтеру, қызметкерлердің жұмыс ұжымында жетекші маманға (көсем) айналу жолын қарастыру, т.б. жатады. Сонымен қатар, осы курс тыңдаушылары - әлеуметтік жағынан жауапкершілігі жоғары мамандарды қалыптастыру бағытын сараптай келе, жұмысшы-жетекші маманның(көсем) жұмыс орнында ��е��десетін қайшылықтары мен кедергілерін анықтап, оны шешу жолын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылжымалы құрамды техникалық пайдалану және сервистік қызмет көрсету
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді (профильді) пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: темір жол жылжымалы құрамына техникалық қызмет көрсету жүйесіне қойылатын талаптар; локомотивтер мен вагондарға техникалық қызмет көрсету жүйесін қалыптастыру және жетілдіру; ақпараттандыру, ақпараттық технологиялар, басқарудың автоматтандырылған жүйелері, диагностикалық жүйелер; темір жол жылжымалы құрамына техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жол-құрылыс және теміржол машиналары жұмыс органдарының перспективалы түрлері
  Несиелер: 5

  Пән элективтік компоненттің кәсіптік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: жол-құрылыс және теміржол машиналары жұмыс органдарының перспективалы түрлері туралы жалпы ақпарат; Жол-құрылыс және теміржол машиналары жұмыс органдарының перспективалы түрлерінің жетектерін таңдау және негіздеу; Жол-құрылыс және теміржол машиналары жұмыс органдарының перспективалы түрлерінің нұсқаларын таңдау .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіби қызметінің барысында ауызша және жазбаша, сонымен қатар шет тілінде де қарым-қатынас жасауға дайын; қорытындысы мен білімдерін, негіздемесін мамандар мен маман емес адамдарға анық және нақты жеткізуге қабілетті.

 • Код ON2

  Көлік техникасын жөндеу және пайдалану саласы бойынша ауқымды және терең, іргелі және қолданбалы білімге ие; практикалық ғылыми- зерттеулер мен кәсіби қызметтің негізі ретінде оларды пайдалануға дайын, үздік инженерлік тәжірибені біледі және қолдана алады.

 • Код ON3

  Ғылым және кәсіби қызмет саласындағы тұжырымдамалық білімді игерген; ғылыми зерттеулер жүргізу әдістемесін меңгерген; кəсіптік салада жаңа қолданбалы білім қалыптастыруға дайын, әлемнің ғылыми көрінісі туралы түсінігі бар; кәсіби салада ғылыми-зерттеулерді дербес жүргізуге дайын.

 • Код ON4

  Сәйкес типтегі мекемелерде ғылыми- педагогикалық қызметке дайын; жоғары білім беру мектебіндегі педагогика мен психология негіздерін біледі; кәсіптік білім беру әдіснамасына ие; Кәсіби білім беру әдіснамасын меңгереді. Дайындалған және бекітілген нұсқаулықтардың талаптарына сәйкес семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды дербес өткізе алады.

 • Код ON5

  Әмбебап инженерлік қызметтің бір немесе бірнеше түрлерін ішінара немесе толық басқаруға дайын; сапаны қамтамасыз етуге, жұмыс сенімділігін қамтамасыз етуге, техникалық ақпарат пен статистиканы пайдалануға көмектесетін білімдерді қолдана алады; пәнаралық жобалар бойынша топта жұмыс істей білу; көшбасшы болуға дайын, стратегия әзірлеу, ұйымдық, техникалық және қаржылық мәселелерді және персоналды басқару мәселелерін шешуге дайын; темір жол көлігін ұйымдастырудың өндірістік және шаруашылық қызметін басқаруға қабілетті.

 • Код ON6

  Көлік техникасын жетілдіруге арналған жаңа идеяларды іздестіру, олардың технологиялық жабдықтарын және оларға негізделген кешендерді құру үшін теориялық және эксперименталды зерттеулерді жоспарлау, тұжырымдау және жүргізу.

 • Код ON7

  Способен организовать процессы производства, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации транспортной техники, составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию; способностью обучать производственный и обслуживающий персонал.

 • Код ON8

  Білімді интеграциялауға, қиындықтармен күресуге және жартылай немесе шектеулі ақпарат негізінде шешімдерді қабылдауға қабілетті, бұл шешімдер мен білімдерді қолдану үшін этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескеруге қабілетті.

 • Код ON9

  Өз жұмысында көлік техникасын жобалау/ модельдеу дағдыларын пайдаланады, негізгі тұжырымдамаларды негіздеуге және оларды ұсынуға, күрделі техникалық мәселелерді шешуге және ең оңтайлы шешімдерді енгізуді қамтамасыз ету үшін сараптама жүргізуге қабілетті.

 • Код ON10

  Жылжымалы құрамның маңызды циклін, жобалық қызметін, көлік жүйелерін дамыту ережелерін, компанияның негізгі бизнес-процестерін, персоналды басқару және өндірістің негіздерін басқаруды, басқару психологиясын, көлік қауіпсіздігі мәселелері туралы білімді меңгерген; кәсіптік қызметте қабылданған инженерлік шешімдерді техникалық-экономикалық бағалауды жүргізуге дайын.

 • Код ON11

  Қоғамдық игіліктерді кәсіби қызметтің ең жоғары басымдығы ретінде қойып, орнықты даму тұрғысынан интеграцияланған кәсіптік қызметтің әлеуметтік, мәдени және экологиялық салдарлары үшін жауапкершілікті мойнына алады.

 • Код ON12

  Нарықтық тенденцияларды қарастыра отырып, ұйымның бәсекеге қабілеттілігін талдау дағдыларына қабілетті. Іскерлік ортадағы өзгерістерді тануға және оның бөлінуінің стратегиялық бағытын анықтауға қабілетті болу.

Top